Page:
Overprint editions 1918-1919
Poz# Features Catalog Description Actual price
10372
Fi.42
Mi.40 

1919 wydanie krakowskie, znaczek za 60 hal. z nadrukiem pierwszą formą poz.11, gwarancja Mikstein, z opisem Gryżewski.

50 PLN
10373
Fi.42
Mi.40 

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy, gwarancja Ryblewski, Łaszkiewicz.

35 PLN
10374
Fi.42 B
Mi.40

1919 wydanie krakowskie, znaczek za 60 hal. z nadrukiem pierwszą formą poz.96 (Fi.150.-), bardzo nietypowo lekko odbita środkowa część nadruku, piękny stan zachowania, gwarancja i opis Landre, Schmutz.

200 PLN
SOLD
10375
Fi.42 B1
Mi.40

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszą formą z błędem na poz. 25 "cienkie Z", lekki ślad po podlepce, sygnowany esperantista filatelejo, gwarancja i oznaczenie Ryblewski.

100 PLN
10376
Fi.42 B3
Mi.40 

1919 wydanie krakowskie, kasowany znaczek za 60 hal. z nadrukiem pierwszą formą, z zaawansowanym błędem na poz.30 "uszkodzone A", piękny stan, sygnowany KOHANE, gwarancja i opis Mikstein.

300 PLN
10377
Fi.42B1
Mi.40

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 5 z błędem "cienkie Z", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

55 PLN
10378
Fi.42B1
Mi.40

1919 wydanie krakowskie, parka znaczków z nadrukiem pierwszej formy z poz. 24 i 25 oba z błędem "cienkie Z", znaczki bez gumy, gwarancja Mikulski.

70 PLN
10379
Fi.42B1
Mi.40

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 15 z błędem "cienkie Z", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

80 PLN
10380
Fi.42B1
Mi.40

1919 wydanie krakowskie, parka z nadrukiem pierwszej formy z poz. 43-44, prawy znaczek z błędem "cienkie Z", gwarancja i oznaczenie Schmutz.

90 PLN
10381
Fi.42B1
Mi.40

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 4 z błędem "cienkie Z", praktycznie nie widoczny ślad po podlepce, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

100 PLN
10382


Fi.42B1
Mi.40

1919 wydanie krakowskie, czworoblok znaczków z nadrukiem pierwszej formy z poz. 24/35, wszystkie znaczki z błędem "cienkie Z", górne znaczki z podlepką pomiędzy znaczkami, dolne znaczki bez jej śladów, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

480 PLN
10383
Fi.42B1
Mi.40 

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 24 z błędem "cienkie Z", gwarancja Schmutz.

200 PLN
10384
Fi.42B1
Mi.40 

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 14 z błędem "cienkie Z", gwarancja i oznaczenie Schmutz.

60 PLN
10385
Fi.42B1
Mi.40 

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 15 z błędem "cienkie Z", gwarancja Mikstein.

60 PLN
10386

Fi.42No
Mi.40K

1919 wydanie krakowskie, znaczek z odwróconym nadrukiem pierwszej formy z poz. 67, jedna z rzadszych odwrotek wydania krakowskiego, jedna podlepka, bardzo ładny stan zachowania, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

2 800 PLN
10387

Fi.42No
Mi.40K

1919 wydanie krakowskie, znaczek z odwróconym nadrukiem pierwszej formy z poz. 98, znaczki z tym błędem są rzadkie - przedrukowano najprawdopodobniej tylko dwa arkusze, znaczek w ładnym stanie, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

3 000 PLN
10388

Fi.42No
Mi.40K

1919 wydanie krakowskie, znaczek z odwróconym nadrukiem pierwszej formy z poz. 83, rzadkie - przedrukowano dwa arkusze znaczków z tym błędem, ładny stan zachowania, gwarancje Mikstein, Schmutz.

2 500 PLN
10389

Fi.42No B1
Mi.40K

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem odwróconym z nadrukiem pierwszej formy z poz. 14 z błędem "cienkie Z", rzadki znaczek przedrukowany najprawdopodobniej w dwóch arkuszach z nadrukiem odwróconym, z błędem najprawdopodobniej w ilości 20 sztuk!, piękny stan zachowania, fotoatest Schmutz.

6 760 PLN
SOLD
10390
Fi.43
Mi.41

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 31, dwie plamki na gumie, gwarancja i oznaczenie Mikstein.

100 PLN
10391
Fi.43
Mi.41

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 89, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

90 PLN
10392
Fi.43
Mi.41

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 97, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

40 PLN
10393
Fi.43
Mi.41

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 93, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

40 PLN
10394
Fi.43
Mi.41

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 75, gwarancja i oznaczenie Mikstein.

100 PLN
10395
Fi.43
Mi.41

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 97, gwarancja i oznaczenie Mikstein.

100 PLN
10396
Fi.43
Mi.41

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 47, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

50 PLN
10397
Fi.43
Mi.41

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 88, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

40 PLN
10398
Fi.43
Mi.41

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 29, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

100 PLN
10399
Fi.43
Mi.41

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 87, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

100 PLN
10400
Fi.43
Mi.41

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 61, gwarancja Mikstein, i z oznaczeniem Jendroszek.

40 PLN
10401
Fi.43
Mi.41

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 72, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

100 PLN
10402
Fi.43
Mi.41

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 3, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

40 PLN
10403
Fi.43
Mi.41

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 87, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

40 PLN
10404
Fi.43
Mi.41

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 40, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

40 PLN
10405
Fi.43
Mi.41 

1919 wydanie krakowskie, parka znaczków za 80 hal. z nadrukiem pierwszą formą poz.17 i 18 - znaczki z pierwszej fazy druku bez uszkodzonych liter "P" na poz.17, bardzo rzadkie, piękny stan, gwarancja z opisem Schmutz.

400 PLN
10406
Fi.43
Mi.41 

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 20, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

35 PLN
10407
Fi.43 B
Mi.41

1919 wydanie krakowskie, znaczek za 80 hal. z nadrukiem pierwszą formą z błędem na poz.61 "mocno uszkodzony romb", ładny stan, gwarancja Mikstein, z opisem Schmutz.

160 PLN
10408

Fi.43 B+B+B
Mi.41 

1919 wydanie krakowskie, czworoblok znaczków za 80 hal. z nadrukiem pierwszą formą, trzy z błędami: lewy górny z poz.84 "łezka na końcu S", prawy górny z poz.85 "ścięte S i pęknięte K", a prawy dolny z poz.95 "ścięte S", gwarancja Mikstein, z opisem pozycji Schmutz.

600 PLN
10409
Fi.43 B1
Mi.41

1919 wydanie krakowskie, znaczek za 80 hal. z nadrukiem pierwszą formą z błędem na poz.44 "cienkie Z", kasowany na wycinku, bardzo ładny stan, sygnowany, gwarancja i opis Schmutz.

80 PLN
10410
Fi.43 B3
Mi.41

1919 wydanie krakowskie, znaczek za 80 hal. z nadrukiem pierwszą formą z pięknie wykształconym błędem na poz.30 "uszkodzone A", bardzo ładny stan, gwarancja Koopman, z opisem Schmutz.

240 PLN
10411
Fi.43B1
Mi.41

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 24 z błędem "cienkie Z", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

60 PLN