The auction will end on 13.07.2020
The auction ends in:

Current auction Overprint editions 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
18783

1918 seria pomnikowa, znaczek z usterkami liter o, gwarancja Korszeń.

Fi.2
Mi.2
20 PLN
Bid
18784

1918 seria pomnikowa, czworoblok z przesuniętym nadrukiem przechodzącym częściowo na sąsiednie znaczki, górne znaczki podlepka.

Fi.2
Mi.2
120 PLN
Bid
18785

1918 seria pomnikowa, koperta z warszawy adresowana do browaru w Kutnie w pierwszym dniu obiegu znaczków serii pomnikowej.

Fi.2
Mi.2
500 PLN
Bid
18786

1918 seria pomnikowa, znaczek za 5 fen./2 gr. z niekatalogowanym błędem na poz.15 "uszkodzone z", gwarancja Korszeń.

Fi.2 B
30 PLN
Bid
18787

1918 seria pomnikowa, marginesowa parka znaczków za 5 f./2 gr., lewy z błędem na poz.52 "uszkodzona litera k" (inne błędy Fi.198.-), gwarancja Korszeń.

Fi.2 B
100 PLN
Bid
18788

1918 seria pomnikowa, list do Warszawy opłacony znaczkami unieważnionymi przez kreślenie ołówkiem kopiowym, na odwrocie stempel odbiorczy z warszawy z datą 1.1.19.

Fi.2, 3
Mi.2, 3
120 PLN
Bid
18789

1918 seria pomnikowa, dwa znaczki za 5 f./2 gr. i 10 fen./6 gr. na wycinku z przedrukowej karty pocztowej, drugi z błędem "uszkodzone P w Poczta", gwarancja Korszeń.

Fi.2, 3 B4
40 PLN
Bid
18790

1918 seria pomnikowa - WARSZAWA 6, trzy pierwsze znaczki na kopercie skasowane 22.11 prowizorycznym datownikiem urzędu Warszawa 6; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.2-4
40 PLN
Bid
18791

1918 seria pomnikowa, trzy pierwsze znaczki skasowane 16.1.1919 na karcie przedrukowej wydania warszawskiego datownikiem urzędu Warszawa 1 z wyróżnikiem "q"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.2-4, Cp2I
40 PLN
Bid
18792

1918 seria pomnikowa, seria stemplowana na kopercie.

Fi.2-5
Mi.2-5
25 PLN
Bid
18793

1918 seria pomnikowa, seria stemplowana, gwarancja Korszeń.

Fi.2-5
Mi.2-5
90 PLN
Bid
18794

1918 seria pomnikowa, seria na pojedynczych podlepkach.

Fi.2-5
Mi.2-5
60 PLN
Bid
18795

1918 seria pomnikowa, seria stemplowana.

Fi.2-5
Mi.2-5
30 PLN
Bid
18796

1918 seria pomnikowa, seria w ładnym stanie bez podlepek.

Fi.2-5
Mi.2-5
120 PLN
Bid
18797

1918 seria pomnikowa, seria kasowana na wycinkach.

Fi.2-5
50 PLN
Bid
18798

1918 seria pomnikowa, cztery znaczki na kopercie skasowane 11.12 datownikiem LODZ z wyróżnikiem "**a"; dobry stan zachowania.

Fi.2-5
60 PLN
Bid
18799

1918/1980 jedyna monografia pierwszego polskiego wydania prowizorycznego autorstwa Zbigniewa Włodarskiego, 16 stron.

Fi.2-5
80 PLN
Bid
18800

1918 seria pomnikowa, seria w stemplowanych arkuszach, liczne błędy i usterki; arkusz znaczka za 5 fen,: poz. 5 "duża kropka", poz. 10 "kropka w prawej cyfrze 5", poz. 12 B1 "Poezta", poz. 17 B2 "wyszczerbione N", poz. 20 B3 "kropka w k", poz. 22 B6 "plamka przylegająca do l", poz. 32 "prawa 5 zniekształcona", poz. 45 "podłużna kropka", poz. 52 "prawa 5 przerwane u dołu", arkusz znaczka za 10 fen,: poz. 6 i 12 B1 "Poezta", poz. 17 B2 "wyszczerbione N", poz. 20 B3 "kropka w k", poz. 22 B6 "plamka przylegająca do l", poz. 31 B7 "I zamiast 1", poz. 36 "prawe O otwarte u góry", poz. 45 "podłużna kropka", arkusz znaczka za 25 fen,: poz. 6 "prawa 2 przerwane u góry", poz. 12, 15 i 21 "prawe 2 zniekształcone", poz. 17 "lewe 2 zniekształcone", poz. 38 "obie 5 zniekształcone", arkusz znaczka za 50 fen,: poz. 12 B1 "Poezta", poz. 17 B2 "wyszczerbione N", poz. 20 B3 "kropka w k", poz. 22 "ścięte z", poz. 25 i 31 "prawe 0 przerwane u góry", poz. 42 "inne zakończenie prawej 5 u dołu", bardzo dobry stan zachowania, znakomite jako materiał badawczy i porównawczy.

