The auction will end on 08.07.2024
The auction ends in:

Auction 90. Inter-war Poland 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
26933

1918 środek katalogu prac konkursowych na Marki Polskie zorganizowanego z inicjatywy Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego; zawiera 144 projekty, trzydziestu dwóch autorów, na trzydziestu pięciu stronach, w tym nagrodzone prace: E.Bartłomiejczyka, W.Husarskiego, J.Toma i E.Trojanowskiego; jak zwykle brak strony 8, ale dodatkowo trzynaście kolorowych odbitek projektów wybranych przez Komisję Konkursową; wydano go w czterech wersjach kolorów niebieskiej, czarnej, zielonej i brązowej; tu rzadka w kolorze zielonym z minimalną ceną wywoławczą nieco poniżej 9 zł. za projekt.

Fi.1
1 200 PLN
26934

1918 ZNACZKI DZIELONE, wydanie obiegowe austriackiej poczty polowej z podobizną cesarza Franciszka Józefa, połówka znaczka za 30 hal. użyta kilka dni po wyzwoleniu w Olkuszu, do tej pory odnotowano w Olkuszu użycie znaczka dzielonego za 2 Kr., gwarancja Krawczyk.

Fi.34
75 PLN
26935

1918 współkursory - prawdopodobnie najpóźniejsza austriacka karta pocztowa bez przedruku użyta w wolnej Polsce!!! wysłana 28.VII.1919 z miejscowości Uhnów (powiat Rawa Ruska, dyrekcja Lwowska) do obozu jeńców ukraińskich w Przemyślu (Pikulice?), stempelek cenzury wojskowej w Przemyślu i najpewniej cenzura obozowa - duża odręcznie wpisana litera "C"; po wycofaniu 20.I.1919 z obiegu wszystkich austriackich znaczków i całostek jeszcze przez pewien okres były one używane na obszarze dyrekcji Lubelskiej; w Galicji używano ich bardzo krótko i to głównie w wewnętrznym obrocie pocztowym na skarcie; prywatnych przesyłek z oryginalnego obiegu w drugim kwartale 1919 roku się nie spotyka - tu oferowana karta, co ciekawsze przybliżająca bardzo słabo udokumentowane zagadnienie obozów dla jeńców z czasów wojny polsko-ukraińskiej, jest niewątpliwie unikalna; wspaniały walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


2 000 PLN
26936

1918 projekt Maksymiliana Bystydzińskiego - zgłoszony na pierwszy konkurs z 1917 roku (pozostałe konkursy rozpisano w 1921, 1930 i 1934 roku); odbitka w kolorze czarnym na grubym gładzonym papierze; 1 Mk. - Książę Józef Poniatowski nad Elsterą, 22x29mm, w Muzeum jest tylko projekt poczty lotniczej - dwupłatowiec z roku 1921; piękny stan, gwarancja współorganizator konkursu Stanisław E(jsmond).


400 PLN
26937

1918 projekt Edmunda Johna - zgłoszony na pierwszy konkurs z 1917 roku (pozostałe konkursy rozpisano w 1921, 1930 i 1934 roku); odbitka w kolorze czarnym na grubym gładzonym papierze; 10 fen. - Orzeł w koronie w owalnej ramce z motywem wstęgi, 23x18mm, oryginał - piórko, sepia na kartonie, zakupiony od Tadeusza Ulasińskiego w 1927 roku - numer inwentarza Muzeum Poczty i Tel./F I 200; piękny stan, gwarancja współorganizator konkursu Stanisław E(jsmond).


400 PLN
26938

1918 projekt Mieczysława Neufelda - zgłoszony na pierwszy konkurs z 1917 roku (pozostałe konkursy rozpisano w 1921, 1930 i 1934 roku); odbitka w kolorze czarnym na grubym gładzonym papierze; 60 fen. - Łazienki Pałac na wodzie, 22x29mm, w Muzeum nie ma projektów M.Neufelda; piękny stan, gwarancja współorganizator konkursu Stanisław E(jsmond).


400 PLN
26939

1918 niezrealizowane projekt znaczka wydania ministerialnego, rzadkie.


500 PLN
26940

1918 wsółkursory, kartka z Krosna wysłana 1.1.19 do Wiednia, opłata austriackimi znakami opłaty będącymi w obiegu do 20.1.19.


90 PLN
26941

1918 współkursory, list z Dąbrowy 10.2.19 do Zawiercia opłacony połówką znaczka dopłaty za 50 hal. dla Bośni i Hercegowiny.


130 PLN
SOLD
26942

1919 KRAKÓW - wydanie Komisji Rządzącej, znaczki za 2, 20, 50 f. na wycinku ze skartu, unieważnione rzadkim kasownikiem rusztowym z Krakowa.

