The auction will start on 21.06.2024

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
11719

1830 około, koperta listu wysłanego 17.IV z Torunia, porzez Służewo, Krośniewice, Łęczcę do Zgierza; stemple różnych typów, adnotacje pocztowe i wyliczenia porta; ładna całość o pięknie udokumentowanym obiegu pocztowym.

400 PLN400 PLN
11746

1850 po, I wydanie Prus - 1 sgr. - frankatura pojedyncza, znaczek (cięcie z lewej strony dochodzi do ramki) unieważniony kasownikiem numerowym 289 na liście wysłanym z Chełmży (Culmsee) 28.X do Chełmna (Culm), kasownik odbiorczy.

200 PLN200 PLN
11765

1907 frankatura wielokrotna, list polecony wysłany 6.XI z Warszawy do Paryża, kasowniki odbiorcze.

50 PLN50 PLN
11779

1914 widokówka wysłana 14.IV, adresowana do Warszawy, przewieziona ambulansem nr.113 relacji Białystok -Baranowicze; kasownik odbiorczy.

35 PLN65 PLN
11795

1859 koperta poczty miejskiej w Warszawie z czerwoną pieczęcią Kasy Głównej Pocztowej i podpisem kontrolnym na klapie, stan doskonały, gwarancja Schmutz.

1 200 PLN1 200 PLN
11803

1865 znaczek rosyjski za 30 kop. trzeciego wydania o ząbkowaniu 12,5 - bardzo rzadki (Fi.1400.-), z warszawskim kasownikiem numerowym 1 (tzw. cztery kwadraty 8 x 9 mm.), znaczek uszkodzony na dole, ale pięknie odbity kasownik z dobrze widoczną ozdobną stopką i niska cena wywoławcza zachęcaja do kupna.

200 PLN200 PLN
11809

1866 znaczek rosyjski za 10 kop. z warszawskim kasownikiem numerowym 1 (tzw. ośmiokąty, Fi.+20.-), wydanie na żeberkowanym poziomo papierze koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek, brak ząbka po lewej, ale znaczek ogólnie w niezłym stanie.

30 PLN30 PLN
11810

1866 znaczek rosyjski za 10 kop. z warszawskim kasownikiem numerowym 1 (tzw. cztery kwadraty) i ozdobną stopką cyfry 1, wydanie na żeberkowanym poziomo papierze koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek, znaczek ogólnie w niezłym stanie.

30 PLN30 PLN
11813

1877 koperta listu wysłanego 27.VI z Ciechocinka do Warszawy, kasownik odbiorczy na froncie; z tyłu brak jednej klapy koperty.

40 PLN40 PLN
11843

1915 znaczki wydania obiegowego austriackiej poczty polowej z podobizną cesarza Franciszka Józefa.

70 PLN70 PLN
11848

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, znaczek za 7,5 Pf. ze smolistym nadrukiem (Mi.55 euro), w pięknym stanie, gwarancja i opis Schmutz.

110 PLN110 PLN
11850

1916 okupacja austro-węgierska, list polecony wysłany 18.IX z urzędu etapowego w Piotrkowie (kasownik z wyróżnikiem "b") adresowany do Lipska, cenzura, kasownik odbiorczy.

120 PLN120 PLN
11851

1916 wydanie gazetowe, seria.

10 PLN10 PLN
11865

1917 wydanie obiegowe, seria czysta.

110 PLN110 PLN
11868

1917 polecona kartka z Chełma 30.III.17 ze stemplem formacyjnym K.k. Landwehrinfanterieregiment Nr. 9 27 Marschbatalion Marschkompanie.

60 PLN60 PLN
11882

1918 wydanie dobroczynne, seria.

10 PLN10 PLN
11885

1918 kartka polecona nadana z jednostki wojskowej w Janowie.

60 PLN88 PLN
11886

1918 znaczki legionu ukraińskiego, uszkodzone.

160 PLN160 PLN
11894

1914 (?) widokówka wysłana ze szpitala wojskowego, bardzo czytelnie i wyraźnie odbity stempel nadawczy "2 Warszawski Szpital Elżbietanek".

250 PLN225 PLN
11895

1914 stempel kamuflażowy "IX/801" (Wieliczka) stosowany w początkowym okresie wojny dla przesyłek wojskowych nadawanych za pośrednictwem urzędów cywilnych w celu utajnienia miejsca nadania, na korespondencji cywilnej (na znaczkach i całostkach) bardzo rzadko spotykane; widokówka wysłana 19.X do Wiednia.

