The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 96. General Government

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
38294

1939 pierwszy stempel okolicznościowy przygotowany z okazji utworzenia GG.

Fi.1
40 PLN
38295

1939 I wydanie przedrukowe, seria znaczków na kopercie listu poleconego wysłanego 30.1.40 z Krakowa do Rudy Śląskiej, na odwrocie datownik odbiorczy RUDA (OBERSCHLES); bardzo dobry stan zachowania.

Fi.1-13
120 PLN
38296

1939-1943 zestaw serii kasowanych (Fi.200.-).

Fi.1-13, 40-65, 89-95, 104, D1-4
120 PLN
38297

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe (Fi. ponad 790.-; Mi. ponad 380 euro).

Fi.1-125, D1-4, U1-36
600 PLN
38298

1939-44 komplet podstawowych znaczków (bez odmian) wydań dla Generalnego Gubernatorstwa; znaczki opłaty, doręczeniowe i urzędowe, wszystkie znaczki w doskonałym stanie.

Fi.1-125, D1-4, U1-36
600 PLN
38299

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe, a także znaczki opłaty radiowej (Fi. ponad 1460.-).

Fi.1-125, D1-4, U1-36
1 100 PLN
38300

1939 I wydanie przedrukowe, 12 gr. - frankatura pojedyncza, karta pocztowa wysłana 7.VI.1940 z Warszawy do Poznania; stempel prowizoryczny - polski przedwojenny datownik wirnikowy.

Fi.3
40 PLN
38301

1939 I wydanie przedrukowe, 20 + 60 gr + polska karta pocztowa z prezydentem Mościckim, z nadrukiem, sygnatura (VI-1939); hasło propagandowe I - "TELEFON MIĘDZYMIASTOWY USUWA ODLEGŁOŚĆ!", wysłana jako polecona 24.6.1940 z Lublina do obozu polskich jeńców w Brodach na terenach zajętych przez sowietów, datownik odbiorczy 6.VII, stempelki cenzury; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania (kartka pionowo zgięta); z eksponatu J.Falkowskiego.

Fi.5,10, Cp3III2
500 PLN
38302

1939 I wydanie przedrukowe, znaczek za 24 gr/12 pf z przesuniętym pionowo nadrukiem; czyste, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.6
50 PLN
38303

1939 I wydanie przedrukowe, 30 gr - frankatura pojedyncza, formularz kartkowy o sygnaturze C 154 opłacony według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-06.02.1940), wysłany 23.2.1940 z Krakowa do Kalwarii Zebrzydowskiej.

Fi.7
120 PLN
38304

1939 I wydanie przedrukowe, 30 gr - frankatura pojedyncza, formularz Polskiego Czerwonego Krzyża z prośbą o rozpoczęcie poszukiwań wysłany 12.2.40 z oddziału w Busku do PCK w Krakowie opłacony według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-06.02.1940); znaczek skasowany datownikiem BUSKO-ZDROJ; stempel wpływu biura PCK w Krakowie; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ, JUDAICA.

Fi.7
200 PLN
38305

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr "krótkie e", dobry stan zachowania.

Fi.Cp1I
80 PLN
38306

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr "krótkie e" z dodatkową frankaturą opłacona według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-06.02.1940), wysłana 7.2.40 z Zakopanego do Żegiestowa-Zdroju.

Fi.Cp1I, 1, 3
120 PLN
38307

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr "długie e", wysłana 3.VI.1940 z Warszawy do Lublina, przeadresowana i dosłana do Iwonicza-Zdroju, znak opłaty unieważniony stemplem prowizorycznym - polskim przedwojennym wirnikiem (Mi.70 euro).

Fi.Cp1II
120 PLN
38308

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "krótkie e", wysłana 11.12 z Krakowa do Sosnowca, prawidłowo użyta całostka z krótkiego okresu stosowania podwyższonej taryfy (21.11.1939-06.02.1940); bardzo dobry stan zachowania (Mi.70 euro).

Fi.Cp2I
100 PLN
38309

1939 niemiecka kartka obiegowa typ I z nadrukiem.

