The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
290

1902 karta pocztowa wysłana 6/XI (24.X) z Warszawy na adres Muzeum Narodowego w Krakowie do Antoniego Madeyskiego, wybitnego polskiego artysty rzeźbiarza, m.in. autora sarkofagu królowej Jadwigi (1902) w Katedrze na Wawelu nadawca listu prosi w imieniu Józefa Holewińskiego - znanego malarza i drzeworytnika: "Holewiński prosi o fotografię sarkofagu [królowej Jadwigi]; mnie będziecie łaskawi przysłać fotografię dwóch części i całości."; znaczki skasowane stemplem rusztowym ВАРШАВА / I ЭКСП. / No 1 obok datownik ВАРШАВА ПОЧТ.КОН.IV ЭКС. z wyróżnikiem 4 z datą 24.IX; krakowski datownik odbiorczy z 7 11; walor "z historią" w doskonałym stanie zachowania.

200 PLN200 PLN
291

1902 kartka z Krakowa do Wysocka Wyżnego na dekoracyjnej artystycznej widokowej kartce pocztowej.

140 PLN140 PLN
292

1903 kartka nadana na dworcu Krakowie do Wielkiej Brytanii, trójjęzyczna całostka, w tym w języku polskim.

200 PLN200 PLN
294

1903 list polecony z Krakowa do Tarnobrzega.

80 PLN111 PLN
296

1903 list polecony z Warszawy do Wiednia.

50 PLN50 PLN
297

1903 obwoluta listu urzędowego z Patschkau (Paczków) do Kamitz (Kamienica).

40 PLN40 PLN
299

1903 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Kraków - Wiedeń.

40 PLN40 PLN
300

1904 kartka z Dukli do Targowisk, brakującą opłatę za kartkę pobrano w podwójnej wysokości od odbiorcy znaczkami dopłaty.

50 PLN60 PLN
302

1904 składany list urzędowy z Ostrowa do Wrocławia, list nie doręczony i zwrócony, liczne adnotacje i stemple świadczące o wytrwałym poszukiwaniu adresata.

70 PLN60 PLN
308

1906 kartka z Tarnobrzega do Nowego Sącza, austriacka całostka w trzech językach, w tym w języku polskim.

25 PLN48 PLN
309

1906 kartka z Krościenka do Nowego Sącza, austriacka całostka w trzech językach, w tym w języku polskim.

50 PLN78 PLN
311

1906 list z Jarosławia do Bachorza, na odwrocie stempel odbiorczy.

40 PLN35 PLN
314

1906 przekaz paczkowy z Andrychowa do Bruch, na odwrocie stempel odbiorczy.

100 PLN100 PLN
315

1906 kartka z Langfuhr (Gdańsk Wrzeszcz) do Gdańska.

30 PLN30 PLN
316

1907 kartka z Krościenka do Nowego Sącza, austriacka całostka w trzech językach, w tym w języku polskim.

25 PLN25 PLN
317

1907 miejscowa kartka nadana ze składnicy pocztowej z Bliznego gmina Jasienica przez nadrzędne urzędy pocztowe w Jasienicy i Mszanie Dolnej, stempel składnicy pocztowej.

100 PLN90 PLN
318

1907 kartka z Bachorza do Czerc.

40 PLN35 PLN
320

1907 Łuna Mała, list z Łuny Małej do Sieniawy, na odwrocie stempel odbiorczy.

40 PLN35 PLN
331

1908 kartka z Borysławia do Lwowa, austriacka całostka w trzech językach, w tym w języku polskim.

20 PLN42 PLN
333

1908 list wysłany 21.8 z Kutna do Wisły, datownik odbiorczy WEICHSEL WISŁA na odwrocie.

40 PLN35 PLN
336

1909 przekaz pieniężny z Warszawy do Uładiwki.

70 PLN88 PLN
352

1910 kartka nadana z składnicy pocztowej w Jastrzębiej przez urząd zwierzchni w Ciężkowicach do Lwowa, stempel składnicy pocztowej.

100 PLN100 PLN
367

1911 kartka z Zakopanego do Francji.

70 PLN70 PLN
384

1912 przekaz pieniężny z Warszawy do Nowogródka, na odwrocie stempel odbiorczy.

