The auction will end on 13.07.2020
The auction ends in:

Current auction WW2 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
21078

1943 pamiątkowa kartka polskie poczty polowej w Wielkiej Brytanii.


100 PLN
Bid
21079

1943 pamiątkowa kartka polskie poczty polowej w Wielkiej Brytanii.


100 PLN
Bid
21080

1944 Poczta Obwodu Pińczowskiego AK, unikalna seria o nakładach poszczególnych znaczków 84, 56, 340 i 79 szt. - przygotowana, ale ze względu na kontrofensywę niemiecką nie wprowadzona do obiegu; mimo zakopania całego wydania przez jakiś czas w ziemi, każdy znaczek zachował się w bardzo ładnym stanie; gwarancja każdy znaczek Mikstein, najtańszy za 24 gr. Krawczyk, Witkowski, pozostałe trzy (rzadkie) Schmutz.

Fi.1-4
5 400 PLN
Bid
21081

1944 Poczta Obwodu Pińczowskiego AK, unikalna seria o nakładach poszczególnych znaczków; 84, 56, 340 i 79 sztuk, - przygotowana ale ze względu na kontrofensywę niemiecką nie wprowadzona do obiegu; mimo zakopania całego wydania przez jakiś czas w ziemi, każdy znaczek zachował się w bardzo ładnym stanie; gwarancja każdy znaczek Mikstein, rzadko oferowane w komplecie.

Fi.1-4
4 800 PLN
Bid
21082

1944 znaczek poczty obwodu pińczowskiego AK, znaczek bez gumy, reperowany górny lewy róg, gwarancja Mikstein, Schmutz.

Fi.3
400 PLN
Bid
21083

1944 znaczek poczty obwodu pińczowskiego AK, znaczek bez gumy, bardzo ładny stan zachowania, gwarancja Mikstein, Schmutz.

Fi.3
500 PLN
Bid
21084

1944 seria wydania definitywnego poczty polowej Armii Krajowej - na barykadach, seria w czworoblokach w pięknym stanie, niezmiernie rzadko oferowane w czworoblokach, fotoatest Schmutz.

Fi.113-7
16 000 PLN
Bid
21085

1944 III Rzesza, Dzień Armii, militarna seria czysta.


Mi.873-85
35 PLN
Bid
21086

1944 Poczta Polowa 1-go Korpusu W.P., nalepka do zabezpieczania uszkodzonej korespondencji.


40 PLN
Bid
21087

1944 Armia Polska w ZSRR, listownik od Polaka wywiezionego w ramach jednej z trzech deportacji ludności polskiej do ZSRR i siłą wcielonego do Armii Czerwonej, wysłany 2.IV z poczty polowej 38716 przydzielonej do obsługi 566 pułku moździerzy (566 МИНП) do Związku Patriotów Polskich z prośbą o przeniesienie do Wojska Polskiego; propagandowy ilustrowany listownik z tekstem w wolnym przekładzie: "KOZAK NIE CHCE ODPOCZYWAĆ, KOZAK ZACHÓD CHCE ZDOBYWAĆ", cenzura nr. 04855; kasownik odbiorczy Moskwa 2.IX; ślady archiwizacji, ogólnie dobry stan zachowania; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


500 PLN
Bid
21088

1944 aerograf - o rzadko spotykanej ilustracji wysłany z II Korpusu we Włoszech do żołnierza I Korpusu w Szkocji, stempelek cenzury nr.52 Głównego Biura Wymiany Korespondencji; w 1941 roku poczta brytyjska wprowadziła w celu zmniejszenia obciążenia samolotów przesyłkami lotniczymi aerografy; nadawca pisał treść i adres na specjalnym formularzu, który następnie był cenzurowany i fotografowany na mikrofilmie, rolki filmów przewożone drogą lotniczą, a na miejscu odbioru z filmów wykonywano powiększenia w formacie 10 x 13 cm, wkładano do kopert okienkowych i wysyłano do odbiorców normalną drogą pocztową.


