The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
12256

1919 przekaz pieniężny ze Lwowa 9.8.19 do Krakowa, na odwrocie znaczek z lokalnym nadrukiem PORTO.

80 PLN80 PLN
12258

1919 miejscowa kartka ze Lwowa 17.VII.19 ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

40 PLN40 PLN
12261

1919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka za 25 hal. w kolorze ciemnoniebieskim, gwarancja Schmutz.

25 PLN25 PLN
12276

1919 wydanie w walucie markowej, próba znaczka za 3 fen. w kolorze oliwkowobrązowawym, gwarancja Schmutz.

25 PLN61 PLN
12279

1919 wydanie w walucie markowej, próba znaczka za 10 fen. w kolorze czerwonobrązowym, gwarancja Schmutz.

25 PLN25 PLN
12281

1919 PŁOCK - wydanie w walucie markowej, znaczek za 15 f. z kasownikiem prowizorycznym z Płocka na wycinku.

20 PLN30 PLN
12288

1919 wydanie w walucie markowej, próba w kolorze czarnym na papierze kredowym, gwarancja Schmutz.

120 PLN120 PLN
12291

1919 dwa filatelistyczne listy polecone z I Polskiej Wystawy Marek, pierwszy z listów z numerem przesyłki poleconej 78698, w artykule pana Dobiata w Filateliście 5/2006 list z numerem 76383 został opisany jako list z najwyższym znanym numerem.

60 PLN60 PLN
12302

1919 Pierwsza sesja Sejmu Ustawodawczego, Ignacy Paderewski, 15 f. - frankatura pojedyncza, widokówka wysłana 20.XI z Sieradza do Kalisza.

35 PLN35 PLN
12307

1919 "CENZURA WOJSKOWA" nieopisany stempelek cenzury, prawdopodobnie z miejscowości Czermin; niedostatecznie opłacona widokówka, wysłana 7.XI do Łaz (Lazy) na Śląsku, kasownik w kolorze fioletowym; zaznaczono dopłatę - wpisana litera T; doskonały stan zachowania.

500 PLN500 PLN
12308

1919 MIŃSK LITEWSKI, list z Włodawy nadany dnia 11.XI.19r. do miejscowości Kopyl, która po pokoju Ryskim znalazła się w granicach Białoruskiej SRR, we Włodawie list opatrzono stempelkiem T z adnotacją "50 f" ołówkiem; list dojechał koleją do Mińska Litewskiego, gdzie funkcjonował już polski urząd pocztowy; w Wydziale wydawania listów poleconych ostemplowano go 15.XI. (bardzo wczesne użycie), kasownikiem odbiorczym z wyróznikiem "a" i ponownie oznaczono wysokość dopłaty 50 f - tym razem niebieską kredką - po czym list przekazano traktem do Kopyli, gdzie polskiego urzędu pocztowego nie było; bardzo ciekawy obieg pocztowy, najwcześniejszy - a być może jedyny, list z pobraną w Mińsku Litewskim dopłatą z okresu jedenastomiesięcznej przynależności tego miasta do Polski, gwarancja Schmutz.

2 500 PLN2 500 PLN
12309

1919 opłata gotówkowa - przekaz pocztowy wysłany 3.II z Tarnowa do Krakowa; w związku z przejściowym brakiem znaczków polskich i całkowitym brakiem znaczków dawnej monarchii (zwróconymi do Krakowa do przedruku) w lutym 1919 roku stosowano w Tarnowie stempelek opłaty gotówkowej "OPŁACONO GOTÓWKĄ/ PAYE COMPTANT.", szczególnie w służbowym obrocie wewnętrznym; gwarancja.

200 PLN180 PLN
12311

1919 list z Dziedzic 2.I.19 do Rady Narodowej w Cieszynie opłacony austriackimi znaczkami - Vorlaufer.

75 PLN75 PLN
12312

1919 list z Banku Ziemi Polskiej w Lublinie 26.I.19 do Radomia opłacony znaczkiem gazetowym austriackiej poczty polowej i znaczkiem ekspresowym dla Bośni i Herzogowiny, gwarancja.

