The auction will start on 14.04.2023
Back

Description

1904 formularz z napisami w trzech językach (niemieckim, polskim i ukraińskim), wysłany 22.IV ze Lwowa do Wiednia, dekoracyjna pieczęć "DYREKCYA C.K. PIERWSZEJ SZKOŁY REALNEJ we Lwowie".

Lot # 11544

Auction 30
Close: Auction is closed
Current price: 40 PLN
Catalog:
Category: Foreign Postage on Polish territory
 
Number of bids: 1 Bid history
Back