Page:
results
Num# Description Start price Buy price
92081942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze karminowym na papierze szarym gładkim bibułkowym, gwarancja i opis Schmutz.

80 PLN

80 PLN

92471944 Polska YMCA, czarna odbitka z unieważnionej oryginalnej matrycy znaczka, gwarancja Krawczyk.

80 PLN

80 PLN

92521944 Prezydent Władysław Raczkiewicz, czarna odbitka z unieważnionej oryginalnej matrycy znaczka, gwarancja Krawczyk.

80 PLN

80 PLN

92601944 Wystawa "Tydzień Ziem Wschodnich", seria czarnych odbitek z unieważnionej oryginalnej matrycy, gwarancja Krawczyk.

240 PLN

240 PLN

92741944 "Cyfry", seria czarnych odbitek z unieważnionej oryginalnej matrycy znaczków dopłaty, gwarancja Krawczyk.

160 PLN

160 PLN

92911943 50 gonitwa Towarzystwa Wyścigów Konnych - znaczek skasowany na karcie z kiermaszu obozowego, gwarancja Schmutz.

250 PLN

250 PLN

93111945 orzeł biały, znaczek za 5mk., na papierze białym gładkim grubym, gwarancja Schmutz.

60 PLN

60 PLN

93201944 banknot obozowy o nominale 10 groszy, emitowany przez Bank Obozowy.

120 PLN

120 PLN

93211944 banknot obozowy o nominale 50 groszy, emitowany przez Bank Obozowy.

150 PLN

150 PLN

93311944 rok olimpijski, fałszerstwo oznaczone na odwrocie FALSUM.

10 PLN

30 PLN

93511944 II wydanie definitywne - nie wprowadzone do obiegu, marginesowy znaczek typu 3 - "cyfra 4 połączona z ramką grubszą kreską", wysoka wycena (Mi.300 euro), gwarancja Falkowski.

550 PLN

550 PLN

93521944 II wydanie definitywne - nie wprowadzone do obiegu, marginesowa próba znaczka - typ 6, lekkie zgięcie wzdłuż górnego marginesu, stempelek firmowy renomowanej przedwojennej firmy warszawskiej KdeJULIEN VARSOVIE, gwarancja Krawczyk.

700 PLN

700 PLN

93591972 okolicznościowa koperta przygotowana z okazji nadania imienia "Powstańczej Poczty Harcerskiej" hufcowi ZHP łódź-Polesie.

25 PLN

25 PLN

93751944 Judaica - karta pocztowa wysłana 4.VI z Wilna przez profesora Tadeusza Czeżowskiego, który z narażeniem życia pomagał pracownikom szkolnictwa oraz Żydom, za co w 1963 roku Instytut Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie uznał Go za jednego ze "sprawiedliwych wśród narodów świata". Aresztowany przez NKWD w czerwcu 1945; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.

200 PLN

180 PLN

93931940 internowanie w Rumunii, I wydanie przedrukowe GG, 30 gr - frankatura pojedyncza - karta pocztowa wysłana 13.I.1940 z Warszawy do obozu Baile Govora, cenzury, kasowniki odbiorcze na froncie karty, piękny stan zachowania.

160 PLN

145 PLN

94091940 karta pocztowa wysłana 18.IV z Bukaresztu przez Odessę do Lwowa, fragment treści: "... Stasia i Lonio są w Brześciu ... zatrzymani tam z tego powodu, że chcieli sie udać do Warszawy. ... Być może można ich umieścić na tą listę zamiany ludności, co będzie rozpatrywać komisja Niemiecko Sowiecka.", historyczne świadectwo dramatycznych polskich losów; ładnie udokumentowany obieg pocztowy, doskonały stan zachowania.

200 PLN

180 PLN

95331944 Rudnik, znaczek za 60 gr. wydania prowizorycznego, niewielkie ślady po podklejeniu, gwarancja Schmutz.

100 PLN

100 PLN

95341944 Rudnik, znaczek za 1 zł wydania prowizorycznego, gwarancja Mikstein, Schmutz.

100 PLN

100 PLN

95351944 Rudnik, znaczek za 1,20 zł wydania prowizorycznego, bez podlepki na środku nierównomierna guma, gwarancja Ryblewski.

