The auction will end on 13.07.2020
The auction ends in:

Current auction WW2 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
20998

1945 korespondencja prywatna do Jana Ostoja - Wadowskiego do Londynu, wysłana z Francji. List z treścią nadany jeszcze przez pocztę polową (F.M) z zalepką francuskiej cenzury wojennej i licznymi stemplami kontroli brytyjskiej


180 PLN
Bid
20999

1932 oryginalne zdjęcie (11x82 mm) opisane na odwrocie "przed nominacją na podchorążych wizyta u dowódcy 81 pp w Grodnie, Włodzimierz Bieńkiewicz"; na mapie widocznej po lewej stronie zdjęcia widoczny napis "MARSZE I BOJE 41GO SUW.P.P.".


150 PLN
Bid
21000

1936 III Rzesza, czysta widokówka (fotografia) przedstawiająca pancernik kieszonkowy "Admiral Graf Spee".


100 PLN
Bid
21001

1938 ZAOLZIE, znaczki urzędowe z nadrukiem typograficznym wydania poczty wojskowej z okazji pobytu Marszałka Polski Edwarda Śmigłego Rydza na Śląsku Zaolziańskim, przedrukowano 296 sztuk znaczków zwykłych nadrukiem "Ś miecze R / 12-13.X / 1938" w kolorze czerwonym i 250 sztuk znaczków poleconych nadrukiem "E.Ś.R. / 12-13.X / 1938" w kolorze czarnym; zużyto je na korespondencję służbową Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Śląsk" skierowaną do Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych"; ze względu na tajemnicę wojskową koperty wspomnianej korespondencji zniszczono, ale przedtem znaczki wycięto, ponumerowano i w większości zachowały się na wycinkach, takich jak te oferowane, bardzo rzadkie w bardzo dobrym stanie zachowania, fotoatest Korszeń.

Fi.1-2
10 000 PLN
Bid
21002

1938 Zaolzie, list ofrankowany polskimi znaczkami (zgodnie z taryfą), wysłany 2.X z urzędu pocztowego Cieszyn 2 do Katowic, z dodatkowymi stemplami propagandowy "NASI BRACIA Z ZA OLZY/ ZŁĄCZYLI SIĘ Z MACIERZĄ" i na odwrocie "BOHATERSKIE ZAOLZIE/ WRÓCIŁO DO POLSKI" (Myślicki 38 244 + 245).

Fi.295, 296
Mi.316, 317 
200 PLN
Bid
21003

1938 Zaolzie, widokówka ofrankowana polskim znaczkiem (zgodnie z taryfą), wysłana 2.X z urzędu pocztowego Cieszyn 2 do Warszawy, stempel propagandowy "BOHATERSKIE ZAOLZIE/ WRÓCIŁO DO POLSKI" (Myślicki 38 245).

Fi.296
Mi.317 
200 PLN
Bid
21004

1938 Zaolzie, znaczki czechosłowackie ostemplowane na kopercie kasownikami: "CESKY TESIN" 1.X i prowizorycznym polskim "CIESZYN 2" 2.X; dodatkowo stempel propagandowy "BOHATERSKIE ZAOLZIE/ WRÓCIŁO DO POLSKI" i na odwrocie "NASI BRACIA Z ZA OLZY/ ZŁĄCZYLI SIĘ Z MACIERZĄ" (Myślicki 38 244 + 245).


Mi.277, 279A 
80 PLN
Bid
21005

1938 Zaolzie, formularz czechosłowackiej poczty polowej wysłany 20.X za pośrednictwem poczty polowej 51 do Pragi. W dniu 1.X Czechosłowacja zgodziła się na przekazanie Polsce spornego terytorium Zaolzia, a 2.X oddziały SGO "Śląsk" przekroczyły granicę; cały teren został podzielony na strefy, które miały być zajmowane kolejno przez kilka dni; 8.X ostatnie jednostki czechosłowackie wycofały się, a do 10.X wojska polskie zajęły cały obszar objęty porozumieniem z rządem czechosłowackim.


100 PLN
Bid
21006

1938 Morawka i Jaworzyna, karta z obiegu czeskiej poczty polowej nr 43 z okresu zajmowania Jaworzyny i Morawki przez wojsko polskie.


15 PLN
Bid
21007

1939 Kampania Wrześniowa, tzw. "cicha mobilizacja", poczta polowa nr.178 - urząd poczty polowej uruchomiony 31.III przy Nowogródzkiej Brygadzie Kawalerii wchodzącej w skład Armii "Modlin"; znaczek na karcie ostemplowany w pierwszym dniu funkcjonowania poczty.