80 PLN113 PLN
388

1913 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, sekretnik za 7 kop; krawędzie z pełną oryginalną gumą, bardzo dobry stan zachowania (na odwrocie minimalny ubytek powierzchni papieru po podlepce).

60 PLN60 PLN
412

1918 przekaz paczkowy z Krystynopola do Podbuża, na odwrocie stempel odbiorczy.

100 PLN100 PLN
436

1858 Królestwo Polskie 220 - PYZDRY, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1" o grubości 0,105 mm i ząbkowaniem 14,5:15 (Fi.1500+1500.-); został on unieważniony polskim kasownikiem numerowym 220 - Pyzdry, w ekspedycji pocztowej na krótkim bocznym trakcie ze Słupcy, ma on bardzo wysoki współczynnik rzadkości - 8 punktów według dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza; znaczek oferowany jest na fragmencie karty z jego kolekcji wystawowej i posiada na odwrocie stempelek własnościowy M.A.Bojanowicz.

2 700 PLN2 700 PLN
438

1859 znak opłaty wycięty z koperty Poczty Miejskiej w Warszawie wydanej przez Komisję Rządową Przychodów i Skarbu.

40 PLN40 PLN
449

1860 pierwszy polski znaczek w barwach zielonkawoniebieskiej i różowokarminowej unieważniony warszawski stemplem numerowym, znaczek przeząbkowany z ubytkami górnej poziomej perforacji, słaby stan zachowania, fotoatest Jendroszek.

800 PLN880 PLN
450

1860 pierwszy polski znaczek w barwach zielonkawoniebieskiej i różowej, znaczek czysty z pełną oryginalną gumą z śladem po niewielkiej podlepce, bardzo ładny stan zachowania, fotoatest Pelc.

19 000 PLN23 500 PLN
454

1860 pierwszy polski znaczek w barwie błękitu pruskiego i karminowej unieważniony rzadkim warszawskim kasownikiem numerowym z jedynką, z ozdobną stopką, w sześciu kwadratach, znaczek z bardzo dobrym stanie, fotoatest Berbeka.

2 200 PLN3 250 PLN
463

1864 kompletny list zagraniczny z pełną treścią wysłany 26.5. z Warszawy do Paryża, mały stempel nadawczy typu IIIC, pruski okrągły graniczny stempel ambulansowy określający jednocześnie kraj pochodzenia: "AUS POLEN über EISENB.POST-BÜR.XI./ PORTO"; stempel "PD", adnotacje dotyczące wysokości opłat pocztowych na różnych etapach podróży listu; dekoracyjna całość o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym w bardzo dobrym stanie zachowania.

240 PLN250 PLN
465

1865 rosyjski znaczek unieważniony stemplem numerowym Międzyrzeca z cyfrą 61 w czterech okręgach, stopień rzadkości według Bojanowicza 4 punkty w dziesięciostopniowej skali rzadkości, dobry stan zachowania.

200 PLN175 PLN
466

1866 rosyjski znaczek unieważniony stemplem numerowym Sosnowca z liczbą "278" w czterech okręgach.

250 PLN225 PLN
489

1874 list z Chorzeli do Warszawy, list zwrócony do nadawcy, na odwrocie rzadki dwuwierszowy datownik z Chorzeli.

800 PLN800 PLN
490

1874 składany list urzędowy do Tarnogrodu, na odwrocie rzadki dwuwierszowy datownik odbiorczy z Tarnogrodu.

500 PLN500 PLN
495

1877 list z Orońska do Niemiec, rzadki dwuwierszowy datownik Orońska.

600 PLN800 PLN
498

1878 kartka z Kazimierza do Warszawy, rzadki dwuwierszowy datownik Kazimierza.

600 PLN600 PLN
504

1914 kartka z Austrii nadana 23.11.14 do Gorlic, stempel austriacki informujący o niemożliwości doręczenia z powodu przerwania połączenia pocztowego.

150 PLN150 PLN
564

1915 sekretnik wysłany pocztą ekspresową z Samboru do Nowego Sącza, stempel austriackiej poczty polowej i cenzury wojskowej w Samborze.

50 PLN50 PLN