Page:
results
Num# Description Start price Buy price
114811802 list wysłany 5.II z Niepołomic do Wieliczki; adnotacja "Ex offo" zwalniająca korespondencję urzędową od opłaty pocztowej;

1810 list wysłany 12.I ze Lwowa do Dobrzyc; z kolekcji S.Rosińskiego.

60 PLN

60 PLN

114861811 list wysłany 11.VIII z Brześcia Litewskiego do miejscowości Zabłudów, rosyjski jednowierszowy stempel nadawczy; dobry stan zachowania;

1814 list wysłany z Mińska Litewskiego przez Białystok do miejscowości Zabłudów, rosyjski jednowierszowy stempel nadawczy, list odebrano 25.X; dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

600 PLN

600 PLN

114881817 po, list wysłany 3.IX z Torunia do Warszawy, stempel urzędu granicznego Służewo typu IB (340a) i stempelek "Porto Zagraniczne" wraz z wyliczeniami wysokości opłat pocztowych; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

250 PLN

366 PLN

114921820 list wysłany 20.III z Bydgoszczy do Lobsens (Łobrzenica), niekatalogowany jednowierszowy stempel nadawczy, stempelek ambulansu Bydgoszcz - Berlin; stempelek nadejścia;

1817 po, list wysłany 17.II z Poznania do Gniezna, dwuwierszowy stempel nadawczy; z kolekcji S.Rosińskiego.

130 PLN

130 PLN

114941824 list wysłany 13.V z Warszawy do Bordeaux, stempel nadawczy typu IB (389c), adnotacja dotycząca wysokości opłaty pocztowej; stempel graniczny Strzałkowo, stemple tranzytowe: "TP" i "Prusse Par Givet" w ramce; bardzo dobry stan zachowania;

1817 list (koperta) polecony "za Recipisem", wysłany 29.IV z Mariampola adresowany do hrabiego Limanowskiego w Warszawie, stempel nadawczy typu IB (200c), adnotacja dotycząca wysokości opłaty pocztowej 12 3/4; zwraca uwagę adnotacja "28 Kwietnia 1817 w Maryampolu oddano na Pocztę", na odwrocie pieczęć lakowa nadawcy zachowana w idealnym stanie; wspaniały walor w doskonałym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

800 PLN

800 PLN

114951826 druk pokwitowania na paczkę wysłaną 6.II z Grudziądza; bardzo dobry stan zachowania;

1826 druk pokwitowania na przesyłki pieniężnej, wysłanej 25.XI z Grudziądza do Kwidzyna (Marienwerder); bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

60 PLN

60 PLN

115161843 Austriacka Poczta w Wolnym Mieście Krakowie, list wysłany 22.XI za pośrednictwem urzędu austriackiego w Krakowie do Lwowa, kasownik odbiorczy ; bardzo dobry stan zachowania;

1837 Austriacka Poczta w Wolnym Mieście Krakowie, list wysłany 22.I z Nowego Sącza do Krakowa, dwuwierszowy stempel nadawczy SANDEC; owalny kasownik odbiorczy urzędu austriackiego w Krakowie; dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

120 PLN

120 PLN

115171844 list polecony wysłany z miejscowości Łętownia, stempelek FRANCO, przez Przemyśl 10.III do Wieliczki, czerwony stempelek RECOM, na odwrocie adnotacje dotyczące opłat pocztowych, stempel odbiorczy;

1848 list polecony wysłany 26.IV z Nowego Targu do Lwowa, stempel nadawczy "NEUMARKT INGALL", stempelki FRANCO i RECOM (Adamczyk/Bartke nieopisany!), stempel odbiorczy; dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

200 PLN

230 PLN

115401883 karta pocztowa wysłana 1.XII ze Lwowa, adresowana do miejscowości Rożnów, kasownik odbiorczy Gródek nad Dunajcem.

20 PLN

25 PLN

115441904 formularz z napisami w trzech językach (niemieckim, polskim i ukraińskim), wysłany 22.IV ze Lwowa do Wiednia, dekoracyjna pieczęć "DYREKCYA C.K. PIERWSZEJ SZKOŁY REALNEJ we Lwowie".

40 PLN

40 PLN

115611860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek o jasnych odcieniach, użyty we Frampolu, skasowany rzadkim stemplem numerowym 285 (Fi.+1500), gwarancja Krawczyk.

1 800 PLN

1 800 PLN

115621860 obwoluta listu z Warszawy do Żytomierza, znaczek w odcieniu jasnym - bardzo ładny stan, usterka wygięta dolna lewa ramka, ślad po złożeniu koperty, gwarancja Schmutz.

1 400 PLN

1 400 PLN

115721915 seria wydania dla terenów byłego Królestwa Polskiego.

110 PLN

110 PLN

115791916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, znaczek za 2,5 Pf. z matowym nadrukiem GGW, gwarancja i opis Krawczyk.

