The auction will start on 21.06.2024

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
5145

1839 dwułutowy list wysłany 20.III z Tarnowa do Lwowa, dwuwierszowy stempel nadawczy, na odwrocie ładnie odbity kasownik odbiorczy, adnotacje pocztowe dotyczące wagi przesyłki; na odwrocie sucho tłoczona zalepka nadawcy; gwarancja Adamczyk.

100 PLN100 PLN
5171

1883 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 5 kop., rozmiar: 139x113mm; bardzo dobry stan zachowania.

70 PLN70 PLN
5173

1883 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 7 kop., rozmiar: 139x113mm; dobry stan zachowania (na odwrocie minimalne ubytki powierzchni papieru po podlepkach).

50 PLN50 PLN
5174

1883 list do Paczkowa przesłany 31.III ambulansem relacji Halle - Poznań, kasownik odbiorczy Czerwieńsk (Rothenburg).

40 PLN40 PLN
5179

1889 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 10 kop., rozmiar: 145x120mm; bardzo dobry stan zachowania (na odwrocie minimalny ubytek powierzchni papieru po podlepce).

60 PLN60 PLN
5181

1889 formularz zawiadomienia o wykryciu przez lekarza ogniska choroby zakaźnej, przygotowany na karcie pocztowej za 3 kop.; bardzo rzadki walor w doskonałym stanie zachowania.

200 PLN200 PLN
5182

1890 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, opaska gazetowa za 2 kop., rozmiar: 134x376mm; dobry stan zachowania.

70 PLN70 PLN
5189

1894 kartka z Drohobycza do Ciężkowic, wielokrotnie odbity stempel odbiorczy i okręgowy, osobliwe.

20 PLN20 PLN
5190

1896 blankiet przekazu pocztowego bez znaku opłaty w typie pierwszego wydania ze znakiem opłaty; niespotykany, dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

100 PLN90 PLN
5205

1904 blankiet przekazu pocztowego na kwotę 50 rubli, wysłany 4.X z Wielunia do Frolowskoje, formularz dodatkowo unieważniony dziurkowaniem; kasowniki odbiorcze 11.X na odwrocie; niespotykany, dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

180 PLN180 PLN
5206

1906 kartka z Lwowa na trójjęzycznej całostce austriackiej, w tym w języku polskim.

15 PLN15 PLN
5210

1908 kartka z Stanisławowa na trójjęzycznej całostce austriackiej, w tym w języku polskim.

15 PLN15 PLN
5211

1908 polecony list urzędowy z Lwowa do Muszyny.

15 PLN15 PLN
5215

1909 całostka ilustrowana.

20 PLN20 PLN
5219

1910 recypis zwrotny z Rochatyń, czytelny stempel na odwrocie.

15 PLN15 PLN
5248

1851 Królestwo Polskie, rzadka w tak wczesnym okresie, koperta listu zagranicznego wysłanego 24.IX z Warszawy do Clermont-Ferrand we Francji, stempel nadawczy typu IIIC (398k), stemple graniczne: "AUS RUSSLAND" (Feuser 130.-) i "PRUSSE - VALENCIENNES", stempel tranzytowy Berlina i odbiorczy francuski 30.IX; liczne adnotacje pocztowe dotyczące wagi przesyłki i opłat; zgrabna całość o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym.

400 PLN400 PLN
5256

1859 znak opłaty wycięty z koperty Poczty Miejskiej w Warszawie wydanej przez Komisję Rządową Przychodów i Skarbu.

50 PLN50 PLN
5258

1860 pierwszy polski znaczek w odcieniach jasnych stemplowany rzadkim kasownikiem numerowym 98 - Chomęciska, Bojanowicz 8 punktów, znaczek w bardzo dobrym stanie, gwarancja Petriuk.

1 200 PLN1 900 PLN
5259

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek o jasnych odcieniach na kopercie listu wysłanego 14.XI z Płocka do Warszawy, znaczek unieważniony polskim kasownikiem numerowym 253 - Płock, obok polsko-rosyjski miejscownik nadawczy i adnotacja b.pilno, na odwrocie godzinnik 1/P (Fi.+250.-) i kasownik odbiorczy; list zamknięty nieuszkodzoną pieczęcią lakową; fragment tylnej części koperty został nadcięty dla lepszej ekspozycji stempli; bardzo zgrabna całość w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

6 000 PLN6 000 PLN
5260

1860 pierwszy polski znaczek stemplowany kasownikiem numerowym 194 - Sieradz, silnie uszkodzona ramka w dolnym lewym rogu, słabe ząbkowanie w górnej części.

800 PLN1 150 PLN
5261

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop., czysty, w kolorach niebieskim i karminowym o jasnych odcieniach, słaby stan, na górze prześwitki i uszkodzone ząbki, dół niezły, pełny rysunek i bardzo niska cena wywoławcza.

300 PLN410 PLN
5265

1860 pierwszy polski znaczek w odcieniach jasnych stemplowany warszawskim kasownikiem numerowym 1, znaczek w dobrym stanie, gwarancja.

