Page:
Polish Kingdom
Poz# Features Catalog Description Actual price
34255
Fi.Ckr7

1851-54 list do Królestwa Polskiego, rosyjska koperta za 10+1 kop wydania z 1849 roku, o wymiarach 137x107 mm, ze znakiem wodnym Wz.I w położeniu lustrzanym, wysłana 23.X z miejscowości Jakobstadt w Kurlandii do Warszawy; znak opłaty kreślony ręcznie, na odwrocie okrągły rosyjski datownik nadawczy ЯКОБШТАТЪ IAKOBSTADT 185? OKT 23, oraz datownik odbiorczy Warszawy z 15/11 i mały (12x12 mm) kwadratowy godzinnik warszawski "4/P"; przesyłka adresowana do Piotra Jakowlewa Lewickiego-Leontiewa dyżurnego generała Armii Zachodniej w Warszawie, który pełnił tutaj różne funkcje, m.in. wsławił się niechlubnie jako prezes Sądu Wojenno-Polowego z siedzibą w Pawilonie X Cytadeli, który skazał na karę śmierci ostatniego Dyktatora Powstania Styczniowego; dobry stan zachowania.

1 200 PLN
34256
Fi.Ckr7

1852 obszar I Rzeczypospolitej - WILNO, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1849 roku, o wymiarach 138x107mm, ze znakiem wodnym Wz.I w położeniu lustrzanym, wysłana z Wilna do Rygi, znak opłaty kreślony ręcznie, na froncie dwuwierszowy w ramce stempel nadawczy grażdanką WILNO (ВИЛЬНО/ MAP 1852), a na odwrocie stempel odbiorczy POŁUCZENO (ПОЛУЧЕНО/ 11 MAPTA); całość z przebarwieniami w słabszym stanie zachowania, bardzo niska cena wywoławcza; użyta w Królestwie (Fi.8000.-).

400 PLN
34257
Fi.Ckr7

1854 około, obszar I Rzeczypospolitej - okolice DUBNA, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1849 roku, o wymiarach 137x107 mm, ze znakiem wodnym Wz.I w położeniu lustrzanym, wysłana z terenów dawnego województwa wołyńskiego utraconego w 1793 roku, do miejscowości Salisburg (obecnie Mazsalaca na Łotwie); szczegółowa określona przez nadawcę droga: "Dubno, Riga und Rujen", znak opłaty unieważniony poprzez kreślenie, na odwrocie odbiorczy stempel Rygi ПОЛУЧЕНО (Dobin 40.4.03); nieuszkodzona, idealnie zachowana pieczęć lakowa nadawcy; dobry stan zachowania, taka koperta użyta w Królestwie (Fi.8000.-).

1 600 PLN
34258
Fi.Ckr8

1858 obszar I Rzeczypospolitej - ŚWIĘCIANY, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1855 roku, o wymiarach 140x107mm, ze znakiem wodnym Wz.I w położeniu lustrzanym, wysłana ze Święcian do Warszawy; znak opłaty kreślony ręcznie, na froncie dwuwierszowy stempel nadawczy СВЕНЦIАНЫ / 25 ДЕКАБРЬ 58 - Dobin 05.2.06.1.02 z przestawioną datą, ma ją zapisaną w formie dzień, miesiąc, rok zamiast typowego układu rok, miesiąc, dzień znanego z innych listów i literatury), na odwrocie duży godzinnik warszawski 3/P typu C; Święciany w III rozbiorze zajęte przez Rosję wróciły w granice Rzeczypospolitej w czerwcu 1919 roku i po okresie istnienia Litwy Środkowej znalazły się w 1922 roku w województwie wileńskim; taka koperta użyta w Królestwie Polskim (Fi.2500.-).