Fi.2-5B
Mi.2-5
2 400 PLN
Bid
18801

1918 seria pomnikowa, znaczek z usterką z poz. 15 "uszkodzone cz", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2B
Mi.2 
40 PLN
Bid
18802

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.2B1
Mi.2
40 PLN
Bid
18803

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "prawa cyfra 5 z kropką wewnątrz", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.2B5
Mi.2
70 PLN
Bid
18804

1918 seria pomnikowa, prawy znaczek z błędem "plamka przylegająca do l", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.2B6
Mi.2
100 PLN
Bid
18805

1918 seria pomnikowa - ZAWIERCIE, parka znaczków za 10 fen./6 gr. ostemplowana kasownikiem prowizorycznym w Zawierciu, gwarancja Korszeń.

Fi.3
60 PLN
Bid
18806

1918 seria pomnikowa, stemplowany arkusz sprzedażny z błędami: B1 "Poezta", B2, B3, B4, B6, B7, B8.

Fi.3 B1-4, B6-8
Mi.3
380 PLN
Bid
18807

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen./6 gr. z błędem na poz.20 "kropka między nóżkami litery k", gwarancja i opis Korszeń.

Fi.3 B3
40 PLN
Bid
18808

1918 kartka wysłana z Częstochowy 17.01.19 do Budapesztu, opłata mieszana frankaturą dwóch warszawskich wydań przedrukowych, stempel cenzury do korespondencji zagranicznej przy MSZ, rzadka destynacja z tego okresu, drobne naddarcia, ogólnie bardzo dobra prezencja, gwarancja i fotoatest Korszeń.

Fi.3, 7Ic
Mi.3, 7I
3 500 PLN
Bid
18809

1918 wydanie pomnikowe - BIAŁYSTOK, kartka z Białegostoku do Łomży, mieszana frankatura ze znaczkiem okupacji niemieckiej, znaczki unieważnione stemplem prowizorycznym Białegostoku, kartka w słabszym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.3, On2
500 PLN
Bid
18810

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem z poz. 18 z błędem występującym w niewielkiej części nakładu w postaci "spacji przed lewą cyfrą 10", nie katalogowane, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B
Mi.3 
120 PLN
Bid
18811

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.3B1
Mi.3 
40 PLN
Bid
18812

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", górne znaczki podlepka, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B1
Mi.3 
70 PLN
Bid
18813

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "wyszczerbione N", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.3B2
Mi.3
30 PLN
Bid
18814

1918 seria pomnikowa, trzy znaczki z błędem "kropka w k w Polska" z różnych faz narastania tego błędu aż do całkowitego rozbicia litery k, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.3B3
Mi.3
120 PLN
Bid
18815

1918 seria pomnikowa, czworoblok z nadrukiem odwróconym dwa znaczki podlepka, gwarancja Schmutz.

Fi.3No
Mi.3K 
160 PLN
Bid
18816

1918 seria pomnikowa, czworoblok z odwróconym nadrukiem, lewy dolny znaczek na ilustracji z błędem "wyszczerbione N", gwarancja Korszeń.

Fi.3No B2
Mi.3K 
200 PLN
Bid
18817

1918 seria pomnikowa, znaczek za 25 fen./10 gr. z niekatalogowanym błędem na poz. "uszkodzone stopki obu cyfr 2", gwarancja Korszeń.

Fi.4 B
80 PLN
Bid
18818

1918 seria pomnikowa, BŁĘDNODRUK - PRÓBA, marginesowy znaczek za 25 fen./2 gr.; w serii podstawowej znaczek brązowy miał nominał 5 fen./2 gr., a nadruk nowej wartości 25 fen. występował na znaczku czerwonym o nominale 10 gr.; walor katalogowany jako próba 4 P1 i bardzo ceniony (Fi. 15000.-), tego typu błędy są wysoko katalogowane i poszukiwane we wszystkich krajach świata, gwarancja Gryżewski, Malinowski, Schmutz.

Fi.4 P1
12 000 PLN
Bid
18819

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.4B1
Mi.4 
100 PLN
Bid
18820

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem występującym tylko w końcowej fazie druku z poz. 37 "szczątkowo odbita litera F", rzadkie, Fischer 150,-.

Fi.4B17
Mi.4
60 PLN
Bid
18821

1918 seria pomnikowa, czworoblok znaczków z nadrukiem odwróconym, gwarancja Gryżewski.

Fi.4No
Mi.4K
360 PLN
Bid
18822

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem odwróconym, gwarancja Korszeń.

Fi.4No
Mi.4K
200 PLN
Bid