100 PLN
Bid
21089

1944 Armia Czerwona, list "trójkąt" zwolniony od opłaty pocztowej, wysłany 3.9 z poczty polowej 10330 przydzielonej do obsługi 420 Samodzielnej Eskadry Łączności Lotniczej do Moskwy, cenzura nr.06557, kasowniki odbiorcze; bardzo dobry stan zachowania.


100 PLN
Bid
21090

1944 III Rzesza, list wysłany 29.6 za pośrednictwem poczty polowej 11449 do Alt Lässig, Kr. Waldenburg (Stary Lesieniec w powiecie Wałbrzyskim), datownik nadawczy tzw. "Neutraler Stempel" z rzymską cyfrą "VII" na górze i literą "v" na dole, wysoka wycena katalogowa!!! pieczęć formacyjna, zalepka cenzury; doskonały stan zachowania.


100 PLN
Bid
21091

1944 Armia Czerwona, list wysłany 21.I z radzieckiej poczty polowej 26377, adresowany do urzędu pocztowego Moskwa 55 "do wostrebowanija" (poste-restante), co jest charakterystyczne w przypadku korespondencji do łagrów, stempelek cenzury 02409 + część zalepki, kasowniki odbiorcze; bardzo dobry stan zachowania.


80 PLN
Bid
21092

1944 Armia Polska w ZSRR, "26 LAT ARMII CZERWONEJ" - formularz z propagandową ilustracją wysłany 3.III do miejscowości Kustanaj w Kazachstanie za pośrednictwem radzieckiej poczty polowej 38504 przydzielonej do obsługi 6 Pułku Piechoty 2 Dywizji Piechoty, kasownik odbiorczy, stempelek cenzury 68963; doskonały stan zachowania.


300 PLN
Bid
21093

1944 Armia Polska w ZSRR, list "trójkąt" wysłany 21.8 z Oficerskiej Szkoły Piechoty w Riazaniu do Zdołbunowa, w adresie nadawcy podano "skrytka pocztowa 13 W.O.Szk."; stempelek cenzury radzieckiej nr. 20995; walor w dobrym stanie zachowania.


150 PLN
Bid
21094

1944 aerograf z kopertą - wysłany 5.II z Nowego Jorku do polskiej jednostki o kryptonimie pocztowym 628, przekazany kolejno do jednostek o kryptonimach: 264, 202, O.Z.A., cenzura, kasowniki poczt polowych 101, 132; przesyłka długo poszukiwała adresata, obieg pocztowy na każdym etapie bogato udokumentowany; bardzo dobry stan zachowania.


400 PLN
Bid
21095

1944 nalepki Polskiego Czerwonego Krzyża.


30 PLN
Bid
21096

1944 kartka radzieckiej poczty polowej.


35 PLN
Bid
21097

1944 składany dokument ze Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii z Londynu do polskiej jednostki wojskowej, stempel polskiej poczty polowej.


100 PLN
Bid
21098

1944 II Korpus Polski we Włoszech, list lotniczy wysłany 5.VI z poczty polowej 133 do miejscowości Gedera w Palestynie, datownik odbiorczy brytyjskiej poczty polowej FIELD POST OFFICE 233 z 19.VI i poczty cywilnej Gedera z 21.VI, przesyłkę przeadresowano na skrytkę pocztową w Jerozolimie i dosłano 22.VI - datownik Gedera na froncie; fioletowy stempelek cenzury polskiej nr.52 odmiana z odwróconą liczbą 52 i mały okrągły DEPUTY CHIEF FIELD CENSOR; walor o ładnie udokumentowanym, obiegu pocztowym w dobrym stanie zachowania (koperta z trzech stron rozcięta).