700 PLN860 PLN
5266

1860 pierwszy polski znaczek w odcieniach jasnych z kasownikiem numerowym 3 - Nowy Dwór, reperowany dolny lewy narożnik, gwarancja z "4" Schmutz.

750 PLN1 100 PLN
5267

1860 pierwszy polski znaczek w odcieniach jasnych z kasownikiem numerowym 324 - Sanniki, bardzo rzadki kasownik - według Bojanowicza najwyższy stopień rzadkości 10, nieudolnie doklejony prawy górny narożnik, prześwitka, pozostałości oryginalnej gumy, gwarancja z "4" Schmutz.

1 200 PLN1 200 PLN
5269

1860 pierwszy polski znaczek w odcieniach ciemnych z kasownikiem numerowym 138 - Radom, lekka prześwitka na środku znaczka.

500 PLN500 PLN
5270

1860 pierwszy polski znaczek w odcieniach ciemnych z kasownikiem numerowym 113 - Ożarów, bardzo rzadki kasownik - według Bojanowicza najwyższy stopień rzadkości 10 punktów, znaczek przeząbkowany i reperowany, ze zbioru S. Dolińskiego, mocno podniesiona gwarancja z "4" Schmutz.

1 400 PLN1 800 PLN
5276

1860 pierwszy polski znaczek w odcieniach jasnych stemplowany kasownikiem numerowym 187 - Tomaszów Rawski, znaczek z odmiennym typem kliszy z dodatkową obwódką w kolorze niebieskim typ I, słabe ząbkowanie, podniesiona gwarancja.

1 400 PLN1 400 PLN
5281

1860 koperta dla Poczty Miejskiej w Warszawie, koperta z tłoczonymi kwadracikami, znak opłaty w kolorze niebieskim, stan bardzo dobry.

1 500 PLN1 200 PLN
5288

1865 znaczek rosyjski za 10 kop. stemplowany kasownikiem numerowym 37 Łomży, uszkodzony prawy dolny narożnik.

100 PLN100 PLN
5292

1865 znaczek rosyjski za 10 kop. stemplowany kasownikiem numerowym 244 Izbicy, Bojanowicz najwyższy stopień rzadkości 10 punktów.

240 PLN240 PLN
5295

1865 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 1 kop. wydania z 1865 roku na papierze ze znakiem wodnym 4, podkładem koloidalnym oraz z ząbkowaniem 14,5:15, unieważniony polskim kasownikiem ekspedycji dworcowej BW - (Droga) Bydgosko-Wiedeńska (Fi.+330.-), znaczek z prześwitką ale kasownik bardzo wyraźnie widoczny i tanio.

50 PLN50 PLN
5297

1865 znaczek rosyjski stemplowany kasownikiem numerowym 190 Kamieńska, Bojanowicz 8 punktów.

120 PLN120 PLN
5303

1865 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5 (Fi.250.-); unieważniony polskim kwadratowym kasownikiem numerowym 1 - Warszawa: typ z ozdobną stopką cyfry 1; znaczek z lekką prześwitką, ogólnie w dobrym stanie, tanio.

80 PLN80 PLN
5308

1865 znaczek rosyjski za 10 kop. użyty dwukrotnie jako oszustwo na szkodę poczty, ostatnie użycie specjalnie mocno odbitym kasownikiem numerowym 138 z Radomia.

120 PLN120 PLN
5309

1865 Królestwo Polskie, zestaw znaczków rosyjskich różnych wydań unieważnionych polskimi kasownikami numerowymi i ekspedycji dworcowej BW - (Droga) Bydgosko-Wiedeńska, jedno fałszerstwo na szkodę poczty (podwójnie użyty znaczek); słabe stany, ale ciekawe i bardzo tanio.

250 PLN250 PLN
5316

1866 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1866 roku na prążkowanym poziomo papierze ze znakiem wodnym 4, podkładzie koloidalnym oraz z ząbkowaniem 14,5:15, unieważniony polskim kasownikiem numerowym 247 - Lipno (Fi.+250.-), słabsze ząbkowanie na dole (tanio).

100 PLN100 PLN
5318

1866 front koperty listu z Łomży do Suwałk, rosyjski znaczek za 10 kop. unieważniony polskim kasownikiem numerowym 37 - Łomża, stopień rzadkości wg Bojanowicza 3 punkty.

200 PLN200 PLN
5327

1869 list z Łochowa na rosyjskiej kopercie z wydrukowanym znakiem opłaty do Warszawy, rzadki kasownik numerowy Łochowa 315, Bojanowicz 8 punktów, koperta w słabym stanie, poprawiany adres na kopercie.

1 000 PLN1 000 PLN
5333

1871 obwoluta listu z Makowa do Warszawy, bardzo rzadki polski stempel numerowy 269 - Maków, według Bojanowicza 8 punktów, na odwrocie rosyjski Makowa i odbiorczy warszawski.

500 PLN500 PLN
5337

1872 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 20 kop., rozmiar: 139x113mm, wszystkie klapy zaokrąglone; dobry stan zachowania.

100 PLN100 PLN