The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
567

1915 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Kraków – Wiedeń, znaczek unieważniony stemplem ambulansu „FAHRENDE POST / KRAKAU – WIEN 2”.

120 PLN220 PLN
569

1915 list polecony z Limanowej do Soffi, ręczna adnotacja informująca, że list jest adresowany do wrogiego kraju i nie będzie doręczany.

200 PLN200 PLN
579

1916 list polecony z Warszawy do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy.

60 PLN60 PLN
592

1916 kartka z Puław (Nowo Aleksandrya) do Kobrynia, stempel dowództwa okręgowego w Puławach i stempel informujący o niemożliwości doręczenia "Unzulässig. Zurück" zapewne ze względu na okupowanie miasta przez Rosjan.

200 PLN230 PLN
609

1916 formularz kartkowy poczty austriackiej.

100 PLN100 PLN
611

1916 kartka z Kamienicy koło Łącka do Laskowej, stempel austriackiej cenzury wojskowej w Nowym Sączu.

30 PLN30 PLN
613

1916 przekaz paczkowy z Wiednia do Żmigrodu, ciekawy stempel pomocniczy "Galizien auf eigene Gefahr" (Galicja na własne ryzyko), opłaty doręczeniowe pobrane austriackim znaczkiem ekspresowym.

300 PLN300 PLN
615

1916 list polecony z Sztokholmu do Krakowa, koperta nadawcy Polskiego czerwonego Krzyża przy Komitecie Rosyjskim, stempel cenzury w Krakowie i niekompletna zalepka, koperta rozcięta i przycięta na odwrocie.

200 PLN200 PLN
629

1917 list polecony z Słupcy do Strzałkowa, na odwrocie stempel odbiorczy.

100 PLN100 PLN
651

1917 trójjęzyczny dowód nadania telegramu z obiegu z Niżankowic.

160 PLN160 PLN
655

1917 list polecony z Chrzanowa do Kopenhagi, stempel i zalepka cenzury wojskowej z Cieszyna, stempel odbiorczy.

100 PLN100 PLN
677

1918 list firmowy z Warszawy 18.8. do Niemiec, stempel poznańskiej cenzury wojskowej.

45 PLN53 PLN
684

1918 zwrotne poświadczenie odbioru listu poleconego z Pińczowa do Opatowa, rzadko spotykany druk pocztowy.

300 PLN300 PLN
693

1918 okupacja austro-węgierska, wydanie dobroczynne z dopłatą na tzw. fundusz cesarza Karola ("Karlfonds"), seria na wycinkach skasowana 29.X datownikiem K.u.K. ETAPPENPOSTAMT WLOSZCZOWA z wyróżnikiem "a", bardzo dobry stan zachowania.

150 PLN135 PLN
696

1918 kartka z Koniecpola do Wiednia, stempel cenzury wojskowej w Kielcach.

70 PLN70 PLN
698

1918 seria austriackiej poczty polowej z portretem cesarza Karola nie wprowadzona do obiegu, seria na podlepkach.

1 600 PLN1 440 PLN
702

1918 wydanie dobroczynne z dopłatą na fundusz Karlfonds, seria.

20 PLN18 PLN
706

1918 pasek znaczków nie wprowadzonych do obiegu, pustopole.

80 PLN80 PLN
717

1918 list z Darachowa (wieś w rejonie trembowelskim obwodu tarnopolskiego) do Austrii, stempel austriackiej cenzury wojskowej w Złoczowie.

70 PLN70 PLN
720

1918 przekaz paczkowy z Rozwadowa na Węgry, na odwrocie stempel odbiorczy.

180 PLN180 PLN
802

1914 formularz kartkowy polskiej poczty polowej.

120 PLN120 PLN
816

1915 winieta wydania dobroczynnego NKN.

200 PLN210 PLN
820

1915 list urzędowy z Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego z Piotrkowa do Szareniowca, stempel austriacki informujący o niemożliwości doręczenia z powodu działań wojennych, stempel składnicy pocztowej w czeskim Brnie.

340 PLN340 PLN
837

1915 list (jego treść) z poczty etapowej w Przemyślu ze stemplami formacyjnymi tej poczty.

40 PLN40 PLN
852

1915 formularz kartkowy Legionów.

