The new auction will start soon

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
25833

1830 wypis z Protokołu Sekretariatu Stanu Królestwa Polskiego w sprawie nadania znaku honorowego dla Naczelnika Urzędu Pocztowego w Wilczkowicach 12(24) maja 1830 podpisany w imieniu Króla Polski przez Ministra Sekretarza Stanu Stefana Hrabiego Grabowskiego. Piękna sucha pieczęć z godłem Królestwa Polskiego, stan idealny.

1 300 PLN1 150 PLN
25836

1832 WARSZAWA, kompletny list z pełną treścią na papierze "firmowym" z wydrukowanym nagłówkiem "Konsystorz Jeneralny Archidyecezyi Warszawskiey" wysłany 23/1 z Warszawy do Grodziska, czerwony okrągły stempel nadawczy typu IIIC (śr.22mm W i A wąskie); papier z dekoracyjnymi znakami wodnymi, różnymi na każdej ze stron, przedstawiającymi jelenia i podpis "SIEDLOW ATT" na jednej, a drzewo na drugiej; stempelek "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA) zwalniający przesyłki urzędowe od opłaty pocztowej z podpisem urzędnika odpowiedzialnego za prowadzenie korespondencji; na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

150 PLN100 PLN
25903

1860 LWÓW, Einhändigungs-Schein sądowy druk potwierdzenia odbioru przesyłki wysłany ze Lwowa do Tarnowa, ładnie odciśnięty specjalny stempelek urzędu nadawczego do formularzy pocztowych - "LEMBERG", jeżeli urząd nie posiadał odrębnego takiego stempelka to sporządzano go poprzez usunięcie części z kalendarzem datownika, na odwrocie odciśnięty okrągły datownik LEMBERG 1/12; dobry stan zachowania.

60 PLN54 PLN
25917

1846 obwoluta listu z Strzepcz do Gdańska.

120 PLN75 PLN
25920

1850 Chrzanów, znaczek pierwszego wydania Austrii z 1850 roku na wycinku unieważniony w Chrzanowie.

60 PLN54 PLN
25960

1875 kartka na odpowiedź z Chrzelitz (Chrzelicz) do Gliwic.

40 PLN40 PLN
25976

1880 NAMSLAU, znaczek wydania Niemiec PFENNIG za 10 fenigów, skasowany 28/7 jednoobrączkowym datownikiem w Namysłowie, bardzo dobry stan zachowania.

30 PLN30 PLN
25981

1881 kartka z Wiednia do Chrzanowa, na froncie stempel odbiorczy Chrzanowa.

20 PLN20 PLN
26064

1909 polecony list urzędowy wysłany 10/2 z Drohobycza do miejscowości Freiheitsau (Háj ve Slezsku) na koszt odbiorcy, lokalny sześciokątny stempel dopłaty z Drohobycza "PORTO 10 HEL"; w urzędzie odbiorczym doklejono znaczek dopłaty za 10 hal i skasowano go datownikiem odciśniętym dodatkowo na odwrocie; dwuobrączkowa pieczęć nadawcy z godłem "C.K. URZĄD GÓRNICZY OKRĘGOWY W DROHOBYCZU", treść związana z koncesją poszukiwawczą ropy naftowej; bardzo dobry stan zachowania.

150 PLN410 PLN
26065

1909 polecony list urzędowy wysłany 11.12 z miejscowości Krościenko nad Dunajcem do Czorsztyna, trzywierszowy stempelek "za recepisem zwrotnym/ Sprawa urzędowa/ wolne od opłaty pocztowej"; żółta nalepka polecenia; rusztowy datownik odbiorczy z 12.11 na odwrocie; dobry stan zachowania.

40 PLN40 PLN
26069

1910 sądowy znaczek doręczeniowy za 10 h. w kolorze niebiesko/czarnym używany w Galicji.

40 PLN40 PLN
26070

1910 kartka z Niżniowa 13.9.1910 do Grodźca.

20 PLN20 PLN
26077

1910 widokówka wysłana z Worochty nadana w ambulansie pocztowym na trasie Körösmezö (Jasina na Ukrainie) - Stanisławów nr 524.

80 PLN60 PLN
26111

1914 ВАРШАВА III ЭКСПЕДИЦIЯ (Warszawa III Ekspedycja), rosyjski znaczek za 70 kop. wydania z 1913 roku, skasowany w Warszawie idealnie odciśniętym dwuobrączkowym datownikiem z charakterystycznymi 3 kropkami nad i pod mostkiem; bardzo dobry stan zachowania.

40 PLN40 PLN
26177

1864 Królestwo Polskie, SŁUŻBA POCZTOWA - list służbowy wysłany 21.9 z Warszawy do Urzędu Pocztowego w Pułtusku, datownik nadawczy WARSZAWA typu IIIC; przesyłka oznaczona czerwonym stempelkiem SŁUŻBA / POCZTOWA w ramce; są one mało znane i słabo opisane, spotykane jedynie na wewnętrznej korespondencji urzędowej; na odwrocie słabo czytelna czerwona urzędowa pieczęć pocztowa; unikalna całość w dobrym stanie zachowania.

