Page:
results
Num# Description Start price Buy price
129911920 godło Litwy Środkowej, parka znaczków za 2 mk., z międzypolem.

40 PLN

40 PLN

130201921 1 rocznica zajęcia Wilna przez gen. Żeligowskiego, parka znaczków za 100 mk., bez tła, z grzecznościowym kasownikiem ambulansu Grodno-Mosty.

40 PLN

40 PLN

130561921 wydanie dla polskiej poczty w Konstantynopolu, marginesowa seria nie wprowadzona do obiegu w pięknym stanie, gwarancja Schmutz.

150 PLN

150 PLN

130571925-38 koplet podstawowy znaczków wydanych dla polskich placówek w Porcie Gdańsk, znaczki 12-14 w odmianach z cienkim nadrukiem, wszystkie znaczki z nadrukami z gwarancją Schmutz.

1 200 PLN

1 250 PLN

130601926 drugie wydanie przedrukowe, znaczek za 10 gr. z błędem "uszkodzone O", piękny stan, gwarancja Kalinowski.

150 PLN

150 PLN

130611926 drugie wydanie przedrukowe, znaczek za 10 gr. z błędem "cienkie K", ze zbioru i z sygnaturą T.Białkowskiego, gwarancja Falkowski.

100 PLN

100 PLN

130621933 wydanie obiegowe z pionowym nadrukiem, piękny stan, gwarancja Kalinowski.

300 PLN

300 PLN

130641935 Port Gdańsk - znaczek z nadrukiem skasowany stempelkiem polecenia "I GRUDZIĄDZKA WYSTAWA FILATELISTYCZNA" Grudziądz 1, ciekawostka.

30 PLN

30 PLN

130721938 20 rocznica odzyskania niepodległości, seria czysta.

10 PLN

10 PLN

130861920 I wydanie plebiscytowe dla Olsztyna, znaczek "zwycięstwa" za 15 Pf. - nadruk ALLENSTEIN nie zakrywa DEUTSCHES REICH - nakład z lipca po wygraniu przez Niemcy plebiscytu, jedna podlepka, bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

90 PLN

90 PLN

131041920 podwójna całostka wydania przedrukowego z opłaconą odpowiedzią.

50 PLN

50 PLN

131331945 wydanie dobroczynne.

20 PLN

20 PLN

131461939 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy - list wysłany 14.X z Przemyśla do Lwowa; zwraca uwagę ciekawy datownik "Przemyśl 1 - Kasa"; karta pionowo nadłamana, na odwrocie ślady taśmy klejącej.

250 PLN

250 PLN

131471939 wycinek z radzieckim znaczkiem skasowanym polskim datownikiem Pińsk.

120 PLN

120 PLN

131481939 wycinek z radzieckimi znaczkami skasowanymi polskim datownikiem Mikołajów k. Radziechowa.

120 PLN

120 PLN

131531939 radziecki lokalny przedruk okupacyjny na polskich znaczkach.

200 PLN

200 PLN

131601940 oswobodzenie Zachodniej Ukrainy, radzieckie znaczki użyte na kresach.

60 PLN

60 PLN

131751943 niemieckie znaczki z przedrukiem Ukraine na liście z Równego Wołyńskiego

50 PLN

60 PLN

131851938 Jabłonków - rzadki polski kasownik prowizoryczny na wycinku, mała miejscowość na Zaolziu zajęta w X.1938.

30 PLN

30 PLN

131871938 Zaolzie, polska karta pocztowa z doklejonym czechosłowackim znaczkiem ostemplowana 11.X w urzędzie pocztowym Skrzeczoń(kasownik z wyróżnikiem "a").

60 PLN

60 PLN

131881938 Zaolzie, polski i czechosłowacki znaczek na kopercie skasowane 8.X w urzędzie pocztowym Piotrowice k.Bogumina (kasownik z wyróżnikiem "b").

