The new auction will start soon
Back

Description

1836 Włocławek - strona adresowa listu (częściowo z treścią) wysłanego 27(16).XII do Nieszawy, wyraźna odbitka jednowierszowego (wczesnego) stempla nadawczego; przesyłka zwolniona od opłaty pocztowej (Interes Rządowy).

Lot # 10

Auction 22
Close: Auction is closed
Current price: 50 PLN
Catalog:
Category: Pre-stamp period
 
Number of bids: 1 Bid history
Back