The auction will start on 19.04.2024

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
1

1825 list z pełną treścią wysłany 9.IX z miejscowości Końskie, dresowany do Przedborza, stempelek zwalniający od opłaty pocztowej: "Interes Rządowy/ Kom: Obrz: Opocz".

80 PLN80 PLN
2

1826 List z treścią z miejscowości GÓRA do Radomia

100 PLN100 PLN
6

1832 list urzędowy na papierze "firmowym" wysłany 16.III z Radomia do Przedborza; dwuwierszowy stempel nadawczy z łacińską nazwą miesiąca.

100 PLN120 PLN
10

1836 Włocławek - strona adresowa listu (częściowo z treścią) wysłanego 27(16).XII do Nieszawy, wyraźna odbitka jednowierszowego (wczesnego) stempla nadawczego; przesyłka zwolniona od opłaty pocztowej (Interes Rządowy).

50 PLN50 PLN
11

1838 około, list z Kalisza wysłany 16.X; kasownik ozdobny; adresowany do Łodzi, adnotacja "Bardzo pilno" i dopisek "Interes Rządowy".

80 PLN80 PLN
38

1861 list z Tluste 19I do Lwowa, na odwrocie pieczęć lakowa i stempel odbiorczy.

70 PLN70 PLN
56

1882 austriacka całostka, przesyłka express z Wojnicza do Krakowa.

80 PLN100 PLN
98

1912 kartka nadana w ambulansie pocztowym nr 536 na trasie Stróże - Kraków, kartka obcięta u dołu.

25 PLN25 PLN
120

1939 radziecki lokalny przedruk okupacyjny na polskich znaczkach.

200 PLN200 PLN
125

1860 list z Suwałk do Warszawy, gwarancja Schmutz.

2 100 PLN2 100 PLN
126

1860 list z Piotrkowa do Warszawy, oddarty kawałek znaczka przed naklejeniem na kopertę, gwarancja.

1 500 PLN1 500 PLN
133

1864 znaczek rosyjski za 10 kop., z ząbkowaniem 12,5, skasowany kolejowym stemplem ambulansowym typu I z numerem kodowym "8" na boku (Bojanowicz str.128), w bardzo ładnym stanie.

350 PLN350 PLN
134

1865 znaczek rosyjski za 5 kop., skasowany polskim kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, cztery kwadraty, w bardzo ładnym stanie.

120 PLN120 PLN
136

1866 znaczek rosyjski za 20 kop., na papierze prążkowanym poziomo, na wycinku z zagranicznego listu drugiej klasy, z czytelnym kasownikiem warszawskim, w bardzo ładnym stanie.

200 PLN200 PLN
137

1866 parka znaczków rosyjskich za 3 kop., na papierze prążkowanym poziomo, z polskim kasownikiem numerowym 191 - Kalisz, ze zbioru wystawowego i z gwarancją Bojanowicza.

180 PLN180 PLN
138

1914 okupacja niemiecka - "Russich Polen" komplet 5 czytstych, ilustrowanych kopert nakładu prywatnego; idealny stan zachowania.

900 PLN900 PLN
139

1914 okupacja niemiecka - "Postgebiete Ob. Ost" ilustrowana, czysta karta nakładu prywatnego; idealny stan zachowania.

180 PLN180 PLN
140

1915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa w ładnym stanie, drogie wartości gwarancja Schmutz.

1 700 PLN1 700 PLN
142

1915 okupacja austro-węgierska, druga seria obiegowa w ładnym stanie.

550 PLN550 PLN
144

1915 list z garnizonu austriackiego na Jasnej Górze w Częstochowie z niebieskim stemplem 3B oraz K.O. Feldpoststation nr 146 z 28.8.1915, gwarancja.

950 PLN970 PLN
145

1915 austriacka poczta polowa, list wartościowy do Warszawy nadany z Olkusza 7.XI.1915, na odwrocie znaczek za 12 hal. z nadrukiem i stemple odbiorcze.

220 PLN230 PLN
148

1916 okupacja austro-węgierska - list wartościowy wysłany z poczty polowej 96, adresowany do miejscowości Weisstein (Biały Kamień - obecnie dzielnica Wałbrzycha), bardzo dobrze zachowane pieczęcie lakowe, ładnie udokumentowany obieg pocztowy.

150 PLN150 PLN
150

1916 znaczek gazetowy z rzadką odmiana ząbkowania 11 1/2, gwarancja i opis Schmutz.

50 PLN50 PLN
151

1916 okupacja niemiecka - "Postgebiete Ob. Ost" czysta karta nakładu prywatnego; idealny stan zachowania.

140 PLN190 PLN
152

1916 okupacja niemiecka - "Postgebiete Ob. Ost" czysta karta nakładu prywatnego; idealny stan zachowania.

140 PLN140 PLN
164

1918 Rumuńska Poczta Okupacyjna na Pokuciu (w PMW woj. stanisławowskie), znaczki prowizorycznego wydania przedrukowego za 60/30 i 60/40 h. na wycinku, gwarancja Krawczyk.

300 PLN333 PLN
165

1918 Poczta Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, znaczek prowizorycznego wydania przedrukowego za 30 sot. używany na Pokuciu (w PMW woj. stanisławowskie).

200 PLN180 PLN
170

1918 list firmowy z Olkusza do Niemiec ze stemplem austriackiej cenzury wojskowej w Granicy.

150 PLN150 PLN
194

1915 karta pocztowa z obozu jenieckiego w Rosji, napisana przez Polaka służącego w armii austro-węgierskiej; wysłana 19.XII z Pietropawłowska adresowana do Krakowa; cenzury.

100 PLN110 PLN
227

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, I wydanie przedrukowe, znaczek za 50 kop. skasowany fiskalnie, gwarancja Krawczyk.

10 PLN10 PLN
235

1918 widokówka wysłana 7.II. ze szpitala zapasowego nr. III we Lwowie za pośrednictwem poczty polowej 185 do Austrii, stempelek formacyjny.

50 PLN50 PLN
241

1918 fałszerstwa znaczków poczty polskiego Korpusu Dowbora Muśnickiego, materiał porównawczy.

20 PLN20 PLN
248

1918 znaczek opłaty stemplowej za 0,15 Rubla - I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, II wydanie, kasowany przez przekreślenie.

100 PLN110 PLN
249

1918 znaczek opłaty stemplowej za 3 Ruble - I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, II wydanie, skasowany w dniu 20.V.18r., zdjęty z dokumentu.

200 PLN200 PLN
250

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 1 Rubla, II wydanie, ręcznie kasowany.

80 PLN80 PLN
251

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 3 Rub., I wydanie z nadrukiem w kolorze lila, w ładnym stanie.

50 PLN55 PLN
252

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 15 kop., I wydanie z nadrukiem w kolorze lila, niezmiernie rzadka, podwójna parka tete-beche, znaczki złączone góra i dołem, w ładnym stanie.

300 PLN300 PLN
257

1919 Walki polsko-ukraińskie o utrzymanie korytarza i odblokowanie Lwowa, widokówka wysłana 27.III z Chyrowa - przez żołnierza III Baonu Strzelców Sanockich - za pośrednictwem poczty polowej nr.20, cenzura; ubytek papieru na froncie.

250 PLN250 PLN
259

1919 Powstanie Wielkopolskie, kartka ze stemplem cenzury w Sulmierzycach, gwarancja.

600 PLN600 PLN
277

1915 Warszawa, znaczek z nadrukiem czerwonoliliowym, gwarancja Krawczyk.

80 PLN80 PLN