The new auction will start soon

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
29199

1935 kopiec marszałka Józefa Piłsudskiego, seria w marginesowych parkach.

70 PLN70 PLN
29206

1935 seria "widokowa" podstawowa - 11 znaczków, czysta, bardzo dobry stan zachowania (Fi.160.-).

150 PLN150 PLN
29214

1935 AMBULANS NR.232 relacji TCZEW - CHOJNICE, dofrankowana karta pocztowa z miejscowości Mokre przesłana 7.II ambulansem do Spremberg w Niemczech, znaczki unieważnione datownikiem z wyróżnikiem "b"; dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta).

200 PLN200 PLN
29219

1936 dwustronicowy karnet upominkowy Poczty Polskiej z znaczkami unieważnionymi stemplem okolicznościowym "Witaj Gwiazdko Złota" z Lublina.

450 PLN599 PLN
29234

1936 polecony list zleceniowy z Hrubieszowa do Sokołowa Podlaskiego.

40 PLN36 PLN
29238

1936 "KASPROWY WIERCH 1988 m" Zakopane 1 - widokówka do Białki przesłana 29.VII koleją linową z pośrednictwa pocztowego na Kasprowym Wierchu, znaczki skasowane stemplem okolicznościowym; dodatkowy trójkątny fioletowy stempel "KASPROWY WIERCH KOLEJ LINOWA 1988 mtr. ad p.m."; oba stemple bardzo ładnie odbite; bardzo dobry stan zachowania (Myślicki 36 004).

140 PLN120 PLN
29252

1936 zawody balonowe o puchar Gordon-Bennetta, znaczek za 30 gr. z błędem na poz.11 "wcięcie w drugiej literze O i ścięta lewa kreska litery N" (Fi.100.-), gwarancja Kalinowski, z oznaczeniem.

120 PLN160 PLN
29254

1936 zawody balonowe o puchar Gordon-Bennetta, znaczek za 30 gr. z błędem na poz.63 "przerwana ukośna kreska w literze N" (Fi.100.-), gwarancja Kalinowski, z oznaczeniem.

120 PLN145 PLN
29261

1936 zawody balonowe o puchar Gordon-Bennetta, znaczek za 30 gr. z błędem na poz.11 "wcięcie w drugiej literze O i ścięta lewa kreska litery N" (Fi.160.-), gwarancja Kalinowski, z oznaczeniem.

180 PLN210 PLN
29262

1936 zawody balonowe o puchar Gordon-Bennetta, znaczek za 30 gr. z błędem na poz.62 "górna kreska litery E krótsza" (Fi.160.-), gwarancja Kalinowski, z oznaczeniem.

180 PLN195 PLN
29267

1936 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Grudziądz - Toruń nr 225.

60 PLN60 PLN
29280

1937 firmowy list polecony z Warszawy Sejm do Francji, stempel kontroli dewizowej, na odwrocie stempel odbiorczy.

120 PLN120 PLN
29283

1937 list z Ostróg do Stanów Zjednoczonych, plamy.

15 PLN15 PLN
29291

1937 kartka z Woli Michowej do Krakowa z obozu junackich hufców pracy, stempel opłaty ulgowej hufców pracy i stempel hufca "JUNACKIE HUFCE PRACY / 61 KOMPANIA PRACY", widokówka nakładem Komendy Głównej Junackich Hufców Pracy, bardzo rzadka i w doskonałym stanie.

500 PLN450 PLN
29309

1937 Edward Rydz Śmigły, seria ze znaczkiem 298 w odmianie I.

10 PLN10 PLN
29321

1937 kartka z Tessin koło Sochaczewa do Gdyni, stempel "MISYJNA / Centrala Znaczkowa / OO. FRANCISZKANÓW / Niepokalanów, p. Tersein Soch.", w Gdyni brakującą opłatę pobrano znaczkiem dopłaty.

100 PLN100 PLN
29334

1938 20. rocznica odzyskania niepodległości, znaczek za 5 gr Portu Gdańsk użyty na terenie Polski!!! na specjalnej ilustrowanej karcie, przedstawiającej pomnik Mikołaja Kopernika, skasowany 8.XII w Toruniu stemplem okolicznościowym "XV LECIE ZWIĄZKU FILATELISTÓW W TORUNIU 1923-1938" (Myślicki 38 036).

80 PLN72 PLN
29342

1938 kartka polecona z Kartuz do Bydgoszczy.

50 PLN40 PLN
29356

1938 list polecony z Warszawy do Szwecji, nalepka kontroli dewizowej.

80 PLN80 PLN
29361

1938 kartka propagandowa Komunalnej Kasy Oszczędności w Lesznie do Osieczna.

