Page:
Postal stationery
Poz# Features Catalog Description Actual price
16612
Fi.Cp1I

1918 wydanie warszawskie, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowym znaczku za 2,5 fen; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 24; dobry stan zachowania.

160 PLN
16613
Fi.Cp1I

1918 wydanie warszawskie, rzadka karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowych znaczkach za 2/5 fen i 5 fen; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 20; bardzo dobry stan zachowania.

500 PLN
16614
Fi.Cp1I

1918 wydanie warszawskie, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowym znaczku za 2,5 fen, pęknięta poziomo lewa jedynka nominału; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 11; bardzo dobry stan zachowania.

60 PLN
16615
Fi.Cp2I

1918 wydanie warszawskie; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 12; doskonały stan zachowania.

50 PLN
16616
Fi.Cp2I

1918 wydanie warszawskie; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 12; dobry stan zachowania (na odwrocie dwa niewielkie odbarwienia); gwarancja Schmutz.

40 PLN
16617
Fi.Cp2I

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 21.

50 PLN
16618
Fi.Cp2I

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 6, prawa kropka w drugiej linii kropkowanej wydłużona i ukośnie skierowana w górę.

50 PLN
16619
Fi.Cp2II

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 21.

50 PLN
16620
Fi.Cp2II

1918 wydanie warszawskie, unikalna odmiana - belka zakrywająca nadruk "Postkarte" ciągła (nie dzielona)!!! rozbity nadruk, obie 5 zniekształcone i zalane; uszkodzone P w wyrazie Poczta; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - prawdopodobnie typ 4; karta pionowo zgięta.

200 PLN
16621
Fi.Cp4

1918 wydanie lubelskie, karta skasowana grzecznościowo 17.I w Lublinie; całostki tego wydania kasowane z oryginalnego obiegu - bardzo wysoka wycena katalogowa!

100 PLN
16622
Fi.Cp4a

1918 wydanie lubelskie, całostka typu 1 na kartonie szarym.

120 PLN
16623
Fi.Cp4ax

1918 wydanie lubelskie, całostka na papierze żółtawoszarym x.

100 PLN
16624
Fi.Cp4ay-by

1918 wydanie lubelskie, dwie karty za 15 hal na kartonie brązowoszarym z nadrukami w kolorze czerwonobrązowym i brązowoczerwonym typu 1 (opis patrz "Przegląd Filatelistyczny 3/2014), czyste (Fi.240.-).

180 PLN
16625
Fi.Cp4by

1918 wydanie lubelskie, całostka w kolorze brązowo czerwonym na papierze y.

100 PLN
16626
Fi.Cp4x, y

1918 wydanie lubelskie, karty za 15 hal w dwóch typach opisanych w numerze 3/2014 "Przeglądu Filatelistycznego":

górna z nadrukiem typu 1 na kartonie żółtawoszarym, co ciekawe znak opłaty jest o wiele jaśniejszy od belek zasłaniających napisy niemieckie;

dolna w bardzo rzadkim typie 2 na kartonie brązowoszarym, najważniejszymi cechami odróżniającymi ten typ jest większa odległość górnej belki od znaku opłaty (10,8mm zamiast 10mm) i przesunięcie dolnej belki wyraźnie pod znak opłaty (prawa krawędź belki kończy się 3mm za linią pionową wyznaczoną przez lewą ramkę znaku opłaty);

na karcie albumowej ze zbioru Janusza Adamczyka.

1 600 PLN
16627
Fi.Cp5

1918 wydanie lubelskie, dwie karty za 25 hal:

górna z miejscowego obiegu przesłana 26.I.1919 w Lublinie, karton szary;

dolna czysta na kartonie ciemnoszarym;

na karcie albumowej ze zbioru Janusza Adamczyka.

800 PLN
16628
Fi.Cp5y

1918 wydanie lubelskie, karta na kartonie żółtobrunatnym.

