The auction will start on 19.04.2024

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
6781

1938 seria historyczna, makulatura znaczka za 30 gr.

20 PLN20 PLN
6787

1938 WILEŃSZCZYZNA - PRZEBRODZIE - dowód wpłaty dokonanej 10.XI w miejscowości Przebrodzie, datownik z wyróżnikiem "*"; ślady archiwizacji; z kolekcji G.Hahne.

50 PLN50 PLN
6801

1938 pierwszy polski lot do stratosfery, blok kasowany okolicznościowo z pełną oryginalną gumą, piękny stan.

160 PLN160 PLN
6802

1938 Pierwszy polski lot do stratosfery, specjalna okolicznościowa karta ofrankowana blokiem, ostemplowana 20.IX adresowana do Warszawa.

180 PLN180 PLN
6804

1938 I Polski Lot Stratosferyczny, okolicznościowa karta wysłana 25.IX z Polany Chochołowskiej adresowana do Grecji, kasowniki odbiorcze; bardzo rzadko spotykany walor z oryginalnego, zagranicznego obiegu.

800 PLN800 PLN
6812

1939 firmowy list polecony z Łodzi 27.VII.39 do Niemiec.

40 PLN40 PLN
6819

1939 list na kopercie firmowej z Grudziądza 15.IV.39

70 PLN70 PLN
6820

1939 list z Widawy 18.III.39 do Krakowa, znaczek z bloku, kasownik poaustriacki.

20 PLN20 PLN
6832

1939 kartka grzecznościowo stemplowana kasownikiem "ŁÓDŹ POCZTA AUTOBUSOWA / 8.II.39 / 2S".

100 PLN176 PLN
6834

1939 list polecony z Katowic do Niemiec opłacony blokiem, na odwrocie zalepka kontroli dewizowej i stempel Odbiorczy.

40 PLN40 PLN
6847

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok znaczka za 2 mk., w położeniu tete-beche, z międzypolem.

40 PLN40 PLN
6851

1920 wydanie przedrukowe, gwarancja Schmutz.

30 PLN30 PLN
6852

1920 godło Litwy Środkowej, parka znaczka za 1 mk., w położeniu tete-beche, z międzypolem.

15 PLN15 PLN
6855

1920-21 zestaw czystych serii w ładnym stanie.

50 PLN55 PLN
6865

1921 wydanie na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża, parka tete-beche.

50 PLN50 PLN
6878

1921 różne rysunki, znaczek za 10 mk. ze zdeformowanym na skutek zagięcia arkusza ząbkowaniem.

50 PLN50 PLN
6893

1921 znaczki dopłaty, komplet prób w kolorze lilabrązowym, na papierze kremowym, wszystkie o podwójnym druku, gwarancja.

60 PLN60 PLN
6913

1919 Konstantynopol, seria grzecznościowo stemplowana na kopercie Konsulatu RP w Konstantynopolu, gwarancja Krawczyk.

2 500 PLN2 250 PLN
6914

1919 Konstantynopol - wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT (nowodruki), seria czysta, gwarancja Falkowski,.

150 PLN150 PLN
6917

1925 wydanie przedrukowe dla Portu Gdańsk, kompletna podstawowa seria, gwarancja Schmutz.

600 PLN600 PLN
6947

1933 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem pionowym PORT GDAŃSK, piękny stan, gwarancja Richter, Schmutz.

300 PLN300 PLN
6963

1937 całostka z nadrukiem dla Portu Gdańsk, gwarancja Schmutz.

200 PLN180 PLN
6977

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, parka znaczków za 5 fen., prawy z błędem na poz.42 "obniżone O w S.O.", gwarancja Krawczyk.

50 PLN50 PLN
6988

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, seria czysta w pięknym stanie, znaczek za 15 Pf., gwarancja Hey BPP.

320 PLN320 PLN
6998

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Śląska Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek opłaty za 10 f. w kolorze czerwonym na papierze białym gładkim średnim.

120 PLN140 PLN
7001

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Śląska Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek opłaty za 15 f. w kolorze czarnobrunatnym na papierze białym gładkim średnim.

80 PLN80 PLN
7019

1941 - 1945 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty i w pięknym stanie.

250 PLN225 PLN
7039

1939 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa, 26.II skasowana okolicznościowo we Wrocławiu (stemplem z zaznaczonym konturem Śląska), przesłana do Gliwic.

30 PLN30 PLN
7055

1941 list z treścią z Syberii (Tawda) do Lwowa, na odwrocie stempel odbiorczy.

35 PLN35 PLN
7064

1942 list polecony (z zawartością) z Warszawy 20.11.42 do Wilna, stempel odbiorczy, zalepka i stemple niemieckiej cenzury wojskowej.

20 PLN20 PLN
7077

1944 Obszary anektowane przez Niemcy, miejscowy list urzędowy wysłany 4.IV w Łodzi (Litzmannstadt).

15 PLN15 PLN
7078

1944 Obszary anektowane przez Niemcy, ładnie frankowany miejscowy list polecony wysłany 21.III w Płocku (Schröttersburg).

30 PLN30 PLN
7100

1940 karta pocztowa wysłana przez żołnierza kurującego się z szpitalu Ujazdowskim w Warszawie 24.IX. do rodziny która znajdowała się już na terenach okupowanych przez Sowietów, dekoracyjny walor.

230 PLN230 PLN
7112

1942 dwie nalepki dla wojsk desantowych, wzór 2 - ze zmienionymi napisami.

10 PLN10 PLN
7113

1942 kasowana parka nalepek dla wojsk morskich z napisami w językach polskim i angielskim, ze stemplem Polskiej Poczty Polowej nr.1.

30 PLN30 PLN
7117

1942 nalepki dla wojsk desantowych z napisami w językach polskim i angielskim, wzór 1 w zmienionych kolorach.

15 PLN15 PLN
7148

1944 "ŚMIERĆ NIEMIECKIM ZABORCOM!" - propagandowy ilustrowany noworoczny formularz, wysłany 4.VIII z poczty polowej 38504 przez Polaka służącego w Armii Czerwonej do miejscowości Kustanaj w Kazachstanie, cenzura 26925, kasownik odbiorczy; typowy stan zachowania dla przesyłek "ze wschodu"; ciekawa treść.

150 PLN150 PLN
7158

1945 kartka polskiej Poczt Polowej 20.4.45 do Lwowa, stemple cenzury radzieckiej.

25 PLN25 PLN
7167

1946 I wydanie znaczków poczty polowej II Korpusu, próba znaczka za 2 zł. w kolorze brązowym, na papierze białym, gwarancja.

150 PLN135 PLN
7168

1946 II wydanie znaczków poczty polowej II Korpusu, znaczek z nadrukiem nowej wartości 5/2 zł., piękny stan.

45 PLN40 PLN