The new auction will start soon

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
11481

1802 list wysłany 5.II z Niepołomic do Wieliczki; adnotacja "Ex offo" zwalniająca korespondencję urzędową od opłaty pocztowej;

1810 list wysłany 12.I ze Lwowa do Dobrzyc; z kolekcji S.Rosińskiego.

60 PLN60 PLN
11486

1811 list wysłany 11.VIII z Brześcia Litewskiego do miejscowości Zabłudów, rosyjski jednowierszowy stempel nadawczy; dobry stan zachowania;

1814 list wysłany z Mińska Litewskiego przez Białystok do miejscowości Zabłudów, rosyjski jednowierszowy stempel nadawczy, list odebrano 25.X; dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

600 PLN600 PLN
11488

1817 po, list wysłany 3.IX z Torunia do Warszawy, stempel urzędu granicznego Służewo typu IB (340a) i stempelek "Porto Zagraniczne" wraz z wyliczeniami wysokości opłat pocztowych; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

250 PLN366 PLN
11492

1820 list wysłany 20.III z Bydgoszczy do Lobsens (Łobrzenica), niekatalogowany jednowierszowy stempel nadawczy, stempelek ambulansu Bydgoszcz - Berlin; stempelek nadejścia;

1817 po, list wysłany 17.II z Poznania do Gniezna, dwuwierszowy stempel nadawczy; z kolekcji S.Rosińskiego.

130 PLN130 PLN
11494

1824 list wysłany 13.V z Warszawy do Bordeaux, stempel nadawczy typu IB (389c), adnotacja dotycząca wysokości opłaty pocztowej; stempel graniczny Strzałkowo, stemple tranzytowe: "TP" i "Prusse Par Givet" w ramce; bardzo dobry stan zachowania;

1817 list (koperta) polecony "za Recipisem", wysłany 29.IV z Mariampola adresowany do hrabiego Limanowskiego w Warszawie, stempel nadawczy typu IB (200c), adnotacja dotycząca wysokości opłaty pocztowej 12 3/4; zwraca uwagę adnotacja "28 Kwietnia 1817 w Maryampolu oddano na Pocztę", na odwrocie pieczęć lakowa nadawcy zachowana w idealnym stanie; wspaniały walor w doskonałym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

800 PLN800 PLN
11495

1826 druk pokwitowania na paczkę wysłaną 6.II z Grudziądza; bardzo dobry stan zachowania;

1826 druk pokwitowania na przesyłki pieniężnej, wysłanej 25.XI z Grudziądza do Kwidzyna (Marienwerder); bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

60 PLN60 PLN
11516

1843 Austriacka Poczta w Wolnym Mieście Krakowie, list wysłany 22.XI za pośrednictwem urzędu austriackiego w Krakowie do Lwowa, kasownik odbiorczy ; bardzo dobry stan zachowania;

1837 Austriacka Poczta w Wolnym Mieście Krakowie, list wysłany 22.I z Nowego Sącza do Krakowa, dwuwierszowy stempel nadawczy SANDEC; owalny kasownik odbiorczy urzędu austriackiego w Krakowie; dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

120 PLN120 PLN
11517

1844 list polecony wysłany z miejscowości Łętownia, stempelek FRANCO, przez Przemyśl 10.III do Wieliczki, czerwony stempelek RECOM, na odwrocie adnotacje dotyczące opłat pocztowych, stempel odbiorczy;

1848 list polecony wysłany 26.IV z Nowego Targu do Lwowa, stempel nadawczy "NEUMARKT INGALL", stempelki FRANCO i RECOM (Adamczyk/Bartke nieopisany!), stempel odbiorczy; dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

200 PLN230 PLN
11540

1883 karta pocztowa wysłana 1.XII ze Lwowa, adresowana do miejscowości Rożnów, kasownik odbiorczy Gródek nad Dunajcem.

20 PLN25 PLN
11544

1904 formularz z napisami w trzech językach (niemieckim, polskim i ukraińskim), wysłany 22.IV ze Lwowa do Wiednia, dekoracyjna pieczęć "DYREKCYA C.K. PIERWSZEJ SZKOŁY REALNEJ we Lwowie".

40 PLN40 PLN
11561

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek o jasnych odcieniach, użyty we Frampolu, skasowany rzadkim stemplem numerowym 285 (Fi.+1500), gwarancja Krawczyk.

1 800 PLN1 800 PLN
11562

1860 obwoluta listu z Warszawy do Żytomierza, znaczek w odcieniu jasnym - bardzo ładny stan, usterka wygięta dolna lewa ramka, ślad po złożeniu koperty, gwarancja Schmutz.

1 400 PLN1 400 PLN
11572

1915 seria wydania dla terenów byłego Królestwa Polskiego.

110 PLN110 PLN
11579

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, znaczek za 2,5 Pf. z matowym nadrukiem GGW, gwarancja i opis Krawczyk.

