The auction will end on 08.07.2024
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
9078

1811 Księstwo Warszawskie, kompletny składany list z Paryża do Krakowa, bardzo rzadki stempel opłaty granicznej urzędu pocztowego w Krakowie na trasie Wiedeń - Kraków - Warszawa, stempel z wpisanymi opłatami Porta zagranicznego 10 groszy srebrem i Porta krajowego w wysokości 1 złoty 7 groszy, bardzo rzadki stempel znany w pojedynczych egzemplarzach, bardzo ładny stan zachowania.

12 500 PLN10 000 PLN
9171

1860 kompletny list z pełną treścią - okólnik wysłany 13 3 z kancelarii Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego do Bydgoszczy; drukowana strona adresowa z dopiskiem "Interes kościelny/ Herrschaft. Kirchen-Sache" zwalniającym przesyłki urzędowe od opłaty pocztowej, dwuwierszowy w ramce stempel nadawczy GNESEN; na odwrocie niebieska pieczęć nadawcy i stempelek nadejścia z 14 3; niecodzienny walor w doskonałym stanie zachowania.

120 PLN100 PLN
9191

1850 Jabłonka, recypis zwrotny z Bratysławy opłacony znaczkiem pierwszego wydania z 1850 roku unieważnionym w miejscowości Jablonka, znaczek w pięknym stanie.

250 PLN260 PLN
9254

1882 obwoluta listu pobraniowego z Gollub (Golub Dobrzyń) do Bydgoszczy.

50 PLN40 PLN
9255

1882 polecony list sądowy z Jabłonkowa do Wisły, ciekawy stempel polecenia "RECOMANDIRT" z trąbką pocztową w środku, list przekierowywany i prawdopodobnie zwrócony zwrócony.

240 PLN200 PLN
9257

1884 HORODENKA, austriacki znaczek za 5 kr wydania z 1883 roku, skasowany polskim datownikiem w Horodence, bardzo dobry stan zachowania.

40 PLN30 PLN
9261

1888 list do Wilna, na froncie odbiorczy godzinnik z Wilna.

80 PLN80 PLN
9317

1905 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Tarnów - Orla nr 535.

60 PLN60 PLN
9343

1911 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Szczucin - Tarnów nr 713.

60 PLN60 PLN
9349

1913 Ambulans nr.87 GRANICA-ŁUKÓW, rosyjski znaczek za 3 kop wydania z 1913 roku, skasowany owalnym datownikiem ГРАНИЦА-ЛУКОВЪ z wyróżnikiem "A", bardzo dobry stan zachowania.

40 PLN30 PLN
9380

1918 ekspres polecony z Krakowa do Nowego Targu.

60 PLN60 PLN
9389

1849-60 znaki opłaty wycięte z rosyjskich kopert w tym używanych na terytorium Królestwa Polskiego.

500 PLN400 PLN
9407

1861 pierwszy polski znaczek w barwach niebieskiej i czerwonokarminowej o odcieniach ciemnych na obwolucie listu firmowego z Warszawy do Petersburga, znaczek unieważniony stemplem numerowym Warszawy, datownik Warszawy z data nadania 23/3 i na odwrocie stempel odbiorczy z Petersburga z datą 29/3, stempelek firmowy warszawskiej firmy braci Rosen, znaczek i list w bardzo dobrym stanie, fotoatest Schmutz.

9 000 PLN8 000 PLN
9408

1862 pierwszy polski znaczek w barwach zielonkawoniebieskiej i różowej o odcieniach jasnych na obwolucie listu z Suwałk do Warszawy, znaczek z nakładu częściowego używanego w drugiej połowie roku 1862, znaczek stemplowany kasownikiem Suwałk z cyfrą 28 w czterech okręgach, stopień rzadkości według Bojanowicza 3 punkty, polskojęzyczny miejscownik Suwałk z datą nadania 24/9, na odwrocie stempel odbiorczy z Warszawy, znaczek z powtarzalnym błędem opisanym przez M.Miszczaka "czerwona obwódka zdeformowana (wgnieciona) z lewej strony u góry", znaczek w pięknym stanie zachowania, czysto i czytelnie unieważniony, list należał do wspaniałych, w dolnym prawym rogu sygnatura Rachmanow.

17 500 PLN17 500 PLN
9459

1999 katalog aukcyjny firmy Corinphila w Zurychu aukcji kolekcji M. Bojanowicza Królestwo Polskie w tym przebogaty materiał Polska nr 1, 112 stron, kolorowe ilustracje.

200 PLN200 PLN
9460

2010 album z wystawy zbioru pana Zbigniewa Mikulskiego na 150-lecie pierwszego polskiego znaczka na Zamku Królewskim w Warszawie, pięknie wydany, prezentujący perły z największego zbioru obejmującego Królestwo Polskie, zawiera blok Fi 221, 59 stron, twarda oprawa z lekkimi wgnieceniami, dodatkowo blok z okazji 150-lecie pierwszego polskiego znaczka na kopercie okolicznościowej z wystawy z podpisem Zbigniewa Mikulskiego.

120 PLN140 PLN
9513

1916 list polecony z Suwałk do Niemiec, stemple cenzury i odbiorczy na odwrocie.

40 PLN40 PLN
9525

1916 znaczki gazetowe - głowa Merkurego, seria w stemplowanych czworoblokach.

40 PLN40 PLN
9526

1916 znaczki gazetowe - głowa Merkurego, seria na podlepkach.

