The auctions ends in:

Page:
General Government
Poz# Features Catalog Description Actual price
38294
Fi.1

1939 pierwszy stempel okolicznościowy przygotowany z okazji utworzenia GG.

40 PLN

38295
Fi.1-13

1939 I wydanie przedrukowe, seria znaczków na kopercie listu poleconego wysłanego 30.1.40 z Krakowa do Rudy Śląskiej, na odwrocie datownik odbiorczy RUDA (OBERSCHLES); bardzo dobry stan zachowania.

120 PLN

38296
Fi.1-13, 40-65, 89-95, 104, D1-4

1939-1943 zestaw serii kasowanych (Fi.200.-).

120 PLN

38297
Fi.1-125, D1-4, U1-36

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe (Fi. ponad 790.-; Mi. ponad 380 euro).

600 PLN

38298
Fi.1-125, D1-4, U1-36

1939-44 komplet podstawowych znaczków (bez odmian) wydań dla Generalnego Gubernatorstwa; znaczki opłaty, doręczeniowe i urzędowe, wszystkie znaczki w doskonałym stanie.

600 PLN

38299
Fi.1-125, D1-4, U1-36

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe, a także znaczki opłaty radiowej (Fi. ponad 1460.-).

1 100 PLN

38300
Fi.3

1939 I wydanie przedrukowe, 12 gr. - frankatura pojedyncza, karta pocztowa wysłana 7.VI.1940 z Warszawy do Poznania; stempel prowizoryczny - polski przedwojenny datownik wirnikowy.

40 PLN

38301
Fi.5,10, Cp3II

1939 I wydanie przedrukowe, 20 + 60 gr + polska karta pocztowa z prezydentem Mościckim, z nadrukiem, sygnatura (VI-1939); hasło propagandowe I - "TELEFON MIĘDZYMIASTOWY USUWA ODLEGŁOŚĆ!", wysłana jako polecona 24.6.1940 z Lublina do obozu polskich jeńców w Brodach na terenach zajętych przez sowietów, datownik odbiorczy 6.VII, stempelki cenzury; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania (kartka pionowo zgięta); z eksponatu J.Falkowskiego.

500 PLN

38302
Fi.6

1939 I wydanie przedrukowe, znaczek za 24 gr/12 pf z przesuniętym pionowo nadrukiem; czyste, bardzo dobry stan zachowania.

50 PLN

38303
Fi.7

1939 I wydanie przedrukowe, 30 gr - frankatura pojedyncza, formularz kartkowy o sygnaturze C 154 opłacony według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-06.02.1940), wysłany 23.2.1940 z Krakowa do Kalwarii Zebrzydowskiej.

120 PLN

38304
Fi.7

1939 I wydanie przedrukowe, 30 gr - frankatura pojedyncza, formularz Polskiego Czerwonego Krzyża z prośbą o rozpoczęcie poszukiwań wysłany 12.2.40 z oddziału w Busku do PCK w Krakowie opłacony według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-06.02.1940); znaczek skasowany datownikiem BUSKO-ZDROJ; stempel wpływu biura PCK w Krakowie; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ, JUDAICA.

200 PLN

38305
Fi.Cp1I

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr "krótkie e", dobry stan zachowania.

80 PLN

38306
Fi.Cp1I, 1, 3

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr "krótkie e" z dodatkową frankaturą opłacona według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-06.02.1940), wysłana 7.2.40 z Zakopanego do Żegiestowa-Zdroju.

120 PLN

38307
Fi.Cp1II

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr "długie e", wysłana 3.VI.1940 z Warszawy do Lublina, przeadresowana i dosłana do Iwonicza-Zdroju, znak opłaty unieważniony stemplem prowizorycznym - polskim przedwojennym wirnikiem (Mi.70 euro).

120 PLN

38308
Fi.Cp2I

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "krótkie e", wysłana 11.12 z Krakowa do Sosnowca, prawidłowo użyta całostka z krótkiego okresu stosowania podwyższonej taryfy (21.11.1939-06.02.1940); bardzo dobry stan zachowania (Mi.70 euro).

100 PLN

38309
Fi.Cp2I

1939 niemiecka kartka obiegowa typ I z nadrukiem.

