The auction will end on 12.07.2021
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
12450

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, list polecony (opłata niezgodna z taryfą) nadany 31.III.1942 w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.12 na niszczycielu ORP "Burza", znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II, fioletowy stempelek polecenia "AGENCJA", na froncie i na odwrocie stempelek cenzury brytyjskiej P.94; bardzo dobry stan zachowania; sygnowano Lechosław Plewka.

200 PLN200 PLN
12453

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, seria znaczków na liście poleconym nadanym w agencji pokładowej nr.12 Polskiej Marynarki Wojennej na niszczycielu ORP "Burza", wysłanym 31.III.1942 do Edynburga; znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II, fioletowy stempelek polecenia, czerwony stempel cenzury angielskiej P94; walor w dobrym stanie zachowania.

150 PLN150 PLN
12493

1939 list z niemieckiej poczty polowej w Dębicy, stempel "Deutsche Dienstpost Osten / DEBICA" i wierszowy datownik.

80 PLN70 PLN
12494

1940 Obszary anektowane przez Litwę, okolicznościowe wydanie z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będące w obiegu na terenach okupacji litewskiej, czyste.

40 PLN34 PLN
12495

1940 Obszary anektowane przez Litwę, blok wydania okolicznościowego z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będącego w obiegu na terenach okupacji litewskiej, czysty.

120 PLN102 PLN
12502

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta wysłana 14.2 z biura burmistrza Poznania do sądu w miejscowości Tuczna w Generalnym Gubernatorstwie; wyraźnie odciśnięta frankatura mechaniczna nadawcy, kasownik odbiorczy Biała Podlaska; przesyłkę niewielki ubytek i załamanie na froncie.

40 PLN35 PLN
12509

1941 Obszary anektowane przez Litwę, seria nieząbkowana znaczków litewskich, które były w użyciu na terenach Polski okupowanych przez Litwę, ostemplowana 14.III na kopercie miejscowego listu poleconego w Kownie, stempel odbiorczy na odwrocie; dobry stan zachowania.

120 PLN110 PLN
12521

1942 Okupacja niemiecka terenów anektowanych przez ZSRR 1941-1944, tereny pod zarządem Komisariatu Rzeszy "Ostland", list ofrankowany (opłata niezgodna z taryfą) znaczkami najniższych wartości, wysłany 4.VII z Rygi do Poznania; zalepka i stempelki cenzury niemieckiej; dobry stan zachowania.

50 PLN45 PLN
12526

1943 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, okręg Białystok (Bezirk Bialystok), karta pocztowa wysłana 20.4 z Grodna do miejscowości Mońki.

160 PLN140 PLN
12527

1943 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, tereny pod zarządem Komisariatu Rzeszy "Ukraine", urzędowy list polecony, frankowany m.in. rzadkim znaczkiem wydania z 1942 roku, wysłany 6.10 z Łucka do Poznania, stempelki i zalepka cenzury na odwrocie; kasownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania.

250 PLN225 PLN
12540

1938 Zaolzie, znaczki polski i czechosłowacki na kopercie do Łodzi skasowane 2.X w urzędzie pocztowym Cieszyn 2, dodatkowy stempel propagandowy "BOHATERSKIE ZAOLZIE/ WRÓCIŁO DO POLSKI" (Myślicki 38 245).

100 PLN100 PLN
12550

1940 Armia Polska we Francji, obóz Assais w miejscowości Airvault (region Deux-Sevres) rejonie formowania się i koncentracji 2 Dywizji Piechoty pod dowództwem generała Prugar-Ketlinga; list wysłany 16-2 przez żołnierza 5 pułku piechoty; przesyłki z kampanii francuskiej, chociażby ze względu na jej krótki czas trwania (około 6 miesięcy) są rzadko spotykane i trudne do zdobycia.

250 PLN225 PLN
12589

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, odbitka z unieważnionej matrycy znaczka wydania "STAN" - zatwierdzonego do druku, ale zaniechanego z powodów politycznych przez motyw mapy Polski na tle orła białego z miastami Wilno i Lwów, ku którym zmierza żołnierz i matka Polka z dziećmi, który to był dla władz radzieckich nie do przyjęcia.

100 PLN100 PLN
12590

1942 poczta polowa polskich sił zbrojnych w ZSRR - Dojdziemy, odbitka znaczków z unieważnionej matrycy w kolorze czarnym.

100 PLN90 PLN
12591

1943 Tajna Poczta Podziemna, wydanie urzędowe do opłaty tajnego "Monitora Polskiego" - unikalny marginesowy znaczek cięty za 50 gr. o podwójnym druku z poz.6, podwójna gwarancja Ćwiertnia.

3 200 PLN3 200 PLN
12592

1943 Tajna Poczta Podziemna, wydanie urzędowe do opłaty tajnego "Monitora Polskiego" - narożny znaczek cięty za 50 gr. z poz.5 o potrójnym druku cyfr nominału i co w tym unikalne, jednym odwróconym widocznym na górnej części rysunku znaczka, podwójna gwarancja Ćwiertnia.

3 200 PLN3 200 PLN
12595

1943 Tajna Poczta Podziemna, wydanie urzędowe do opłaty tajnego "Monitora Polskiego"; znaczek za 2 zł. z błędem powstałym przy czyszczeniu formy na poz.1 "biała plamka za napisem POLSKA".