1 600 PLN
34259
Fi.I
Mi.1

1858 Królestwo Polskie - DATOWNIK WARSZAWA, szeroko cięty znaczek rosyjski za 10 kop., wydania z 1857 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1", bez perforacji, unieważniony przez przekreślenie piórem i dodatkowo czerwonym miejscownikiem WARSZAWA na wycinku (Fi.12000.-); początkowo znaczki unieważniano wyłącznie poprzez kreślenie; obowiązek kasowania datownikiem wprowadzono 10 marca 1858 roku i trwał on tylko 17 dni, bo do dnia 27 marca 1858 roku, kiedy to do kasowania znaczków wprowadzono stemple numerowe; przez cały ten czas na większości znaczków spotyka się podwójne unieważnienie - kreślenie z datownikiem lub ze stemplem numerowym, zostało to opisane przez Z.Mikulskiego w Filateliście 1/2008, podobnie kasowany znaczek sprzedano niedawno na aukcji w Szwajcarii za 3600 euro.

9 000 PLN
34260
Fi.I
Mi.1

1858 Królestwo Polskie - KODEŃ, szeroko cięty pierwszy znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1857 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1" (Fi.11000.-); unieważniony czytelnie polskim kasownikiem numerowym 58 - Kodeń w ekspedycji pocztowej na krótkim bocznym tracie od prowadzącego do granicy w Terespolu trakcie z Białej, kasownik ten ma najwyższy współczynnik rzadkości - 10 punktów według M.A.Bojanowicza, w swojej monografii M.A.Bojanowicz opisuje ten kasownik jako RR - znane dwa przypadki - ten oferowany ex-Rachmanow i ex-Lea; rosyjska jedynka to pierwszy znaczek będący w obiegu w Królestwie Polskim, użyty został krótko po 15/27 marca 1858 roku, kiedy to wprowadzono obowiązek unieważniania znaczków kasownikiem numerowym; fotoatest Ceremuga A.I.E.P.

18 000 PLN
34261
Fi.I
Mi.1

1858 list składany z Pułtuska do Warszawy opłacony pierwszym rosyjskim znaczkiem wydania z 1858 roku, znaczek unieważniono przez kreślenie i napisem "45" co odpowiadało numerowi placówki9 pocztowej w Pułtusku, na odwrocie warszawski godzinnik i datownik odbiorczy, list został opisany i zreprodukowany w monografii M. Bojanowicza "Królestwo Polskie. Polska nr 1 na tle historii poczty", list w bardzo dobrym stanie, na odwrocie adnotacja o pochodzeniu ze zbioru Faberge, piękny unikalny walor, rzadkość polskiej i światowej filatelistyki, , fotoatest Schmutz.

55 000 PLN
34262
Fi.I
Mi.1 

1858 Królestwo Polskie 161 - KŁOMNICE, CZERWONY KASOWNIK na ROSJI NR.1 - OSZUSTWO NA SZKODĘ POCZTY; unikalny list wysłany 9/7 z Kłomnic do Czarnogłowia k/Mińska opłacony dwukrotnie użytym pierwszym rosyjskim znaczkiem za 10 kop. wydania z 1857 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1"; unieważniono go czytelnie polskim kasownikiem numerowym 161 w kolorze CZERWONYM, w ekspedycji dworcowej Kłomnice koło Częstochowy, na linii Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej; taki kasownik w kolorze czarnym ma bardzo wysoki współczynnik rzadkości - 9 punktów według M.A.Bojanowicza, obok datownik nadawczy typu IIIA z ręcznie wpisaną datą; znaczek został z całą pewnością dwukrotnie użyty, co było oszustwem na szkodę poczty - praktyka opisywana przez M.A.Bojanowicza, M.Miszczaka i Z.Mikulskiego; pod spodem widoczne są cyfra (słabo) i okręgi kasownika numerowego 1 - Warszawa, przybito na nim staranie czerwony kasownik numerowy 161 - Kłomnice, dla niepoznaki rozmazując nieco czarnego tuszu; to pierwsze takie oszustwo odnotowane w Kłomnicach; podczas zdejmowania z listu warszawskiego znaczek naddarto, co w tego typu przypadkach zdarzało się często; na nową kopertę naklejono go starannie i całość prezentuje się bardzo dobrze; w katalogu Fischera list z czerwonym kasownikiem 161 jest wyceniony 3,75 raza drożej od zwykłego; M.A.Bojanowicz odnotowuje dwa przypadki użycia czerwonego tuszu w Kłomnicach, tu zastosowano go na znaczku bardzo wysoko wycenianym w katalogach (Fi.45000x3,75=168750.-); atrakcyjnie niska cena wywoławcza, znacznie poniżej 30% ceny katalogowej, fotoatest Ceremuga A.I.E.P.