350 PLN
Bid
21099

1944 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, list wysłany 7.III z Perth do 1 Brygady Spadochronowej; koperta użyta ponownie w ramach WAR ECONOMY - gospodarki wojennej Wielkiej Brytanii, zalecającej wielokrotne użycie kopert (oszczędność papieru), przekreślono na froncie stary adres, dostawiono jednowierszowy stempelek "Kierownik Kancelarii Głównej", a na odwrocie (będącym teraz stroną adresową) doklejono naklejkę z danymi nadawcy: 1 BRYGADA SPADOCHRONOWA 1st. PARACHUTE BRIGADE i adres odbiorcy D(owódz)two Jedn(ostek). w W(ielkiej).Bryt(anii).; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


200 PLN
Bid
21100

1944 Polskie jednostki na Bliskim Wschodzie - Palestyna, list wysłany z okrętu do jednostki o oznaczeniu kodowym 265 (5 Szpital Wojenny), stempel cenzora okrętowego tzw. nagrobkowy (tombstone censor mark) z dopisaną datą 26/II.44, datownik brytyjskiej poczty polowej z 27.II; dwa stempelki cenzury polskiej: fioletowy nr.52 odmiana z odwróconą liczbą 52 i mały okrągły DEPUTY CHIEF FIELD CENSOR; przesyłka przeadresowana 1.III do 22 Szpitala Hinduskiego; na odwrocie datownik GŁÓWNA POCZTA POLOWA 101 z tego samego dnia; walor o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym w dobrym stanie zachowania.


250 PLN
Bid
21101

1944 II Korpus Polski we Włoszech, NIEODNOTOWANY STEMPELEK POLSKIEGO CENZORA, od końca października 1944 roku cenzorzy używali kwadratowych lub owalnych trzycyfrowych stempelków - list wysłany 16.X z poczty polowej 122 do pani Stefanii Bardziłowskiej w Bostonie, fioletowy stempelek cenzury polskiej nr.111 i owalny stempelek 565 cenzora - nieodnotowany w fundamentalnej pracy R.Wagnera dotyczącej poczt polowych II Korpusu; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.


350 PLN
Bid
21102

1944 UGANDA, list lotniczy wysłany 26.VII z konsulatu polskiego w Kampali na adres polskiej jednostki na terenie Włoch o oznaczeniu kodowym 564 (1.Dyon 11.PAC), okrągły stempelek "N Released 9", na odwrocie datownik poczty polowej nr.80 "EA APO 80" z tego samego dnia; część zalepki cenzury brytyjskiej o sygnaturze "58/PMEE-250,000-10/40" i stempelek "OCENZUROWANO EXAMINED BY CENSOR" z numerem 53 przy Głównej Poczcie Polowej 101; walor w dobrym stanie zachowania.

"Na obszarze protektoratu [Ugandy] zorganizowane zostały przez Wielką Brytanię dwa stałe polskie osiedla - w Masindi i Koja. Pomiędzy osiedlami, w stolicy Kampala, malowniczo rozłożonej na siedmiu wzgórzach, istniał Dom Polski, oddający usługi osobom podróżującym między ośrodkami i udający się na leczenie do Fort Portal". za Przemysław Drzewiecki "Rozrzuceni po czterech kontynentach 1942-1950: Tułacze losy uchodźców polskich z ZSRR oparte na dokumentacji historyczno-pocztowej".


500 PLN
Bid
21103

1944 arkusz kartek dla żołnierzy niemieckiego Wermachtu, jedna kartka upoważniała do odbioru porcji 10g chleba.


200 PLN
Bid
21104

1944 arkusz kartek dla żołnierzy niemieckiego Wermachtu, jedna kartka upoważniała do odbioru porcji papierosów przysługujących na 10 dni.


200 PLN
Bid
21105

1944 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, ofrankowany formularz poczty polowej z ilustracją O.R.P. "PIORUN" NA TROPIE BISMARCKA z idealnie odciśniętym datownikiem POLSKA POCZTA POLOWA Nr.1 POLISH FIELD POST OFFICE No.1 z datą -4 VII 44; bardzo dobry stan zachowania.


120 PLN
Bid
21106

1944 list z radzieckiej poczty polowej nr 555032 pisany przez polskiego żołnierza adresowany do Moskwy, stempel radzieckiej cenzury wojskowej nr 13505 i ślad ingerencji cenzora w treść listu w postaci zamazania dużej części jego treści, stemple odbiorcze z Moskwy.


200 PLN
Bid
21107

1944 składany list wojskowy pisany przez polskiego żołnierza, stemple radzieckich poczt polowych i cenzury.