150 PLN150 PLN
11897

1914 cholera !!! ("Sanitatspflege" nienotowany stempelek) - przesyłka dezynfekowana wysłana 6.IX ze Szpitala Zapasowego w Rozwadowie adresowana do Czech; przesyłki ze szpitali poddawano procesowi odkażania w obawie przed rozprzestrzenianiem chorób zakaźnych - głównie cholery; podobne walory należą do rzadkości; dodatkowo, stempelek kamuflażowy "IX/57" (Rozwadów).

200 PLN180 PLN
11910

1916 Legiony Polskie - widokówka wysłana 15.IV z Domu Transportowego Legionów Polskich w Dziedzicach, adresowana do II Brygady na pocztę polową 355.

50 PLN50 PLN
11930

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, I wydanie przedrukowe, różne gwarancje Gryżewski, Mikstein, Mikulski, Witkowski, Falkowski i Schmutz.

3 600 PLN3 240 PLN
11934

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, II wydanie przedrukowe, ząbkowane, gwarancje Schmutz, Łaszkiewicz i Falkowski, Schmutz, Mikstein i Ćwiertnia.

700 PLN700 PLN
11978

1915 Warszawa, nadużycie formy, próba z dużego kamienia, złota bez tła, cięta, w ładnym stanie.

70 PLN70 PLN
12003

1916 Sosnowiec, znaczek poczty miejskiej ze stemplem pomocniczym typ 2Ia na wycinku (Mi.55 euro), gwarancja Schmutz.

80 PLN80 PLN
12006

1916 Warszawa, seria znaczków przedrukowych za 2 gr. i 6 gr. na wycinkach.

25 PLN25 PLN
12023

1916 Warszawa, marginesowa cięta seria pomnikowa, wydanie niedopuszczone do obiegu, w pięknym stanie (Mi. 200 euro).

280 PLN280 PLN
12047

1918 Żarki, seria czysta II wydania -przedrukowego, z jedną lekką podlepką lub jej śladem, gwarancje Miksteim, Krawczyk, Perzyński i Mikstein, Schmutz.

200 PLN200 PLN
12050

1918 Żarki, seria kasowana III wydania, wyprasowane lekkie załamania, gwarancja z oznaczeniem 4 Ways.

30 PLN35 PLN
12077

1918 seria pomnikowa, znaczek z odwróconym nadrukiem z błędem "Poezta" - błąd na odwroce może występować w kilku egzemplarzach, gwarancja i opis Schmutz.

1 300 PLN1 584 PLN
12078

1918 seria pomnikowa, dolny prawy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja.

35 PLN35 PLN
12086

1918 seria pomnikowa, znaczek za 5f/2 gr., z błędem "kropka wewnątrz prawej 5", gwarancja Falkowski.

60 PLN60 PLN
12090

1918 seria pomnikowa, arkusz znaczka za 5 fen. z 5 katalogawanymi błędami.

450 PLN460 PLN
12093

1918 seria pomnikowa, znaczek z odwróconym nadrukiem z błędem "Poezta", gwarancja Perzyński, Schmutz.

200 PLN200 PLN
12094

1918 seria pomnikowa, znaczek z odwróconym nadrukiem, gwarancja Mikstein, Schmutz.

50 PLN50 PLN
12095

1918 seria pomnikowa, znaczek z odwróconym nadrukiem, gwarancja.

50 PLN50 PLN
12104

1918 mieszana frankatura na liście polecony z Warszawy 23.I.19 do Wiednia, stempel warszawskiego wydziału kontroli do korespondencji zagranicznej przy MSZ, znaczek za 40 fen. z nadrukiem GGW błyszczącym - bardzo rzadko spotykanym na korespondencji, gwarancja Krawczyk, Schmutz.

1 800 PLN1 800 PLN
12105

1918 mieszana frankatura dwóch wydań prowizorycznych na kartce z Zawiercia (prowizoryczny kasownik) do Lublina, z treści kartki data nadania 30.XII.18, znaczek za 5 fen. z błędem "obniżone l".

240 PLN471 PLN
12115

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10f/6 gr., z błędem "uszkodzone N i k", gwarancja Falkowski.

30 PLN30 PLN