Fi.310
Mi.331 
100 PLN
Bid
21008

1939 Kampania Wrześniowa, karta pocztowa o interesującej treści, datowana 3.IX w agencji pocztowo-telegraficznej Kampinos, przesłana 4.IX AMBULANSEM NR.124 relacji WARSZAWA - BYDGOSZCZ z Łowicza do Torunia; idealnie odciśnięty kasownik ambulansu i fioletowy stempelek cenzury wojskowej BC 47; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania (karta pionowo zgięta); gwarancja Korszeń.

Fi.Cp88
700 PLN
Bid
21009

1939 "Dziwna wojna" - ilustrowany formularz wysłany 4.X przez żołnierza francuskiego z poczty polowej 16 na brytyjską wyspę Jersey, stempelek cenzury.

"Dziwna wojna" rozpoczęła się po napaści Niemiec na Polskę, kiedy to kraje sojusznicze: Francja i Wielka Brytania wypowiedziały 3.IX wojnę Niemcom, pomimo tego nie wypełniły swoich zobowiązań i nie zaatakowały Niemiec, "drôle de guerre" zakończyła się 10.V.1940 niemieckim atakiem na kraje Europy Zachodniej.


100 PLN
Bid
21010

1939 Kampania Wrześniowa, Armia "Modlin", Warszawska Brygada Obrony Narodowej, I Batalion Warszawski, jednostka walcząca w składzie zgrupowania "Płock", zaświadczenie z pieczęciami formacyjnymi wydane już w czasie trwania Kampanii lub tuż przed; bardzo słaby stan zachowania.


30 PLN
Bid
21011

1939 III Rzesza, OKH - niemieckie Naczelne Dowództwo Wojsk Lądowych, list urzędowy w kopercie "firmowej" zwolniony od opłaty pocztowej wysłany 2.12 z Berlina do Krosna, pieczęć urzędowa.


50 PLN
Bid
21012

1940 arkusz znaczka poczty polowej dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.1 ark.
800 PLN
Bid
21013

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 30 c. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej.


Mi.363
175 PLN
Bid
21014

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 40 c. z odwróconym dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej.


Mi.381
350 PLN
Bid
21015

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 3 Fr. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej, mały ślad po podlepce.


Mi.405
90 PLN
Bid
21016

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 90 c. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej.


Mi.463
125 PLN
Bid
21017

1940 Armia Polska we Francji, obóz szkoleniowy dla polskich oficerów w Chateaubriant, formularz poczty polowej wysłany 4.I z Paryża do obozu, treść napisana po polsku; idealny stan zachowania; przesyłki z kampanii francuskiej, chociażby ze względu na krótki czas jej trwania (około 6 miesięcy) są trudne do zdobycia.


200 PLN
Bid
21018

1940(?) III Rzesza, 4 ilustrowane formularze niemieckiej poczty polowej przedstawiające różne rodzaje broni "wczoraj i dziś": artylerię, kawalerię, lotnictwo i marynarkę wojenną; doskonały stan zachowania.


80 PLN
Bid
21019

1940 Armia Polska we Francji, ozdobny formularz z flagami Francji Wielkiej Brytanii i Polski wysłany 17.IV z Loudeac, gdzie znajdował się Ośrodek Wyszkolenia Oficerów do hotelu Regina w Paryżu - siedziby naczelnych władz Wojska Polskiego na Emigracji, adresat płk Stefan Gąsiewicz zarówno we Francji, jak i później w Anglii był szefem Służby Geograficznej odtwarzanego Wojska Polskiego; okrągła pieczęć formacyjna z orłem "ARMEE POLONAISE Centre Annexe d'Instruction d'Officiers Loudenac / Ośrodek Wyszkolenia Oficerów w Loudenac", prostokątny stempelek cenzury "CENSURE MILITAIRE"; formularz z napisem FRANCHISE MILITAIRE zwalniającym przesyłki wojskowe od opłaty pocztowej; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.


500 PLN
Bid
21020

1940 UPADEK FRANCJI Armia Polska we Francji, list wysłany 23-6 za pośrednictwem francuskiej poczty polowej do polskiego oficera w szkole administracji wojskowej w Bouguenais, treść pisana po francusku, do przesyłki dołączona fotografia nadawcy w mundurze; dzień wcześniej 22.VI.1940 o 18.50 generał Wilhelm Keitel reprezentujący stronę niemiecką i gen. Charles Huntziger w imieniu Francji podpisali w Compiègne układ o separatystycznym zawieszeniu broni – wbrew warunkom obowiązujących układów sojuszniczych Francji z Wielką Brytanią i Polską; słabszy stan zachowania.


350 PLN
Bid
21021

1940 formularz niemieckiej poczty polowej, złamany lewy dolny narożnik.


10 PLN
Bid
21022

1940 polskie wojsko we Francji, kartka na formularzu francuskiej poczty polowej nadany przez polskiego żołnierza z Batalionu Lotniczego nr 145 (stempel formacyjny) do Paryża, stempel francuskiej cenzury wojskowej.


