Page:
Overprint editions 1918-1919
Poz# Features Catalog Description Actual price
988
Fi.8II B
Mi.14II 

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 5/2,5 fen. z nadrukiem drugą formą, z opisanym ostatnio przez L.Schmutza i K.Sztabę rzadkim błędem na poz.70 "ukośna kreseczka z lewej strony litery c" (błąd na tym znaczku to Fi.250.-, 300.- lub 375.-), gwarancja Korszeń.

150 PLN
989
Fi.8II B8
Mi.14II

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy z błędem "Poczto", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

80 PLN
990

Fi.8II B12
Mi.14II

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok z nadrukiem drugiej formy, dolny lewy znaczek z błędem "Pelska", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

260 PLN
991

Fi.8INo
Mi.14IK

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z rzadkim nadrukiem odwrócony pierwszej formy z nadrukami dla poz. 21-22, nadruk z charakterystycznie przesuniętym nadrukiem przechodzącym na sąsiedni znaczek, niewielkie ślady po podlepkach, dobry stan zachowania, Fischer 6.000,- zł, fotoatest Schmutz.

4 000 PLN
992
Fi.8MK
Mi.14

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem - brak nadruku trzeciej i czwartej kreski, gwarancja Korszeń.

80 PLN
993
Fi.8P2

1918 wydanie PP/GGW, próba nadruku z jedną krótką belką zamiast dwóch, odstęp między drugą, a trzecią kreską ponad 3 mm, podlepka na marginesie, gwarancja Mikstein.

2 200 PLN
994
Fi.8P2

1918 wydanie PP/GGW, próba nadruku na znaczku za 2,5 fen., nadruk z jedną kreska zasłaniającą napis "DETSCHES REICH", Fischer 3.000,- zł, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

1 200 PLN
995
Fi.8aI B
Mi.14I 

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków za 5/2,5 fen. z przesuniętym w prawo nadrukiem pierwszą formą, z pokazanymi ostatnio przez L.Schmutza i K.Sztabę błędami na poz.65 i 66 "uszkodzony brzuszek i chorągiewka cyfry 5", gwarancja i opis Krawczyk.

80 PLN
996
Fi.8aI B
Mi.14I 

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków za 5/2,5 fen. z przesuniętym w lewo nadrukiem pierwszą formą, prawy z opisanymi ostatnio przez L.Schmutza i K.Sztabę błędami na poz.30 "uszkodzone t w Poczta i czwarta kreska silnie wcięta od dołu", gwarancja i opis Krawczyk.

80 PLN
997

Fi.8aI B
Mi.14I 

1918 wydanie PP/GGW, marginesowy czworoblok znaczków za 5/2,5 fen. z przesuniętym w lewo nadrukiem pierwszą formą, lewy górny z opisanym ostatnio przez L.Schmutza i K.Sztabę błędem na poz.69 "uszkodzona a w Poczta", na marginesie widoczny fragment numeru nakładu znaczka podstawowego, gwarancja i opis błędu Schmutz.

160 PLN
998
Fi.8aI B1
Mi.14I

1918 wydanie PP/GGW, parka z nadrukiem pierwszej formy, prawy znaczek z błędem "Pocata", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

60 PLN
999

Fi.8aIB1
Mi.14I

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok z nadrukiem pierwszej formy, prawy górny znaczek z błędem "Pocata", gwarancja i oznaczenie Schmutz.

60 PLN
1000

Fi.8aIB1
Mi.14I

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem pierwszej formy, górny prawy znaczek z błędem "Pocata", podlepki na górnym marginesie i dziura, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

200 PLN
1001
Fi.8aIB2
Mi.14I

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem pierwszej formy, lewy znaczek z błędem "kropla między o i c", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

50 PLN
1002
Fi.8aI B2
Mi.14I

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków za 5/2,5 fen. z nadrukiem pierwszą formą, prawy znaczek z błędem na poz.16 "kropka miedzy o a c", gwarancja i opis Schmutz.

50 PLN
1003

Fi.8aIB4
Mi.14I

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok z nadrukiem pierwszej formy, lewy dolny znaczek z błędem "brak trzeciej kreski", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

50 PLN
1004
Fi.8aIB MK
Mi.14I

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem pierwszej formy z błędem "prosta chorągiewka cyfry 5", gwarancja i opis Korszeń.

80 PLN
1005
Fi.8aII B
Mi.14II 

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 5/2,5 fen. z nadrukiem drugą formą, z rzadkim błędem nadruku GGW "kropka między n w Gen. i pierwszym a w Warschau", bez podlepki, ale z lekkim zmatowieniem na gumie, liczony jak podlepkowy, gwarancja Korszeń.

80 PLN
1006
Fi.8aIIB7
Mi.14II

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem drugiej formy, dolny znaczek z błędem "odwrócone k", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

80 PLN
1007
Fi.8aIIB8
Mi.14II

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy z błędem "Poczto", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

80 PLN
1008
Fi.8aII B8+B13
Mi.14II 

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków za 5/2,5 fen. z nadrukiem drugą formą, z błędami na poz.86 i 87, "Poczto" i "wykrzyknik", gwarancja z opisem Krawczyk.

