Page:
General Government
Poz# Features Catalog Description Actual price
3265
Fi.1

1939 pierwszy okolicznościowy kasownik, przygotowany z okazji utworzenia GG.

40 PLN
3266
Fi.1

1939 współkursor, kartka z Warszawy 11.12.39 do Wągrowca, mieszana frankatura ze znaczkami niemieckimi będącymi w obiegu do końca 1939 roku.

150 PLN
3267
Fi.1, 6

1939 przesyłka zagraniczna do Szwecji, I wydanie przedrukowe, 6 gr + 24 gr - frankatura dwukolorowa, ofrankowany formularz kartkowy wysłany 14.III.1940 z Warszawy do Sztokholmu.

250 PLN
3268
Fi.1, 6

1939 I wydanie przedrukowe, 6 gr + 24 gr - frankatura dwukolorowa, karta pocztowa opłacona według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-31.03.1940), wysłana 20.III.1940 z Warszawy do Skierniewic; znaczki unieważnione kasownikiem prowizorycznym - polskim przedwojennym wirnikiem.

60 PLN
3269
Fi.1-13, 40-65, 89-95, 104, D1-4

1939-1943 zestaw serii kasowanych (Fi.200.-).

120 PLN
3270
Fi.1-125, D1-4, U1-36

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe (Fi. ponad 790.-; Mi. ponad 380 euro).

600 PLN
3271
Fi.1-125, D1-4, U1-36

1939-45 komplet wydań znaczków Generalnego Gubernatorstwa wraz ze znaczkami urzędowymi i znaczkami dopłaty.

600 PLN
3272
Fi.1-125, D1-4, U1-36

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe, a także znaczki opłaty radiowej (Fi. ponad 1460.-).

1 100 PLN
3273
Fi.3

1939 I wydanie przedrukowe, 12 gr - frankatura pojedyncza, karta pocztowa wysłana 11.VIII.1940 z Warszawy do Łodzi.

20 PLN
3274
Fi.6

1939 I wydanie przedrukowe, 24 gr - frankatura pojedyncza, list w kreślonej kopercie urzędowej "Amt Des Generalgouverneurs Krakau" wysłany z Krakowa do Deidesheim, nadany 2.III.1940 w urzędzie Kraków 2.

80 PLN
3275
Fi.9

1939 I wydanie przedrukowe, 50 gr - frankatura pojedyncza, list opłacony według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-31.03.1940), wysłany z Krakowa do miejscowości Luborzyca za pośrednictwem Niemieckiej Poczty Służbowej Wschód, znaczek unieważniony stemplem prowizorycznym z godłem Rzeszy "Deutsche Dienstpost Osten Krakau 4"; na froncie dodatkowe stempelki "BANK DEWIZOWY" i "Bankowy"; koperta firmowa PAŃSTWOWY BANK ROLNY ODDZIAŁ w KRAKOWIE; bardzo dobry stan zachowania.

200 PLN
3276
Fi.12, 9

1939 I wydanie przedrukowe, 1 zł + 50 gr - frankatura dwukolorowa, list ekspresowy wysłany 11.7.40 z Kielc do Nowego Jorku, zalepki cenzur niemieckiej i amerykańskiej, nowojorskie datowniki odbiorcze z 20.IX, dodatkowy stempelek poczty amerykańskiej "Fee Claimed by Office of First Address"; znaczek wartości 1 zł/50fen, za wyjątkiem skartu, jest bardzo rzadko spotykany na prawidłowo opłaconych całościach - tu dodatkowo o niespotykanym obiegu; słabszy stan zachowania.

500 PLN
SOLD
3277
Fi.Cp1I, 1, 3

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr "krótkie e", dofrankowana opłacona według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-31.03.1940), wysłana 18.3.1940 z Grójca do Krakowa; na odwrocie pozostałości taśmy klejącej.

120 PLN
3278
Fi.Cp1II

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr "długie e", wysłana 11.IV.1940 z Hrubieszowa do Warszawy; dobry stan zachowania (Mi.70 euro).

75 PLN
SOLD
3279
Fi.Cp2I

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego - 30 gr "krótkie e", wysłana 27.I.1940 z Rawy Mazowieckiej do Krakowa, prawidłowo użyta całostka z krótkiego okresu podwyższonej taryfy; bardzo dobry stan zachowania (Mi.70 euro).

95 PLN
SOLD
3280
Fi.Cp2I

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "krótkie e", czysta, w papierze naturalne wtrącenie (Fi.70.-).

50 PLN
3281
Fi.Cp2I

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "krótkie e".

70 PLN
3282
Fi.Cp3II

1939 całostka z hasłem propagandowym H i sygnaturą VI-1938, na odwrocie dwa ślady po podlepkach.

