Page:
results
Num# Description Start price Buy price
11753 duży fragment listu przewozowego towarzyszącego workowi z korespondencją (276 listów) poczty królewskiej saksońskiej "Gr. Königl. Majest. in Pohlen".

400 PLN

400 PLN

21784 Poczta Królewska Rzeczypospolitej, kompletny list, z 14/25 sierpnia, z Rygi do Gandawy nadany w pocztamcie w Mitawie na trakcie Warszawa - Grodno - Mitawa (do III rozbioru w granicach I Rzeczypospolitej), pieczęć kolista typu I - polskiego - "MITAU" z koroną i trąbką pocztową w kolistej obwódce, na dole ręczna zmieniona adnotacja o kierunku tranzytu "Wesel" (pruska twierdza na Renie - enklawa, przez którą przekazywano korespondencję do Niderlandów Austriackich) i trzy adnotacje o porcie: 4 przekreślone, 3 i 9, piękny stan zachowania; korespondencja z obszaru Polski z XVIII wieku jest bardzo rzadko oferowana na rynku filatelistycznym, z Mitawy znane są dwa typy pieczęci w sumie na kilku listach .

6 000 PLN

6 000 PLN

101823 zwrotne poświadczenie odbioru do listu pieniężnego z Włocławka do warszawy.

80 PLN

140 PLN

111824 po, obwoluta listu służbowego z Pułtuska do Przasnysza, stempel "INTERES RZĄDOWY".

150 PLN

150 PLN

121824 po, obwoluta listu służbowego z Pilicy do Radomia, stempel "IN: RZĄ:".

150 PLN

150 PLN

131825 obwoluta listu służbowego z Warszawy do Włocławka, stempel "Służba Cywilna Pocztowa /od Kom. Woje. Mazow.".

250 PLN

250 PLN

141826 list z miejscowości Miłosław (Miloslaw) wysłany 28.IV do Kamienicy (Camenz), dwuwierszowy kasownik, do tej pory nieznany z tej miejscowości! masa przesyłki 2 1/2 łuta wpisana ręcznie; pieczęć lakowa nadawcy na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.

120 PLN

120 PLN

161828 list z Warszawy do Włocławka, wysłany 10.I, stempel nadawczy o średnicy 20 mm typu IIIC (398f), stempelek w ozdobnej ramce: "Służba Cywil. Rząd:/ Od Kom: Woie: Mazo:" (Czernik typ IVB) zwalniający przesyłkę od opłaty pocztowej, dodatkowo rzadko spotykany stempelek urzędnika prowadzącego korespondencję, tu - "S.Koćmierowski", na odwrocie odbitka pieczęci urzędowej z godłem: "KRÓLESTWO POLSKIE/ KOMISSYA ..."; całość w dobrym stanie zachowania.

150 PLN

150 PLN

211830 około, list pieniężny (360 rubli) z Łęczycy do Kutna (stempel odbiorczy na odwrocie), adnotacja o pobranej opłacie w wysokości 3 rubli i 3 kopiejek, bardzo ładny stan zachowania.

400 PLN

460 PLN

471844 obwoluta listu z Służewa do Inowrocławia.

60 PLN

60 PLN

651850 list z Suczawy.

30 PLN

30 PLN

761858 około, obwoluta listu służbowego (adnotacja IR - interes rządowy) ze stemplem w kolorze czerwonym z Kalisza do Zgierza, stempel 24 mm.

40 PLN

40 PLN

801860 list służbowy (adnotacja Interes Rządowy) ze stacji pocztowej w Bełchatowie do Warszawy.

50 PLN

50 PLN

981857 około, obwoluta listu z Gniezna do Poznania, kasownik numerowy Gniezna z numerem 500.

160 PLN

286 PLN

1041865 około, obwoluta listu z Torunia do Mockem.

180 PLN

200 PLN

1091872 VI wydanie Austrii - 5 kr. typ II "grober druck" - frankatura pojedyncza, list z administracji Gazety Lwowskiej, wysłany 9.VIII ze Lwowa do Limanowej; znaczek unieważniony kasownikiem "naparstkowym" LEMBERG HERRENGASSE; na odwrocie kasownik przejściowy Bochnia i odbiorczy Limanowa; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

80 PLN

80 PLN

1121880 list pieniężny wysłany 19.IX z miejscowości Kenty do Tarnowa, na odwrocie urzędowe dwujęzyczne pieczęcie lakowe z godłem: "K.K.BEZ. GERICHT IN KENTY/ C.K. SĄD POWIAT W KĘTACH"; pieczęci bardzo dobrze zachowane.

120 PLN

120 PLN

1151884 karta pocztowa z napisami w języku niemieckim i ukraińskim, wysłana 13.IX z Kołomyi do Wiednia; dekoracyjny stempelek firmowy nadawcy, kasownik odbiorczy LEOPOLDSTAD; bardzo dobry stan zachowania.

40 PLN

40 PLN

1221895 karta pocztowa wysłana 16.XII z urzędu na dworcu kolejowym w Krakowie, adresowana do Warszawy.

40 PLN

45 PLN

1281902 list wysłany ze Lwowa do Jarosławia, kasownik odbiorczy na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.