200 PLN200 PLN
12613

1943 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, Polskie Siły Powietrzne, nalepki patriotyczne drukowane w paskach po 6 sztuk, z prawej strony pustopole, pasek z dołu arkusza; bardzo dobry stan zachowania (pustopole pionowo zgięte).

120 PLN100 PLN
12657

1946 Poczta Polowa II Korpusu, seria znaczków pierwszego wydania.

60 PLN60 PLN
12687

1969 arkusz winietek okolicznościowych z okazji 25. rocznicy zdobycia Monte Cassino przez żołnierzy 2. Polskiego Korpusu, kompletny arkusz sprzedażny niespotykany na rynku.

160 PLN160 PLN
12714

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecką Czerwony Krzyż, 12+8 gr - frankatura pojedyncza, prawidłowo opłacona miejscowa karta pocztowa, przesłana w Warszawie, datownik odbiorczy z 19.VII.

40 PLN40 PLN
12735

1940-1941 służbowa karta pocztowa, nadruk na karcie Portu Gdańsk, długość napisu POSTKARTE 34,5 mm, wysłana 8.11 z urzędu Kraków 3, dodatkowo niebieski stempel urzędowy; piękny walor w luksusowym stanie zachowania.

700 PLN700 PLN
12736

1940 wydanie przedrukowe na całostce dla poczty polskiej w Porcie Gdańsk, złamany prawy dolny narożnik.

60 PLN60 PLN
12750

1940 znaczki urzędowe - godło III Rzeszy w małym formacie, seria znaczków urzędowych na kopercie ostemplowana w Krakowie 23.3.42.

35 PLN30 PLN
12808

1941 telegram o sygnaturze (OBP 3.41) w kopercie o wymiarach 160x116 mm, sygnatura (H.K.1.41 3 400 000), wysłany 13.X z Warszawy do Włocławka (Leslau); koperta z dwóch stron rozcięta.

150 PLN150 PLN
12849

1943 400. rocznica śmierci Mikołaja Kopernika, arkusz z błędem "złamana oś" i pustopolami na górnym marginesie.

200 PLN200 PLN
12851

1943 400. rocznica śmierci Mikołaja Kopernika, blok stemplowany kasownikiem okolicznościowym, rozerwane boczne marginesy.

90 PLN90 PLN
12859

1943 widoki zabytkowych budowli (IV), seria z gapami skasowana na wycinkach 21.VII.44 w Radzyniu Podlaskim.

40 PLN35 PLN
12888

1944 kartka ekspresowa z Warszawy do Sztokholmie z prośbą pomoc w postaci o paczki, tak zwana korespondencja "żebracza", stemple cenzury i ślady cenzury chemicznej przeprowadzanej w celu poszukiwania ukrytego tekstu, gwarancja Pelczar.

200 PLN200 PLN
12906

1944 "uszkodzony górny szeryf E w POSTKARTE" - widoki zabytkowych budowli, 12 gr karta fioletowa o sygnaturze I.44, z powtarzalnym błędem; czysta (Fi.120 euro).

80 PLN80 PLN
12911

1944 Widoki, seria czysta tzw. "Górale", nie wprowadzona do obiegu, staloryt Drukarni Państwowej w Wiedniu z motywami góralskimi o nominałach 6, 24 i 40 groszy (z planowanej długiej serii z przedstawieniem krajobrazów, strojów ludowych i budowli z różnych regionów), znaczki z pełną oryginalną gumą w piękny stan zachowania, atest Wiatrowski.

5 400 PLN4 860 PLN
12917

1944 znaczek premiowy (revenue) - Prämienmarke napisy niemieckie i polskie Leder skóra - o wartości 2 punktów, w kolorze karminowym, bardzo dobry stan zachowania.

80 PLN80 PLN
12992

1942 Pocztylion drugiego wydania w kolorze jasnoczerwonym na papierze x2 o nakładzie 949 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

200 PLN170 PLN
13072

1943 kartka z obiegu pocztowego ze stemplem okolicznościowym "400-lecie śmierci Mikołaja Kopernika", dwuwierszowy stempelek "KOŁO FILATELISTÓW OBÓZ OF.IIC", gwarancja Schmutz.

180 PLN180 PLN
13102

1943 Generał Sikorski - wydanie żałobne, czyste znaczki za 20 f. w skrajnie jasnym i ciemnym odcieniu, gwarancja Korszeń.

60 PLN60 PLN
13115

1943 Polska YMCA, dwie odmiany, gwarancja Korszeń.

25 PLN25 PLN
13161

1944 150 rocznica powstania kościuszkowskiego, dwa kasowane znaczki za 10+40 f. w kolorze lila o skrajnie ciemnym i jasnym odcieniu, gwarancja Korszeń.

40 PLN40 PLN
13169

1944 święto 3 maja, gwarancja Korszeń.

15 PLN15 PLN
13171

1944 wysłany jako polecony karnet - zaproszenie na ostatnie zebranie "Zamościan Ob. Of. IIC" podpisane prawdopodobnie przez wszystkich członków klubu, grafika obozowa z rzutem starówki i widokiem Akademii zamojskiej.

1 000 PLN850 PLN
13235

1944 (?) pocztówka ozdobiona drzeworytem przedstawiającą scenę puszczania wianków na wodę, figurę Świętowita, a na pierwszym planie wianek z herbami polskich miast i napis WIANKI, fantazyjny napis POCZTÓWKA; rzadki walor w dobrym stanie zachowania (dwa zagięcia: poziome i ukośne powstały najpewniej przed drukiem).

400 PLN400 PLN