The auction will start on 19.04.2024

Auction 90. Inter-war Poland 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
27173

1920 list z Śmigiel 29.7.20 do Niemiec, stempelek poznańskiej cenzury wojskowej.

Fi.87B, 89B, 90B
35 PLN
27174

1920 kartka z Brodnicy do Berlina, poniemiecki kasownik, widokówka z Brodnicy.

Fi.87B, 89B, 107
Mi.103, 105, 123
40 PLN
27175

1920 list polecony z Poznania 4.1.20 do Berlina, niemiecka erka.

Fi.87B, 89B, 109
Mi.103, 105, 125
45 PLN
27176

1920 kartka ze Starego Sambora do Niemiec, stempel cenzury wojskowej we Lwowie i na odwrocie rzadki stempel godzinowy.

Fi.87B, 90B, Cp32
80 PLN
27177

1920 list firmowy z Sosnowca 28.9.20 do Niemiec, największy stempel cenzury wojskowej z Krakowa.

Fi.87B, 92B, 97
150 PLN
27178

1920 list z Janowca Wielkopolskiego do Berlina, poniemiecki kasownik.

Fi.87B, 107
Mi.103, 123
40 PLN
27179

1920 kartka z Mińska Litewskiego 20.3.20 do Samboru, gwarancja Berbeka. Rzadka przesyłka z polskich urzędów pocztowych na ziemiach wschodnich przejściowo administrowanych przez władze polskie w latach 1919 - 1920. Katalog Fischer 3.000,-.

Fi.88B
2 800 PLN
27180

1920 list z Poznania 12.5.20 do Lwowa, uszkodzona klapa koperty.

Fi.89B
25 PLN
27181

1920 PŁOCK - wydanie w walucie markowej, znaczek za 25 f. z rzadkim kasownikiem prowizorycznym z Płocka, gwarancja Krawczyk.

Fi.90B
Mi.106x 
40 PLN
27182

1920 kartka z Krakowa do Lwowa, stary XIX wieczny austriacki kasownik rusztowy.

Fi.90B
20 PLN
27183

1920 kartka z Warszawy do Lwowa, widokówka z Warszawy z widokiem na praską stronę.

Fi.90B, 104B
Mi.106, 120A
90 PLN
27184

1920 AMBULANS NR.105 relacji MŁAWA-WARSZAWA, karta pocztowa do Warszawy przesłana 27.VII ambulansem, kasownik z wyróżnikiem "*a*", datownik odbiorczy Warszawa 29.VII; żaden ambulans kursujący na tej trasie nie jest w literaturze opisany; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.91B
Mi.107
300 PLN
27185

1920 list firmowy z Torunia do Berlina.

Fi.91B, 94B
Mi.108, 111
45 PLN
27186

1920 kartka z Ustrzyk Dolnych do Szwajcarii, stempel krakowskiej cenzury wojskowej.

Fi.91B, 98, Cp35I
50 PLN
27187

1920 list polecony z Sanoka 16.VI.20 do Szwajcarii, stempel krakowskiej cenzury wojskowej w kolorze czarnym "Czr.Kr.".

Fi.92B
Mi.109 
100 PLN
27188

1920 list polecony z Sanoka do Szwajcarii, stempel krakowskiej cenzury wojskowej w kolorze czarnym "Czr.Kr.".

Fi.92B
Mi.109 
90 PLN
27189

1920 kartka z Trembowli do poczty polowej 32.

Fi.94B
Mi.111
15 PLN
27190

1920 wydanie dla obszaru całej RP po unifikacji, znaczek bez perforacji poziomej na marginesie, podlepka i ubytki w gumie.

Fi.97
Mi.107
50 PLN
27191

1920 wydanie dla obszaru całej Rzeczypospolitej, podstawowa seria, nierównomiernie nałożona guma charakterystyczna dla tego wydania.

Fi.97-101
Mi.107, 113, 114-7
50 PLN
27192

1920 list z Krakowa do Niemiec, stempel cenzury wojskowej z Krakowa "Kr / D.P." w okręgu.

Fi.98, 114, 115, 120
40 PLN
27193

1920 wydanie dla obszaru całej RP po unifikacji, znaczek z perforacją na zagiętym marginesie, podlepka na marginesie i nierównomiernie nałożona guma, charakterystyczna dla tego wydania.

Fi.99
Mi.115
80 PLN
27194

1920 wydanie dla obszaru całej Rzeczypospolitej, parka znaczków z obiegu pocztowego bez perforacji pionowej na marginesie.