50 PLN

38310
Fi.Cp2II

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "długie e", wysłana 8.III.1940 z Warszawy, znak opłaty unieważniony stemplem prowizorycznym - polskim przedwojennym wirnikiem; prawidłowo użyta całostka z krótkiego okresu stosowania podwyższonej taryfy (21.11.1939-06.02.1940); idealny stan zachowania (Mi.90 euro).

120 PLN

38311
Fi. Fi.Cp2I

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "krótkie e", bardzo dobry stan zachowania.

70 PLN

38312
Fi.I; 1
Mi.519

1939 współkursor - znaczek obiegowy Rzeszy za 12pf (24gr) jako niezwykle rzadko spotykana mieszana frankatura ze znaczkiem wydania przedrukowego za 6gr/3pf, karta opłacona według taryfy zagranicznej (30gr), wysłana 4.XII z Warszawy do obozu internowania Kastely koło Lengyeltoti na Węgrzech; znaczki unieważnione w urzędzie Warszawa 1 ostemplowaniem prowizoryczny - polskim przedwojennym wirnikiem "UZUPEŁNIAJCIE SWOJE ADRESY NAZWĄ DZIELNICY POCZTOWEJ" (Fi.800.-); niezwykłe prowizorium łączące wiele niespotykanych elementów; walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

1 000 PLN

38313
Fi.Mi.P226

1939 całostka obiegowa Rzeszy za 6 fen, datowana 4.XII, wysłana z Karwiny do Warszawy, znak opłaty unieważniony stemplem prowizorycznym "Karwin (Oberschl) 2", Karwina leżała na Zaolziu, które ponownie przyłączono do Polski w październiku 1938, a po napaści niemieckiej na Polskę miejscowość ta znalazła się na terenach wcielonych do III Rzeszy, ponieważ kartę wysłano do Warszawy, pocztowiec, najpewniej Polak, potraktował ją jako przesyłkę wewnętrzną, za którą opłata wynosiła 30 gr, ponieważ była to całostka za 6 fen = 12 gr różnica w opłacie wynosiła 18 gr, dopłatę naliczono w podwójnej wysokości brakującej należności, czyli 36 gr; oznaczono to stempelkiem "Nachgebühr 2" (dopłata) z dopisaną niebieską kredką kwotą dopłaty "36 g(roszy)"; niezwykle ciekawy walor z początkowego okresu funkcjonowania poczty na polskich okupowanych terenach, w doskonałym stanie zachowania.

400 PLN

38314

Mi.516 

1939 prekursor - znaczek obiegowy Rzeszy za 6 fen użyty na terenie GG jeszcze przed wprowadzeniem wydania przedrukowego na znaczkach z Hindenburgiem, które weszły do obiegu 1.12, widokówka wysłana 10.11 z Krakowa do Wiednia, rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

120 PLN

38315

1939 prekursor GG, widokówka z motywem pomnika czynu legionów w Radomiu, wysłana 13 listopada z Włoszczowej do Neuhaus obok Schliersee w Rzeszy, z prowizorycznym dwuwierszowym stemplem Włoszczowa w kolorze fioletowym, rzadkie.

320 PLN

38316

1939 kartka ze stemplem agencji pocztowej z Radomska.

25 PLN

38317

1939 karnet okolicznościowy z Krakowa z okazji powołania gubernatora dla terenów Generalnego Gubernatorstwa, na odwrocie podlepki.

15 PLN

38318
Fi.1, 3

1940 kartka z Warszawy do Krakowa.

25 PLN

38319
Fi.1, 3, Cp1

1940 kartka z Zamościa do Skierniewic.

60 PLN

38320
Fi.1, 7, 22

1940 mieszana frankatura wydań przedrukowych, ładnie frankowany list polecony wysłany 6.VII z Nowego Sącza do Warszawy; koperta firmowa "PODHALAŃSKIE TOWARZYSTWO KREDYTOWE", datownik odbiorczy na odwrocie; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania.

200 PLN

38321
Fi.1, Cp1

1940 kartka z Kazimierzy Wielkiej 7.2.40 do Bukaresztu, stempel cenzury niemieckiej i odbiorczy.