48 000 PLN
34263
Fi.II
Mi.2x

1858 Królestwo Polskie 120 - KIELCE; kompletny list z Kielc do Warszawy opłacony znaczkiem rosyjskim za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze o grubości 0,11 mm, ze znakiem wodnym "cyfra 1" i ząbkowaniem 14,5:15 (Fi.12000.-); znaczek unieważniono polskim kasownikiem numerowymi 120 - Kielce, który to obowiązek wprowadzono 15/27 marca 1858 roku, po prawej datownik nadawczy typu IIIC z 18/7, a na odwrocie datownik odbiorczy z Warszawy tego samego typu z 19/7 i okrągły godzinnik odbiorczy 9/R; list zachował się w świetnym stanie, ma pełną pięknie napisaną treść i adnotacje o nadejściu, wszystkie stemple są czysto odbite, nawet złamana przy otwarciu pieczątka lakowa jest kompletna; znaczek ma bardzo intensywne barwy, a na lekko niedoklejonym narożniku są pozostałości oryginalnej gumy; tak zachowanych kompletnych listów nie spotyka się często; gwarancja i opis Schmutz.

10 000 PLN
34264
Fi.II
Mi.2x

1858 Królestwo Polskie CZERWONOBRĄZOWY KASOWNIK 200 - PABIANICE, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1" oraz z ząbkowaniem 14,5:15, unieważniony polskim kasownikiem numerowym 200 - Pabianice w unikalnym kolorze czerwonobrązowym - znany jest tylko jeden podobny przypadek 154 - Opoczno, oba nie są katalogowane, ale opisane w monografii M.A.Bojanowicza - z tym, że ten z Pabianic tylko jako czerwony; oba znaczki stały się ozdobą kolekcji Dr.E.Kossoy'a, w innych wielkich zbiorach podobnych znaczków nie było; znaczek oferowany jest na karcie z wystawowej kolekcji M.A.Bojanowicza (Dr.E.Kossoy kilkanaście takich kart zachował); jako dodatek list przedfilatelistyczny z Pabianic do Brzeźnic z ramkowym stempelkiem "Interes Rządowy"; poza nieco startym narożnikiem znaczek zachował się w dobrym stanie, gwarancja Bojanowicz.

24 000 PLN
34265
Fi.II
Mi.2y

1858 Królestwo Polskie - WARSZAWA KREŚLENIE I DATOWNIK; koszulka listu do Rygi nadanego w Warszawie 8/20 marca; opłacono go rzadszą odmianą znaczka rosyjskiego za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1" o grubości 0,10 mm i ząbkowaniem 14,5:15; znaczek unieważniono poprzez kreślenie i skasowanie stemplem nadawczym; ze względu na nagminne czyszczenie i powtórne używanie znaczków, obowiązek kasowania stemplem nadawczym wprowadzono zarządzeniem nr.138 z 26 lutego/10 marca 1858 roku; trwał on bardzo krótko, bo do dnia 15/27 marca 1858 roku, kiedy to do unieważniania znaczków wprowadzono polskie kasowniki numerowe; przez cały ten czas (w sumie 17 dni) na wielu listach spotyka się dodatkowo kreślenie; na odwrocie odbiorczy stempel Rygi ПОЛУЧЕНО ... (Dobin 40.4.03); list zachował się w bardzo dobrym stanie, wszystkie stemple są czysto odbite, nawet pieczątka lakowa pozostała nienaruszona; listy z tego krótkiego okresu najciekawiej ilustrują wprowadzanie znaczków jako sposobu opłacania przesyłek; gwarancja i opis Schmutz.

