Page:
Polish Kingdom
Poz# Features Catalog Description Actual price
34295

Mi.18x, 19xF, 21x

1866 wycinek listu z Płocka stemplowane polskim kasownikiem numerowym z cyfrą 253 w czterech okręgach, znaczek za 3 kop. z błędem poddruku w kształcie trójkątów zamiast trójek jak dla znaczka za 5 kopiejek.

2 000 PLN
34296
Fi.14y, 15y
Mi.14y, 15y 

1867 Królestwo Polskie 158 - CZĘSTOCHOWA na WĘGRY; kompletny list na Węgry (bliski, ale zaskakująco rzadki kierunek wysyłki) opłacony znaczkami rosyjskimi za 5 i 10 kop. wydania z 1865 roku na papierze ze znakiem wodnym 4 o ząbkowaniu 14,5:15; znaczki unieważniono polskim kasownikiem numerowym 158 - Częstochowa, na froncie stempelki: informujący o całkowitym opłaceniu listu przez nadawcę FRANCO oraz austriacki pochodzenia POLOGNE; na odwrocie datowniki graniczny Szczakowa z 4.12, tranzytowy z Cieszyna z 5.12 oraz odbiorczy z Thuroczsz Marton 7.12; krawędź listu lekko odcisnęła się na znaczkach, poza tym bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

3 200 PLN
34297
Fi.21x

1868 Królestwo Polskie MAŁE DW - KASOWNIK AMBULANSOWY; list z Dąbrowy nadany w ambulansie na linii Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej do Warszawy; opłacony rosyjskim znaczkiem za 10 kop. wydania z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; unieważniono go unikalnym kasownikiem ambulansowym D(roga) W(iedeńska) - typ z małymi literami, który po 1866 roku zastąpił na tej linii kasowniki z kropką; na kopercie brak odręcznej adnotacji o miejscu nadania i dacie, jest za to adnotacja "bpilno", a pod znaczkiem "fnco", sam list datowany jest na 3.12 według kalendarza gregoriańskiego, na odwrocie posiada datownik odbiorczy ВАРШАВА / WARSZAWA z 23/10 według kalendarza juliańskiego - czyli z 4.11 według gregoriańskiego; kasownik z małymi literami DW jest znany tylko z dwóch listów i dużego wycinka pokazanego w monografii M.A.Bojanowicza na tablicy 34, na aukcji jego zbioru oferowany list osiągnął (obok równie rzadkiego DT) najwyższą cenę ze wszystkich listów ambulansowych opłaconych znaczkami rosyjskimi, poza minimalnie krótszym narożnikiem znaczka i nacięciami tekstu ułatwiającymi złożenie dość grubego listu całość jest kompletna i zachowana w bardzo dobrym stanie, na odwrocie gwarancja M.A.Bojanowicza, fotoatest Petriuk BBP.

12 000 PLN
34298

Mi.12, 13, 15

1868 list z Warszawy 21.6.68 do Hanoweru, trójkolorowa frankatura, znaczki unieważniono stemplem z literami BW w okręgach ekspedycji pocztowej na Dworcu Warszawskim, datownik "EKSPEDYCYA POCZTOWA // DWORZEC WARSZAWA 21/6", stempel tranzytowy "AUS RUSSLAND über EISENB. POST-BUR. XI \\ FRANCO 21.6.68 II", znaczek za 10 kop. użyty podwójnie na szkodę poczty, fotoatest Pelc.

1 200 PLN
34299
Fi.21x
Mi.21x 

1870 Królestwo Polskie - AMBULANS DB/1; koszulka listu składanego z Aleksandrowa Pogranicznego do Warszawy opłaconego rosyjskim znaczkiem za 10 kop. wydania z 1866 roku, na żeberkowanym poziomo papierze ze znakiem wodnym 4, oraz z ząbkowaniem 14,5:15; znaczek unieważniono rzadkim polskim kasownikiem ambulansowym DB/1 - Droga Bydgoska, na froncie kaszetka firmowa "S.H.NOWIŃSKI / ALEKSANDROWO" z ręcznie wpisaną datą 11.4.; na odwrocie warszawski godzinnik odbiorczy / 11.4.1870 / 5; na Drodze Bydgoskiej listy nadane w ambulansach w kierunku Warszawy są bardzo rzadkie; koszulka listu kompletna, delikatnie otwarta i bez najmniejszych rozdarć, gwarancja Korszeń.