10 PLN

10 PLN

1641916 widokówka wysłana ze Lwowa do miejscowości Doboj w Bośni, stempelek cenzury lwowskiej, skreślenia cenzury.

30 PLN

30 PLN

1651916 dofrankowana karta pocztowa, jako ekspresowa, wysłana 17.VII ze Lwowa do miejscowości Bołszowce; stempelek cenzury lwowskiej; bardzo dobry stan zachowania (znaczek minimalnie uszkodzony).

45 PLN

45 PLN

1671917 list polecony wysłany 6.VII ze Lwowa do Krakowa, kasownik odbiorczy na odwrocie; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

15 PLN

15 PLN

1791859 wizerunki zbliżone do oryginalnych znaków opłaty (pieczęci) na pierwszych kopertach Poczty Miejskiej w Warszawie na cienkiej żeberkowanej bibułce, dla celów kolekcjonerskich wykonane na początku XX wieku.

40 PLN

40 PLN

1821860 pierwszy polski znaczek w odcieniach jasnych z kasownikiem numerowym 171 - Pilica, Bojanowicz 4 punkty, znaczek uszkodzony użyty powtórnie na szkodę poczty, prawdopodobnie pierwotnie użyty w Kibartach - słabo widoczny numer 282.

1 000 PLN

1 100 PLN

1831860 pierwszy polski znaczek w odcieniach jasnych z kasownikiem numerowym 187 - Tomaszów Rawski, Bojanowicz 3 punkty, znaczek z uszkodzeniami lewej ramki.

1 400 PLN

1 900 PLN

1841860 pierwszy polski znaczek w odcieniach jasnych stemplowany kasownikiem numerowym 251 - Rypin, Bojanowicz 8 punktów, znaczek reperowany wzmocniony na całej powierzchni masą papierową, gwarancja z 4 Korszeń.

800 PLN

1 900 PLN

1851860 pierwszy polski znaczek w odcieniach jasnych stemplowany kasownikiem numerowym 130 - Wodzisław, Bojanowicz 5 punktów, znaczek reperowany wzmocniony na całej powierzchni masą papierową, gwarancja z 4 Korszeń.

500 PLN

1 010 PLN

1861860 pierwszy polski znaczek w odcieniach jasnych z kasownikiem numerowym 16 - Ruda Guzowska, Bojanowicz 6 punktów, słabe ząbkowanie i prześwitka na górnych ząbkach.

400 PLN

640 PLN

1871860 pierwszy polski znaczek w odcieniach jasnych z bardzo rzadkim kasowaniem godzinnikiem z Kibart zamiast stemplem numerowym, znaczek z usterką - dolna ramka zakrzywiona z lewej strony.

1 800 PLN

1 650 PLN

1901860 znaczek z ciemnymi odcieniami kolorów ze stemplem Warszawskim, brak ząbka w narożniku prześwitka na środku i poprawiane ząbkowanie, gwarancja Korszeń (z 4).

300 PLN

497 PLN

1911860 pierwszy polski znaczek w odcieniach ciemnych stemplowany kasownikiem numerowym 44 - Tykocin, Bojanowicz 7 punktów, ładne intensywne kolory.

1 300 PLN

1 300 PLN

1921860 pierwszy polski znaczek w odcieniach ciemnych stemplowany kasownikiem numerowym 28 - Suwałki, Bojanowicz 3 punkty, znaczek z usterką - zewnętrzna ramka zakrzywiona z lewej strony u góry, podklejone ubytki w górnym prawym narożniku, gwarancja z 4 Korszeń.

1 000 PLN

1 000 PLN

1931860 pierwszy polski znaczek w odcieniach ciemnych z warszawskim kasownikiem numerowym, bardzo żywe kolory.

1 400 PLN

1 400 PLN

1991860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop., w kolorach niebieskim i karminowym o ciemnych odcieniach, na cienkim prześwitującym papierze, z ciężkiego listu lub dwukrotnie użyty - tak opisał go Bojanowicz, sugerując pierwsze użycie w Zwierzyńcu - taki opis na odwrocie, skasowany kasownikiem 191 - Kalisz, a po bokach prawdopodobnie wspomnianym 102 - Zwierzyniec, nieco krótkie ząbki, (Fi.2500.-) gwarancja i adnotacje ołówkiem Bojanowicz.

1 000 PLN

1 000 PLN

2061865 znaczek rosyjski za 10 kop. na wycinku unieważniony polskim kasownikiem numerowym 12 - Grójec.

0 PLN

50 PLN

2071865 znaczek rosyjski za 10 kop. unieważniony polskim kasownikiem numerowym 241.

80 PLN

80 PLN

2081865 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 30 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; czytelnie unieważniony polskim kasownikiem numerowym 253 - Płock; rzadki w tak dobrym stanie zachowania.

1 500 PLN

1 500 PLN

2091865 znaczek rosyjski za 10 kop. unieważniony polskim kasownikiem na dworcu kolejowym w Warszawie z oznaczeniem BW.

60 PLN

75 PLN

2101865 znaczek rosyjski za 10 kop. unieważniony polskim kasownikiem numerowym 138 - Radom.

50 PLN

55 PLN