40 PLN45 PLN
11584

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, znaczek za 20 Pf. w kolorze fioletowoniebieskim ze smolistym nadrukiem GGW, na podlepce, gwarancja Schmutz.

40 PLN40 PLN
11585

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, znaczek za 30 Pf. z matowym nadrukiem GGW, gwarancja i opis.

70 PLN70 PLN
11586

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, znaczek za 40 Pf. w kolorze karminowoczerwonym ze słabo błyszczącym nadrukiem GGW, gwarancja i opis Krawczyk.

80 PLN80 PLN
11587

1916 okupacja austro-węgierska, głowa Merkurego, seria czysta w pięknym stanie.

50 PLN55 PLN
11591

1916 list z Miechowa do Szczercowa ze stemplem austriackiej cenzury wojskowej w Miechowie.

50 PLN40 PLN
11592

1916 koperta Postgebiet Ob. Ost bez ilustracji.

120 PLN120 PLN
11598

1916 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", podwójna karta pocztowa.

60 PLN60 PLN
11601

1917 okupacja austro-węgierska, widokówka z miejscowości Chrząstów, wysłana 14.III za pośrednictwem urzędu etapowego w Koniecpolu, pieczęć urzędowa.

30 PLN65 PLN
11615

1918 okupacja austro-węgierska - adres przesyłkowy wysłany 2.IX z urzędu etapowego Szydłowiec do Końska, na odwrocie prawidłowo użyty bośniacki !!! znaczek dopłaty, stemple odbiorcze Wierzbnik 3.IX; dla znaczków poczty polowej użytych na skarcie, katalog Fischer przewiduje wysokie dopłaty.

300 PLN260 PLN
11616

1918 okupacja austro-węgierska, adres przesyłkowy wysłany z urzędu etapowego Działoszyce do Końska, kasownik odbiorczy.

200 PLN180 PLN
11618

1918 wydanie dobroczynne, seria.

25 PLN25 PLN
11633

1919 Rumuńska Poczta Okupacyjna na Pokuciu, znaczek prowizorycznego wydania przedrukowego za 1,20 kor./50 h., gwarancja Krawczyk.

40 PLN40 PLN
11637

1914 cięty znaczek wydania NKN, gwarancja Mikstein.

240 PLN305 PLN
11644

1914 kartka z Węgier 18.XI.14 do Andrychowa ze stemplem POCZTA POLOWA LEGIONÓW L.2. i stemplem austriackiej cenzury, niezwykle wczesna przesyłka.

600 PLN540 PLN
11664

1915 list z Pucka 2.9.15 do Niemiec ze stemplem "Kaiserliche Marine / Briefstempel / Flugstation Putzig" i stemplem "Marinesache !".

300 PLN300 PLN
11672

1916 ilustrowany formularz 179 Brygady Piechoty, wysłany 8.XII za pośrednictwem austro-węgierskiej poczty polowej nr.95I do Welsberg, przesyłka przekierowana; pieczęć formacyjna, cenzura.

60 PLN60 PLN
11675

1916 Legiony Polskie - formularz z orłem (Kucharski K.52.), wysłany 26.XI z Borysławia do Krakowa, napis "sprawa NKN/ wolna od opłat", cenzura; stempelek oddziału borysławieckiego NKN, ślady archiwizacji; słaby stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

60 PLN60 PLN
11677

1916 karta z Enklawy Jasnej Góry 25.07.16 do Departamentu Wojskowego NKN w Piotrkowie, stempel Enkawy 1A, gwarancja

1 350 PLN1 600 PLN
11687

1917 list wysłany 22.I. za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej 166 do Ministerstwa Wojny w Berlinie, pieczęć listowa; koperta wykorzystana pocztowo, dwukrotnie.

20 PLN20 PLN
11688

1917 list polecony, wysłany 24.XI ze szpitala etapowego za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej 43, adresowany do Berlina; pieczęć formacyjna, kasownik odbiorczy; zwraca uwagę nalepka polecenia.

45 PLN45 PLN
11692

1917 Polska Siła Zbrojna (Polnische Wehrmacht) - widokówka wysłana 14.IX z Ciechanowa do Ostrowi, adresowana do uczestnika II kursu wyszkolenia WP.

40 PLN40 PLN
11705

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, I wydanie przedrukowe, znaczek za 5 kop. z pełną oryginalną gumą, gwarancja Schmutz.

60 PLN95 PLN
11706

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, I wydanie przedrukowe, marginesowy znaczek za 15 kop. z pełną oryginalną gumą, sygnatura Rachmanow, gwarancja Mikstein.

40 PLN45 PLN
11707

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, I wydanie przedrukowe, znaczek za 15 kop. na podlepce, gwarancja Schmutz.

20 PLN20 PLN
11708

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, I wydanie przedrukowe, znaczek za 35 kop. na podlepce, gwarancja Gryżewski, Schmutz.

20 PLN20 PLN
11711

1918 znaczek poczty I Polskiego Korpusu gen. Dowbora Muśnickiego, gwarancja.

10 PLN10 PLN