The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
2239

1919 wydanie krakowskie, znaczek gazetowy w barwie jasnobrązowej z nadrukiem formy IIC z poz. 9, fotoatest Puchała.

700 PLN650 PLN
2240

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIC z poz. 51, praktycznie nie widoczny ślad po podlepce, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

50 PLN50 PLN
2256

1919 wydanie krakowskie, znaczek gazetowy z nadrukiem formy IIC z poz. 13, fotoatest Puchała.

2 300 PLN2 400 PLN
2257

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIC z poz. 40, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

80 PLN80 PLN
2277

1919 wydanie poznańskie, kartka nadana 19.9.19 do Niemiec.

100 PLN100 PLN
2284

1919 wydanie gnieźnieńskie, znaczek za 5 fen. z nadrukiem typ 3, znaczek za 10 fen. z nadrukiem z poz. 70, gwarancja i oznaczenie Jendroszek.

1 200 PLN1 100 PLN
2292

1918 Wychodźctwo Ojczyźnie - 3 Maj 1918 - czworobloki cegiełek patriotycznych za 2, 5, 10 i 25 dolarów wydane przez Komitet Wykonawczy Komitetu Narodowego działający w Chicago w latach 1916-1926, nalepki za 10 i 25 dolarów podklejone w środkiem na białym papierze. W dniu 3-go maja 1918 roku z inicjatywy Ignacego Paderewskiego Komitet ogłosił wielką kampanię patriotyczną której celem było zbieranie funduszy wśród Polonii amerykańskiej na tworząca się we Francji armię Hallera i pomoc dla mieszkańców ziem polskich zniszczonych działaniami wojennymi.

500 PLN500 PLN
2316

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 20 h. z niekatalogowanym błędem na poz.61 "przerwane O w POLSKA", gwarancja i opis.

40 PLN40 PLN
2317

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 25 h. z usterką na poz. 62 "przekreślone OLS", błędy na tej wartości są rzadkie, gwarancja i opis.

50 PLN257 PLN
2335

1919 wydanie w walucie koronowej, narożna parka z perforacją na zagiętym papierze.

180 PLN180 PLN
2346

1919 przekaz pieniężny z Borysławia do Rożniatowa, na odwrocie znaczek opłaty z ręcznym napisem "Porto" jako znaczek dopłaty za opłaty doręczeniowe.

100 PLN100 PLN
2435

1919 GĄBIN, wycinek przekazu pieniężnego z Gąbina, znaczki unieważnione stemplem prowizorycznym z wykorzystaniem stempla znaku polecenia + pieczęć Urzędu Pocztowo - Telegraficznego.

250 PLN250 PLN
2492

1919 KUTNO, znaczek unieważniony stemplem prowizorycznym Kutna w barwie czarnej.

80 PLN80 PLN
2497

1919 wydanie w walucie markowej znaczek z błędem "jelenie rogi".

20 PLN20 PLN
2573

1919 Sejm Ustawodawczy, seria czysta, bardzo dobry stan zachowania.

40 PLN50 PLN
2579

1919 pierwsza sesja Sejmu Ustawodawczego, próba znaczka z drukiem podwójnym w barwie definitywnej, gwarancja Schmutz.

120 PLN120 PLN
2590

1919 miejscowo użyta opaska gazetowa.

50 PLN55 PLN
2595

1919 prekursory, dofrankowana niemiecka karta pocztowa wysłana 27.1 z Gniezna do Grudziądza, znaki opłaty skasowane poniemieckim datownikiem GNESEN z wyróżnikiem *1h, znaczki Rzeszy posiadały ważność obiegową na terenie byłego zaboru pruskiego do 1.IV.1920; walor w słabszym stanie zachowania (złamany lewy górny narożnik, ślady archiwizacji); gwarancja Krawczyk.

200 PLN200 PLN
2596

1919 "Sprawa urzędowa wolne od opłaty pocztowej" list wysłany 6.9 z Warszawy do Łomży, koperta firmowa "Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych Urząd Czasowy Dzierżaw Przymusowych" z urzędową pieczęcią listową z godłem "MINISTERSTWO ROLNICTWA I DÓBR KORONNYCH" odciśniętą na froncie i odwrocie; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

80 PLN80 PLN
2620

1920 list polecony z Tomaszowa Lubelskiego do Zamościa, prowizoryczna erka z Tomaszowa, koperta przycięta z lewej strony.

