Page:
WW1 occupation postage
Poz# Features Catalog Description Actual price
34309

Mi.140-46

1914 pierwsza okupacja austro-węgierska, całość o kontrowersyjnej proweniencji (por. artykuł Przegląd Filatelistyczny 2/2015) - znaczki austriackie skasowane na kopercie 8/9 1914 w Miechowie - jednym z trzech uruchomionych tzw. erarialnych urzędów pocztowych; placówkę, po zaledwie kilku dniach funkcjonowania (8-14.IX), na skutek kontrofensywy rosyjskiej zlikwidowano; liczone jako znaczki kasowane na wycinkach.

300 PLN
SOLD
34310

1914 kartka z Nowego Sącza do Czech, stempel okręgowy Nowego Sącza użyty jako stempel kamuflażowy, widokówka z Nowego Sącza.

80 PLN
34311
Fi.ON1-5

1915 okupacja niemiecka, wydanie przedrukowe "Russisch - Polen" na znaczkach Germania, seria.

95 PLN
34312
Fi.1-21

1915 okupacja austro-węgierska, znaczki Bośni i Hercegowiny z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, seria na wycinkach (Fi.4600.-), wszystkie wartości koronowe gwarancja Schmutz.

2 800 PLN
34313
Fi.ON5

1915 wydanie dla terenów byłego Królestwa Polskiego.

60 PLN
34314
Fi.21

1915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa, znaczek za 10 Kr. z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, w pięknym stanie (Fi.2030.-), gwarancja Schmutz.

1 500 PLN
34315
Fi.22-48

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria kasowana.

400 PLN
34316
Fi.22-48

1915 znaczki obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria. Fi 2016 1200 zł.

800 PLN
34317
Fi.22-48

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria stemplowana.

380 PLN
34318
Fi.25

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, 5 hal - frankatura pojedyncza, widokówka ze szpitala zapasowego wysłana 11.XI za pośrednictwem etapowego urzędu pocztowo-telegraficznego w Lublinie do Przemyśla, okrągła pieczęć formacyjna z godłem "K.u.k. Reservespital nr.1 der 4 Armee"; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

100 PLN
34319

Fi.OA37DD

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, makulaturowy znaczek z drukiem podwójnym, gwarancja i opis Jendroszek.

120 PLN
34320
Fi.OA40P

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, niegumowana próba znaczka w kolorze fioletowym, gwarancja i opis Jendroszek.

90 PLN
34321
Fi.OA40P

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, niegumowana próba znaczka w kolorze czerwonoliliowym, gwarancja i opis Jendroszek.

100 PLN
34322
Fi.Cp1

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa wysłana 26.10 z Warszawy do Berlina, bez tekstu na odwrocie.

20 PLN
34323
Fi.Cp1

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa wysłana 16.11 z Łodzi do Göppingen, stempelek cenzury poznańskiej; bardzo dobry stan zachowania.

30 PLN
34324
Fi.Cp1

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, bardzo dobry stan zachowania.

40 PLN
34325
Fi.Cp1

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa, czysta.

20 PLN
34326
Fi.Cp2

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", podwójna karta pocztowa, czysta.

50 PLN
34327
Fi.Fi.OA1-21

1915 seria Feldpost I cięta z podwójnym nadrukiem Feldpost, minimalne ślady podlepek, bardzo ładny stan.

1 200 PLN
34328
Fi.OA1-21

1915 seria Feldpost I cięta z odwróconym nadrukiem Feldpost, minimalne ślady podlepek, bardzo ładny stan.

1 200 PLN
34329
Fi.OA1-21

1915 seria Feldpost I.

800 PLN
34330

Fi.OA21No

1915 znaczek z odwróconym nadrukiem FELDPOST.

400 PLN
34331

Fi.OA22-48

1915 kasowana seria Feldpost II w czworoblokach.

950 PLN
34332
Fi.OA22-48

1915 seria Feldpost II na podlepkach.

300 PLN
34333
Fi.OA22-48

1915 seria Feldpost II, stan luksusowy.

750 PLN
34334
Fi.OA22-48nz

1915 cięta seria Feldpost II na podlepkach.

600 PLN
34335
Fi.OA30b

1915 znaczek z ząbkowaniem 11,5.

50 PLN
34336
Fi.OA30b

1915 znaczek z ząbkowaniem 11,5.

25 PLN
34337
Fi.OA47

1915 stemplowany luzak.

150 PLN
34338
Fi.OA47

1915 parka znaczków za 5 kr.

700 PLN
34339
Fi.OA47nz

1915 znaczek cięty.

400 PLN
34340

Mi.142, 144, 145, 186, 188

1915 list polecony z Czarnego Dunajca do Nowego Targu.

120 PLN
34341

Mi.146, 147

1915 list polecony z Głogoczowa do polskiego konsulatu w Wiedniu, list przyjęto w składnicy pocztowej w Głogaczowie gdzie odbito stempel składnicy, doklejenie erki i ostemplowanie znaczków nastąpiło w najbliższym urzędzie pocztowym w Mogilanach, stempel austriackiej cenzury wojskowej, na odwrocie niespotykany stempel częściowo zaklejony klapą koperty "Policyjnie otwierano".

241 PLN
SOLD
34342

1915 Legiony Polskie - widokówka wysłana z Krakowa 14.10.15 do Domu Transportowego Legionów Polskich w Morawskiej Ostrawie, cenzura wojskowa z Krakowa.

30 PLN
34343

1915 formularz Feldpostanweisung - przekaz pocztowy pieniężny z okresu I wojny światowej wydania poczty Austro–Węgier, czysty formularz w doskonałym stanie zachowania.

60 PLN
SOLD
34344

1915 kartka z Krakowa, stempel okręgowy z Krakowa użyty jako stempel kamuflażowy, widokówka z Krakowa.

60 PLN
34345

1915 kartka z Rzeszowa do Niemiec, stempel okręgowy Rzeszowa użyty jako stempel kamuflażowy, widokówka z Rzeszowa.

60 PLN
34346
Fi.1I

1916 Białystok, znaczek lokalnej poczty doręczeniowej z ręcznym podpisem, gwarancja i oznaczenie Jendroszek.

800 PLN
34347
Fi.1I

1916 Białystok, rzadki znaczek poczty doręczeniowej unieważniony przez skasowanie i ręczny podpis, bardzo ładny stan, Fi 1.200,- zł, gwarancja Berbeka.

800 PLN
34348
Fi.2, 3

1916 list firmowy z Warszawy 23.6.16 do Torunia, stempel cenzury wojskowej.

20 PLN