Lot # 34269
Close:
Start price: 1000
Current price: 1000
Number of bids: 0 (Bid history)
Catalog: Mi.6
Category: Polish Kingdom
Description

1858 znaczek za 20 kopiejek stemplowany polskim kasownikiem numerowym z cyfrą 253 w czterech okręgach z Płocka, znaczek pochodzi kolekcji F.Mertensa (adnotacja o jego zakupie w czerwcu 1907 roku), bardzo dobry stan zachowania, gwarancja Korszeń.
Photo