The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:
Back

Description

1851 Królestwo Polskie, rzadka w tak wczesnym okresie, koperta listu zagranicznego wysłanego 24.IX z Warszawy do Clermont-Ferrand we Francji, stempel nadawczy typu IIIC (398k), stemple graniczne: "AUS RUSSLAND" (Feuser 130.-) i "PRUSSE - VALENCIENNES", stempel tranzytowy Berlina i odbiorczy francuski 30.IX; liczne adnotacje pocztowe dotyczące wagi przesyłki i opłat; zgrabna całość o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym.

Lot # 5248

Auction 38
Close: Auction is closed
Current price: 400 PLN
Catalog:
Category: Polish Kingdom
 
Number of bids: 1 Bid history
Back