Fi.Cp2I
50 PLN
38310

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "długie e", wysłana 8.III.1940 z Warszawy, znak opłaty unieważniony stemplem prowizorycznym - polskim przedwojennym wirnikiem; prawidłowo użyta całostka z krótkiego okresu stosowania podwyższonej taryfy (21.11.1939-06.02.1940); idealny stan zachowania (Mi.90 euro).

Fi.Cp2II
120 PLN
38311

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "krótkie e", bardzo dobry stan zachowania.

Fi. Fi.Cp2I
70 PLN
38312

1939 współkursor - znaczek obiegowy Rzeszy za 12pf (24gr) jako niezwykle rzadko spotykana mieszana frankatura ze znaczkiem wydania przedrukowego za 6gr/3pf, karta opłacona według taryfy zagranicznej (30gr), wysłana 4.XII z Warszawy do obozu internowania Kastely koło Lengyeltoti na Węgrzech; znaczki unieważnione w urzędzie Warszawa 1 ostemplowaniem prowizoryczny - polskim przedwojennym wirnikiem "UZUPEŁNIAJCIE SWOJE ADRESY NAZWĄ DZIELNICY POCZTOWEJ" (Fi.800.-); niezwykłe prowizorium łączące wiele niespotykanych elementów; walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.I; 1
Mi.519
1 000 PLN
38313

1939 całostka obiegowa Rzeszy za 6 fen, datowana 4.XII, wysłana z Karwiny do Warszawy, znak opłaty unieważniony stemplem prowizorycznym "Karwin (Oberschl) 2", Karwina leżała na Zaolziu, które ponownie przyłączono do Polski w październiku 1938, a po napaści niemieckiej na Polskę miejscowość ta znalazła się na terenach wcielonych do III Rzeszy, ponieważ kartę wysłano do Warszawy, pocztowiec, najpewniej Polak, potraktował ją jako przesyłkę wewnętrzną, za którą opłata wynosiła 30 gr, ponieważ była to całostka za 6 fen = 12 gr różnica w opłacie wynosiła 18 gr, dopłatę naliczono w podwójnej wysokości brakującej należności, czyli 36 gr; oznaczono to stempelkiem "Nachgebühr 2" (dopłata) z dopisaną niebieską kredką kwotą dopłaty "36 g(roszy)"; niezwykle ciekawy walor z początkowego okresu funkcjonowania poczty na polskich okupowanych terenach, w doskonałym stanie zachowania.


Mi.P226
400 PLN
38314

1939 prekursor - znaczek obiegowy Rzeszy za 6 fen użyty na terenie GG jeszcze przed wprowadzeniem wydania przedrukowego na znaczkach z Hindenburgiem, które weszły do obiegu 1.12, widokówka wysłana 10.11 z Krakowa do Wiednia, rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


Mi.516 
120 PLN
SOLD
38315

1939 prekursor GG, widokówka z motywem pomnika czynu legionów w Radomiu, wysłana 13 listopada z Włoszczowej do Neuhaus obok Schliersee w Rzeszy, z prowizorycznym dwuwierszowym stemplem Włoszczowa w kolorze fioletowym, rzadkie.


320 PLN
38316

1939 kartka ze stemplem agencji pocztowej z Radomska.


25 PLN
38317

1939 karnet okolicznościowy z Krakowa z okazji powołania gubernatora dla terenów Generalnego Gubernatorstwa, na odwrocie podlepki.


15 PLN
38318

1940 kartka z Warszawy do Krakowa.

Fi.1, 3
25 PLN
38319

1940 kartka z Zamościa do Skierniewic.

Fi.1, 3, Cp1
60 PLN
38320

1940 mieszana frankatura wydań przedrukowych, ładnie frankowany list polecony wysłany 6.VII z Nowego Sącza do Warszawy; koperta firmowa "PODHALAŃSKIE TOWARZYSTWO KREDYTOWE", datownik odbiorczy na odwrocie; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania.

Fi.1, 7, 22
200 PLN
38321

1940 kartka z Kazimierzy Wielkiej 7.2.40 do Bukaresztu, stempel cenzury niemieckiej i odbiorczy.

