The auctions ends in:

Page:
General Government
Poz# Features Catalog Description Actual price
3465

1942 sądowy dowód doręczenia wysłany z agencji Czorsztyn do Krościenka.

40 PLN

3466

1942 sądowy dowód doręczenia wysłany z agencji Szaflary do Dunajca.

40 PLN

3467

1942 sądowy dowód doręczenia wysłany z agencji Ochotnica przez Nowy Sącz do Krościenka.

40 PLN

3468

1942 (?) "Frei durch Ablösung Reich" koperta urzędowa "Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Abteilung Strassenbau Dienststelle Warschau" zwolniona od opłaty pocztowej wysłana do Otwocka; dobry stan zachowania (ślady archiwizacji).

40 PLN

3469

1942 specjalna koperta listu urzędowego "GENERALGOUVERNEMENT DER GOUVERNEUR DES DISTRIKTS GALIZIEN", czysta; walor w słabszym stanie zachowania (koperta u góry ukośnie zgięta).

30 PLN

3470

1942 listownik (część na odpowiedź) wysłany 10.12 z Suchedniowa do Oflagu VIB, ładna odbitka kasownika nadawczego "SUCHEDNIOW ÜBER KIELCE (DISTR. RADOM)" z wyróżnikiem "a"; stempelek cenzury obozowej nr.3; dobry stan zachowania.

50 PLN

3471
Fi.9

1943 "Hauptgruppe Gewerbliche Wirtschaft und Verkehr in der Zentralkammer" - 8 gr frankatura mechaniczna, idealnie odciśnięta na kopercie listu miejscowego (druki) przesłanego 6.8 w Krakowie (Fi.750.-); rzadko spotykane ostemplowanie Generalnego Gubernatorstwa, walor w dobrym stanie zachowania; wysoka wycena katalogowa; gwarancja Schmutz.

600 PLN

3472
Fi.29; Fcp4

1943 "Führer befiehl - wir folgen Den!" kasownik propagandowy z okazji 10 rocznicy dojścia Hitlera do władzy; znaczek ostemplowany okolicznościowo 30.I w Krakowie na odwrocie formularza Wysyłkowego Biura Filatelistycznego w Krakowie, sporządzonego z całostki polskiej z królem Kazimierzem Jagiellończykiem; dobry stan zachowania.

50 PLN

3473
Fi.44

1943 dowód nadania ze Lwowa opłacony znaczkiem wydania obiegowego - widoki zabytkowych budowli za 20 gr.

100 PLN

3474
Fi.49, 75

1943 list polecony w kopercie firmowej wysłany 27.I z urzędu Warszawa C1 do Sochaczewa, datownik nadawczy z wyróżnikiem "ae"; datownik odbiorczy SOCHACZEW (DISTR. WARSCHAU) z wyróżnikiem "a" na odwrocie; walor w dobrym stanie zachowania (ślady archiwizacji).

40 PLN

3475
Fi.69, 77, 112

1943 polecony list pobraniowy wysłany 27.8 z Krakowa do Sochaczewa; na odwrocie zalepka listowa firmy PIONIER i kasownik odbiorczy; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

120 PLN

3476
Fi.75

1943 kartka z warszawy do Bydgoszczy, znaczek unieważniony wirnikiem WARSCHAU 2 am.

30 PLN

3477
Fi.75, Fp1c

1943 kartka na formularzu pocztowym z obiegu pocztowego.

20 PLN

3478
Fi.78

1943 list z Krakowa do Lipska, znaczek unieważniony wirnikiem okolicznościowym.

25 PLN

3479
Fi.101-03 Pw3

1943 urodziny Hitlera, narożnikowa czysta seria w parkach poziomych z oznaczeniem na dolnym marginesie ENTWW.: + podpis projektanta (Fi.+50% dopłaty), bardzo dobry stan zachowania.

40 PLN

3480
Fi.104

1943 Mikołaj Kopernik - 400 rocznica śmierci, znaczek z dolnym marginesem (częściowe pustopole) z pełną gumą, skasowany okolicznościowo.

20 PLN

3481

Fi.104

1943 400. rocznica śmierci Mikołaja Kopernika, czworoblok z wyraźnym górnym "pustopolem"gw. Mikstein.

120 PLN

3482
Fi.104; 31

1943 Mikołaj Kopernik - 400 rocznica śmierci, karta maksimum; bardzo dobry stan zachowania.

150 PLN

3483
Fi.104; 31

1943 Mikołaj Kopernik - 400 rocznica śmierci, znaczek skasowany okolicznościowo na specjalnej karcie; bardzo dobry stan zachowania.

