The auction will end on 08.07.2024
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
7602

1856-1879 zestaw 10 listów pruskich z obszaru Polski.

50 PLN50 PLN
7623

1903 list pieniężny (1 rubel 50 kopiejek) wysłany 7.VIII z Garwolina do Siedlec, zabezpieczające lakowe pieczęcie pocztowe, kasowniki tranzytowe Warszawy i odbiorczy Siedlec.

120 PLN120 PLN
7626

1904 list polecony, wysłany 26.XI z Warszawy do Białej, znaczki unieważnione kasownikiem rusztowym, dodatkowo różowa odbitka stempla warszawskiego; kasownik odbiorczy.

40 PLN40 PLN
7637

1916 widokówka wysłana 26.XI z Zagórza do Sanoka, stempelek cenzury.

30 PLN30 PLN
7644

1860 znaczek w odcieniach jasnych, bardzo ładny stan zachowania, gwarancja Łaszkiewicz.

400 PLN400 PLN
7659

1866 trzy znaczki rosyjskie za 1 kop. na wycinku użytkowym, z polskim kasownikiem ambulansu DB 2 - Droga Bydgoska - bardzo rzadkim, znanym wyłącznie na znaczkach rosyjskich.

800 PLN800 PLN
7686

1916 polska widokówka nadana z niemieckiej poczty polowej 201.

30 PLN30 PLN
7735

1918 kartka z Przemyśla 20.XI.18 do Krakowa.

25 PLN25 PLN
7746

1914 stempel kamuflażowy "IX/2" (Lwów 2) stosowany w początkowym okresie wojny dla przesyłek wojskowych nadawanych za pośrednictwem urzędów cywilnych w celu utajnienia miejsca nadania, na korespondencji cywilnej (na znaczkach i całostkach) bardzo rzadko spotykane; widokówka wysłana 27.V.1916 do Wiednia; cenzura.

150 PLN135 PLN
7764

1916 karta pocztowa (formularz) z obozu jenieckiego w Kazaniu, wysłana 15.VI przez Polaka służącego w armii austro-węgierskiej adresowana do miejscowości Cieszacinek; cenzury austriacka i rosyjska; bardzo dobry stan zachowania.

100 PLN90 PLN
7766

1916 formularz Czerwonego Krzyża przeznaczony do korespondencji z jeńcami wojennym na terenie Rosji, wysłany ze Lwowa, adresowany do obozu w miejscowości Barnauł; cenzura austriacka i rosyjska; podpisy po rosyjsku i polsku; dodatkowo stempelek "Sekcja Wywiadowcza Czerw. Krzyża Lwów"; na odwrocie wykreślenia cenzury; dekoracyjna całość.

300 PLN270 PLN
7767

1916 (?) formularz poczty polowej, wysłany 31.III z miejscowości Trencsenteplicz za pośrednictwem Węgierskiego Czerwonego Krzyża, adresowany do Krakowa.

80 PLN70 PLN
7768

1916 list z Łomży ze stemplem formacyjnym Garnizonu Batalionu Soldau 2 Kompanii.

35 PLN35 PLN
7812

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 3 Rub., I wydanie z nadrukiem orła w kolorze lila, ręcznie unieważniony.

120 PLN120 PLN
7814

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, karta pocztowa wydania przedrukowego 10/3 kop., skasowana grzecznościowo, dekoracyjnym stemplem "Przedstawicielstwo Sił Zbrojnych Polskich w Mińsku"; tak określano ogół jednostek powstających na terenie Rosji z Polaków służących w armii carskiej, a tworzonych na mocy porozumienia między Naczpolem (Naczelny Polski Komitet Wojskowy), a rządem Kiereńskiego. W różnych punktach Imperium zaczęły powstawać delegatury i przedstawicielstwa Polskiej Siły Zbrojnej kierujące rekrutów do punktów powstawania i koncentracji jednostek. Najważniejszym takim ośrodkiem był Mińsk Litewski, główne miejsce koncentracji Wojsk Polskich, Naczelnym Dowódcą mianowany został 4.II generał Józef Dowbór-Muśnicki. Po zawartej 20 II umowie z Niemcami oddziały polskie wycofały się z Mińska na terytorium kontrolowane przez I Korpus Polski w rejonie Bobrujska, w Mińsku pozostało Przedstawicielstwo PSZ, którego pieczęć z orłem jest zbliżona wzorem do stempli urzędowych Korpusu Polskiego.