25 PLN
SOLD
3283
Fi.I
Mi.VP227I

1939 prekursor - całostka obiegowy Rzeszy za 15 fen (30 gr) użyta na terenie GG (Mi.125 euro), opłacona według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-31.03.1940), wysłana 28.XI z Warszawy do obozu miejscowości Grabowo (Grabau bei Rozental, Kreis Löbau); znak opłaty unieważniony w urzędzie Warszawa 1 ostemplowaniem prowizoryczny - polskim przedwojennym wirnikiem "UZUPEŁNIAJCIE SWOJE ADRESY NAZWĄ DZIELNICY POCZTOWEJ" (Fi.900.-); walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

600 PLN
3284
Fi.P Cp1
Mi.VP226I 

1939 prekursor, całostka Rzeszy użyta na terenie GG, karta pocztowa za 6 Pf wysłana z Gorlic do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, znak opłaty unieważniony jednowierszowym kasownikiem prowizorycznym "Gorlice" z dostawioną datą "20 Nov 1939"; pieczęć kancelaryjna PCK z datą wpłynięcia przesyłki i wewnętrzne stempelki informacyjne PCK; rzadki i dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania (ślady archiwizacji); temat - CZERWONY KRZYŻ.

200 PLN
3285

Mi.519 

1939 prekursor lub współkursor, znaczek obiegowy Rzeszy za 12 fen (24 gr) użyty na terenie GG, list firmowy (koperta okienkowa) wysłany z Sochaczewa za pośrednictwem Niemieckiej Poczty Służbowej Wschód, znaczek unieważniony stemplem prowizorycznym z godłem Rzeszy "Deutsche Dienstpost Osten Sochaczew"; słabszy stan zachowania.

30 PLN
SOLD
3286

1939 kartka ze stemplem agencji pocztowej z Radomska.

25 PLN
3287

1939 karnet okolicznościowy z Krakowa z okazji powołania gubernatora dla terenów Generalnego Gubernatorstwa, na odwrocie podlepki.

15 PLN
SOLD
3288
Fi.1, 6

1940 kartka z warszawy 28.4.40 na Litwę, stempel niemieckiej cenzury wojskowej.

100 PLN
3289
Fi.9, 10

1940 list polecony z Niska do Stalagu XIIIA koło Norymbergi, na odwrocie stempel odbiorczy Norymbergi.

50 PLN
3290
Fi.14

1940 list nadany w agencji pocztowej Zagórz przez Gorlice do Poznania.

80 PLN
3291
Fi.14-39

1940 II wydanie przedrukowe, kompletna seria z odmianami (28 sztuk) kasowana na wycinkach; bardzo dobry stan zachowania.

250 PLN
3292
Fi.14I

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. - "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana (Mi.120 euro), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

240 PLN
3293

Fi.17 B2

1940 II wydanie przedrukowe, ośmioblok znaczków za 2/5 gr z katalogowanym błędem na poz.33 "przecinek zamiast kropki" (Fi.120.-) i dodatkowo "uszkodzony ornament wokół swastyki" oraz podobnym błędem na poz.25 - dotąd niekatalogowanym, gwarancja i opis Krawczyk.

150 PLN
3294

Fi.17B2, B4

1940 wydanie przedrukowe, lewy górny znaczek z błędem "kropka połączona z R" lewy dolny znaczek z błędem "uszkodzone pióro".

250 PLN
3295
Fi.18B4

1940 wydanie przedrukowe, znaczek z błędem "prawa cyfra 4 zakończona szpicem".

10 PLN
3296
Fi.21, 23, 35

1940 list polecony z Warszawy do Wiednia, na odwrocie stempel tranzytowy.

60 PLN
3297
Fi.24I-II; 3

1940 Urodziny A.Hitlera, specjalne pamiątkowe karty (obie odmiany), ofrankowane znaczkami za 50/50 gr z dużym i małym odstępem nadruku, ostemplowane okolicznościowo 20.IV w Krakowie.

80 PLN
3298
Fi.24II

1940 wydanie przedrukowe, luzak z serii w parce.

35 PLN
SOLD
3299
Fi.30

1940 kartka i stempel okolicznościowy z okazji zawodów narciarskich w Zakopanem.

20 PLN
3300
Fi.30; 2

1940 specjalne wydanie okolicznościowe Deutsche Post Osten, przygotowane z okazji zawodów narciarskich rozegranych w Zakopanem.

40 PLN
3301
Fi.33I B

1940 II wydanie przedrukowe, pasek trzech znaczków za 12/15 gr. typu I, środkowy z niekatalogowanym błędem "uszkodzona podstawa cyfry 2" (inny błąd na tym znaczku Fi.250.-), gwarancja Krawczyk.

200 PLN
3302
Fi.34

1940 kartka z Kleczy Górnej do Niemiec, prowizoryczny kasownik agencji pocztowej.

90 PLN
3303
Fi.34 B6

1940 II wydanie przedrukowe, znaczek za 16/15 gr. z błędem na poz.94 "plamki przed lewą cyfrą 1" (Fi.150.-), gwarancja i opis Krawczyk.

150 PLN
3304
Fi.35-39; 9d

1940 II wydanie przedrukowe, seria "zielonych dopłat" ostemplowana okolicznościowo w Krakowie 20.IV.1941 na kopercie adresowanej do Warszawy (same znaczki kasowane Fi.140.-).

120 PLN