Fi.99
Mi.115
60 PLN
27195

1920 wydanie dla obszaru całej Rzeczypospolitej, lewy górny znaczek z błędem "brak pochwy szabli" występującym tylko w części nakładu, ślady po podklejeniu.

Fi.99B1
Mi.115
140 PLN
27196

1920 wydanie markowe dla obszaru całej Rzeczypospolitej po unifikacji waluty, 10 mk - ZNACZNE PRZESUNIĘCIE PERFORACJI POZIOMEJ na znaczku z dolnej części arkusza, co spowodowało powstanie szerokiego marginesu u dołu znaczka; list wysłany 25.II.21 z miejscowości Końsk Komitetu Przyjaciół Polski w Paryżu, znaczek skasowany unarodowionym datownikiem austriackiej poczty polowej z usuniętymi niemieckimi napisami, na froncie stempelek cenzury w Krakowie; bardzo dobry stan zachowania, gwarancja.

Fi.100
Mi.116
300 PLN
27197

1920 wydanie dla obszaru całej Rzeczypospolitej, pasek znaczków z obiegu na cienkim papierze z silnie prześwitującym obrazkiem znaczka.

Fi.101
Mi.117
25 PLN
27198

1920 wydanie dla obszaru całej Rzeczypospolitej, dwie odmiany znaczka za 20 mk. w kolorze zielonym i oliwkowozielonym, gwarancja i oznaczenie Wiatrowski.

Fi.101a, b
Mi.117
20 PLN
SOLD
27199

1920 list z Poznania 3.4.20 do Niemiec.

Fi.107
Mi.123
30 PLN
27200

1920 firmowy list z Brodnicy 19.4.20 do Drezna, mieszana frankatura znaczka polskiego i niemieckiego.

Fi.107
Mi.123 
150 PLN
27201

1920 list polecony z Grodna 20.II.20 do Niemiec, stempel warszawskiej cenzury wojskowej Wr1, brak jednego znaczka na odwrocie.

Fi.112
Mi.128 
120 PLN
27202

1920 list polecony ze Lwowa do Niemiec, stempel lwowskiej cenzury wojskowej.

Fi.113
Mi.129
60 PLN
SOLD
27203

1920 orzeł na tarczy barokowej, parka z perforacją na zagiętym arkuszu - brak perforacji pionowej na marginesie, podlepka na górnym znaczku.

Fi.114
Mi.147
100 PLN
27204

1920 orzeł na tarczy barokowej, seria w czworoblokach.

Fi.114-9
Mi.147-52
50 PLN
SOLD
27205

1920 zagraniczny list z Podwieska do Połczyna, uszkodzona klapa koperty.

Fi.118, 135
90 PLN
27206

1920 Kresy, kartka z Turki nad Stryjem 18.2.20 do Krakowa, stempel cenzury wojskowej Stanisławowie.

Fi.Cp.25
75 PLN
27207

1920 kartka z Bydgoszczy do Niemiec, stempel cenzury wojskowej z Bydgoszczy, zagięcie.

Fi.Cp29
35 PLN
27208

1920 kartka z Ostrzeszowa 13.3.20 do Niemiec.

Fi.Cp30
30 PLN
27209

1920 PRZEGLĄDANE przez WŁADZĘ WOJSKOWĄ NR.6, fioletowy stempelek łódzkiej cenzury wojskowej na widokówce wysłanej 4.11 z Blankenburga w Niemczech do Łodzi, znaczek za 30 fen w rzadszym I typie; dobry stan zachowania.


Mi.140, 142, 144I
120 PLN
27210

1920 WILEŃSZCZYZNA - WILNO - widokówka wysłana 26.I z Wilna do kopalni "Mortimer" w miejscowości Zagórze poczta Dąbrowa Górnicza, datownik Wilno 1 z wyróżnikiem "a", pomimo, że przesyłka nie nosi oznaczeń poczty polowej, ani stempli formacyjnych - nadawcą był najpewniej wojskowy, dlatego przy nadaniu nie pobrano opłaty pocztowej; nietypowy walor w dobrym stanie zachowania z pierwszego po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, stosunkowo krótkiego (19.4.1919-14.7.1920), okresu przynależności Wilna do Polski.


200 PLN
27211

1920 formularz kartka pocztowa wydania z dochodem przeznaczonym dla biednych, wdów i sierot.


20 PLN
27212

1921 recypis zwrotny doręczenia przesyłki z Sądu Powiatowego w Przemyślanach do Błotnia przez posłańca sądowego, opłatę pobrano sądowego znaczka doręczeniowego poczty austriackiej z polskim nadrukiem wykonanym w 1920 roku z nowym nominałem 2 mk., bardzo rzadkie, fotoatest.

Fi.2
500 PLN