120 PLN
16629
Fi.Cp5y

1918 wydanie lubelskie, karta na kartonie żółtobrunatnym z czarnym nadrukiem, na odwrocie delikatne ślady po podlepkach.

120 PLN
16630
Fi.Cp5y

1918 wydanie lubelskie, całostka na papierze brązowoszarym y.

100 PLN
16631
Fi.Ca2

1919 wydanie krakowskie, pocztowy adres przesyłkowy z nadrukiem typu 23; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja z opisem Schmutz.

240 PLN
SOLD
16632
Fi.Ca2

1919 wydanie krakowskie, pocztowy adres przesyłkowy z nadrukiem typu 11; bardzo dobry stan zachowania; na odwrocie drugostronna przebitka nadruku (abklatsch); gwarancja z opisem Schmutz.

320 PLN
SOLD
16633
Fi.Ca2

1919 wydanie krakowskie, przekaz paczkowy w języku niemieckim z nadrukiem typu 23 przeznaczonym dla adresu przesyłowego Ca3 przedrukowany pomyłkowo na adresie Ca2, rzadkie, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

2 000 PLN
16634
Fi.Ca2

1919 wydanie krakowskie, podwójny pocztowy adres przesyłowy z częścią na pobranie z nadrukiem typ 6, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

800 PLN
SOLD
16635
Fi.Ca3

1919 wydanie krakowskie, podwójny pocztowy adres przesyłowy w języku niemieckim, polskim i rosyjskim z częścią na pobranie z nadrukiem typ 33, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

800 PLN
16636
Fi.Ca3

1919 wydanie krakowskie, podwójny pocztowy adres przesyłowy z częścią na pobranie z nadrukiem typ 20, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

800 PLN
16637
Fi.Ca3

1919 wydanie krakowskie, podwójny pocztowy adres przesyłowy z częścią na pobranie z nadrukiem typ 34, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

640 PLN
SOLD
16638
Fi.Ca3

1919 wydanie krakowskie, podwójny pocztowy adres przesyłowy z częścią na pobranie z nadrukiem typ 14, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

800 PLN
16639
Fi.Ca3

1919 wydanie krakowskie, podwójny pocztowy adres przesyłowy w języku niemieckim z częścią na pobranie z nadrukiem typ 33, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

800 PLN
16640
Fi.Ca3

1919 wydanie krakowskie, podwójny pocztowy adres przesyłowy z częścią na pobranie z nadrukiem typ 20, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

800 PLN
16641
Fi.Cp.16xII

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 111.

70 PLN
16642
Fi.Cp10II

1919 wydanie krakowskie, rzadka całostka z nadrukiem typu 14 nie katalogowanym na tej karcie!!! na odwrocie prywatny dodruk, do kartki dołączona metryczka autorstwa prof.St.Miksteina z wymiarami nadruku i opisem typu; uwaga! wpisany przedwojenny numer całostki - "Kartka Nr.9" (aktualnie Cp.10); bardzo dobry stan zachowania (minimalne, praktycznie niezauważalne drobne przebarwienia).

4 000 PLN
16643
Fi.Cp12II

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 96; koniczynka zamiast rombu, jedynka w nominale bez chorągiewki, podniesiona kropka, gwarancja Korszeń.

70 PLN
16644
Fi.Cp12II

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 96 - koniczyna zamiast rombu i podniesiona kropka.

70 PLN
16645
Fi.Cp14IIx

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 33, gwarancja Pelczar.

50 PLN
16646
Fi.Cp14IIx

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 44.

40 PLN
16647
Fi.Cp14IIx

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 42, niewielkie naderwanie z prawej strony.

40 PLN
16648
Fi.Cp14IIx

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem 33 z obiegu pocztowego z Szymbarku, gwarancja Schmutz.

80 PLN
16649
Fi.Cp14IIx

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 65 - przecinek zamiast kropki, gwarancja Pelczar.

50 PLN
16650
Fi.Cp14IIy

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 129.

60 PLN
16651
Fi.Cp14IIy

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 33.

70 PLN