150 PLN150 PLN
12313

1919 kartka z Banku Ziemi Polskiej w Lublinie 28.II.19 do Poznania opłacona mieszną frankaturą polsko austriacką w tym znaczkiem pośpiesznym dla Bośni i Herzogowiny, słabo odbity stempel cenzury "DOZ. POCZT. MIN. SPR. ZAGR. WARSZAWA / Kontrola Koresp WOLNEJ od cenzury".

300 PLN300 PLN
12319

1920 kartka ze Lwowa 4.VI.20 na kartce austriackiej poczty polowej.

25 PLN30 PLN
12320

1920 list z Starego Bojanowa 12.2.20.

20 PLN20 PLN
12321

1920 kartka firmowa z Czarnkowa 26.9.20 do Bydgoszczy.

25 PLN25 PLN
12326

1920 kartka z Przemyśla 8.XII.20 do Lwowa.

10 PLN10 PLN
12335

1920 list ekspresowy z Lobnitz (Wapienica) 7.7.20 do Chrzanowa, stary XIX wieczny austriacki kasownik, znaczki wydania dla Śląska Cieszyńskiego, gwarancja na odwrocie Kronenberg.

500 PLN660 PLN
12340

1920 MIŃSK LITEWSKI - rzadki kasownik z 13.IV.20r., użyty na znaczku za 5 h. - jedynym znanym znaczku urzędowym użytym na obszarach, które po pokoju Ryskim znalazły się poza Polską w granicach Białoruskiej SRR.

500 PLN500 PLN
12348

1921 list polecony z Bystrej do Włoch.

45 PLN45 PLN
12349

1921 kartka z Najmowa 18.10.21 do Niemiec.

10 PLN10 PLN
12352

1921 kartka z Warszawy 14.V.21 do Włocławka.

10 PLN10 PLN
12354

1921 wydanie przedrukowe, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem.

20 PLN20 PLN
12358

1921 wydanie z dopłatą na Polski Czerwony Krzyż, seria na miejscowym liście poleconym z Radomia 5.IV.21.

300 PLN300 PLN
12362

1921 Siewca, trzy próby arkuszowe, gwarancja Schmutz (10, 20) i Miszczak (15).

400 PLN400 PLN
12367

1921 list gończy Lubelskiego Baonu Etapowego nadany z Poczty Etapowej 202 do posterunku w Ułężu, prowizoryczny kasownik Ryk.

150 PLN186 PLN
12368

1921 mieszana frankatura czterech wydań na liście poleconym z Bielska do Szwecji.

35 PLN35 PLN
12369

1921 kartka nadana w ambulansie pocztowym Aleksandrów - Warszawa nr 373 11.VII.21.

150 PLN246 PLN
12370

1921 T.A.B.R.O.M.I.K., wydanie współpocztowe na przesyłki lotnicze, seria znaczków pomiędzy przywieszkami, w pięknym stanie, gwarancja Mikulski.

540 PLN540 PLN
12372

1921 znaczki współpocztowe TABROMIK na liście ekspresowym z Poznania do Warszawy, brak stempla odbiorczego.

80 PLN80 PLN
12379

1922 frankatura mieszana różnych wydań - miejscowy list wysłany 16.X w Wąbrzeźnie; niedoręczony, zwrócony do nadawcy; liczne adnotacje na odwrocie.

30 PLN27 PLN
12385

1922 wydanie dla Górnego Śląska, seria.

80 PLN80 PLN
12391

1923 list polecony z Krzepic 3.II.23 do Kalisza.

25 PLN25 PLN
12395

1923 duży orzeł na tarczy barokowej, kasowany znaczek jednostronnie cięty za 500 mk., gwarancja Krawczyk.

30 PLN30 PLN
12404

1923-24 wydanie przedrukowe, kasowany jednostronnie cięty znaczek za 50000/10 mk., gwarancja Krawczyk.

25 PLN40 PLN
12407

1924 duży orzeł na tarczy barokowej, seria.

110 PLN110 PLN
12431

1924 Stanisław Wojciechowski, znaczek z narożnika w idealnym stanie, gwarancja Schmutz.

280 PLN280 PLN
12438

1925 kartka nadana w ambulansie pocztowym Wągrowiec - Gniezno nr 412 1.V.25..

60 PLN60 PLN