The auction will start on 16.11.2021

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
36103

1919 wydanie krakowskie, sekretnik z nadrukiem typ 1, gwarancja i oznaczenie Rzadkosz.

450 PLN450 PLN
36104

1919 wydanie krakowskie, sekretnik wysłany z Bielska 22.3.20 do Czechosłowacji, nadruk typ 3, rzadki z obiegu pocztowego.

280 PLN280 PLN
36146

1931 Henryk Sienkiewicz, całostka z ilustracją 32, sygnatura VIII-1931, stan bardzo dobry.

100 PLN115 PLN
36147

1931 Henryk Sienkiewicz, całostka z ilustracją 27, sygnatura VIII-1931, stan dobry.

100 PLN100 PLN
36150

1931 Henryk Sienkiewicz, całostka z ilustracją 27, sygnatura XI-1931 długości powyżej 40 mm, linie adresowe druk rotograwiurą, stan bardzo dobry.

100 PLN100 PLN
36151

1931 Henryk Sienkiewicz, całostka z ilustracją 25, sygnatura XI-1931 długości powyżej 40 mm, linie adresowe druk rotograwiurą, stan bardzo dobry.

100 PLN100 PLN
36159

1931 Henryk Sienkiewicz, całostka z ilustracją nr 32, II nakład, linie rotograwiurą, sygnatura XI-1931 długa, bardzo ładny stan zachowania.

100 PLN100 PLN
36160

1931 Henryk Sienkiewicz, całostka z ilustracją nr 25, II nakład, linie rotograwiurą, sygnatura XI-1931 długa, bardzo ładny stan zachowania.

100 PLN100 PLN
36161

1931 Henryk Sienkiewicz, całostka z ilustracją nr 6, II nakład, linie rotograwiurą, sygnatura XI-1931 długa, bardzo ładny stan zachowania.

100 PLN100 PLN
36168

1931 Henryk Sienkiewicz, całostka z ilustracją nr 20 - WILANÓW Pałac, I nakład, sygnatura VIII-1931; czysta w dobrym stanie zachowania (rogi delikatnie zaokrąglone).

80 PLN80 PLN
36181

1934 wydanie prowizoryczne, całostka z hasłem propagandowym J.

80 PLN80 PLN
36184

1934 wydanie prowizoryczne z nadrukiem nowej obniżonej taryfy, całostka z ilustracją 31.

300 PLN300 PLN
36185

1934 wydanie prowizoryczne z nadrukiem nowej obniżonej taryfy, całostka z ilustracją 13, nadruk typ II.

320 PLN320 PLN
36200

1937 Lwów - Uniwersytet, całostka z ilustracją nr 1 - Kraków Wawel (krużganki), wysłana 3.VIII.38 z miejscowości Hucisko k.Żywca do Katowic; bardzo dobry stan zachowania (lekko odciśnięte 2 ślady spinacza).

40 PLN40 PLN
36259

1938 król Kazimierz Jagiellończyk, całostka z ilustracją nr 27 - Marcin Leopolita.

50 PLN55 PLN
36269

1944 wydanie prowizoryczne, całostka z ilustracją nr 26.

100 PLN100 PLN
36278

1945 Belweder, całostka z sygnaturą w układzie poziomym i numerem druku nonparelem.

30 PLN30 PLN
36282

1946 Belweder 3 zł, karta na kartonie kremowo-szarym gładkim, sygnatura w układzie poziomym, dobry stan zachowania (delikatne nadgięcia - nie złamania).

40 PLN40 PLN
36283

1947 Belweder 3 zł, karta na kartonie kremowo-szarym gładkim, z napisem "Ob.", hasło propagandowe 12 - "Ziemie Odzyskane za Odrą ...", dobry stan zachowania.

50 PLN50 PLN
36289

1947 Polacy walczący w Hiszpanii.

40 PLN40 PLN
36295

1948 trzy walczące orły, całostka z ilustracją nr 4.

35 PLN35 PLN
36296

1948 trzy walczące orły, całostka z ilustracją nr 14.