14 000 PLN
34266
Fi.II
Mi.2y 

1858 Królestwo Polskie 138 - RADOM; znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1" o grubości 0,10 mm oraz z ząbkowaniem 14,5:15; unieważniony czytelnie polskim kasownikiem numerowym 138 - Radom, w urzędzie pocztowym na trakcie z Warszawy do Krakowa, krótko po 27 marca 1858 roku - kiedy to wprowadzono do użycia kasowniki numerowe; jest rzadki, gdyż w większości urzędów w dalszym ciągu używano dostarczonych wcześniej znaczków za 10 kop. wydania z 1857 roku, które ząbkowania nie posiadały; dodatkowo odmiana na cieńszym papierze jest w Królestwie spotykana sporadycznie; poza lekkim śladem tekstu na odwrocie zachowany w bardzo dobrym stanie, kolorowy fotoatest firmowy.

2 000 PLN
34267
Fi.V
Mi.5

1858 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5 (Fi.1100.-); unieważniony bardzo czytelnie polskim okrągłym kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, który musiał zostać użyty przed 1860 rokiem, gdyż w momencie powrotu do obiegu znaczków rosyjskich (1865) był już wycofany i zastąpiony kasownikami kwadratowymi (1864); wyjątkowo piękny stan zachowania.

800 PLN
34268
Fi.V lub 5

1858-65 Królestwo Polskie 110 - IWANISKA, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniony przed 1860 lub w 1865 roku unikalnym polskim kasownikiem numerowym 110 - Iwaniska (odmiana o wysokości cyfr 7 mm), w małej ekspedycji pocztowej na trakcie z Opatowa do Michałowic; ma on najwyższy - 10 współczynnik rzadkości według dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza (Fi.1100 lub 250+3250.-); lekko uszkodzony rysunek draperii, poza tym w bardzo ładnym stanie, oferowany na fragmencie strony z eksponatu wystawowego M.A.Bojanowicza.

2 800 PLN
34269

Mi.6

1858 znaczek za 20 kopiejek stemplowany polskim kasownikiem numerowym z cyfrą 253 w czterech okręgach z Płocka, znaczek pochodzi kolekcji F.Mertensa (adnotacja o jego zakupie w czerwcu 1907 roku), bardzo dobry stan zachowania, gwarancja Korszeń.

1 000 PLN
34270

Mi.7

1858 rzadki znaczek za 30 kopiejek stemplowany polskim kasownikiem numerowym z cyfrą 253 w czterech okręgach z Płocka, lekko przycięte dolne ząbki, bardzo dobra prezencja, gwarancja z 4 Korszeń.

1 500 PLN
34271
Fi.5
Mi.5 

1859 obszar I Rzeczypospolitej 163 - BERDYCZÓW, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego o ząbkowaniu 12,5, skasowany rosyjskim kasownikiem numerowym 163 - Berdyczów, w bardzo ładnym stanie.

200 PLN
34272
Fi.V
Mi.5

1859 Królestwo Polskie 164 - DZIAŁOSZYN; kompletny list z Działoszyna do Warszawy opłacony rosyjskim znaczkiem za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 164 - Działoszyn, ma on bardzo wysoki - 8 stopień rzadkości w dziesięciopunktowej skali M.A.Bojanowicza (na polskim znaczku 9 stopień rzadkości); po prawej ramkowy stempel nadawczy DZIAŁOSZYN typu IIB z ręcznie wpisaną datą 29.3, na odwrocie datownik odbiorczy Warszawy typu IIIC z 1.4 i okrągły godzinnik 9/R; list jest kompletny i bardzo dekoracyjny, mimo nadcięcia kartki zachowany w pięknym stanie; po lewej gwarancja M.A.Bojanowicz, po prawej gwarancja Z.Korszeń.

