The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 93. PoW Woldenberg camp

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
12553

1941 Wdowa pierwszego wydania na w kolorze ciemnobrązowym na papierze u (nakład 1900 sztuk) na obiegowej kartce, gwarancja i oznaczenie.

Fi.IIIau
1 500 PLN
12554

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, odmiana w kolorze brunatnożółtym - według Machowskiego III.C.b. (Fi. odrębnie niekatalogowany, razem z III.A.b. (brązowy) tworzą IIIax2), na papierze białym gładkim cienkim, co bardzo rzadkie z pełnymi marginesami wokół rysunku, gwarancja i opis według Machowskiego 9x~IIICb Schmutz.

Fi.IIIax2
1 000 PLN
12555

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze brązowym o nietypowym dla I wydania pomarańczowym odcieniu (Fi. odrębnie niekatalogowany, razem z III.A.b. - brązowy i III.C.b - brunatnożółty tworzą III.ax2), na papierze białym gładkim cienkim, co bardzo rzadkie z pełnymi marginesami wokół rysunku, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IIIax2
2 000 PLN
12556

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, odmiana w kolorze skrajnie ciemnobrązowym - według Machowskiego III.A.b. (Fi. razem z III.C.b. brunatnożółty tworzą IIIax2), na papierze białym gładkim cienkim, pochodzi ze wspaniałej kolekcji Manfreda G.Hebera, autora najbardziej szczegółowego Katalogu Poczt Obozowych gdzie jest skatalogowana jako 0.3.1.1 kolor terra di siena 7D8, adnotacja i opis na odwrocie, gwarancja i opis według Machowskiego 9x~IIIAb Schmutz.

Fi.IIIax2
300 PLN
12557

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, dwa skrajne odcienie znaczków w kolorze ciemnobrązowym na papierze białym gładkim cienkim o grubości 0,080 mm, pochodzą ze wspaniałej kolekcji Manfreda G.Hebera, autora najbardziej szczegółowego Katalogu Poczt Obozowych gdzie są skatalogowane odrębnie pierwszy jako 0.3.1.2 kolor rotgold 6C7 - zwraca uwagę nietypowy margines na górze znaczka, drugi jako 0.3.2. kolor karamelbraun 6C6, adnotacja na odwrocie, gwarancja i opis pierwszy według Machowskiego (9x~IIIAb) - znak w opisie ~ oznacza, że znaczek jest zbliżony do tej odmiany, ale nietypowy, drugi 3Iax2 Schmutz.

Fi.IIIax2
800 PLN
12558

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2(nakład 2040 sztuk) na fotografii z nadrukiem na froncie "POCZTÓWKA FWiS", gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.IIIax2
3 000 PLN
12559

1941 Wdowa pierwszego wydania na w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 (nakład 2040 sztuk) na obiegowej kartce, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.IIIax2
1 500 PLN
12560

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze z3 (nakład 1200 sztuk), gwarancja i oznaczenie.

Fi.IIIaz3
260 PLN
12561

1941 Wdowa pierwszego wydania na w kolorze ciemnobrązowym na papierze z3 (nakład 300 sztuk) na kartce świątecznej z ręcznie wykonana ilustracją świąteczną na odwrocie kartki, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.IIIaz3
2 000 PLN
12562

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze szarooliwkowym na papierze x2 (nakład 180 sztuk), znaczek z bardzo rzadko występującą usterką druku w postaci "gwoździa" - drobnej cząstki stałej, która dostała się na matrycę znaczka i objawia się w postaci jej odbitki w postaci plamy i nie odbitym wokół obrazku znaczka, takie usterki druku są niezwykle rzadkie i ciekawe, znane na pojedynczych egzemplarzach, znaczek posiada nieznaczne ubytki papieru na całej powierzchni spowodowane niewłaściwym siłowym odklejaniem, brak prześwitek, bardzo ciekawy egzemplarz o doskonałej prezencji mimo drobnego uszkodzenia powierzchni odwrotnej strony znaczka w dobrym stanie, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IIcx2
1 200 PLN
12563

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze szarooliwkowym na papierze białym gładkim cienkim - według Machowskiego 7x II.C.a (nakład 180 szt.), pochodzi ze wspaniałej kolekcji Manfreda G.Hebera, autora najbardziej szczegółowego Katalogu Poczt Obozowych, gdzie jest skatalogowany jako 0.2.5 kolor lavendelgrün 29D3, adnotacja i opis na odwrocie, piękny stan, gwarancja Krawczyk, z opisem według Machowskiego (7x) Schmutz.