10 PLN10 PLN
9528

1916 znaczki gazetowe - głowa Merkurego, parka znaczków z ząbkowaniem 11½.

15 PLN15 PLN
9531

1916 znaczki gazetowe - głowa Merkurego, parka znaczków z ząbkowaniem 11½.

40 PLN40 PLN
9545

1916 list polecony z Woli Michowej do Krakowa, stempel austriackiej cenzury wojskowej w Sanoku, na odwrocie stempel odbiorczy.

25 PLN35 PLN
9557

1917 okupacja austro–węgierska, list wartościowy wysłany z poczty etapowej w Zamościu do Wiednia, bardzo rzadka pojedyncza frankatura znaczkiem o wysokim nominale 2 koron, piękne pieczęcie lakowe poczty etapowej w Zamościu, doskonały stan zachowania i prezencja.

1 200 PLN1 080 PLN
9558

1917 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Karola, luzaki z serii w czworoblokach, znaczek za 80 hal. na papierze białym i szarym.

40 PLN40 PLN
9569

1917 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Karola, seria na podlepkach.

90 PLN90 PLN
9604

1918 list polecony nadany z poczty etapowej w Ostrowcu do Wiednia, stempel formacyjny urzędu pocztowego "K.u.k. Etappenpost- und Telegraphenamt / OSTROWIEC"stempel austriackiej cenzury wojskowej w Ostrowcu.

120 PLN100 PLN
9614

1918 wycinek z adresu przesyłowego nadanego z poczty etapowej w Radomiu.

25 PLN25 PLN
9616

1918 wydanie dobroczynne z dopłatą na fundusz Karlfonds, seria na podlepkach.

10 PLN10 PLN
9625

1918 ekspres polecony z Krakowa do Nowego Targu.

60 PLN60 PLN
9630

1918 kartka z Kowla nadana w ambulansie pocztowym na trasie Kowel - Trzebinia nr 31 do Austrii.

120 PLN130 PLN
9658

1915 nalepka wydawnictwa NKN grzecznościowo stemplowana na kartce legionowej.

120 PLN120 PLN
9660

1915 kartka z austriackiej poczty etapowej w Pińczowie do Krakowa, stempel formacyjny "K.u.K. KREISKOMMANDO PIŃCZÓW.", kartka niedoręczona zwrócona do nadawcy.

50 PLN40 PLN
9696

1916 formularz do korespondencji jeńców wojennych z terenów Rosji z emblematem Czerwonego Krzyża, treść napisana po niemiecku, datowany 27.5 i wysłany z obozu w miejscowości Tara do Lwowa; stempelek rosyjskiego cenzora nr.9 z Omska (na odwrocie) i cenzura austriacka z Wiednia; przesyłka za dotarła do adresata za pośrednictwem Duńskiego Czerwonego Krzyża, trzywierszowy stempelek "Croix Rouge Danoise Copenhague Agence des prisonniers de guerre" z dopisaną datą 24/7/1917; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.

150 PLN150 PLN
9697

1916 formularz Czerwonego Krzyża przeznaczony do korespondencji z jeńcami wojennym na terenie Rosji, część na odpowiedź wysłana 13.3 z obozu w Taszkiencie do Przemyśla; cenzura austriacka i rosyjska; temat - CZERWONY KRZYŻ.

100 PLN100 PLN
9717

1916 karta polowa wysłana do dyrektora generalnego Feldpost Josefa von Poscha ambulansem pocztowym na trasie Piotrków - Trzebinia nr 37.

130 PLN110 PLN
9724

1916 kartka nadana z austriackiej poczty etapowej w Opocznie do Czech, stempel formacyjny "Rus. - Kriegsgefangenen - Arbeiterabteilung / OPOCZNO" - obóz pracy dla jeńców rosyjskich w Opocznie.

70 PLN65 PLN
9729

1916 kartka wysłana 12.9.16 (na trzy dni przed zakończeniem działalności poczty polowej 118) z frontu na Wołyniu z 5. pułku piechoty do Rzeszowa, datownik FELDPOSTAMT 118, stempel formacyjny w ramce " 1. Brygada Piłsudskiego / Komenda II. Baonu 5. p. p. Leg. Pol.".

120 PLN120 PLN
9733

1917 "Błękitna Armia" gen. Józefa Hallera we Francji, czysty sekretnik z orłem i napisami "WOJSKO POLSKIE/ Komitet Narodowy Polski", słabszy stan zachowania (na froncie widoczny zaciek kleju pod spodem podlepka); wśród formularzy przygotowywanych dla potrzeb poczty polowej sekretniki są spotykane najrzadziej (Fi. -,-).

120 PLN120 PLN
9736

1917 formularz Czerwonego Krzyża przeznaczony do korespondencji z jeńcami wojennym na terenie Rosji, wysłany 24.10 z obozu w miejscowości Barnauł do wsi Chronów w okolicy Wiśnicza; podpisy po rosyjsku i polsku; cenzura austriacka i rosyjska; minimalnie słabszy stan zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.

100 PLN100 PLN
9742

1917 Polski Korpus Posiłkowy - legitymacja Domu Uzdrowieńców Polskiego Korpusu Posiłkowego w Kamieńsku, z pieczęcią formacyjną Komendy Domu (Berek P269) i faksymile podpisu komendanta, niecodzienny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

250 PLN250 PLN