50 PLN

38322
Fi.3

1940 list stemplowany kasownikiem poczty urzędowej z Niska.

60 PLN

38323
Fi.5, 12

1940 przekaz paczkowy z Krasnystaw do Warszawy.

160 PLN

38324
Fi.6

1940 list na kopercie firmowej z Warszawy do Leszna.

60 PLN

38325
Fi.7

1940 kartka z Krakowa do polskiego żołnierza internowanego na Węgrzech.

120 PLN

38326
Fi.9, 10

1940 list polecony z Niska do Stalagu XIIIA koło Norymbergi, na odwrocie stempel odbiorczy Norymbergi.

50 PLN

38327
Fi.14-39

1940 II wydanie przedrukowe, kompletna seria z odmianami (28 sztuk) kasowana na wycinkach; bardzo dobry stan zachowania.

250 PLN

38328
Fi.14I

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. - "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana (Mi.120 euro), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

240 PLN

38329

Fi.17B2, B4

1940 wydanie przedrukowe, lewy górny znaczek z błędem "kropka połączona z R" lewy dolny znaczek z błędem "uszkodzone pióro".

220 PLN

38330
Fi.18 B1-B6
Mi.18

1940 II wydanie przedrukowe, znaczek za 4/5 gr kompletny arkusz z błędami katalogowanymi: na poz.51 "haczyk przy lewym skrzydle"; na poz.69 "przecinek nad a w General"; poz.73 "kropka przy prawej 4"; poz.85 "prawa 4 zakończona szpicem"; poz.91 "wyrostek z lewej strony lewej cyfry 4"; poz.95 "wyrostek na poziomej belce prawej 4" wieloma błędami niekatalogowanymi; doskonały materiał badawczy; rzadki walor w dobrym stanie zachowania - arkusz poziomo zgięty i nieco przesuszony - znaczki w stanie bardzo dobrym (Fi. same błędy 1900.-); na życzenie gwarancja Korszeń.

2 000 PLN

38331
Fi.18, 44

1940 PRZESYŁKA ZWRÓCONA DO NADAWCY DLA UZUPEŁNIENIA OPŁATY, list z oddziału warszawskiego Rady Głównej Opiekuńczej do oddziału krakowskiego, z niejasnych przyczyn, ofrankowany znaczkiem za 4/2 gr II wydania przedrukowego skasowanym 23 IX stemplem wirnikowym WARSCHAU C1 z wyróżnikiem "bb", prawdopodobnie wtedy na poczcie zorientowano się, że list jest niedostatecznie opłacony, w myśl przedwojennej ordynacji pocztowej, najpewniej nadal obowiązującej w tym zakresie: "Nieopłacone lub niedostatecznie opłacone listy i pojedyńcze kartki pocztowe mają nadawcze urzędy pocztowe zwracać, o ile możności nadawcom dla uzupełnienia opłaty. Gdyby zwrot był niemożliwy w braku podania adresu nadawcy, lub gdyby zwrot połączony był ze znacznem opóźnieniem w wysyłce, wreszcie, gdyby nadawca wyraźnie zastrzegł się przeciw zwrotowi oraz w razie stwierdzenia brakującej opłaty przez urząd pośredniczący, należy przesyłki takie wysyłać dalej po zaznaczeniu na nich, w sposób przepisany, wysokości dopłaty pobrać się mającej od odbiorcy przesyłki." list cofnięto do nadawcy celem uzupełnienia opłaty, doklejono znaczek za 20 gr z serii widoki zabytkowych budowli (I) - pod całą powierzchnią znaczka widoczne są linie kasującego wirnika; obydwa znaczki skasowano tego samego dnia ręcznym datownikiem; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania, (brak dolnej klapy).

400 PLN

38332
Fi.18B4

1940 wydanie przedrukowe, znaczek z błędem "prawa cyfra 4 zakończona szpicem".

10 PLN

38333
Fi.18x
Mi.18I 

1940 wydanie przedrukowe, znaczek za 4/5 gr. z błędem na poz.95 "wyrostek na belce 4" na wycinku, bardzo wysoka wycena (Mi.150 euro), gwarancja Korszeń.

180 PLN