The auction will end on 12.07.2021
The auction ends in:
Back

Description

1860 kompletny list z pełną treścią - okólnik wysłany 13 3 z kancelarii Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego do Bydgoszczy; drukowana strona adresowa z dopiskiem "Interes kościelny/ Herrschaft. Kirchen-Sache" zwalniającym przesyłki urzędowe od opłaty pocztowej, dwuwierszowy w ramce stempel nadawczy GNESEN; na odwrocie niebieska pieczęć nadawcy i stempelek nadejścia z 14 3; niecodzienny walor w doskonałym stanie zachowania.

Lot # 9171

Auction 103
Close: Auction is closed
Current price: 100 PLN
Catalog:
Category: Pre-stamp period
 
Number of bids: 1 Bid history
Back