40 PLN

45 PLN

115841916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, znaczek za 20 Pf. w kolorze fioletowoniebieskim ze smolistym nadrukiem GGW, na podlepce, gwarancja Schmutz.

40 PLN

40 PLN

115851916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, znaczek za 30 Pf. z matowym nadrukiem GGW, gwarancja i opis Korszeń.

70 PLN

70 PLN

115861916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, znaczek za 40 Pf. w kolorze karminowoczerwonym ze słabo błyszczącym nadrukiem GGW, gwarancja i opis Krawczyk.

80 PLN

80 PLN

115871916 okupacja austro-węgierska, głowa Merkurego, seria czysta w pięknym stanie.

50 PLN

55 PLN

115911916 list z Miechowa do Szczercowa ze stemplem austriackiej cenzury wojskowej w Miechowie.

50 PLN

40 PLN

115921916 koperta Postgebiet Ob. Ost bez ilustracji.

120 PLN

120 PLN

115981916 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", podwójna karta pocztowa.

60 PLN

60 PLN

116011917 okupacja austro-węgierska, widokówka z miejscowości Chrząstów, wysłana 14.III za pośrednictwem urzędu etapowego w Koniecpolu, pieczęć urzędowa.

30 PLN

65 PLN

116151918 okupacja austro-węgierska - adres przesyłkowy wysłany 2.IX z urzędu etapowego Szydłowiec do Końska, na odwrocie prawidłowo użyty bośniacki !!! znaczek dopłaty, stemple odbiorcze Wierzbnik 3.IX; dla znaczków poczty polowej użytych na skarcie, katalog Fischer przewiduje wysokie dopłaty.

300 PLN

260 PLN

116161918 okupacja austro-węgierska, adres przesyłkowy wysłany z urzędu etapowego Działoszyce do Końska, kasownik odbiorczy.

200 PLN

180 PLN

116181918 wydanie dobroczynne, seria.

25 PLN

25 PLN

116331919 Rumuńska Poczta Okupacyjna na Pokuciu, znaczek prowizorycznego wydania przedrukowego za 1,20 kor./50 h., gwarancja Krawczyk.

40 PLN

40 PLN

116371914 cięty znaczek wydania NKN, gwarancja Mikstein.

240 PLN

305 PLN

116441914 kartka z Węgier 18.XI.14 do Andrychowa ze stemplem POCZTA POLOWA LEGIONÓW L.2. i stemplem austriackiej cenzury, niezwykle wczesna przesyłka.

600 PLN

540 PLN

116641915 list z Pucka 2.9.15 do Niemiec ze stemplem "Kaiserliche Marine / Briefstempel / Flugstation Putzig" i stemplem "Marinesache !".

300 PLN

300 PLN

116721916 ilustrowany formularz 179 Brygady Piechoty, wysłany 8.XII za pośrednictwem austro-węgierskiej poczty polowej nr.95I do Welsberg, przesyłka przekierowana; pieczęć formacyjna, cenzura.

60 PLN

60 PLN

116751916 Legiony Polskie - formularz z orłem (Kucharski K.52.), wysłany 26.XI z Borysławia do Krakowa, napis "sprawa NKN/ wolna od opłat", cenzura; stempelek oddziału borysławieckiego NKN, ślady archiwizacji; słaby stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

60 PLN

60 PLN

116771916 karta z Enklawy Jasnej Góry 25.07.16 do Departamentu Wojskowego NKN w Piotrkowie, stempel Enkawy 1A, gwarancja Korszeń

1 350 PLN

1 600 PLN

116871917 list wysłany 22.I. za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej 166 do Ministerstwa Wojny w Berlinie, pieczęć listowa; koperta wykorzystana pocztowo, dwukrotnie.

20 PLN

20 PLN

116881917 list polecony, wysłany 24.XI ze szpitala etapowego za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej 43, adresowany do Berlina; pieczęć formacyjna, kasownik odbiorczy; zwraca uwagę nalepka polecenia.

45 PLN

45 PLN

116921917 Polska Siła Zbrojna (Polnische Wehrmacht) - widokówka wysłana 14.IX z Ciechanowa do Ostrowi, adresowana do uczestnika II kursu wyszkolenia WP.

40 PLN

40 PLN

117051918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, I wydanie przedrukowe, znaczek za 5 kop. z pełną oryginalną gumą, gwarancja Schmutz.

60 PLN

95 PLN

117061918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, I wydanie przedrukowe, marginesowy znaczek za 15 kop. z pełną oryginalną gumą, sygnatura Rachmanow, gwarancja Mikstein.

40 PLN

45 PLN

117071918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, I wydanie przedrukowe, znaczek za 15 kop. na podlepce, gwarancja Schmutz.

20 PLN

20 PLN

117081918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, I wydanie przedrukowe, znaczek za 35 kop. na podlepce, gwarancja Gryżewski, Schmutz.

20 PLN

20 PLN

117111918 znaczek poczty I Polskiego Korpusu gen. Dowbora Muśnickiego, gwarancja Korszeń.

10 PLN

10 PLN