4 000 PLN
34300
Fi.18x, 20x, 22x
Mi.18x, 20x, 22x

1871 Królestwo Polskie - AMBULANS WARSZAWA - ALEKSANDRÓW POGRANICZNY, FRANCO - ФРАНКИРОВАНО; list z Warszawy do Londynu, opłacony według taryfy zagranicznej do Anglii rosyjskimi znaczkami za 1, 5 i 20 kop. wydania z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo ze znakiem wodnym 4 o ząbkowaniu 14,5:15; znaczki unieważniono bezpośrednio datownikiem ambulansowym "ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЪ No.27-28" z dnia 1 СЕН.1871 (13 według kalendarza gregoriańskiego), cyfra kodowa 1 w kasowniku ambulansowym wskazuje Warszawę jako miejsce nadania listu do ambulansu; to bardzo wczesny kurs na linii Warszawa- Aleksandrów Pograniczny, literatura rosyjska podaje datę jej uruchomienia na sierpień 1871, choć znany jest jeden list wcześniejszy; na górze stempel informujący o całkowitym opłaceniu listu przez nadawcę "ФРАНКИРОВАНО" (Frankowano); na dole pruski kolejowy stempel graniczny "AUS RUSSLAND über EISENB. POST-BÜR.XI/ FRANCO" z 13.9.71, a pod znaczkami londyński stempel odbiorczy LONDON PAID z 15.9.71; po lewej owalna kaszetka nadawcy i pruski ramkowy stempel tranzytowy PD; wszystkie stemple wzorcowo odbite, całość w pięknym stanie zachowania, gwarancja i opis Korszeń.

4 000 PLN
34301
Fi.6
Mi.6 

1872 Królestwo Polskie AMBULANS 31-32 KOLUSZKI - ŁÓDŹ, znaczek rosyjski za 20 kop. wydanie z 1858 roku, na papierze bez znaku wodnego o ząbkowaniu 12,5, skasowany kolejowym stemplem ambulansowym nr.31-32 Koluszki-Łódź wprowadzonym w 1872, bardzo ładny stan.

900 PLN
34302
Fi.21x

1872 Królestwo Polskie - 1106 KOSZYCE; koperta listu z Koszyc do Suchdołów przez Lublin i Piaski; opłacono go rosyjskim znaczkiem za 10 kop. wydania z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; unieważniono go trójkątnym kasownikiem numerowym ze ściętymi wierzchołkami 1106 - Koszyce, nieznanym na żadnym innym liście; na odwrocie rosyjskojęzyczny stempel nadawczy кошицы кѣлец г / 13 февраля 1872го i odbiorczy пяски пюълинско / февраля 1872года z ręcznie wpisanym dniem 18; to, że stempel 1106 nie był dotąd znany nie jest dziwne, bo jego poprzednik - polski kasownik numerowy 119 z Koszyc, ma najwyższy 10 stopień rzadkości w dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza zarówno na znaczku polskim jak i rosyjskich; kasowniki trójkątne ze ściętymi wierzchołkami o numerach od 848 do 1700 rzadko przypisane są do konkretnych miejscowości, numery przydzielano bez klucza terytorialnego w całej Rosji; powyższy to nowe odkrycie w polskiej i rosyjskiej filatelistyce, koperta jest w znakomitym stanie, a wszystkie stemple bardzo czytelnie odbite, gwarancja i opis Z.Korszeń.

7 000 PLN
34303

Mi.U23A

1874 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, na odwrocie jedna podlepka.

50 PLN
34304
Fi.25
Mi.25x

1879 Królestwo Polskie, list wysłany 30.11 z Krasnegostawu do Warszawy, opłacony znaczkiem rosyjskim za 7 kop wydania z 1875 roku na papierze prążkowanym poziomo ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14½:15; znaczek skasowany datownikiem "КРАСНОСТАВЪ" z ozdobnikiem odciśniętym dodatkowo obok, na odwrocie warszawski stempel odbiorczy "ВАРШВА 1 ЭКСПЕД"; dobry stan zachowania.

200 PLN
34305

1880 list z Kajdanowa na odwrocie stempel ambulansowy "pocztowyj wagon N 42".

150 PLN
34306

Mi.19x

1882 Poczta Miejska w Warszawie, rzadki list miejscowy wysłany 21.6. adresowany na numer domu, opłacony znaczkiem rosyjskim za 3 kop. wydania z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15;, znaczek unieważniono datownikiem ВАРШАВА 1 ЕКСПЕДИЦIЯ (Warszawa 1 Ekspedycja); średni stan zachowania, gwarancja i opis Jendroszek.

800 PLN
34307

1889 Volumina Legum tom IX wydawnictwa Komisji Prawniczej Akademii Umiejętności w Krakowie, 501 stron, w tym krótka wzmianka "Bezpieczeństwo listów" często przywoływane w literaturze filatelistycznej.

250 PLN
34308

1938 "Trąbka i sygnały pocztowe" Włodzimierza Polańskiego, 15 stron w płóciennej oprawie.

250 PLN