6 000 PLN
SOLD
34273
Fi.1ac
Mi.1a

1860 pierwszy polski znaczek w barwach zielonkawoniebieskiej i jasnoróżowokarminowej o odcieniach jasnych unieważniony kasownikiem ambulansowym , stosowanym na linii kolejowej Warszawa - St. Petersburg, znaczek reperowany w słabszym stanie ale o dobrej prezencji, fotoatest Wiatrowski.

500 PLN
34274
Fi.1ac

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop. w kolorach zielonkawoniebieskim i jasnoróżowokarminowym na średnim papierze z cienką gumą, która nieco wchłonęła się w porowaty papier; znaczek jest bardzo staranie wydrukowany i pochodzi z wczesnej fazy; klisza niebieska z początkowym stadium błędu "uszkodzone oba górne narożniki", klisza czerwona bardzo ładnie odbita z pełną cienką obwódką wokół tarczy przerwaną tylko w jednym miejscu; ładne żywe kolory, oryginalne gumowanie na całej powierzchni, na środku pozostałości lekko błyszczącej gumy z podlepki; bardzo ładne ząbkowanie z kilkoma nieco słabszymi ząbkami, sygnowany, gwarancja słynny ekspert francuski i międzynarodowy Calves.

16 000 PLN
34275
Fi.1b
Mi.1b

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i karminowym unieważniony miejscownikiem Kibart z datą 11/7, znaczki unieważnione miejscownikami są rzadkie, bardzo ładny stan zachowania.

1 900 PLN
34276
Fi.1bu
Mi.1b

1860 pozioma parka pierwszych polskich znaczków w barwach niebieskiej i karminowej o odcieniach ciemnych, unieważnione kasownikiem urzędu w Sokołowie z cyfrą 70 w czterech okręgach w kolorze czarnym, znaczki na papierze cienkim 0,065 mm z prześwitującym rysunkiem na rewersie, parka w dobrym stanie, fotoatest Schmutz.

8 000 PLN
34277
Fi.1bu

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowym o ciemnych odcieniach na cienkim prześwitującym papierze z wczesnego nakładu o charakterystycznej regularnej perforacji; unieważniony polskim kasownikiem numerowym 1 - Warszawa; poza wzmocnionymi gumą prawym górnym narożnikiem i ząbkiem, znaczek w bardzo ładnym stanie; gwarancja z oznaczeniem (4) Korszeń.

1 800 PLN
34278

1862 Królestwo Polskie, kompletny list zagraniczny z pełną treścią wysłany 23/12 z Warszawy do Bordeaux, mały stempel nadawczy typu IIIC, pruski okrągły graniczny stempel ambulansowy określający jednocześnie kraj pochodzenia: "AUS POLEN über EISENB.POST-BÜR.XI./ PORTO" (Feuser +200DM); stempelki: "11" i "P.33.", adnotacje dotyczące wysokości opłat pocztowych na różnych etapach podróży listu; stempel tranzytowy PREUSSE VALENCIENNES; dodatkowo owalny stempelek nadawcy "FR:FUCHS WARSCHAU"; dekoracyjna całość o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym w bardzo dobrym stanie zachowania.

400 PLN
34279

1863 kompletny składany list z Aleksandrowa Pogranicznego do Warszawy, datownik z Aleksandrowa typ IXA, na odwrocie stempel odbiorczy i godzinnik z Warszawy.

240 PLN
SOLD
34280
Fi.1bc

1864 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop. w kolorach błękitu pruskiego i karminowym unieważniony rzadszym warszawskim kasownikiem numerowym 1 - cyfra z ozdobną stopką w sześciu kwadratach stosowanym wyłącznie na jesieni 1864 roku; dodatkowo ma niewielką usterkę prawego dolnego narożnika wewnętrznej ramki, żywe kolory, piękne ząbkowanie i jest czysto i czytelnie skasowany, gwarancja i opis Korszeń.