100 PLN90 PLN
29377

1938 20. rocznica odzyskania niepodległości - seria historyczna, w tym dwa znaczki za 15 gr: Fi.312 - w dolnej części widać dwa krzyżackie miecze - odwołanie do bitwy pod Grunwaldem z 1410 roku, wskutek niemieckiej interwencji dyplomatycznej, sporządzono nowy nakład, gdzie w miejscu mieczy umieszczono tarczę z Orłem Białym i Pogonią oraz lilie andegaweńskie - Fi.334, dodatkowo przygotowane z tej samej okazji pierwsze definitywne wydanie Portu Gdańsk; czyste (Fi.262.-); bardzo dobry stan zachowania.

250 PLN250 PLN
29408

1938 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Rybnik - Katowice nr 603, kasownik z wyróżnikiem a.

120 PLN120 PLN
29409

1938 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Warszawa - Gdynia nr 5.

50 PLN45 PLN
29411

1938 Zaolzie, list ofrankowany czechosłowackim znaczkiem wysłany 2.10.38 z urzędu pocztowego Cieszyn 2 do Lwowa, dodatkowe stemple propagandowe; "BOHATERSKIE ZAOLZIE/ WRÓCIŁO DO POLSKI" i "NASI BRACIA Z ZA OLZY/ ZŁĄCZYLI SIĘ Z MACIERZĄ", nie uznano opłaty obcym znaczkiem i pobrano opłatę od adresata znaczkiem dopłaty.

160 PLN160 PLN
29418

1938 V Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna w Warszawie, dwa bloki skasowane okolicznościowo 3.V na specjalnych kopertach z dodatkowymi nalepkami, przesłane na listach poleconych nadanych z terenu wystawy, datowniki odbiorcze; dekoracyjne walory w dobrym stanie zachowania.

450 PLN450 PLN
29419

1938 V Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna, bloki kasowane okolicznościowo (Fi.400.-), co rzadkie jednym rodzajem stempla.

320 PLN320 PLN
29433

1938 20. rocznica odzyskania niepodległości, blok, gwarancja Petriuk.

140 PLN140 PLN
29451

1939 Zaolzie - polski urząd pocztowy w Jaworzynie Spiskiej, karta widokowa opłacona prawidłowo w wysokości 5 gr (do 5 wyrazów) wysłana 18.01.39 z Jaworzyny Spiskiej do Warszawy, dodatkowe stemple propagandowe; "Szlak turystyczny Jaworzyna / wrócił do Polski." i "WYZWOLONA JAWORZYNA / W POLSKICH TATRACH".

200 PLN200 PLN
29463

1939 okupacja sowiecka, polski znaczek unieważniony kasownikiem Huty Stepańskiej z data 9.10.39.

50 PLN50 PLN
29484

1939 Międzynarodowe Zawody Narciarskie FIS w Zakopanem, seria znaczków na poleconej widokówce skasowana 10.II stemplem okolicznościowym (lewa narta wyżej) z dodatkową nalepką zawodów wysłana do Warszawy, datownik odbiorczy; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania (Myślicki 39 002).

80 PLN80 PLN
29499

1939 kartka nadana 4.09.39 z poczty polowej nr 42 do Wilna, datownik poczty polowej i stempel cenzury wojskowej "OCENZUROWANE", gwarancja Rzadkosz.

1 200 PLN1 200 PLN
29503

1939 cenzura wojskowa z kampanii wrześniowej BC24, kartka z Hrubieszowa nadana 4.9.39 do Poznania, stempel cenzury z Zamościa BC nr 24, gwarancja Rzadkosz.

400 PLN360 PLN
29506

1939 AMBULANS NR.387a relacji WOROCHTA - STANISŁAWÓW, całostka przesłana 13.VIII ambulansem do Lwowa, bardzo dobry stan zachowania.

150 PLN170 PLN
29507

1939 cenzura wojskowa z kampanii wrześniowej BC31, kartka z Białegostoku do Wilna nadana 3.09.39, stempel cenzury z Wilna BC nr 3w kolorze czerwonej.

400 PLN400 PLN
29509

1939 kartka wysłana po wybuchu wojny 5.09.39 z Łodzi do Krynicy.

300 PLN300 PLN
29512

1939 25. rocznica wymarszu Legionów, blok stemplowany kasownikiem okolicznościowym na wycinku.

70 PLN70 PLN
29526

2003 "Polskie taryfy pocztowe 1918 - 1939" autorstwa Marka Zbierskiego, wydanie dwujęzyczne; po polsku i niemiecku, 570 stron.

130 PLN130 PLN
29530

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na średnim żeberkowanym papierze liniowanego formularza (część z nakładu 100 szt.), gwarancja.

60 PLN60 PLN
29535

1920 godło Litwy Środkowej, marginesowa próba znaczka za 1 mk. w kolorze niebieskim, niekatalogowana na liniowanym średnim żeberkowanym poziomo papierze, dodatkowo z lekkim abklatschem, gwarancja Walocha.

300 PLN250 PLN
29540

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 2 mk. w rzadszym odcieniu ciemnofioletowym, na średnim gąbczastym papierze gazetowym, lekkie ślady adnotacji ołówkiem kopiowym, gwarancja Walocha

60 PLN60 PLN