Fi.IIcx2
1 200 PLN
12564

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze karminowym na papierze białym gładkim bibułkowym o grubości 0,060 mm, pochodzi ze wspaniałej kolekcji Manfreda G.Hebera, autora najbardziej szczegółowego Katalogu Poczt Obozowych gdzie jest skatalogowana jako 0.4.3.2 kolor braunrot 10C6, adnotacja na odwrocie (nakład część z 200 sztuk), widoczny ślad podlepki, gwarancja i opis 4Iax1 Schmutz.

Fi.IVax1
800 PLN
12565

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, dwa skrajne znaczki w kolorze karminowym (różowokarminowym) na papierze białym gładkim bibułkowym o grubości 0,060 mm, pochodzi ze wspaniałej kolekcji Manfreda G.Hebera, autora najbardziej szczegółowego Katalogu Poczt Obozowych gdzie są skatalogowane jako 0.4.3.2 kolor braunrot 10C6, adnotacja na odwrocie (nakład ogółem 200 sztuk), drugi ze znaczków obok rzadszego odcienia posiada unikalny na tym wydaniu duży margines po prawej (zamiast małego na dole), gwarancja i opis pierwszy według Machowskiego (11v), drugi sygnowany Kalawski, gwarancja i opis (4Iax1) Schmutz.

Fi.IVax1
4 000 PLN
12566

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, odmiana w kolorze skrajnie ciemnokarminowym - według Machowskiego 11x (Fi. razem z różowokarminowym tworzą IVax2 nakład 200 szt.), na papierze białym gładkim cienkim, pochodzi ze wspaniałej kolekcji Manfreda G.Hebera, autora najbardziej szczegółowego Katalogu Poczt Obozowych gdzie jest skatalogowana jako 0.4.2.4 kolor tiefrot 10C8, adnotacja i opis na odwrocie, gwarancja Krawczyk, z opisem według Machowskiego (11x) Schmutz.

Fi.IVax2
1 600 PLN
12567

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze szaroniebieskim gładkim średnim o grubości 0,120 mm (nietypowo grubym), pochodzi ze wspaniałej kolekcji Manfreda G.Hebera, autora najbardziej szczegółowego Katalogu Poczt Obozowych gdzie jest skatalogowana jako 0.1.4.3 kolor kadettblau 21C5, adnotacja na odwrocie (nakład niewielka część z 300 sztuk), gwarancja i opis 1Iau Schmutz.

Fi.Iau
500 PLN
12568

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, dwa skrajne odcienie znaczków w kolorze ultramarynowym na papierze szaroniebieskim gładkim średnim o grubości 0,120 mm (nietypowo grubym), pochodzą ze wspaniałej kolekcji Manfreda G.Hebera, autora najbardziej szczegółowego Katalogu Poczt Obozowych gdzie są skatalogowane jako 0.1.4.3 kolor kadettblau 21C5, adnotacja na odwrocie (nakład niewielka część z 300 sztuk), gwarancja i opis: ciemny według Machowskiego (2s) Schmutz, Krawczyk, jasny (1au) Schmutz.

Fi.Iau
1 000 PLN
12569

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze szaroniebieskim gładkim średnim u (nakład 300 sztuk), gwarancja i opis według Machowskiego (2s) Schmutz.

Fi.Iau
350 PLN
12570

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze ultramarynowym (odcień szarawy) na papierze białym gładkim cienkim, pochodzi ze wspaniałej kolekcji Manfreda G.Hebera, autora najbardziej szczegółowego Katalogu Poczt Obozowych gdzie jest skatalogowana jako 0.1.2.1 kolor szaroniebieski 21C6, adnotacja i opis na odwrocie (nakład część z 300 sztuk), gwarancja i opis 1Iax2 Schmutz.

Fi.Iax2
400 PLN
12571

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, dwa skrajne odcienie znaczków w kolorze ultramarynowym na papierze żółtawym żeberkowanym grubym o grubości 0,110 mm, pochodzą ze wspaniałej kolekcji Manfreda G.Hebera, autora najbardziej szczegółowego Katalogu Poczt Obozowych gdzie są skatalogowane jako 0.1.6.3 kolor szaroniebieski 22C5, adnotacja na odwrocie, gwarancja i opis według Machowskiego (2z) Schmutz.

