The auction will end on 13.07.2020
The auction ends in:

Auction 98. General Government

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
12089

1939 pierwszy stempel okolicznościowy przygotowany z okazji utworzenia GG.

Fi.1
40 PLN
12090

1939 I wydanie przedrukowe, 6 gr - pasek pionowy czterech znaczków skasowany 1.06.40 na wycinku owalnym datownikiem "BAHNPOST BRESLAU-WARSCHAU" ambulansu nr.0218 relacji Wrocław - Warszawa; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.1
60 PLN
12091

1939 I wydanie przedrukowe, seria znaczków na kopercie ostemplowana 26.1.1940 w Krakowie.

Fi.1-13
40 PLN
12092

1939-1943 zestaw serii kasowanych (Fi.200.-).

Fi.1-13, 40-65, 89-95, 104, D1-4
120 PLN
12093

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe (Fi. ponad 790.-; Mi. ponad 380 euro).

Fi.1-125, D1-4, U1-36
600 PLN
12094

1939-44 komplet podstawowych znaczków (bez odmian) wydań dla Generalnego Gubernatorstwa; znaczki opłaty, doręczeniowe i urzędowe, wszystkie znaczki w doskonałym stanie.

Fi.1-125, D1-4, U1-36
600 PLN
12095

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe, a także znaczki opłaty radiowej (Fi. ponad 1460.-).

Fi.1-125, D1-4, U1-36
1 100 PLN
12096

1939 I wydanie przedrukowe, 30 gr - frankatura pojedyncza, formularz kartkowy o sygnaturze Din A6 opłacony według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-01.04.1940) wysłany 15.I.1940 z Warszawy do Aleksandrowa Kujawskiego; kasownik prowizoryczny - polski przedwojenny wirnik.

Fi.7
100 PLN
SOLD
12097

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr "krótkie e", dobry stan zachowania.

Fi.Cp1I
80 PLN
12098

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "krótkie e", bardzo dobry stan zachowania.

Fi. Fi.Cp2I
70 PLN
12099

1939 prekursor, znaczek Rzeszy użyty na terenie GG w okresie poprzedzającym wprowadzeniem własnych znaków opłaty, znaczek za 25 fen (50 gr) na liście wysłanym z Częstochowy do Łodzi opłaconym według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-01.04.1940); zwraca uwagę prowizoryczny jednowierszowy kasownik (bez daty) - Tschenstochau; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.522 
160 PLN
SOLD
12100

1939 zagraniczna karta pocztowa wysłana 26.XI z miejscowości Arad w Rumunii do Warszawy; znaczek uszkodzony.


20 PLN
12101

1939 kartka ze stemplem agencji pocztowej z Radomska.


25 PLN
12102

1939 współkursor, kartka z Miechowa 8.12.39 do Krakowa opłacona znaczkiem Rzeszy Niemieckiej, prowizoryczne kasowanie z Miechowa.


80 PLN
SOLD
12103

1940 firmowy list z warszawy do Niemiec, pojedyncza frankatura znaczka wydania przedrukowego za 50/25, ładny stan zachowania.

Fi.9
120 PLN
12104

1940 list nadany w agencji pocztowej Zagórz przez Gorlice do Poznania.

Fi.14
80 PLN
12105

1940 II wydanie przedrukowe, kompletna seria z odmianami (28 sztuk) kasowana na wycinkach; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.14-39
250 PLN
12106

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. - "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana (Mi.120 euro), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.14I
240 PLN
12107

1940 wydanie przedrukowe, znaczek w odmianie I z obiegu pocztowego.

Fi.14I
140 PLN
SOLD
12108

1940 II wydanie przedrukowe, 50 gr - frankatura pojedyncza, list z Warszawy do obozu Lützelflüh dla internowanych żołnierzy polskich w Szwajcarii, zalepki i stempelki cenzury niemieckiej i szwajcarskiej, pieczątka szwajcarskiego cenzora 354, dodatkowo stempel "Zuzustellen Feldpostdirektion"; całość w dobrym stanie zachowania (ślady archiwizacji).

Fi.15
160 PLN
12109

1940 wydanie przedrukowe, lewy górny znaczek z błędem "kropka połączona z R" lewy dolny znaczek z błędem "uszkodzone pióro".