800 PLN800 PLN
26180

1865 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 20 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5 (Fi.900.-); unieważniony polskim kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, typ cztery kwadraty z ozdobną stopką cyfry 1, żywe kolory, klarowny druk i czytelnie odbity kasownik, poza małą prześwitką i kilkoma krótszymi ząbkami w ładnym stanie zachowania.

400 PLN400 PLN
26221

1993 reprint w języku polskim książki M.Bojanowicza "Królestwo Polskie / Polska nr 1 na tle historii poczty", 172 strony z 236 ilustracjami oraz 4 tablice wielobarwne.

120 PLN120 PLN
26222

1999 katalog aukcyjny firmy Corinphila w Zurychu aukcji kolekcji M. Bojanowicza Królestwo Polskie w tym przebogaty materiał Polska nr 1, 112 stron, kolorowe ilustracje, twarda oprawa.

150 PLN220 PLN
26229

1914 kartka z Wadowic do Zagaji koło Jędrzejowa, zwrócona do nadawcy z pieczątką "Obrót z Rosyą Zastanowiony".

200 PLN232 PLN
26240

1915 list wartościowy nadany w poczcie etapowej w Dąbrowie nadany 18.8.15 do Berlina, na odwrocie stempel urzędu nadawczego, bez stempla odbiorczego.

1 600 PLN1 440 PLN
26250

1915 list wartościowy nadany w poczcie etapowej w Dąbrowie nadany 18.8.15 do Berlina, na odwrocie stempel urzędu nadawczego, bez stempla odbiorczego.

550 PLN495 PLN
26251

1915 znaczek obiegowy za 10 koron z podobizną cesarza Franciszka Józefa.

100 PLN100 PLN
26252

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, skasowana grzecznościowo w urzędzie etapowym Dąbrowa (datownik z wyróżnikiem "b"); dobry stan zachowania.

20 PLN20 PLN
26267

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, czworoblok znaczka za 6 halerzy.

15 PLN14 PLN
26268

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, czworoblok znaczka za 15 halerzy.

10 PLN9 PLN
26269

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, czworoblok znaczka za 20 halerzy.

15 PLN9 PLN
26270

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, czworoblok znaczka za 20 halerzy.

15 PLN14 PLN
26272

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, czworoblok znaczka za 4 korony.

95 PLN85 PLN
26275

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, czworoblok znaczka za 10 koron.

360 PLN300 PLN
26295

1916 kartka nadana z poczty etapowej w Sandomierzu do Stanów Zjednoczonych, stempel cenzury wojskowej w Sandomierzu, amerykańskie stempelki z poszukiwania adresata, zwrot do nadawcy.

400 PLN350 PLN
26296

1916 kartka polecona nadana w poczcie etapowej w Dąbrowie do Krakowa.

400 PLN350 PLN
26306

1916 okupacja niemiecka - "Postgebiet Ob. Ost", koperta wydania prywatnego.

200 PLN200 PLN
26323

1916 kartka z Warszawy do Niemiec, stempel cenzury wojskowej w Poznaniu.

10 PLN10 PLN
26325

1916 kartka nadana z poczty etapowej w Dąbrowie do Myślenic, kasownik z wyróżnikiem b, stempel austriackiej cenzury wojskowej w Dąbrowie.

45 PLN40 PLN
26326

1916 kartka nadana z poczty etapowej w Klimontowie do Wiednia, stempel cenzury wojskowej w Sandomierzu.

400 PLN350 PLN
26327

1916 kartka nadana z poczty etapowej w Lisku na Węgry, zwrot do poczty etapowej w Wierzbniku, stempel cenzury wojskowej w Wierzbniku.

400 PLN350 PLN
26333

1916 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", czysta całostka - w związku z podwyższeniem od 1.X.1918 taryfy - urzędowo dofrankowana; według opracowania pp. J.Berbeki i P.Pelczara "Przegląd Filatelistyczny" zeszyt specjalny 2: "W miarę wzrostu taryfy, do kartek po 7½ fen pracownicy poczty niemieckiej doklejali znaczki po 2½ fen z nadrukiem "Gen.-Gouv. Warschau". Doklejanie znaczków prowadzono krótko (6 tygodni) i tylko na bieżące potrzeby, a nie na zapas, stąd w chwili przejmowania magazynów pocztowych przez Polaków tylko nieliczne kartki posiadały doklejki"; bardzo dobry stan zachowania.

60 PLN60 PLN
26334

1916 okupacja niemiecka - "Postgebiet Ob. Ost", całostka wydania na zamówienie prywatne.

220 PLN220 PLN
26358

1917 polecona kartka nadana z poczty etapowej w Lublinie do Budapesztu, stempel cenzury wojskowej w Lublinie i stempel odbiorczy.

400 PLN360 PLN
26359

1917 kartka polecona nadana z poczty etapowej w Granicy do Wiednia, stempel cenzury wojskowej w Granicy.

400 PLN350 PLN