The auction will end on 13.07.2020
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
12393

1918 drugie wydanie lubelskie, znaczek z nadrukiem z poz. 21, gwarancja Kwaśniewski, Schmutz.

40 PLN55 PLN
12395

1918 drugie wydanie lubelskie, znaczek za 50 hal. z nadrukiem odwróconym z poz.4, gwarancja Kwaśniewski, Schmutz.

500 PLN500 PLN
12397

1918 drugie wydanie lubelskie, znaczek z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

350 PLN440 PLN
12401

1918 drugie wydanie lubelskie, znaczek z nadrukiem z poz. 20 z błędem "brak liter TA", gwarancja i opis Schmutz.

45 PLN45 PLN
12402

1918 drugie wydanie lubelskie, znaczek z silnym Abklatschem, gwarancja Mikstein, Schmutz.

140 PLN140 PLN
12403

1918 drugie wydanie lubelskie, znaczek z silnie przesunietym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

45 PLN45 PLN
12409

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem z poz. 44 z błędem "cienkie Z", niewielka podlepka, gwarancja Mikstein i Schmutz.

1 800 PLN1 800 PLN
12418

1919 wydanie krakowskie, znaczek za 6 hal. z nadrukiem formą IIE z poz.41, gwarancja i opis Schmutz.

350 PLN350 PLN
12422

1919 wydanie krakowskie, znaczek za 12 hal. z nadrukiem pierwszą formą, z błędem na poz.15 "cienkie Z", lekki cień śladu po podlepce, gwarancja Mikstein, z opisem Ways.

280 PLN308 PLN
12424

1919 wydanie krakowskie, parka znaczków na wycinku przekazu pieniężnego z Przemyśla, gwarancja Jungjohan.

35 PLN35 PLN
12429

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 79, gwarancja Schmutz.

40 PLN125 PLN
12434

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 88, gwarancja Miszczak.

20 PLN20 PLN
12436

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy pierwszej z poz. 22, gwarancja Schmutz.

15 PLN15 PLN
12439

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem z poz. I16 na wycinku z przekazu pieniężnego stemplowanego stemplownicą automatyczną z Krakowa bądź Bielska.

30 PLN45 PLN
12448

1919 wydanie krakowskie, znaczek za 1 kr. z nadrukiem pierwszą formą, z błędem na poz.4 "cienkie Z", w pięknym stanie, gwarancja i opis Schmutz.

140 PLN150 PLN
12454

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem z poz. 84, niewidoczny ślad po niewielkiej podlepce, gwarancja Schmutz.

25 PLN25 PLN
12455

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem z poz. 71, gwarancja Schmutz.

25 PLN25 PLN
12465

1919 wydanie poznańskie, znaczek za 10/25 f. z błędem na poz.? "za Polska grupa plamek", gwarancja Schmutz.

40 PLN40 PLN
12472

1919 kartka polecona nadana z Sandomierza 16.II.19 do znanego kupca filatelistycznego we Lwowie opłacona połówkami znaczków austriackich nie mających mocy obiegowej, interesująca treść na temat wykupu i spekulacji znaczkami przedrukowymi wydań lubelskich.

300 PLN300 PLN
12473

1918 Stanisławów, piękny kasownik prowizoryczny z orłem w koronie.

20 PLN25 PLN
12474

1918-1939 katalog aukcyjny zbioru Wojciecha Grabowskiego, bogato ilustrowany zawierający doskonałe reprodukcje najrzadszych znaczków i prób Polski międzywojennej, często po raz pierwszy reprodukowanych, 100 stron na papierze kredowym.

200 PLN200 PLN
12485

1919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka w kolorze pomarańczowobrązowym, gwarancja Schmutz.

40 PLN50 PLN
12490

1919 przekaz paczkowy z Piotrkowa 5.III.19 do Ostrowca, w Ostrowcu użyto znaczków opłatnych jako znaczków dopłaty, austriacki znaczek znajdował sie prawdopodobnie na przekazie i dlatego został skasowany, niewielkie rozdarcie w środkowej części przekazu.

100 PLN100 PLN
12494

1919 list polecony z Wiśnicza koło Bochni 15.XII.19 do sądu w Krakowie, prowizoryczna erka, na odwrocie stempel odbiorczy.

70 PLN70 PLN
12515

1919 grzecznościowy list polecony z Kalisza 15.V.19 do Poznania, na odwrocie stempel odbiorczy.

30 PLN30 PLN
12517

1919 wydanie w walucie markowej, parka znaczków za 5 fen. z silnym Abklatschem.

25 PLN25 PLN
12518

1919 kartka z Grabowa 6.9.19 do Ostrowa ostemplowana poniemieckim kasownikiem.

10 PLN15 PLN
12526

1919 list wartościowy z Warszawy - kasownik Warszawa Sejm 28.XI.19 do Nowego Sącza, zagięcia na kopercie, opłata 2,85 mk. 5 fen. powyżej taryfy pocztowej dla tego listu.

120 PLN120 PLN
12528

1919 list z Mazowieck 6.4.19 do Warszawy, przenicowana koperta, poniemiecki kasownik.

20 PLN20 PLN
12557

1919 sejm ustawodawczy, parka znaczków za 20 f. o podwójnej perforacji pionowej na marginesie i pomiędzy znaczkami, gwarancja Falkowski.

40 PLN40 PLN
12561

1919 list polecony od adwokata z Buchacza do banku w Stanisławowie nadany 18.3.1919 opłacony znaczkami austriackimi nie mającymi mocy obiegowej, bądź z błędnie ustawionym datownikiem, koperta lekko nadniszczona.

100 PLN100 PLN
12565

1919 mieszana frankatura znaczków niemieckich i polskich na liście poleconym z Rogowa 7.10.19 do Berlina, na odwrocie stempel odbiorczy.

150 PLN160 PLN
12566

1919 "25.h.gotówką.L.ark." 83. list opłacony gotówką, wysłany 2.III z Nowego Sącza do Jasła.

60 PLN60 PLN
12568

1919 Telegram ze Lwowa do Lublina, odebrany 2.VI, niecodzienny walor.

40 PLN40 PLN
12570

1920 list polecony z Dobczyc 20.I.20 do Krakowa, na odwrocie stempel odbiorczy.

35 PLN35 PLN
12581

1920 odcinek blankietu potwierdzającego wpłatę na konto dla odbiorcy z krótkim listem od nadawcy z Tarnopola 25.10.20.

40 PLN45 PLN
12584

1920 kartka z Kowalewa 27.12.20 do Bydgoszczy, na odwrocie stempel odbiorcy.

25 PLN25 PLN
12588

1920 wydanie dla obszaru RP po unifikacji, prawy znaczek z błędem "brak pochwy szabli", gwarancja Schmutz.

30 PLN35 PLN
12591

1920 kartka polecona z Piotrkowa 30.XII.1920 do Włocławka (stempel odbiorczy 31.XII.20) z austriacką erką i kasownikiem.

120 PLN120 PLN
12593

1920 mieszana frankatura znaczków niemieckich i polskich na liście z Koronowa 5.2.20 do Poczdamu, stempel cenzury wojskowej w Bydgoszczy, tył koperty uszkodzony przy otwieraniu, ale kompletny.

150 PLN150 PLN