Page:
Overprint editions 1918-1919
Poz# Features Catalog Description Actual price
908
Fi.2
Mi.2

1918 seria pomnikowa, znaczek stemplowany kasownikiem prowizorycznym Kutna, gwarancja Korszeń.

20 PLN
909
Fi.2
Mi.2

1918 seria pomnikowa, znaczek z brzegowym uszkodzeniem rysunku znaczka.

60 PLN
910
Fi.2
Mi.2

1918 seria pomnikowa, znaczek z usterkami liter o, gwarancja Korszeń.

20 PLN
911
Fi.2

1918 seria pomnikowa - ŻYCHLIN, znaczek za 5 f./2 gr. ostemplowany rzadkim kasownikiem prowizorycznym w Żychlinie, gwarancja i opis Schmutz.

120 PLN
912

Fi.2 B3
Mi.2 

1918 seria pomnikowa, prawy górny znaczek z błędem "kropka między nóżkami litery k", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

50 PLN
913
Fi.2-4, Cp2I

1918 seria pomnikowa, trzy pierwsze znaczki skasowane 16.1.1919 na karcie przedrukowej wydania warszawskiego datownikiem urzędu Warszawa 1 z wyróżnikiem "q"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

50 PLN
914


Fi.2-5
Mi.2-5

1918 seria pomnikowa, seria w czworoblokach, górne znaczki ślad po podlepce, gwarancja Korszeń.

220 PLN
915

Fi.2-5
Mi.2-5

1918 seria pomnikowa, seria w stemplowanych czworoblokach, gwarancja Korszeń.

80 PLN
916
Fi.2-5

1918 seria pomnikowa, seria kasowana na wycinkach.

50 PLN
917

Fi.2-5 No

1918 seria pomnikowa, seria znaczków z nadrukami odwróconymi, znaczek za 5/2 fen. dodatkowo ze znacznie przesuniętym w lewo, mikroskopijny slad podlepki, pozostałe mocniejszymi śladami po podlepkach, ładny stan zachowania, gwarancja firmowa Witkowski Poznań, sygnatura Rachmanow, gwarancja Gryżewski.

2 400 PLN
918
Fi.2-5B
Mi.2-5

1918 seria pomnikowa, seria w stemplowanych arkuszach, liczne błędy i usterki; arkusz znaczka za 5 fen,: poz. 5 "duża kropka", poz. 10 "kropka w prawej cyfrze 5", poz. 12 B1 "Poezta", poz. 17 B2 "wyszczerbione N", poz. 20 B3 "kropka w k", poz. 22 B6 "plamka przylegająca do l", poz. 32 "prawa 5 zniekształcona", poz. 45 "podłużna kropka", poz. 52 "prawa 5 przerwane u dołu", arkusz znaczka za 10 fen,: poz. 6 i 12 B1 "Poezta", poz. 17 B2 "wyszczerbione N", poz. 20 B3 "kropka w k", poz. 22 B6 "plamka przylegająca do l", poz. 31 B7 "I zamiast 1", poz. 36 "prawe O otwarte u góry", poz. 45 "podłużna kropka", arkusz znaczka za 25 fen,: poz. 6 "prawa 2 przerwane u góry", poz. 12, 15 i 21 "prawe 2 zniekształcone", poz. 17 "lewe 2 zniekształcone", poz. 38 "obie 5 zniekształcone", arkusz znaczka za 50 fen,: poz. 12 B1 "Poezta", poz. 17 B2 "wyszczerbione N", poz. 20 B3 "kropka w k", poz. 22 "ścięte z", poz. 25 i 31 "prawe 0 przerwane u góry", poz. 42 "inne zakończenie prawej 5 u dołu", bardzo dobry stan zachowania, znakomite jako materiał badawczy i porównawczy.

3 200 PLN
919
Fi.2B
Mi.2 

1918 seria pomnikowa, znaczek z usterką z poz. 15 "uszkodzone cz", gwarancja i opis Schmutz.