1 200 PLN
Bid
21023

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, list wysłany 11.IV z miejscowości Alyth do jednostki o oznaczeniu kodowym P35 adresowany na główną pocztę (G.P.O.) w Perth, owalny dwuobrączkowy stempel odbiorczy "BIURO POCZTOWE 1 KORPUSU 12 APR 1941" (dł.48 mm) stosowany we wczesnym okresie funkcjonowania Polskiej Poczty Polowej w Anglii; zgrabna niewielka kopertka w bardzo dobrym stanie zachowania.


120 PLN
Bid
21024

1941 ekspresowy list lotniczy z Norwegi do Grudziądza, zalepka i stemple niemieckiej cenzury.


100 PLN
Bid
21025

1941 kartka z Rossoszy wysłana 28.4.41 z jednostki wojskowej (adres nadawcy skrytka pocztowa) do szpitala psychiatrycznego na Kulparkowie we Lwowie, ciekawy kasownik odbiorczy z Lwowa, ciekawa treść.


400 PLN
Bid
21026

1941 Wojsko Polskie w Wielkiej Brytanii, seria nalepek Czerwonego Krzyża dla wojsk lądowych, morskich i lotniczych, wszystkie w czworoblokach; spotykane czasem na listach poczty polowej.


120 PLN
Bid
21027

1941 Wojsko Polskie we Francji, czworoblok nalepek Czerwonego Krzyża dla wojsk morskich bez koloru czerwonego, czyli orzełka i krzyża w kwadracikach na górze znaczka, w tej postaci bardzo rzadkie, zwykłe nalepki spotykane czasem na listach poczty polowej.


600 PLN
Bid
21028

1941 zestaw pamiątkowych winiet wykonanych z inicjatywy zawodowego oficera Wojska Polskiego kartografa Aleksandra Stockiego, które były używane na przesyłkach Polskiej Poczty Polowej w Wielkiej Brytanii.


200 PLN
Bid
21029

1941 zestaw 22 pamiątkowych winiet wykonanych z inicjatywy zawodowego oficera Wojska Polskiego kartografa Aleksandra Stockiego, które były używane na przesyłkach Polskiej Poczty Polowej w Wielkiej Brytanii.


400 PLN
Bid
21030

1941 winiety pamiątkowe wykonane z inicjatywy zawodowego oficera Wojska Polskiego kartografa Aleksandra Stockiego, które były używane na przesyłkach Polskiej Poczty Polowej w Wielkiej Brytanii.


130 PLN
Bid
21031

1941 zestaw 20 pamiątkowych winiet wykonanych z inicjatywy zawodowego oficera Wojska Polskiego kartografa Aleksandra Stockiego, które były używane na przesyłkach Polskiej Poczty Polowej w Wielkiej Brytanii, w tym dwa nadruki podwójne.


380 PLN
Bid
21032

1941 Wojsko Polskie w Wielkiej Brytanii, seria nalepek Czerwonego Krzyża dla wojsk lądowych, morskich i lotniczych spotykane czasem na listach poczty polowej.


40 PLN
Bid
21033

1941 Polski Czerwony Krzyż w Wielkiej Brytanii, numerowane pokwitowane za wpłatę darowizny w wysokości 1 funta z dnia 22/XII, stempelek POLISH RED CROSS z parafką osoby przyjmującej; rzadki dokument w dobrym stanie zachowania.


120 PLN
Bid
21034

1941 zestaw 4 pamiątkowych winiet wykonanych z inicjatywy zawodowego oficera Wojska Polskiego kartografa Aleksandra Stockiego, które były używane na przesyłkach Polskiej Poczty Polowej w Wielkiej Brytanii.


400 PLN
Bid
21035

1941 zestaw 20 pamiątkowych winiet wykonanych z inicjatywy zawodowego oficera Wojska Polskiego kartografa Aleksandra Stockiego, które były używane na przesyłkach Polskiej Poczty Polowej w Wielkiej Brytanii.


400 PLN
Bid
21036

1941 Wojsko Polskie we Francji, czworoblok nalepek polskiego Czerwonego Krzyża dla wojsk lotniczych, spotykanych czasem na listach poczty polowej.


45 PLN
Bid
21037

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, trzy znaczki "Dojdziemy" za 50 kop. z niezadrukowanym czwartym polem (Fi.parka tête-bêche 1300.- i parka z niezadrukowanym polem niewyceniona jako kasowana), skasowane grzecznościowo oryginalnym kasownikiem rosyjskiej poczty polowej nr.3000 przydzielonej sztabowi głównemu Armii gen.Andersa w Jangi-Jul, 18 lub 19.8.42 w pierwszym lub drugim dniu obiegu, zachowane z pełną oryginalną gumą w pięknym stanie, w tej postaci niespotykane !!! gwarancja Schmutz.

Fi.1
3 600 PLN
Bid