The auctions ends in:

Lot # 7827
Close:
Start price: 120
Current price: 108
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Category: WW1 military postage
Description

1920 Wojna polsko-sowiecka, widokówka wysłana 22.I za pośrednictwem poczty polowej 34; stempelek formacyjny "49 P.P. Strz. Kres./ 1 Baon".
Photo