The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
1102

1915 Warszawa, list z Tarnowa do Warszawy ze znaczkiem opłaty skasowanym stemplem wojskowej cenzury w Tarnowie, w Warszawie pobranie opłaty doręczeniowej potwierdzono znaczkiem opłaty doręczeniowej 6 groszy skasowanym okrągłym stemplem Poczty Miejskiej.

90 PLN90 PLN
1115

1915 Warszawa, wydanie z typograficznym nadrukiem nowej wartości 6/5 gr., nadruk nowej wartości szeroka 6 w kolorze czarnym, na znaczku podstawowym z żołtawozielonym tłem, gwarancja i oznaczenie.

100 PLN100 PLN
1137

1915 warszawa, list z Berlina do Warszawy, znaczek doręczeniowy poczty miejskiej w Warszawie, stempel cenzury z Poznania.

100 PLN100 PLN
1141

1916 Częstochowa, list wysłany miejscowo 26.8., datownik doręczeniowy poczty miejskiej i stempelek opłaty 10 (fenigów).

60 PLN60 PLN
1142

1916 Częstochowa, front opaski gazetowej z Warszawy do Częstochowy, stempel poczty miejskiej w Częstochowie bez dodatkowego opłaty pocztowej.

150 PLN150 PLN
1144

1916 Częstochowa, kartka z Łodzi do Częstochowy, stempel doręczeniowy poczty miejskiej.

200 PLN271 PLN
1148

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.150 euro, Fi.360.-), piękny stan, gwarancja Schmutz.

300 PLN300 PLN
1157

1916 Sosnowiec, seria stemplowana I wydania, gwarancja Walocha.

120 PLN120 PLN
1164

1916 Sosnowiec, seria z paskiem, kasowana (Mi.400 euro, Fi.400.-), bardzo dobry stan zachowania, gwarancja Krawczyk.

320 PLN320 PLN
1193

1916 Warszawa, miejscowa kartka z znaczkiem doręczeniowym poczty miejskiej, widokówka z Warszawy.

100 PLN100 PLN
1194

1916 Warszawa, miejscowa kartka z znaczkiem doręczeniowym poczty miejskiej, widokówka z Warszawy.

100 PLN100 PLN
1264

1917 Częstochowa, list wysłany z Warszawy 15.05.17 do Częstochowy, na rewersie okrągły stempel miejskiego urzędu przesyłkowego w Częstochowie z datą 16.05.1917, pobranie opłaty doręczeniowej potwierdzono na awersie czerwonym stempelkiem z herbem Częstochowy i tekstem „POCZTA MIEJSKA 5 fen”.

300 PLN300 PLN
1266

1917 Przedbórz, cięta próba w barwie ceglastej typ 8, gwarancja Mikstein, Jungjohann.

350 PLN300 PLN
1267

1917 Przedbórz, próba znaczka I wydania w barwie ceglastej, znaczek typ 6, gwarancja Petriuk.

350 PLN300 PLN
1269

1917 Przedbórz, cięta próba w barwie zielonej typ 5, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

200 PLN180 PLN
1273

1917 Przedbórz, znaczka I wydania typ 6, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

120 PLN130 PLN
1275

1917 Przedbórz, ząbkowana próba w barwie jasnobrązowej typ 4, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

200 PLN170 PLN
1276

1917 Przedbórz, ząbkowana próba w barwie jasnobrązowej typ 5, gwarancja Miksten.

180 PLN160 PLN
1279

1917 Przedbórz, znaczka II wydania typ 2, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

50 PLN50 PLN
1280

1917 Przedbórz, znaczka II wydania typ 1, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

50 PLN50 PLN
1281

1917 Przedbórz, znaczka II wydania typ 1, ślady podklejenia, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

40 PLN40 PLN
1284

1917 Przedbórz, seria znaczków III wydania, gwarancja Jendroszek.

200 PLN200 PLN
1315

1917 Łódź, kartka z poczty polowej w Łomży do Łodzi, stempel Łódzkiej Ochotniczej Straży Ogniowej z Łodzi.

150 PLN150 PLN
1317

1918 Czeladź, kartka nadana z frontowej poczty polowej nr 23 22.1.20 do Czeladzi, datownik odbiorczy Sosnowca z datą 25.1.20, kartka pisana z datą 3.12.19, stempel opłaty doręczeniowej 5 fen. poczty miejskiej w Czeladzi z datą 28.1.20 stosowany jako stempel odbiorczy w Czeladzi, stempel formacyjny "3 Baterja 3. Pułku Art. Pol.".

750 PLN650 PLN
1320

1918 Częstochowa, list firmowy z Zawiercia nadany 5.1.18 do Częstochowy, stempel doręczeniowy poczty miejskiej w Częstochowie.

400 PLN400 PLN
1356

1918 Przedbórz, cięta niegumowana seria V wydania w ośmioblokach, gwarancja Krawczyk.

200 PLN170 PLN
1375

1918 Przedbórz, znaczek V wydania.

20 PLN20 PLN
1378

1918 Sosnowiec, widokówka wysłana 5.2 z Warszawy doręczona przez pocztę miejską w Sosnowcu, jasnofioletowy datownik opłatny "Stadtbriefbef. Miejs.eksp.list. 5 fen." z datą 7 FEB 1918; walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

500 PLN500 PLN
1398

1918 Żarki, I wydanie, seria czysta (Mi.360 euro) na jednej podlepce, gwarancja Mikstein.

300 PLN270 PLN
1422

1918 Błonie, wycinek z kartki pocztowej, znaczek i całostka z nadrukiem lokalnym unieważnione stemplem prowizorycznym Błonia "URZĄD POCZTOWY BŁONIE PROWIZORIO".

100 PLN100 PLN
1423

1918 Jędrzejów, zestaw znaczków z nadrukami lokalnymi Jędrzejowa.

80 PLN80 PLN
1477

1918 Mielec, kasowany austriacki znaczek opłaty za 3 hal. z lokalnym nadrukiem typu II, gwarancja Krawczyk.

800 PLN800 PLN
1480

1918 Mielec, znaczek z nadrukiem lokalnym III wydania.

200 PLN200 PLN
1481

1918 Mielec, znaczek dopłaty z nadrukiem lokalnym III wydania.

100 PLN100 PLN
1483

1918 Myślenice, znaczki III wydania z nadrukiem lokalnym "Poczta Polska" stemplowane 4.1.19 na kopercie lokalnie zaadresowanego listu poleconego, koperta w słabszym stanie bez klapy.

420 PLN360 PLN
1484

1918 Myślenice, znaczek z nadrukiem lokalnym III wydania, gwarancja Krawczyk.

30 PLN210 PLN
1485

1918 Myślenice, znaczek z nadrukiem lokalnym I wydania, gwarancja Mikstein.

40 PLN40 PLN
1486

1918 Myślenice, zestaw znaczków z nadrukami lokalnymi.

60 PLN70 PLN
1487

1918 Myślenice, zestaw znaczków z nadrukiem lokalnym, jeden znaczek gwarancja Krawczyk, jeden Rachmanow.

60 PLN80 PLN
1488

1918 Myślenice, znaczek z nadrukiem lokalnym, stare gwarancje.

40 PLN40 PLN