Fi.1, Cp1
50 PLN
38322

1940 list stemplowany kasownikiem poczty urzędowej z Niska.

Fi.3
60 PLN
38323

1940 przekaz paczkowy z Krasnystaw do Warszawy.

Fi.5, 12
160 PLN
38324

1940 list na kopercie firmowej z Warszawy do Leszna.

Fi.6
60 PLN
38325

1940 kartka z Krakowa do polskiego żołnierza internowanego na Węgrzech.

Fi.7
120 PLN
38326

1940 list polecony z Niska do Stalagu XIIIA koło Norymbergi, na odwrocie stempel odbiorczy Norymbergi.

Fi.9, 10
50 PLN
38327

1940 II wydanie przedrukowe, kompletna seria z odmianami (28 sztuk) kasowana na wycinkach; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.14-39
250 PLN
38328

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. - "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana (Mi.120 euro), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.14I
240 PLN
38329

1940 wydanie przedrukowe, lewy górny znaczek z błędem "kropka połączona z R" lewy dolny znaczek z błędem "uszkodzone pióro".

Fi.17B2, B4
220 PLN
38330

1940 II wydanie przedrukowe, znaczek za 4/5 gr kompletny arkusz z błędami katalogowanymi: na poz.51 "haczyk przy lewym skrzydle"; na poz.69 "przecinek nad a w General"; poz.73 "kropka przy prawej 4"; poz.85 "prawa 4 zakończona szpicem"; poz.91 "wyrostek z lewej strony lewej cyfry 4"; poz.95 "wyrostek na poziomej belce prawej 4" wieloma błędami niekatalogowanymi; doskonały materiał badawczy; rzadki walor w dobrym stanie zachowania - arkusz poziomo zgięty i nieco przesuszony - znaczki w stanie bardzo dobrym (Fi. same błędy 1900.-); na życzenie gwarancja.

Fi.18 B1-B6
Mi.18
2 000 PLN
38331

1940 PRZESYŁKA ZWRÓCONA DO NADAWCY DLA UZUPEŁNIENIA OPŁATY, list z oddziału warszawskiego Rady Głównej Opiekuńczej do oddziału krakowskiego, z niejasnych przyczyn, ofrankowany znaczkiem za 4/2 gr II wydania przedrukowego skasowanym 23 IX stemplem wirnikowym WARSCHAU C1 z wyróżnikiem "bb", prawdopodobnie wtedy na poczcie zorientowano się, że list jest niedostatecznie opłacony, w myśl przedwojennej ordynacji pocztowej, najpewniej nadal obowiązującej w tym zakresie: "Nieopłacone lub niedostatecznie opłacone listy i pojedyńcze kartki pocztowe mają nadawcze urzędy pocztowe zwracać, o ile możności nadawcom dla uzupełnienia opłaty. Gdyby zwrot był niemożliwy w braku podania adresu nadawcy, lub gdyby zwrot połączony był ze znacznem opóźnieniem w wysyłce, wreszcie, gdyby nadawca wyraźnie zastrzegł się przeciw zwrotowi oraz w razie stwierdzenia brakującej opłaty przez urząd pośredniczący, należy przesyłki takie wysyłać dalej po zaznaczeniu na nich, w sposób przepisany, wysokości dopłaty pobrać się mającej od odbiorcy przesyłki." list cofnięto do nadawcy celem uzupełnienia opłaty, doklejono znaczek za 20 gr z serii widoki zabytkowych budowli (I) - pod całą powierzchnią znaczka widoczne są linie kasującego wirnika; obydwa znaczki skasowano tego samego dnia ręcznym datownikiem; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania, (brak dolnej klapy).

Fi.18, 44
400 PLN
38332

1940 wydanie przedrukowe, znaczek z błędem "prawa cyfra 4 zakończona szpicem".

Fi.18B4
10 PLN
38333

1940 wydanie przedrukowe, znaczek za 4/5 gr. z błędem na poz.95 "wyrostek na belce 4" na wycinku, bardzo wysoka wycena (Mi.150 euro), gwarancja.

Fi.18 B5
Mi.18I 
180 PLN