Fi.Iaz3
1 000 PLN
12572

1941 Wdowa pierwszego wydania na w kolorze ultramarynowym na papierze z3 (nakład 2000 sztuk) na obiegowej kartce z ręcznie wykonana ilustracja "dwa ptaki za drutami" na odwrocie kartki, gwarancja i oznaczenie.

Fi.Iaz3
2 500 PLN
12573

1941 próba Wdowy pierwszego wydania w kolorze szaroniebieskim na papierze x1, znane dotychczas 3 sztuki; jeden czysty i dwa stemplowane, zaplamienie jak na ilustracji, gwarancja i fotoatest Szymczak.

Fi.Ix1 P
6 000 PLN
12574

1941 list z poczty polowej w Monachium do oflagu IIC w Woldenbergu (Dobiegniew). Rzadka korespondencja do obozu.


150 PLN
12575

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze szarym gładkim bibułkowym na "nietypowej przesyłce" w formie rezerwowej karty do gry; znaczek unieważniono kasownikiem okolicznościowym TYDZIEŃ ŚWIĘTA W.F. i SPORTU, na skanie widać prześwitujący lustrzany opis odmiany "IAc" według Machowskiego i gwarancję, odcień żółtawy daje klej jakim znaczek przylepiono do karty, gwarancja i opis według Machowskiego (IAc) Schmutz.

Fi.1ay1
2 400 PLN
12576

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramaryny na papierze bibułkowym y1 (nakład 1264 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1ay1
100 PLN
SOLD
12577

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramaryny na papierze bibułkowym y1 (nakład 1264 sztuk), gwarancja i oznaczenie.

Fi.1ay1
180 PLN
12578

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramaryny na papierze bibułkowym y1 (nakład 1264 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1ay1
180 PLN
12579

1942 Wdowa drugiego wydania na w kolorze szaro oliwkowym na papierze z2 (nakład 1173 sztuki) na obiegowej kartce unieważniona stemplem okolicznościowym Święta WF i sportu, gwarancja i oznaczenie pod znaczkiem (treść wypisana ołówkiem inaczej niż adres).

Fi.2cx2
1 800 PLN
12580

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze żółtobrązowym na papierze x2 o nakładzie 175 sztuk, gwarancja i oznaczenie.

Fi.3IIex2
650 PLN
12581

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 o nakładzie 1014 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3ax2
250 PLN
12582

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 o nakładzie 1014 sztuk, ślad po podlepce, gwarancja i oznaczenie.

Fi.3ax2
100 PLN
SOLD
12583

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze bibułkowym y1 (nakład 217 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3ay1
600 PLN
12584

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze w kolorze ciemnobrązowym na papierze y2 (nakład 208 sztuk), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3ay2
600 PLN
12585

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze lilabrązowym na papierze x2 (nakład 953 sztuk), gwarancja i oznaczenie.

Fi.3cx2
220 PLN
12586

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, kasowany znaczek w kolorze lilabrązowym na papierze białym gładkim cienkim, o rzadkim bardzo ciemnym i kontrastowym odcieniu, odmiana barwy niespotykana na żadnym innym znaczku tego wydania, mimo małej prześwitki zachowany w ładnym stanie, sygnowany Kronenberg, gwarancja i opis (3IIcx2) Schmutz.

Fi.3cx2
600 PLN
12587

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze lilabrązowym na papierze x2 o nakładzie 953 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3cx2
150 PLN
12588

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze karminowobrązowym na papierze x2 o nakładzie 183 sztuk, gwarancja i oznaczenie.

Fi.3dx2
850 PLN
12589

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze żółtobrązowym na papierze u (nakład 1158 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3eu
180 PLN
12590

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze jasnobrązowym na papierze u (nakład 981 sztuk), gwarancja i oznaczenie.

Fi.3fu
220 PLN
12591

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze karminowym na papierze x2 o nakładzie 1074 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.4ax2
130 PLN
12592

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze karminowym na papierze bibułkowym y1 (nakład 1376 sztuk), gwarancja i oznaczenie Jendroszek.

Fi.4ay1
120 PLN