Fi.17B2, B4
220 PLN
12110

1940 wydanie przedrukowe, znaczek z błędem występującym w niewielkiej części nakładu na poz.95 "wyrostek na poziomej belce prawej 4" użyty na miejscowym liście poleconym wysłanym 12.10 w Radomiu (Mi.200 euro), znaczki ostemplowane rzadkim kasownikiem okolicznościowym RADOMER HERBSTMESSE z wyróżnikiem "b" (Fi.400.-); piękny list w ekskluzywnym stanie mogący ozdobić każdy specjalizowany zbiór GG; gwarancja Schmutz.

Fi.18 B6, 30, 35
Mi.18I, 30, 35 
1 200 PLN
12111

1940 II wydanie przedrukowe, 4 gr - frankatura mieszana, list wysłany 11.9.1941 z Krakowa do Rabki, walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.18, 42
40 PLN
12112

1940 wydanie przedrukowe, znaczek z błędem "prawa cyfra 4 zakończona szpicem".

Fi.18B4
10 PLN
12113

1940 list polecony z Warszawy do Wiednia, na odwrocie stempel tranzytowy.

Fi.21, 23, 35
60 PLN
12114

1940 Urodziny A.Hitlera, pamiątkowa karta ofrankowana znaczkiem za 50/50 gr z małym odstępem nadruku, ostemplowana okolicznościowo 20.IV w Krakowie.

Fi.24II; 3
40 PLN
12115

1940 specjalne wydanie okolicznościowe Deutsche Post Osten, przygotowane z okazji zawodów narciarskich rozegranych w Zakopanem.

Fi.30; 2
40 PLN
12116

1940 II wydanie przedrukowe, 12 gr (mały odstęp) - frankatura wielokrotna, parka pozioma na miejscowym liście przesłanym 20.VIII w miejscowości Skała, prowizoryczny ramkowy kasownik SKALA, datę 20 SRP.1940. dostawiono datownikiem biurowym; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.33II
160 PLN
12117

1940 kartka z Kleczy Górnej do Niemiec, prowizoryczny kasownik agencji pocztowej.

Fi.34
90 PLN
12118

1940 widoki zabytkowych budowli (I), 6 gr - frankatura pojedyncza, druki wysłane 19.XII.41 z Warszawy do placówki lokalnej Rady Głównej Opiekuńczej - Komitetu Opiekuńczego w Falenicy; dobry stan zachowania.

Fi.40
30 PLN
12119

1940 przesyłka zagraniczna do Szwecji, ofrankowany formularz kartkowy definitywny o sygnaturze C154 Din A6 wysłany do Sztokholmu, nadany w pośrednictwie Susiec (fioletowy prostokątny stempelek), znaczki skasowano 29.III w Tomaszowie Lubelskim, czerwony stempel cenzury Wehrmachtu, dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania (karta poziomo i pionowo zgięta).

Fi.40, 45
300 PLN
12120

1940 widoki zabytkowych budowli (I), seria czysta, bardzo dobry stan zachowania (Fi.65.-).

Fi.40-51
50 PLN
12121

1940 widoki zabytkowych budowli (I), seria skasowana 17.9 w urzędzie Kraków 5 na dwóch kopertach ekspresowych listów poleconych (opłata niezgodna z taryfą), datownik odbiorczy na odwrocie; znaczki w dobrym stanie zachowania, koperty w słabszym.

Fi.40-51
60 PLN
12122

1940 widoki zabytkowych budowli (I), 24 gr - frankatura pojedyncza, list wysłany 14.2.41 z Krakowa do Wiednia, tam przekierowany do domu opieki społecznej, na odwrocie zalepki wiedeńskiej kontroli dewizowej z odciśniętym 15.II datownikiem i datownik odbiorczy z 17.2; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.45
120 PLN
12123

1940 kartka z Chełma Lubelskiego do ZSRR, stemple cenzury niemieckiej i stempel tranzytowy z Moskwy.

Fi.46
70 PLN
12124

1940 kasownik okolicznościowy RADOMER HERBMESSE 1940 z wyróżnikiem a na wycinku, gwarancja Schmutz.

Fi.48
100 PLN
12125

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecką Czerwony Krzyż, 12+8 gr - frankatura pojedyncza, prawidłowo opłacona miejscowa karta pocztowa, przesłana w Warszawie, datownik odbiorczy z 19.VII.

Fi.52
40 PLN
12126

1940 seria wydania z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż.

Fi.52-5
50 PLN
SOLD
12127

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż, seria w narożnych czworoblokach z gapami na górnym marginesie.

Fi.52-5
250 PLN
12128

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż, seria marginesowa.

Fi.52-5
60 PLN