50 PLN50 PLN
2625

1920 list z Gniezna do Niemiec.

10 PLN10 PLN
2630

1920 list z magistratu w Starogardzie do Bydgoszczy, poniemiecki kasownik.

120 PLN100 PLN
2648

1920 list z Świecia nadany w poniemieckim ambulansie pocztowym na trasie Schwetz (Świecie) - Terespol do Niemiec, stempel cenzury wojskowej z Bydgoszczy.

500 PLN440 PLN
2685

1920 Orzeł na tarczy barokowej, marginesowy czworoblok znaczków za 1 Mk. typ II - A z szeryfem, na papierze żółtawym szorstkim grubym, górne znaczki ze średnim pustopolem, długimi kreskami obramowania i fartuchem na górnym marginesie, guma zachowana w pięknym stanie, ale z przywartym od spodu fragmentem znaczka w obszarze widocznym przez dziurki.

60 PLN54 PLN
2686

1920 orzeł na tarczy barokowej, znaczek bez perforacji poziomej na górnym marginesie, znaczek bez gumy.

45 PLN40 PLN
2688

1920 orzeł na tarczy barokowej, znaczek z silnym abklaczem rysunku znaczka na stronie gumowanej.

40 PLN36 PLN
2689

1920 orzeł na tarczy barokowej, znaczek z abklaczem, gwarancja Berbeka.

70 PLN63 PLN
2692

1920 orzeł na tarczy barokowej, narożnikowa parka z podwójna perforacją poziomą przy marginesie, gwarancja i opis.

80 PLN72 PLN
2695

1920 formularz kartka pocztowa wydania z dochodem przeznaczonym dla biednych, wdów i sierot.

20 PLN20 PLN
2707

1921 kartka z Lidzbarku do Berlina, stemple cenzury wojskowej w Toruniu "Tor." w okręgu i z numerem cenzora "20".

40 PLN35 PLN
2709

1921 list polecony z Siedlec do Austrii, znaczek urzędowy i znaczek z Wystawy Marek nadmiarowo względem taryfy pocztowej.

40 PLN75 PLN
2716

1921 kartka z Ustrzyk Dolnych do Lwowa, stempel dopłaty T.

25 PLN25 PLN
2721

1921 kartka z Borysławia nadana 22.12.21 do Wiednia, stempel cenzury wojskowej "CENZUROWANO / LWÓW 2", widokówka z Borysławia.

90 PLN90 PLN
2722

1921 list polecony z Jarocina do Brzezinki (Birkental) na Górnym Śląsku, na odwrocie stempel odbiorczy, koperta uszkodzona z prawej strony przy otwieraniu.

80 PLN85 PLN
2740

1921 list z Równa do Stanów Zjednoczonych.

40 PLN40 PLN
2742

1921 wydanie obiegowe - Siewca, 10 mk (większy format) - frankatura pojedyncza, widokówka wysłana 22.III.22 z Radomia do Błonia, stempel odbiorczy - datownik prowizoryczny BŁONIE 3; bardzo dobry stan zachowania.

60 PLN60 PLN
2747

1921-22 wydanie obiegowe - Siewca, czworoblok makulatury czystego znaczka za 20 mk. typu I z pokiereszowanego lewego dolnego narożnika, liczne zgięcia i zmarszczenia spowodowały deformacje druku, a nawet druk fragmentu na stronie gumowanej, co ciekawe arkusz wyprostowano i perforacja narożnika jest w miarę regularna, jeden górny znaczek na podlepce, gwarancja Walocha.

1 800 PLN1 800 PLN
2751

1921 Uchwalenie Konstytucji, zestaw pięciu prób w kolorach definitywnych na papierze ze znakiem wodnym "fale", gwarancja Schmutz.

4 000 PLN4 000 PLN
2757

1921 duży orzeł na tarczy barokowej, seria.

45 PLN45 PLN
2800

1922 list firmowy z Warszawy nadany 21.01.22 do Szwajcarii, gwarancja Petriuk.

120 PLN120 PLN