35 PLN35 PLN
36304

1949 wydanie prowizoryczne, całostka z nadrukiem typu krakowskiego z ilustracją 5.

120 PLN120 PLN
36309

1949 wydanie prowizoryczne, całostka z nadrukiem typu krakowskiego z ilustracją 17.

100 PLN100 PLN
36311

1949 wydanie prowizoryczne, całostka z nadrukiem typu krakowskiego z ilustracją 3.

120 PLN120 PLN
36313

1949 wydanie prowizoryczne, całostka z nadrukiem typu krakowskiego z ilustracją 20.

120 PLN120 PLN
36322

1949 wydanie prowizoryczne, całostka z nadrukiem typ 13, gwarancja i opis Rzadkosz.

80 PLN80 PLN
36335

1949 wydanie prowizoryczne, całostka z nadrukiem typ 7, hasło propagandowe 16a z usterka O w "POZOSTANIE", kartka na kartonie szarobiałym szorstkim grubym, gwarancja i oznaczenie Rzadkosz.

120 PLN120 PLN
36385

1951 Bolesław Bierut, całostka z sygnaturą trzeciego nakładu VII.52 i hasłem propagandowym 22.

50 PLN50 PLN
36391

1952 koperty "Bierut", komplet 6 sztuk ze wszystkimi hasłami propagandowymi, sygnatura XI-51, czyste, bardzo dobry stan zachowania (Fi. 150,-).

120 PLN120 PLN
36392

1952 koperty "Plan 6-letni Elektryfikacja", zakończenie klapy ostre, komplet 6 sztuk ze wszystkimi hasłami propagandowymi, czyste, bardzo dobry stan zachowania (Fi. 210,-).

180 PLN180 PLN
36394

1952 wydanie prowizoryczne, przywrócona do obiegu koperta z ręcznym stemplem z nową obniżoną ceną z obiegu pocztowego, gwarancja Pelczar.

120 PLN120 PLN
36402

1953 koperty z nadrukiem stempelka gumowego typu 1 "CENA 75. GR", dwie linie na ostro zakończonej klapie, komplet 6 sztuk ze wszystkimi hasłami propagandowymi; bardzo dobry stan zachowania (Fi. 510,-).

400 PLN360 PLN
36410

1954 wydanie prowizoryczne, koperta z ręcznym stemplem prowizorycznym z nową obniżoną ceną z obiegu pocztowego z Stalinogrodu, gwarancja Pelczar.

160 PLN160 PLN
36412

1954 wydanie prowizoryczne "cena 40 gr.", stempelek typu 3 (Gdańsk) na karcie z sygnaturą VII-53 i hasłem propagandowym 21c, wysłanej 10.3.55 z Gdańska do Krakowa; bardzo dobry stan zachowania.

30 PLN30 PLN
36416

1956 wydanie prowizoryczne, przywrócona do obiegu koperta z ręcznym stemplem prowizorycznym z Katowic z obiegu pocztowego, gwarancja Pelczar.

300 PLN270 PLN
36418

1956 podwójne wydanie prowizoryczne, przywrócona do obiegu całostka z ręcznym stemplem prowizorycznym z Katowic z nadrukiem na całostce z nadrukiem nowej wartości z 1954 roku typ 19a z warszawy, podwójna gwarancja i opis Rzadkosz.

100 PLN100 PLN
36433

1959 rocznik obejmujący 18 całostek z dodatkowymi odmianami kartek i sygnatur: Cp164 II.59, VIII.59, XII.59, Cp168 V.59, VI.59, Cp169, Cp169a, Cp171a, Cp171b, Cp173a, Cp173b.

140 PLN140 PLN
36443

1960 zabytkowe budowle miast polskich, komplet 16 całostek "Kraków Wawel" z różnymi hasłami propagandowymi.

45 PLN45 PLN
36468

1965 rocznik całostek obejmujący 36 kartki w tym; Cp275 z sygnaturą II.65 i VI.65, Cp275 z hasłami propagandowymi: 61a, 62, 63 i 68.

140 PLN140 PLN