The auctions ends in:

Lot # 10629
Close:
Start price: 130
Current price: 140
Number of bids: 3 (Bid history)
Catalog: Mi.15 
Category: Polish Kingdom
Description

1865 znaczek rosyjski za 10 kop. stemplowany kasownikiem numerowym Miechowa numer 131, Bojanowicz 6 punktów.
Photo