100 PLN

100 PLN

95361944 Wąwolnica, znaczek za 25/24 gr. wydania prowizorycznego, gwarancja Krawczyk.

30 PLN

30 PLN

95521944 P.K.W.N. znaczek za 2 zł. ze znacznym przesunięciem nadruku w lewo, gwarancja Korszeń.

30 PLN

30 PLN

95541944 R.T.R.P. znaczek za 3 zł. z błędem z poz.17 "9 wcięte z prawej", gwarancja i opis Korszeń.

30 PLN

71 PLN

95591945 rocznica Powstania Styczniowego, znaczek w kolorze jasnoróżowobrązowym, gwarancja i opis Schmutz.

75 PLN

75 PLN

95651945 wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek z nadrukiem "Częstochowa" z błędem na poz.28 "cyfra 4 uszkodzona z lewej", gwarancja i opis Korszeń.

30 PLN

30 PLN

95701945 wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek z nadrukiem "Radom" z błędem na poz.45 "lewa kreska ścięta", gwarancja i opis Schmutz.

30 PLN

30 PLN

95751945 wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek z nadrukiem "Kielce", z błędem na poz.15 "cyfra 1 z częściowym brakiem haczyka", gwarancja i opis Korszeń.

30 PLN

30 PLN

95801945 wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek z nadrukiem "Gniezno" z błędem na poz.47 "litera z ścięta", gwarancja i opis Korszeń.

30 PLN

30 PLN

95841945 wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek z nadrukiem "Bydgoszcz", z błędem na poz.6 "pogrubione o", gwarancja i opis Krawczyk.

30 PLN

35 PLN

95861945 wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek z nadrukiem "Kalisz", z błędem na poz.27 "K uszkodzone z lewej strony", gwarancja i opis Falkowski.

40 PLN

40 PLN

95971945 wydanie przedrukowe, znaczek za 50 gr. z błędem "biała plama na ramieniu", gwarancja Falkowski.

40 PLN

45 PLN

96061945 Zabytki Krakowa, 50 gr. parka znaczków bez podpisu J.Wilczyk na ekspresowym liście poleconym wysłanym z Tarnowa do Warszawy, zwraca uwagę użycie nalepki polecenia z okresu okupacji, kasownik odbiorczy.

80 PLN

80 PLN

96131945 Liga Morska, znaczek za 2+4 zł., z niekatalogowanym błędem na poz. "kropka nad 10", gwarancja Korszeń.

30 PLN

30 PLN

96261945 wydanie przedrukowe, znaczek z silnym abklaczem.

25 PLN

20 PLN

96341945 Zabytki Gdańska, 2 zł - frankatura wielokrotna, list polecony wysłany 14.XII z Bydgoszczy do Krakowa., kasownik odbiorczy.

15 PLN

15 PLN

96431946 list polecony z Warszawy 22.II.46 do Skierniewic, na odwrocie stempel odbiorczy.

50 PLN

55 PLN

96451946 list polecony z Inowrocławia do Warszawy, prowizoryczna erka.

30 PLN

30 PLN

96511946 rocznica wyzwolenia Warszawy, znaczek za 1.50 zł. z błędem na poz.25 "cienkie 7", gwarancja Korszeń. Fisher:388 B Michel:421

30 PLN

30 PLN

96521946 "WARSZAWA WOLNA", 3 zł frankatura pojedyncza, list wysłany 26.II z miejscowości Gorzków do Lublina, kasownik prowizoryczny; znaczki tego niedocenionego wydania, rzadko występują na niefilatelistycznej korespondencji; gwarancja Korszeń.

100 PLN

80 PLN

96531946 rocznica wyzwolenia Warszawy, znaczek za 3 zł. z błędem na poz.50 "uszkodzone 7", gwarancja Korszeń.

30 PLN

30 PLN

96551946 rocznica wyzwolenia Warszawy, znaczek za 10 zł. z błędem na poz.30 "wcięcie w7 i przerwa w S", gwarancja Korszeń.

30 PLN

30 PLN