120 PLN120 PLN
863

1915 kartka nadana z poczty polowej nr 355 na Morawy, stemple formacyjne "KOMENDA GRUPY PUŁK. ZIELIŃSKIEGO" i "ADIUTANTURA * 2 PUŁKU I POLSK. LEGIONU", stempel cenzury.

150 PLN160 PLN
867

1915 list nadany w poczcie polowej nr 118 do Krakowa, stempel formacyjny "Komenda kompanii sztabowej * Legionów Polskich" z orłem legionowym.

120 PLN120 PLN
868

1916 LE PUY - OBÓZ DLA JEŃCÓW POLAKÓW WE FRANCJI, znajdujący się na południu Francji niedaleko St.Etienne, do obozu tego władze francuskie kierowały Polaków wydzielonych z wziętych do niewoli żołnierzy niemieckich, pochodzących z ziem zaboru pruskiego: Poznańskiego, Śląska, Prus Wschodnich i Zachodnich; widokówka od Mieczysława Borowskiego jeńca nr.19936, datowana 17.12.16, wysłana z Le Puy do Mogilna (datownik odbity niezbyt czytelnie), oznaczona dopiskiem "Service des prisonniers de guerre", dwukrotnie odciśnięty niebieski stempelek obozowy zwalniający przesyłkę od opłaty pocztowej "P.G VISE/ 13:REGION"; artykuł na temat tego obozu opublikował Lucjan Teter w Filateliście 4/1976, ale nie pokazał w nim żadnej przesyłki; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

600 PLN600 PLN
904

1916 kartka formularz Polskiego Czerwonego Krzyża do korespondencji z jeńcami.

80 PLN80 PLN
918

1916 kartka z poczty polowej nr 355 do Hyżnego, stempel formacyjny "KOMENDA KOMPANII SZTABOWEJ LEGIONÓW POLSKICH" z orłem legionowym.

150 PLN150 PLN
923

1916 kartka nadana w poczcie polowej nr 355 do Krakowa, stempel formacyjny "Komenda kompanii sztabowej * Legionów Polskich" z orłem legionowym, dodatkowo stempel w miniaturce.

120 PLN120 PLN
947

1917 kartka z poczty polowej w Mławie do Krakowa, stempel formacyjny "WOJSKO POLSKIE KOMISARYAT WERBUNKOWY w MŁAWIE" z orłem w środku.

60 PLN60 PLN
953

1917 kartka z poczty polowej nr 378 do Krakowa, stempel formacyjny "2. Pułk piech. Polskiego Korpusu Posiłkowego".

150 PLN150 PLN
954

1917 kartka poczty polowej w Pułtusku do Krakowa, stemple formacyjne; "KANCELARYA RACHUNKOWA 2. PUŁKU LEGIONÓW POLSKIC" z orłem legionowym, "DOWÓDZTWO 2 p.p. WOJS..." i "Komisya Kasowa / 2. Pułk Legionów Polskich", stempel cenzury.

150 PLN150 PLN
955

1917 kartka nadana z poczty polowej nr 378 do Zakopanego, stemple formacyjne; "Komenda I Baonu / 3 p.p. Legionów Polskich" i "KOMENDA I. KOMPANII / I PUŁKU PIECHOTY LEGIONÓW POLSKICH" z orłem legionowym, widokówka z Warszawy - pałac w Łazienkach.

150 PLN150 PLN
963

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora - Muśnickiego, znaczek I wydania, gwarancja.

100 PLN100 PLN
973

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora - Muśnickiego, znaczek I wydania, gwarancja Schmutz.

40 PLN40 PLN
990

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora - Muśnickiego, znaczek I wydania, gwarancja.

120 PLN120 PLN
993

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, II wydanie przedrukowe, pełna seria w tym najdroższa i najrzadsza 1 rublówka ząbkowana w doskonałym stanie, gwarancja Rachmanow.

2 200 PLN1 980 PLN
1090

1915 Warszawa, miejscowe urzędowe wezwanie do Centralnego Biura Pośrednictwa Pracy wysłane 15.11.15., opłata doręczeniowa połówką znaczka za 5 gr. skasowanym okrągłym datownikiem warszawskiej poczty miejskiej.

1 000 PLN1 000 PLN