Page:
results
Num# Description Start price Buy price
11825 list z pełną treścią wysłany 9.IX z miejscowości Końskie, dresowany do Przedborza, stempelek zwalniający od opłaty pocztowej: "Interes Rządowy/ Kom: Obrz: Opocz".

80 PLN

80 PLN

21826 List z treścią z miejscowości GÓRA do Radomia

100 PLN

100 PLN

61832 list urzędowy na papierze "firmowym" wysłany 16.III z Radomia do Przedborza; dwuwierszowy stempel nadawczy z łacińską nazwą miesiąca.

100 PLN

120 PLN

101836 Włocławek - strona adresowa listu (częściowo z treścią) wysłanego 27(16).XII do Nieszawy, wyraźna odbitka jednowierszowego (wczesnego) stempla nadawczego; przesyłka zwolniona od opłaty pocztowej (Interes Rządowy).

50 PLN

50 PLN

111838 około, list z Kalisza wysłany 16.X; kasownik ozdobny; adresowany do Łodzi, adnotacja "Bardzo pilno" i dopisek "Interes Rządowy".

80 PLN

80 PLN

381861 list z Tluste 19I do Lwowa, na odwrocie pieczęć lakowa i stempel odbiorczy.

70 PLN

70 PLN

561882 austriacka całostka, przesyłka express z Wojnicza do Krakowa.

80 PLN

100 PLN

981912 kartka nadana w ambulansie pocztowym nr 536 na trasie Stróże - Kraków, kartka obcięta u dołu.

25 PLN

25 PLN

1201939 radziecki lokalny przedruk okupacyjny na polskich znaczkach.

200 PLN

200 PLN

1251860 list z Suwałk do Warszawy, gwarancja Schmutz.

2 100 PLN

2 100 PLN

1261860 list z Piotrkowa do Warszawy, oddarty kawałek znaczka przed naklejeniem na kopertę, gwarancja Korszeń.

1 500 PLN

1 500 PLN

1331864 znaczek rosyjski za 10 kop., z ząbkowaniem 12,5, skasowany kolejowym stemplem ambulansowym typu I z numerem kodowym "8" na boku (Bojanowicz str.128), w bardzo ładnym stanie.

350 PLN

350 PLN

1341865 znaczek rosyjski za 5 kop., skasowany polskim kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, cztery kwadraty, w bardzo ładnym stanie.

120 PLN

120 PLN

1361866 znaczek rosyjski za 20 kop., na papierze prążkowanym poziomo, na wycinku z zagranicznego listu drugiej klasy, z czytelnym kasownikiem warszawskim, w bardzo ładnym stanie.

200 PLN

200 PLN

1371866 parka znaczków rosyjskich za 3 kop., na papierze prążkowanym poziomo, z polskim kasownikiem numerowym 191 - Kalisz, ze zbioru wystawowego i z gwarancją Bojanowicza.

180 PLN

180 PLN

1381914 okupacja niemiecka - "Russich Polen" komplet 5 czytstych, ilustrowanych kopert nakładu prywatnego; idealny stan zachowania.

900 PLN

900 PLN

1391914 okupacja niemiecka - "Postgebiete Ob. Ost" ilustrowana, czysta karta nakładu prywatnego; idealny stan zachowania.

180 PLN

180 PLN

1401915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa w ładnym stanie, drogie wartości gwarancja Schmutz.

1 700 PLN

1 700 PLN

1421915 okupacja austro-węgierska, druga seria obiegowa w ładnym stanie.

550 PLN

550 PLN

1441915 list z garnizonu austriackiego na Jasnej Górze w Częstochowie z niebieskim stemplem 3B oraz K.O. Feldpoststation nr 146 z 28.8.1915, gwarancja Korszeń.

950 PLN

970 PLN

1451915 austriacka poczta polowa, list wartościowy do Warszawy nadany z Olkusza 7.XI.1915, na odwrocie znaczek za 12 hal. z nadrukiem i stemple odbiorcze.

220 PLN

230 PLN

1481916 okupacja austro-węgierska - list wartościowy wysłany z poczty polowej 96, adresowany do miejscowości Weisstein (Biały Kamień - obecnie dzielnica Wałbrzycha), bardzo dobrze zachowane pieczęcie lakowe, ładnie udokumentowany obieg pocztowy.

150 PLN

150 PLN

1501916 znaczek gazetowy z rzadką odmiana ząbkowania 11 1/2, gwarancja i opis Schmutz.

50 PLN

50 PLN

1511916 okupacja niemiecka - "Postgebiete Ob. Ost" czysta karta nakładu prywatnego; idealny stan zachowania.

140 PLN

190 PLN

1521916 okupacja niemiecka - "Postgebiete Ob. Ost" czysta karta nakładu prywatnego; idealny stan zachowania.

140 PLN

140 PLN

1641918 Rumuńska Poczta Okupacyjna na Pokuciu (w PMW woj. stanisławowskie), znaczki prowizorycznego wydania przedrukowego za 60/30 i 60/40 h. na wycinku, gwarancja Krawczyk.

300 PLN

333 PLN

1651918 Poczta Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, znaczek prowizorycznego wydania przedrukowego za 30 sot. używany na Pokuciu (w PMW woj. stanisławowskie).

200 PLN

180 PLN

1701918 list firmowy z Olkusza do Niemiec ze stemplem austriackiej cenzury wojskowej w Granicy.

150 PLN

150 PLN

1941915 karta pocztowa z obozu jenieckiego w Rosji, napisana przez Polaka służącego w armii austro-węgierskiej; wysłana 19.XII z Pietropawłowska adresowana do Krakowa; cenzury.

100 PLN

110 PLN

2271918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, I wydanie przedrukowe, znaczek za 50 kop. skasowany fiskalnie, gwarancja Krawczyk.

10 PLN

10 PLN

2351918 widokówka wysłana 7.II. ze szpitala zapasowego nr. III we Lwowie za pośrednictwem poczty polowej 185 do Austrii, stempelek formacyjny.

50 PLN

50 PLN

2411918 fałszerstwa znaczków poczty polskiego Korpusu Dowbora Muśnickiego, materiał porównawczy.

20 PLN

20 PLN

2481918 znaczek opłaty stemplowej za 0,15 Rubla - I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, II wydanie, kasowany przez przekreślenie.

100 PLN

110 PLN

2491918 znaczek opłaty stemplowej za 3 Ruble - I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, II wydanie, skasowany w dniu 20.V.18r., zdjęty z dokumentu.

200 PLN

200 PLN

2501918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 1 Rubla, II wydanie, ręcznie kasowany.

80 PLN

80 PLN

2511918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 3 Rub., I wydanie z nadrukiem w kolorze lila, w ładnym stanie.

50 PLN

55 PLN

2521918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 15 kop., I wydanie z nadrukiem w kolorze lila, niezmiernie rzadka, podwójna parka tete-beche, znaczki złączone góra i dołem, w ładnym stanie.

300 PLN

300 PLN

2571919 Walki polsko-ukraińskie o utrzymanie korytarza i odblokowanie Lwowa, widokówka wysłana 27.III z Chyrowa - przez żołnierza III Baonu Strzelców Sanockich - za pośrednictwem poczty polowej nr.20, cenzura; ubytek papieru na froncie.

250 PLN

250 PLN

2591919 Powstanie Wielkopolskie, kartka ze stemplem cenzury w Sulmierzycach, gwarancja Korszeń.

600 PLN

600 PLN

2771915 Warszawa, znaczek z nadrukiem czerwonoliliowym, gwarancja Krawczyk.

80 PLN

80 PLN