360 PLN
1009
Fi.8aIMK
Mi.14I

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z silnie przesuniętym nadrukiem pierwszej formy, fragmenty sześciu! cyfr 5 z różnych pozycji, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

160 PLN
1010
Fi.8bII
Mi.14II

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem drugiej formy z poz. 24-25, lewy znaczek z błędem "ścieniona litera c", gwarancja i opis Schmutz.

80 PLN
1011

Fi.8bII B8
Mi.14II

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok z nadrukiem drugiej formy, górny prawy znaczek z błędem "Poczto", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

100 PLN
1012
Fi.9I
Mi.15I

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z bardzo silnym abklaczem, gwarancja Schmutz.

100 PLN
1013
Fi.9IB1
Mi.15I

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem pierwszej formy, prawy znaczek z błędem "Pocata", gwarancja i oznaczenie Schmutz.

100 PLN
1014
Fi.9IIB11
Mi.14II

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy z poz. 65 z błędem "ścięte lsk i spacja po Polska", gwarancja Wiatrowski.

300 PLN
1015
Fi.9I MK
Mi.15I

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem pierwszej formy, numer HAN na marginesie, gwarancja Korszeń.

160 PLN
1016
Fi.9I MK
Mi.15I

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z silnie przesuniętym nadrukiem pierwszej formy, dolny znaczek bez nowego nominału, gwarancja Korszeń.

360 PLN
1017
Fi.9I MK
Mi.15I

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z silnie przesuniętym nadrukiem pierwszej formy, gwarancja Korszeń.

220 PLN
1018
Fi.9Ia, b, c
Mi.15I

1918 wydanie PP/GGW, znaczki z nadrukiem pierwszej formy we wszystkich katalogowanych odmianach z nadrukiem GGW; farbą anilinową, półbłyszczącym i silnie błyszczącym, wszystkie znaczki z gwarancją Schmutz, oba droższe z opisem.

360 PLN
1019

Fi.9aI
Mi.15I

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok z nadrukiem pierwszej formy, nadruk GGW farbą anilinową, gwarancja i oznaczenie Weźranowski.

550 PLN
1020

Fi.9aI B4
Mi.15I

1918 wydanie PP/GGW - UNIKALNY JEDYNY ZNANY, czworoblok znaczków z silnie przesuniętym w pionie nadrukiem pierwszą formą na anilinowym GGW - na górze powstały odmiany znaczków za 5/3 fen. z Nd.5 na dole znaczka, na dole "swoiste" unikalne znaczki za 3 fen. z I formy - istnieje tylko dziewięć sztuk znaczków zwykłych i jeden z błędem na poz.97 "brak trzeciej kreski" - w prawym dolnym rogu tego czworobloku, znaczki te powstały przypadkowo na skutek przesunięcia nadruku w pionie, ale każdy urzędnik pocztowy mając taki pojedynczy znaczek na liście musiałby uznać go jako opłatę 3 fenigową, piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

4 000 PLN
1021
Fi.9aI B4
Mi.15I

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 5/3 fen. z nadrukiem pierwszą formą na anilinowym nadruku GGW, z błędem na poz.97 "brak trzeciej kreski" (Fi.200.-), sygnowany GRODZKI, gwarancja i opis Schmutz.

160 PLN
1022
Fi.9aII
Mi.15II

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy, nadruk GGW farbą anilinową, gwarancja i opis Korszeń.

800 PLN
1023
Fi.9aIIB
Mi.15II

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy z poz. 60 z rzadkim błędem występującym w części nakładu "spacja po cyfrze 5 i cienka trzecia kreska", nadruk GGW farbą anilinową, gwarancja i opis Schmutz.

1 900 PLN
1024
Fi.9bIB
Mi.15I 

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 85 z usterką "uszkodzone a w Poczta", gwarancja i opis Schmutz.

80 PLN
1025

Fi.9bIB1
Mi.14I

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok z przesuniętym nadrukiem pierwszej formy, górny prawy znaczek z błędem "Pocata", podlepki na górnym marginesie, poza tym w pięknym stanie, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

400 PLN
1026
Fi.9bI B1
Mi.15I

1918 wydanie PP/GGW, parka z nadrukiem pierwszej formy, prawy znaczek z błędem "Pocata", podlepki na marginesie, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

240 PLN
1027
Fi.9bIB1-5, B16
Mi.15I

1918 wydanie PP/GGW, kompletny arkusz z lekko ukośnym nadrukiem pierwszej formy, komplet katalogowanych błędów i liczne usterki, doskonały materiał badawczy i porównawczy, arkusz w bardzo dobrym stanie, na kilku dolnych znaczkach w arkuszu żółte plamki na gumie, gwarancja i oznaczenie na jednym znaczku Wiatrowski.

4 500 PLN