Page:
results
Num# Description Start price Buy price
76021856-1879 zestaw 10 listów pruskich z obszaru Polski.

50 PLN

50 PLN

76231903 list pieniężny (1 rubel 50 kopiejek) wysłany 7.VIII z Garwolina do Siedlec, zabezpieczające lakowe pieczęcie pocztowe, kasowniki tranzytowe Warszawy i odbiorczy Siedlec.

120 PLN

120 PLN

76261904 list polecony, wysłany 26.XI z Warszawy do Białej, znaczki unieważnione kasownikiem rusztowym, dodatkowo różowa odbitka stempla warszawskiego; kasownik odbiorczy.

40 PLN

40 PLN

76371916 widokówka wysłana 26.XI z Zagórza do Sanoka, stempelek cenzury.

30 PLN

30 PLN

76441860 znaczek w odcieniach jasnych, bardzo ładny stan zachowania, gwarancja Łaszkiewicz.

400 PLN

400 PLN

76591866 trzy znaczki rosyjskie za 1 kop. na wycinku użytkowym, z polskim kasownikiem ambulansu DB 2 - Droga Bydgoska - bardzo rzadkim, znanym wyłącznie na znaczkach rosyjskich.

800 PLN

800 PLN

76861916 polska widokówka nadana z niemieckiej poczty polowej 201.

30 PLN

30 PLN

77351918 kartka z Przemyśla 20.XI.18 do Krakowa.

25 PLN

25 PLN

77461914 stempel kamuflażowy "IX/2" (Lwów 2) stosowany w początkowym okresie wojny dla przesyłek wojskowych nadawanych za pośrednictwem urzędów cywilnych w celu utajnienia miejsca nadania, na korespondencji cywilnej (na znaczkach i całostkach) bardzo rzadko spotykane; widokówka wysłana 27.V.1916 do Wiednia; cenzura.

150 PLN

135 PLN

77641916 karta pocztowa (formularz) z obozu jenieckiego w Kazaniu, wysłana 15.VI przez Polaka służącego w armii austro-węgierskiej adresowana do miejscowości Cieszacinek; cenzury austriacka i rosyjska; bardzo dobry stan zachowania.

100 PLN

90 PLN

77661916 formularz Czerwonego Krzyża przeznaczony do korespondencji z jeńcami wojennym na terenie Rosji, wysłany ze Lwowa, adresowany do obozu w miejscowości Barnauł; cenzura austriacka i rosyjska; podpisy po rosyjsku i polsku; dodatkowo stempelek "Sekcja Wywiadowcza Czerw. Krzyża Lwów"; na odwrocie wykreślenia cenzury; dekoracyjna całość.

300 PLN

270 PLN

77671916 (?) formularz poczty polowej, wysłany 31.III z miejscowości Trencsenteplicz za pośrednictwem Węgierskiego Czerwonego Krzyża, adresowany do Krakowa.

80 PLN

70 PLN

77681916 list z Łomży ze stemplem formacyjnym Garnizonu Batalionu Soldau 2 Kompanii.

35 PLN

35 PLN

78121918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 3 Rub., I wydanie z nadrukiem orła w kolorze lila, ręcznie unieważniony.

120 PLN

120 PLN

78141918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, karta pocztowa wydania przedrukowego 10/3 kop., skasowana grzecznościowo, dekoracyjnym stemplem "Przedstawicielstwo Sił Zbrojnych Polskich w Mińsku"; tak określano ogół jednostek powstających na terenie Rosji z Polaków służących w armii carskiej, a tworzonych na mocy porozumienia między Naczpolem (Naczelny Polski Komitet Wojskowy), a rządem Kiereńskiego. W różnych punktach Imperium zaczęły powstawać delegatury i przedstawicielstwa Polskiej Siły Zbrojnej kierujące rekrutów do punktów powstawania i koncentracji jednostek. Najważniejszym takim ośrodkiem był Mińsk Litewski, główne miejsce koncentracji Wojsk Polskich, Naczelnym Dowódcą mianowany został 4.II generał Józef Dowbór-Muśnicki. Po zawartej 20 II umowie z Niemcami oddziały polskie wycofały się z Mińska na terytorium kontrolowane przez I Korpus Polski w rejonie Bobrujska, w Mińsku pozostało Przedstawicielstwo PSZ, którego pieczęć z orłem jest zbliżona wzorem do stempli urzędowych Korpusu Polskiego.

1 600 PLN

1 600 PLN

78151918 Poczta I Polskiego Korpusu, sekretnik z obiegu ze stemplem POCZTA POLOWA I POL. KORP. 21.5.18, gwarancja Schmutz.