1 600 PLN1 600 PLN
7815

1918 Poczta I Polskiego Korpusu, sekretnik z obiegu ze stemplem POCZTA POLOWA I POL. KORP. 21.5.18, gwarancja Schmutz.

850 PLN850 PLN
7819

1919 Wojna polsko-sowiecka, Front Białorusko - Litewski, widokówka wysłana 8.XI z kompanii telegraficznej 1 Dywizji Legionów za pośrednictwem poczty polowej 27; stempelek formacyjny.

120 PLN108 PLN
7827

1920 Wojna polsko-sowiecka, widokówka wysłana 22.I za pośrednictwem poczty polowej 34; stempelek formacyjny "49 P.P. Strz. Kres./ 1 Baon".

120 PLN108 PLN
7831

1915 Warszawa, "Orzeł" znaczek pierwszego wydania z rzadkim stemplem VIII Komisariatu Milicji Miejskiej, gwarancja Falkowski.

50 PLN50 PLN
7868

1916 Warszawa, nadużycie formy, seria ciętych znaczków wydania przedrukowego, jeden sygnatura Rachmanow.

50 PLN50 PLN
7879

1916 Warszawa, ząbkowana seria pomnikowa, wydanie niedopuszczone do obiegu, (Mi. 240 euro).

300 PLN300 PLN
7881

1916 Warszawa, seria pomnikowa, znaczek za 20 gr. z brunatnopiaskowym przesuniętym znacznie tłem, gwarancja.

200 PLN180 PLN
7910

1918 Kalisz - wydanie V, znaczek za 3 f. z lokalnym nadrukiem, gwarancja i opis Krawczyk.

30 PLN30 PLN
7919

1918 Myślenice, znaczek za 25 h. z lokalnym nadrukiem typu I na wycinku, sygnowany T i Toll, gwarancja Krawczyk.

50 PLN55 PLN
7920

1918 Myślenice, znaczek opłaty za 80 h. z lokalnym nadrukiem typu IIIa, na podlepce, lekko załamany, gwarancja Mikstein.

30 PLN100 PLN
7921

1918 Myślenice, znaczek dopłaty za 10/24 h. z lokalnym nadrukiem typu IIIa, na podlepce, lz doklejonym dolnym narożnikiem, gwarancja Mikstein.

15 PLN120 PLN
7922

1918 Myślenice, znaczek opłaty za 3 h. z lokalnym nadrukiem typu IIIa, gwarancja Krawczyk.

80 PLN80 PLN
7923

1918 Myślenice, znaczek opłaty za 20 h. z lokalnym nadrukiem typu IIIa, na wycinku, ze zbioru, zagwarantowany i opisany jako porównawczy przez Miksteina.

150 PLN240 PLN
7925

1918 Myślenice, znaczek za 5 h. z lokalnym nadrukiem typu I na wycinku, sygnowany T i Toll, gwarancja Krawczyk.

50 PLN113 PLN
7928

1918 Tarnów, znaczek opłaty za 15 h. z lokalnym nadrukiem typu II, na wycinku, fantastyczna jakość nadruku, świetny jako wzorcowy egzemplarz.

120 PLN120 PLN
7929

1918 Włocławek, znaczek za 7,5 fen. z trzeciego wydania, z kasownikiem prowizorycznym, gwarancja Krawczyk.

25 PLN25 PLN
7930

1918 Włocławek, znaczek za 15 fen. z nadrukiem drugiego wydania, gwarancja Falkowski.

100 PLN100 PLN
7933

1919 Skałat, znaczki za 3 i 20 h. z lokalnym nadrukiem w pięknym stanie, gwarancja.

250 PLN250 PLN
7946

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "kropka w prawej cyfrze 5", gwarancja i opis Schmutz.

50 PLN50 PLN
7947

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "kropka między o i l", gwarancja i opis Schmutz.

30 PLN30 PLN
7950

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10f/6 gr., z kasownikiem prowizorycznym Kutno, gwarancja Krawczyk.

10 PLN10 PLN
7959

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i opis Schmutz.

40 PLN40 PLN
7980

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "kropka w lewej cyfrze 5", gwarancja Berbeka.

75 PLN75 PLN
7985

1918 seria pomnikowa, znaczek w kolorze jasnoniebieskim / szarawożółtym z przesuniętym nadrukiem, gwarancja i opis Schmutz.

60 PLN54 PLN
7986

1918 seria pomnikowa, list polecony z Warszawy 13.12.18 do armii generała Hallera, bardzo rzadkie, koperta lekko pożółkła, oberwana w połowie klapa koperty, gwarancja Schmutz.

900 PLN800 PLN