The auction will start on 16.11.2021

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
1275

1939 list z okolicznościowym blokiem z okazji I polskiego lotu do stratosfery.

180 PLN160 PLN
1276

1939 list z okolicznościowym blokiem z okazji I polskiego lotu do stratosfery.

150 PLN150 PLN
1278

1939 list z niedoszłego do skutku lotu do stratosfery.

150 PLN130 PLN
1280

1939 list na kopercie firmowej z nadrukowanym znakiem "Opłacono gotówką" i wirnikiem okolicznościowym Warszawa 2 z okazji narciarskich Nistrzostw Świata w Zakopanem.

70 PLN70 PLN
1333

1938 Port Gdańsk - znaczki użyte na terenie Polski !!! karta pocztowa ofrankowana znaczkiem za 5 gr wysłana 3.IX z terenów Targów Wschodnich we Lwowie.

80 PLN80 PLN
1389

1920 II wydanie plebiscytowe dla Górnego Śląska, nadruk 5/15 f. na znaczku fioletowym zamiast niebieskim, gwarancja Krawczyk.

40 PLN40 PLN
1405

1920 Górny Śląsk, niemiecki znaczek opłaty stemplowej za 2 Mk. z przedrukiem C.G.H.S.

25 PLN25 PLN
1406

1920 Górny Śląsk, niemieckie znaczki opłaty stemplowej za 2 i 4 Mk. z przedrukiem C.G.H.S.

80 PLN80 PLN
1417

1920 niemieckie fałszerstwo propagandowe.

25 PLN25 PLN
1433

1921 list polecony ze Skoczowa opłacony znaczkami SO.

50 PLN50 PLN
1440

1941 pierwsza seria na dekoracyjnej karcie, skasowana 15.XII w pierwszym dniu obiegu, będącego jednocześnie dniem rozpoczęcia działalności Poczty Polskiej na Emigracji.

150 PLN150 PLN
1442

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty, seria w pięknym stanie.

35 PLN35 PLN
1451

1944 list polecony z ORP Wilk, na znaczku za 1,20 uszkodzone E w słowie MONTE.

350 PLN315 PLN
1467

1945 Wydanie dobroczynne z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach Warszawy, znaczek skasowany w pierwszym dniu obiegu, na wycinku.

30 PLN30 PLN
1468

1934 Ziemie Pólnocne, ilustrowana karta pocztowa, ostemplowana okolicznościowo i wysłana 27.VII ze Szczecinka (Neustettin).

30 PLN30 PLN
1513

1939 wycinek z radzieckimi znaczkami skasowanymi polskim datownikiem Nowe Sioło k. Podwołoczysk.

200 PLN200 PLN
1517

1941 "Adres konspiracyjny" służący do wymiany wiadomości między rodzinami w kraju, a wojskiem w Anglii, list polecony wysłany 7.V z Warszawy do adresata w Portugalii, w rzeczywistości dzięki pośrednictwu PCK przezkazany do polskich jednostek w Anglii; bardzo ciekawy dokument, piękny obieg; gwarancja Korszeń.

300 PLN300 PLN
1523

1942 Tajna Poczta Podziemna, seria I wydania o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, rzadko w tak pięknym stanie z pełną oryginalną gumą.

600 PLN600 PLN
1530

1942 znaczek poczty konspiracyjnej.

50 PLN45 PLN
1531

1942 znaczek poczty konspiracyjnej.

50 PLN45 PLN
1532

1942 nalepka tajnej poczty.

200 PLN180 PLN
1543

1943 Persja - obóz opiekuńczy dla ludności cywilnej, której udało się opuścić Rosję przy boku armii gen. Andersa, list wysłany z browaru Medżydje w Teheranie adresowany do Szwajcarii, zalepka cenzury irańskiej, stempelki potrójnej cenzury wersja łacińska i grażdanką.

450 PLN450 PLN
1547

1943 list poczty polowej nadany z Radomia 21.5.1943 Francuskiej Legii Ochotniczej (Legion des Volontaires Francais) walczącej w ramach SS u boku Niemców na froncie wschodnim jako 638 Wzmocniony Pułk Francuski (Französisches Vestärtktes Infanterie Regiment 638). Jednostka szkoliła się na terenie okupowanej Polski, następnie walczyła m. in. pod Moskwą w 1941, po czym została wycofana na ziemie polskie do działań przeciwpartyzanckich. Na odwrocie niemiecka gwarancja Tust BPP.

500 PLN500 PLN
1554

1943 Armia Polska Wielkiej Brytanii, karta pocztowa z dodatkową nalepką, wysłana z Newark 16.VI adresowana do jednostki P73, stempel odbiorczy "POLSKA POCZTA POLOWA Nr.1/ POLISH FIELD POST OFFICE No.1" z datą 19.VII.

50 PLN50 PLN
1570

1944 znaczki poczty polowej.

40 PLN40 PLN
1572

1944 znaczki poczty polowej.

40 PLN40 PLN
1581

1945 list z okolicznościową nalepką nadany w poczcie polowej nr 135 do USA.

150 PLN150 PLN
1594

1946 I wydanie znaczków poczty polowej II Korpusu , cięta próba znaczka za 45 gr. w kolorze jasnozielonym, na papierze kredowym, gwarancja Krawczyk.

200 PLN180 PLN
1597

1946 I wydanie znaczków poczty polowej II Korpusu , cięta próba znaczka za 55 gr. w kolorze ciemnoniebieskim, na papierze kredowym, gwarancja Korszeń.

150 PLN135 PLN
1600

1946 I wydanie znaczków poczty polowej II Korpusu , perforowana próba znaczka za 2 zł. w kolorze czerwonobrazowym, na papierze kredowym, lekkie zmatowienie po podlepce, gwarancja Korszeń.

120 PLN108 PLN
1601

1946 I wydanie znaczków poczty polowej II Korpusu , perforowana próba znaczka za 2 zł. w kolorze brunatnym, na papierze kredowym, gwarancja Korszeń.

150 PLN135 PLN
1610

1946 nalepka pamiątkowa z wystawy rysunków z historii II Korpusu.

100 PLN100 PLN
1628

1994 50 rocznica bitwy pod Monte Cassino, karta pocztowa ostemplowana okolicznościowo.

15 PLN13 PLN
1629

1994 50 rocznica bitwy pod Monte Cassino, koperta ostemplowana okolicznościowo.

15 PLN13 PLN
1642

1940 seria wydania przedukowego.

15 PLN15 PLN
1643

1940 znaczek wydania przedrukowego 24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana (Mi.640 euro), w czworobloku, w pięknym stanie, gwarancja i opis Schmutz.

640 PLN640 PLN
1679

1940 polska karta pocztowa z nadrukiem, hasło propagandowe "TELEGRAMY NA OZDOBNYM BLANKIECIE SĄ MILE WIDZIANE", wysłana 16.IV z Częstochowy do Łodzi.

80 PLN80 PLN
1692

1940 polska karta pocztowa z przedrukiem GG.

30 PLN70 PLN
1693

1940 karta służbowa na całostce dla Poczty Polskiej w Gdańsku.

150 PLN150 PLN
1694

1940 całostka wydania prowizorycznego.

30 PLN30 PLN