850 PLN

850 PLN

78191919 Wojna polsko-sowiecka, Front Białorusko - Litewski, widokówka wysłana 8.XI z kompanii telegraficznej 1 Dywizji Legionów za pośrednictwem poczty polowej 27; stempelek formacyjny.

120 PLN

108 PLN

78271920 Wojna polsko-sowiecka, widokówka wysłana 22.I za pośrednictwem poczty polowej 34; stempelek formacyjny "49 P.P. Strz. Kres./ 1 Baon".

120 PLN

108 PLN

78311915 Warszawa, "Orzeł" znaczek pierwszego wydania z rzadkim stemplem VIII Komisariatu Milicji Miejskiej, gwarancja Falkowski.

50 PLN

50 PLN

78681916 Warszawa, nadużycie formy, seria ciętych znaczków wydania przedrukowego, jeden sygnatura Rachmanow.

50 PLN

50 PLN

78791916 Warszawa, ząbkowana seria pomnikowa, wydanie niedopuszczone do obiegu, (Mi. 240 euro).

300 PLN

300 PLN

78811916 Warszawa, seria pomnikowa, znaczek za 20 gr. z brunatnopiaskowym przesuniętym znacznie tłem, gwarancja Korszeń.

200 PLN

180 PLN

79101918 Kalisz - wydanie V, znaczek za 3 f. z lokalnym nadrukiem, gwarancja i opis Krawczyk.

30 PLN

30 PLN

79191918 Myślenice, znaczek za 25 h. z lokalnym nadrukiem typu I na wycinku, sygnowany T i Toll, gwarancja Krawczyk.

50 PLN

55 PLN

79201918 Myślenice, znaczek opłaty za 80 h. z lokalnym nadrukiem typu IIIa, na podlepce, lekko załamany, gwarancja Mikstein.

30 PLN

100 PLN

79211918 Myślenice, znaczek dopłaty za 10/24 h. z lokalnym nadrukiem typu IIIa, na podlepce, lz doklejonym dolnym narożnikiem, gwarancja Mikstein.

15 PLN

120 PLN

79221918 Myślenice, znaczek opłaty za 3 h. z lokalnym nadrukiem typu IIIa, gwarancja Krawczyk.

80 PLN

80 PLN

79231918 Myślenice, znaczek opłaty za 20 h. z lokalnym nadrukiem typu IIIa, na wycinku, ze zbioru, zagwarantowany i opisany jako porównawczy przez Miksteina.

150 PLN

240 PLN

79251918 Myślenice, znaczek za 5 h. z lokalnym nadrukiem typu I na wycinku, sygnowany T i Toll, gwarancja Krawczyk.

50 PLN

113 PLN

79281918 Tarnów, znaczek opłaty za 15 h. z lokalnym nadrukiem typu II, na wycinku, fantastyczna jakość nadruku, świetny jako wzorcowy egzemplarz.

120 PLN

120 PLN

79291918 Włocławek, znaczek za 7,5 fen. z trzeciego wydania, z kasownikiem prowizorycznym, gwarancja Krawczyk.

25 PLN

25 PLN

79301918 Włocławek, znaczek za 15 fen. z nadrukiem drugiego wydania, gwarancja Falkowski.

100 PLN

100 PLN

79331919 Skałat, znaczki za 3 i 20 h. z lokalnym nadrukiem w pięknym stanie, gwarancja Korszeń.

250 PLN

250 PLN

79461918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "kropka w prawej cyfrze 5", gwarancja i opis Schmutz.

50 PLN

50 PLN

79471918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "kropka między o i l", gwarancja i opis Schmutz.

30 PLN

30 PLN

79501918 seria pomnikowa, znaczek za 10f/6 gr., z kasownikiem prowizorycznym Kutno, gwarancja Krawczyk.

10 PLN

10 PLN

79591918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i opis Schmutz.

40 PLN

40 PLN

79801918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "kropka w lewej cyfrze 5", gwarancja Berbeka.

75 PLN

75 PLN

79851918 seria pomnikowa, znaczek w kolorze jasnoniebieskim / szarawożółtym z przesuniętym nadrukiem, gwarancja i opis Schmutz.

60 PLN

54 PLN

79861918 seria pomnikowa, list polecony z Warszawy 13.12.18 do armii generała Hallera, bardzo rzadkie, koperta lekko pożółkła, oberwana w połowie klapa koperty, gwarancja Schmutz.

900 PLN

800 PLN