Lot # 11934
Close:
Start price: 700
Current price: 700
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog: Mi.12-15A 
Fi.12-15B
Category: WW1 military postage
Description

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, II wydanie przedrukowe, ząbkowane, gwarancje Schmutz, Łaszkiewicz i Falkowski, Schmutz, Mikstein i Ćwiertnia.
Photo