3 600 PLN
34281

Mi.U7

1864 list na kopercie z wydrukowanym znakiem opłaty z Nemerowskaja do Kamieńca, słabszy stan zachowania.

480 PLN
34282
Fi.1ac
Mi.1ac

1865 pierwszy polski znaczek w kolorach zielonkawoniebieskim i różowokarminowym na składanym liście z Turka do Warszawy, znaczek unieważniony stemplem numerowym Turka z cyfrą 224 w czterech okręgach, miejscownik Turka w kolorze czarnym z ręcznie wpisana datą 6/2 (szósty luty), list nadany pięć dni po wycofaniem pierwszego polskiego znaczka z sprzedaży 1.02.1865, po tej dacie znaczki te jeszcze przez niedługi czas były tolerowane przez pocztę rosyjską, stempel firmowy przędzalni Edwarda Engela w Turku, list w pięknym stanie znany z tej miejscowości z nielicznych egzemplarzy, listy z wczesnych dat użycia i bardzo późnego użycia pierwszego polskiego znaczka szczególnie po wycofaniu ich ze sprzedaży są bardzo rzadkie i cenione.

28 000 PLN
SOLD
34283
Fi.5, 15y
Mi.5, 15y 

1865 Królestwo Polskie BW (DROGA) BYDGOSKO WIEDEŃSKA, bardzo rzadka kombinacja dwóch wydań na jednym wycinku; znaczki rosyjskie za 10 kop., jeden wydania z 1858 roku, na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5, drugi wydania z 1865 roku, na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; oba czytelnie unieważnione polskim kasownikiem ekspedycji dworcowej BW - (Droga) Bydgosko-Wiedeńska (Fi.+660.-), rosyjskie oznaczenia typu ząbkowania ołówkiem, ładny stan.

800 PLN
34284
Fi.6
Mi.6 

1865 Królestwo Polskie - AMBULANS DB wagon 6; parka znaczków rosyjskich za 20 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego z ząbkowaniem 12,5; oba unieważnione unikalnym polskim kasownikiem ambulansowym DB - Droga Bydgoska, typ - standardowe litery z kropką po D, który był stosowany w wagonie pocztowym numer 6; na innych parkach niespotykany; wycinek znajdował się w świetnych kolekcjach F.Mertensa, A.Faberge - adnotacja o dacie zakupu od F.Mertensa na odwrocie, M.A.Bojanowicza - jego gwarancja na odwrocie, a ostatnio u G.Denisenki, zachował się w świetnym stanie, a znaczki mają czyste żywe barwy, gwarancja Bojanowicz, kolorowy fotoatest firmowy.

8 000 PLN
34285
Fi.6
Mi.6 

1865 Królestwo Polskie 1 - WARSZAWA OŚMIOKĄTNY, znaczek rosyjski za 20 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniony bardzo czytelnie odbitym polskim ośmiokątnym kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, bardzo ładny stan.

800 PLN
34286
Fi.14y
Mi.14y 

1865 Królestwo Polskie 73 - LUBLIN, znaczek rosyjski za 5 kop. wydania z 1865 roku, na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; czytelnie unieważniony polskim kasownikiem numerowym 73 - Lublin, bardzo ładny stan.

200 PLN
34287
Fi.17y
Mi.17y 

1865 Królestwo Polskie 236 - OZORKÓW, bardzo rzadki na ziemiach polskich znaczek rosyjski za 30 kop. wydania z 1865 roku, na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; unieważniony polskim kasownikiem numerowym 236 - Ozorków (Fi.+250.-), poza poprawianym ząbkowaniem w niezłym stanie.