100 PLN
Bid
21108

1944 składany list wojskowy pisany przez polskiego żołnierza, stemple radzieckich poczt polowych i cenzury.


100 PLN
Bid
21109

1944 składany list wojskowy pisany przez polskiego żołnierza, stemple radzieckich poczt polowych i cenzury.


100 PLN
Bid
21110

1944 znaczek pamiątkowy i stempel okolicznościowy oddziału partyzanckiego zgrupowania "ŻELBET" (Odcinek II-b Komendy Obwodu AK Kraków-Miasto).


500 PLN
Bid
21111

1944 pamiątkowa kartka polskie poczty polowej w Wielkiej Brytanii.


100 PLN
Bid
21112

1945 I wydanie znaczków poczty polowej II Korpusu, trzy "projekty fotograficzne" - wzór VII w małym formacie 40x27 mm; na konkurs zgłoszono siedem różnych projektów czteroznaczkowych serii i dwa znaczki luzem; oferowane powyżej nie zostały nagrodzone; znane są w formie "projektów fotograficznych" - wzór VII tylko w małym formacie i spotykane czasem na aukcjach włoskich; do realizacji przyjęto projekt H.Radosa, ale nie nadawał się on do druku i ostatecznie został przerobiony, co opóźniło druk o dwa miesiące; w katalogach niemieckich "projekty fotograficzne" ujmowane są jako Essay i umieszczane w tabelach prób poszczególnych wydań z oznaczeniem "E"; tego typu materiał dokumentujący przygotowania do druku pojawia się w handlu sporadycznie.

Fi.1-3 E
1 200 PLN
Bid
21113

1945 Polskie jednostki okupacyjne na terenie Niemiec, list wysłany 24.VIII z Notting Hill do polskiej jednostki o oznaczeniu kodowym P/40-P wchodzącej w skład Brytyjskich Sił Okupacyjnych (British Liberation Army); znaczek unieważniony kasownikiem propagandowym z literą V - Victory (Zwycięstwo).


40 PLN
Bid
21114

1945 Ludowe Wojsko Polskie, widokówka wysłana 6.7 z Jeleniej Góry do Rozwadowa nad Sanem za pośrednictwem poczty polowej 83681 przydzielonej do obsługi Dowództwa 10 Dywizji Piechoty, sowiecki datownik poczty polowej, stempelek polskiej cenzury wojskowej nr.155; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


100 PLN
Bid
21115

1945 Ludowe Wojsko Polskie, karta z terenu Niemiec wysłana 12.III za pośrednictwem poczty polowej 83542 przydzielonej do obsługi 4 Zapasowego Pułku Kawalerii, adresowana na pocztę polową 53207 (12 Kołobrzeski Pułk Piechoty 4.DP), przesyłka oznaczona stempelkiem WOJSKOWY, sprawdzona przez polską cenzurę wojskową nr.123; dobry stan zachowania.


160 PLN
Bid
21116

1945 Ludowe Wojsko Polskie, DOWÓDZTWO 1 ARMII POLSKIEJ, przedwojenny polski formularz poczty polowej wysłany 7.II do Lwowa za pośrednictwem poczty polowej 28279 przydzielonej do obsługi Dowództwo 1 Armii Polskiej, stempelek sowieckiej cenzury 31983, kasownik odbiorczy 25.II; idealny stan zachowania.


120 PLN
Bid
21117

1945 Ludowe Wojsko Polskie, "RADZIECCY LOTNICY - SOKOŁY NASZEJ OJCZYZNY! BEZLITOŚNIE NISZCZCIE WROGA NA ZIEMI, W POWIETRZU I NA MORZU! NIECH ŻYJĄ RADZIECCY LOTNICY!" propagandowy ilustrowany listownik wysłany 30.V do Lwowa za pośrednictwem poczty polowej 83670 przydzielonej do obsługi 8 Zapasowego Pułku Piechoty, cenzura 12105, kasownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania, wyjątkowy jak na przesyłki "ze wschodu".


300 PLN
Bid