100 PLN

3484
Fi.104I

1943 Mikołaj Kopernik - 400 lecie śmierci, arkusik - sektor II/3 w ładnym stanie.

150 PLN

3485
Fi.104I

1943 Mikołaj Kopernik - 400 lecie śmierci, arkusik - sektor I/2 z pustopolami na górnym marginesie, poza kilkoma lekkimi zgięciami widocznymi na skanie w ładnym stanie.

250 PLN

3486
Fi.104I

1943 Mikołaj Kopernik - 400 lecie śmierci, arkusik - sektor I/1 z pustopolami na górnym marginesie w ładnym stanie.

220 PLN

3487
Fi.104II ark.

1943 400. rocznica śmierci Mikołaja Kopernika, arkusz z błędem "złamana oś" i pustopolami na górnym marginesie.

180 PLN

3488
Fi.104I ark.

1943 400. rocznica śmierci Mikołaja Kopernika, arkusik z pustopolami na górnym marginesie.

240 PLN

3489

Fi.105-09

1943 3. rocznica NSDAP w Generalnym Gubernatorstwie, czworobloki znaczków z górnymi marginesami, czyste, bardzo dobry stan zachowania.

60 PLN

3490
Fi.106; 32

1943 3 rocznica NSDAP w Generalnym Gubernatorstwie, specjalna ilustrowana karta, ostemplowana okolicznościowo 13.VIII w Krakowie.

20 PLN

3491
Fi.112

1943 portret Hitlera na jednolitym tle (II), znaczek za 80 gr. z plamą w tle po prawej, gwarancja Krawczyk.

40 PLN

3492
Fi.113-5nz

1943 widoki zabytkowych budowli, makulaturowe znaczki cięte w marginesowych parkach.

240 PLN

3493
Fi.113-5nz

1943 widoki zabytkowych budowli, znaczki cięte.

180 PLN

3494
Fi.113-16 Pw1

1943 widoki zabytkowych budowli (IV), czysta seria z gapami.

60 PLN

3495
Fi.113-16 Pw1

1943 widoki zabytkowych budowli (IV), seria z gapami skasowana na wycinkach 21.VII.44 w Radzyniu Podlaskim.

40 PLN

3496
Fi.114 Pw2

1943 widoki zabytkowych budowli (IV), 4 zł znaczek z oznaczeniem STAATSDRUCKEREI WIEN i oznaczeniem sektora i walca I/2 (Fi.+50% dopłaty), czyste, dobry stan zachowania.

20 PLN

3497
Fi.116; 34

1943 widoki zabytkowych budowli (IV) - 10 zł, znaczek skasowany na kopercie grzecznościowo poleconego miejscowego listu, przesłanego 26.X w Krakowie, kasownik odbiorczy na odwrocie.

30 PLN

3498
Fi.116; 34

1943 znaczek na karcie ostemplowany okolicznościowo 26.X w Krakowie z okazji 4-lecia utworzenia Generalnego Gubernatorstwa.

20 PLN

3499
Fi.AII

1943 znaczek dywersyjny z portretem Hansa Franka wzorowany na wydaniu obiegowym z podobizną A. Hitlera, znaczek w doskonałym stanie zachowania.

10 000 PLN

3500
Fi.Cp9

1943 kartka nadana w agencji pocztowej w Kobyłce przez Warszawę do Lwowa.

35 PLN

3501
Fi.Cp9b, 85
Mi.P12/02

1943 przesyłka zagraniczna do Szwajcarii, dofrankowana karta pocztowa o sygnaturze III.42, wysłana 26.3 jako polecona z Krakowa do Zurychu, przeadresowana; stemple odbiorcze; kompletna (zazwyczaj zdarta) tzw. kartka kierunkowa "Feldpost Bern"; na odwrocie ślady cenzury chemicznej (poszukującej sekretnych informacji), stempelki cenzur szwajcarskich i niemieckich Wehrmachtu, nietypowy czterocyfrowy stempelek cenzora szwajcarskiego 5508! dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania (uzupełnione otwory po dziurkaczu).

400 PLN

3502

Fi.U25-36

1943 godło III Rzeszy na tle Wawelu, znaczki urzędowe, seria w czworoblokach z górnymi marginesami; czyste bardzo dobry stan zachowania.

150 PLN

3503
Fi.U26, U29

1943 znaczki urzędowe, godło III Rzeszy na tle Wawelu, 8 gr + 16 gr - frankatura dwukolorowa, miejscowy list urzędowy przesłany w Warszawie (Mi.65 euro).

100 PLN

3504
Fi.U27MK

1943 parka znaczków makulaturowych z drukiem na pomarszczonym papierze, gwarancja Korszeń.

200 PLN