400 PLN
34288

Mi.15y

1865 znaczek za 10 kopiejek stemplowany polskim kasownikiem numerowym z cyfrą 16 w czterech okręgach z Rudy Guzowskiej, stopień rzadkości 4 punkty według dziesięciostopniowej skali rzadkości według Bojanowicza, gwarancja Falkowski.

450 PLN
34289

1865 kompletny list zagraniczny wysłany 28.XI z Warszawy do Paryża, na papierze firmowym z tłoczonym napisem "J.S. Rosen Warschau", owalny mały (18 mm) stempel nadawczy typu IIIC, pruski okrągły stempel ambulansowy, określający jednocześnie kraj pochodzenia: "AUS POLEN uber EISENB. POST-BUR.XI/ PORTO/ II", stempel przejścia granicznego w Achen "P33" i francuski stempel "11" - jedenaście centymów, które to pobierano od odbiorcy, francuskie stemple tranzytowe i odbiorczy na odwrocie 30.XI, pięknie udokumentowany obieg i dobry stan zachowania.

300 PLN
34290

1865 SŁUŻBA POCZTOWA - list służbowy wysłany 31.8 z Warszawy do Piotrkowa, datownik nadawczy WARSZAWA typu IIIC; przesyłka oznaczona czerwonym stempelkiem SŁUŻBA / POCZTOWA w ramce, spotykane jedynie na wewnętrznej korespondencji urzędowej; na odwrocie czerwona urzędowa pieczęć pocztowa.

480 PLN
34291
Fi.18x
Mi.18x 

1866 Królestwo Polskie 289 - ZĄBKOWICE; znaczek rosyjski za 1 kop. wydania z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; unieważniony polskim kasownikiem numerowym 289 - w małej ekspedycji dworcowej w Ząbkowicach (otwartej 16.2.1861) na linii Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej; na znaczku rosyjskim ma on najwyższy - 10 współczynnik rzadkości według dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza; ładny stan.

2 800 PLN
34292
Fi.19s
Mi.19xF 

1866 Królestwo Polskie 182 - ŁÓDŹ, znaczek rosyjski za 3 kop. - błędnodruk z tłem 5-cio kopiejkówki, wydanie z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15 (Fi.400.-); unieważniony polskim kasownikiem numerowym 182 - Łódź, ma kilka krótszych ząbków i nieduże prześwitki.

120 PLN
34293
Fi.21x

1866 Królestwo Polskie 205 - WIELUŃ; koperta listu zagranicznego z Wielunia do Iwonicza w Galicji adresowana na ręce Hrabiny Heleny Załuskiej; opłacona rosyjskim znaczkiem za 10 kop. wydania z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 205 - Wieluń, ma on wysoki - 5 stopień rzadkości w dziesięciopunktowej skali M.A.Bojanowicza; po lewej datownik nadawczy typu IIIC z 7.2, po prawej austriacki stempel pochodzenia POLOGNE - stawiany na przesyłkach przychodzących z terenów Królestwa Polskiego; na odwrocie datowniki - kolejowy Granica ж(елезная) д(орога) z 20.2 i trzy różne tranzytowe austriackie zgodne z trasą opisaną na froncie; ładny dekoracyjny walor; gwarancja i opis Z.Korszeń.

3 000 PLN
34294

Mi.13, 14, 16

1866 list z Warszawy 27.10.66 do Paryża, trójkolorowa frankatura, znaczki unieważniono stemplem z literami BW w okręgach ekspedycji pocztowej na Dworcu Warszawskim, datownik "EKSPEDYCYA POCZTOWA // DWORZEC WARSZAWA 27/10", stempel tranzytowy "AUS RUSSLAND über EISENB. POST-BUR. XI \\ FRANCO 17.10.66", pruski stempel graniczny "PRUSSE ERQUELINES // 29. OCT. 66", ręcznie wpisana opłata dodatkowa "5½" Gr., stan bardzo dobry, fotoatest Pelc.

1 500 PLN