60 PLN

60 PLN

131891938 Spisz, Orawa, Czadeckie, polski znaczek na kopercie skasowany 26.XI w urzędzie pocztowym Skalite (kasownik z wyróżnikiem "a") z dodatkowym stemplem propagandowym "1938 r. Górale ziemi Czadeckiej wrócili do Ojczyzny!" i znaczkiem przedstawiającym Piotra Borowego - górala, nazywanego Apostołem Orawy, działacza politycznego i narodowego Orawy i Spisza, autora patriotycznego dziełka "Sąd grzesznika sam nad sobą" pisanego gwarą orawską. Warto przypomnieć, że z terenu czadeckiego (Słowacja) do Polski przyłączono tylko 3 wsie.

200 PLN

200 PLN

132051941 wycinek z listu (liczko koperty)z rzadkim stemplem Biuro Pocztowe I Korpusu.

60 PLN

60 PLN

132111942 seria I wydania Podziemnej Poczty polskiej o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego.

440 PLN

396 PLN

132141942 "Adres konspiracyjny" służący do wymiany wiadomości między rodzinami w kraju, a wojskiem w Anglii, polecona karta pocztowa wysłana 23.I z Warszawy do adresata w Portugalii z potwierdzeniem i podziękowaniem za otrzymane paczki, w rzeczywistości poprzez PCK - który pośredniczył w wysyłce paczek do kraju - przeznaczone dla ppor. inż. Stanisława Jaźwińskiego (jednostka P82) przebywającego w Anglii, bardzo ciekawy dokument, piękny obieg; gwarancja Korszeń.

250 PLN

250 PLN

132151942 nalepka propagandowo - informacyjna poczty polowej 1 Korpusu, doklejona na liście wysłanym 7.IV z Blackpool.

35 PLN

35 PLN

132161942 tzw. "adres konspiracyjny" - służący do wymiany wiadomości między rodzinami w kraju, a wojskiem w Anglii, kartka z Warszawy do Portugalii, gwarancja Korszeń.

150 PLN

150 PLN

132241942 perforowany arkusz nalepek dla wojsk lądowych, desantowych, morskich i powietrznych z napisami w językach polskim i angielskim z sylwetką żołnierza na tle czołgu.

120 PLN

120 PLN

132251942 nieperforowany arkusz nalepek dla wojsk lądowych, desantowych, morskich i powietrznych z napisami w językach polskim i angielskim z sylwetką żołnierza na tle czołgu.

120 PLN

120 PLN

132271942 cztery perforowane arkusze nalepek dla wojsk lądowych, desantowych, morskich i powietrznych z napisami w językach polskim i angielskim z nadrukiem dopłaty.

480 PLN

480 PLN

132611944 Armia Polska na kontynencie, składany świąteczny formularz listowy, wysłany 1.XII z jednostki P/107 za pośrednictwem poczty polowej 251, adresowany do Londynu; cenzura.

60 PLN

60 PLN

132771946-1947 poczta polowa II Korpusu.

80 PLN

80 PLN

132961947 znaczek za 50 gr. wydania wydziału opieki nad żołnierzem przy dowództwie II Korpusu na środkowym wschodzie, w parce z międzypolem.

30 PLN

35 PLN

133121939 I wydanie przedrukowe, frankatura dwukolorowa 40 gr. + 80 gr.- paczkowy adres pomocniczy wysłany 4.V.1940 z Łańcuta do Milanówka; znaczki tego wydania bardzo rzadko występują na skarcie, wysokia dopłata!

220 PLN

220 PLN

133211940 przesyłka z całą serią nadana w Warszawie.

50 PLN

50 PLN

133301940 znaczek wydania przedrukowego z tłem kreskowanym, gwarancja i opis Schmutz.

160 PLN

160 PLN

133341940 II wydanie przedrukowe, 10 gr. w 10-bloku z błędem na poz.27 "wyrostek w środku 0 prawej 10", frankatura mieszana - list polecony wysłany 8.XI z Krakowa do Krosna, kasownik odbiorczy, gwarancja Korszeń.

120 PLN

140 PLN

133351940 znaczki na wycinku z prowizorycznym stemplem Dubienka.

20 PLN

20 PLN

133361940 znaczki na wycinku z prowizorycznym stemplem Żmudź.

20 PLN

20 PLN

133371940 II wydanie przedrukowe, 12 gr. (mały odstęp) pojedyncza frankatura - karta pocztowa wysłana 8.VI z Grójca do Krakowa.

60 PLN

60 PLN