Lot # 151
Close:
Start price: 140
Current price: 190
Number of bids: 4 (Bid history)
Catalog:
Fi.Cpp1II
Category: WW1 occupation postage
Description

1916 okupacja niemiecka - "Postgebiete Ob. Ost" czysta karta nakładu prywatnego; idealny stan zachowania.
Photo