40 PLN
920
Fi.2B1
Mi.2

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

40 PLN
921
Fi.2B5
Mi.2

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "prawa cyfra 5 z kropką wewnątrz", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

70 PLN
922
Fi.2B6
Mi.2

1918 seria pomnikowa, prawy znaczek z błędem "plamka przylegająca do l", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

100 PLN
923
Fi.2MK
Mi.2

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem.

40 PLN
SOLD
924
Fi.3
Mi.3

1918 seria pomnikowa, parka z silnie w poziomie przesuniętym nadrukiem, gwarancja Miszczak.

100 PLN
SOLD
925
Fi.3
Mi.3 

1918 seria pomnikowa, parka z silnie w poziomie przesuniętym nadrukiem.

90 PLN
926
Fi.3
Mi.3 

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem w poziomie w lewo, gwarancja Walisch.

60 PLN
927
Fi.3
Mi.3 

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

70 PLN
928

Fi.3 B

1918 seria pomnikowa, czworoblok znaczków za 10f/6 gr. z niekatalogowanymi błędami "uszkodzone k" i "wyszczerbione s".

60 PLN
929
Fi.3 B1-4, B6-8
Mi.3

1918 seria pomnikowa, stemplowany arkusz sprzedażny z błędami: B1 "Poezta", B2, B3, B4, B6, B7, B8.

380 PLN
930
Fi.3 B3

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen./6 gr. z błędem na poz.20 "kropka pomiędzy nóżkami litery k", gwarancja i opis Schmutz.

40 PLN
931
Fi.3B
Mi.3 

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem z poz. 18 z błędem występującym w niewielkiej części nakładu w postaci "spacji przed lewą cyfrą 10", nie katalogowane, gwarancja i opis Schmutz.

120 PLN
932

Fi.3B1
Mi.3 

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

40 PLN
933

Fi.3B1
Mi.3 

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", górne znaczki podlepka, gwarancja i opis Schmutz.

70 PLN
934
Fi.3B2
Mi.3

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "wyszczerbione N", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

15 PLN
935
Fi.3B2
Mi.3

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "wyszczerbione N", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

30 PLN
936
Fi.3B3
Mi.3

1918 seria pomnikowa, trzy znaczki z błędem "kropka w k w Polska" z różnych faz narastania tego błędu aż do całkowitego rozbicia litery k, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

120 PLN
937
Fi.3B8
Mi.3

1918 seria pomnikowa, prawy znaczek z błędem "plamka przylegająca do l u dołu", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

40 PLN
938
Fi.3MK
Mi.3

1918 seria pomnikowa, parka znaczków z silnie przesuniętym nadrukiem bez nominału.

150 PLN
SOLD
939
Fi.3MK
Mi.3

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem bez nominału.

80 PLN
940
Fi.3MK
Mi.3

1918 seria pomnikowa, parka znaczków z silnie przesuniętym nadrukiem.

100 PLN
SOLD
941


Fi.3No
Mi.3K 

1918 seria pomnikowa, narożny czworoblok znaczków z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

280 PLN
942Fi.3No
Mi.3K 

1918 seria pomnikowa, czworoblok z odwróconym nadrukiem, górne dwa znaczki podlepka, gwarancja Mikulski.

180 PLN
943Fi.3No
Mi.3K 

1918 seria pomnikowa, czworoblok z nadrukiem odwróconym dwa znaczki podlepka, gwarancja Schmutz.

160 PLN
944


Fi.3No B2
Mi.3K

1918 seria pomnikowa, 25-blok znaczków z nadrukiem odwróconym, w tym znaczek z błędem "uszkodzona prawa górna część litery N", gwarancja Korszeń.

2 250 PLN
945


Fi.3No B2
Mi.3K 

1918 seria pomnikowa, czworoblok z odwróconym nadrukiem, lewy dolny znaczek na ilustracji z błędem "wyszczerbione N", gwarancja Korszeń.

200 PLN
946
Fi.4
Mi.4

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem występującym tylko w końcowej fazie druku z poz. 37 "szczątkowo odbita litera F", rzadkie.

60 PLN
947
Fi.4 B1

1918 seria pomnikowa, znaczek za 25 fen./10 gr. z błędem na poz.12 "Poezta" (Fi.250.-), gwarancja i opis Schmutz.

250 PLN
SOLD