Fi.55, 61, 63
Mi.54, 60, 62 
40 PLN
26943

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria czysta (Fi.130.-), najdroższy znaczek za 6 hal. gwarancja Falkowski.

Fi.55-65
Mi.54-64
90 PLN
26944

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria w czworoblokach, znaczek za 6 hal. gwarancja.

Fi.55-65
Mi.54-64
350 PLN
26945

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria w czworoblokach, znaczek za 6 hal. gwarancja.

Fi.55-65
Mi.54-64
280 PLN
SOLD
26946

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria kasowana (Fi.100.-), najdroższy znaczek za 6 hal. gwarancja Krawczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64
80 PLN
26947

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria z dwoma odmianami znaczka za 70 hal., znaczek za 6 hal. gwarancja Mikstein.

Fi.55-65
Mi.54-64
100 PLN
26948

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria stemplowana z prywatnym ząbkowaniem z Żywca, znaczek za 6 hal. gwarancja.

Fi.55-65
Mi.54-64
100 PLN
26949

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria stemplowana, znaczek za 6 hal. gwarancja.

Fi.55-65
Mi.54-64
70 PLN
26950

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria, znaczek za 6 hal. gwarancja.

Fi.55-65
Mi.54-64
90 PLN
26951

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria lokalnie ząbkowana, znaczek za 6 hal. gwarancja Krawczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64 
240 PLN
26952

1919 wydanie Komisji Likwidacyjnej, znaczek za 6 hal. gwarancja.

Fi.55-65
Mi.54-64 
70 PLN
26953

1919 wydanie Komisji Rządzącej, narożny znaczek za 3 hal. z błędem "lekko uszkodzone C w POCZTA", gwarancja Landre, Berbeka.

Fi.56 B
Mi.55 
30 PLN
SOLD
26954

1919 wydanie Komisji Rządzącej, marginesowy znaczek za 3 hal. z błędem "przekreślony rysunek", znaczek nie jest złamany - to pęknięcie (uszkodzenie) formy, gwarancja i opis Berbeka.

Fi.56 B
Mi.55 
80 PLN
26955

1919 wydanie Komisji Rządzącej, parka znaczków za 5 h., lewy z błędem "y połączone z białą ramką", a prawy z błędami "plamka nad lewym szponem orła" i "h połączone z obwódką lewej tarczy", gwarancja Berbeka.

Fi.57 B+B
Mi.56 
60 PLN
26956

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek ze spektakularną, powtarzalną tylko w części nakładu usterką w postaci plamy na literą Z w wyrazie POCZTA.

Fi.58
Mi.57
150 PLN
26957

1919 wydanie Komisji Rządzącej, prywatnie perforowany znaczek za 6 h. z błędem "kolec na lewym skrzydle orła", gwarancja Landre.

Fi.58 B1
Mi.57 
200 PLN
26958

1919 wydanie Komisji Rządzącej, prywatnie perforowany znaczek za 10 h. z błędem - po wykonaniu perforacji poziomej arkusz zgiął się skośnie do góry, wykonywana potem perforacja pionowa jest skośna poniżej tego zagięcia, bardzo rzadkie, podwójna gwarancja Berbeka.

Fi.59 B
Mi.58 
120 PLN
26959

1919 wydanie Komisji Rządzącej, kartka z Białej 18.4.19 do Berlina, stempel krakowskiej cenzury wojskowej.

Fi.60
Mi.59
70 PLN
26960

1919 wydanie Komisji Rządzącej, kartka z Oświęcimia 11.04.19 do Wiednia, stempel krakowskiej cenzury "K8".

Fi.60
Mi.59
90 PLN
SOLD
26961

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 15 h. z błędem "zalany napis POLSKA", w prawej cyfrze 5 wypadł z papieru węgielek, gwarancja Berbeka.

Fi.60 MK
Mi.59 
40 PLN
26962

1919 wydanie Komisji Rządzącej, narożny znaczek za 20 h. z błędem na poz.100 "uszkodzona lewa cyfra 0", gwarancja Landre, Berbeka.

Fi.61 B
Mi.60 
40 PLN
26963

1919 wydanie Komisji Rządzącej, list firmowy z Krakowa 2.3.19.

Fi.62
Mi.61
70 PLN
26964

1919 wydanie Komisji Rządzącej, bardzo rzadka próba znaczka za 25 hal. w kolorze szaroniebieskim na papierze białym gładkim grubym (Fi.3200.-), ślad po podlepce w formie lekkiej prześwitki, gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.62 P6z
Mi.61
2 000 PLN
26965

1919 wydanie Komisji Rządzącej, bardzo rzadka próba znaczka za 25 hal. w kolorze fioletowym, podlepka, gwarancja Mikstein, Schmutz.

Fi.62P5
2 400 PLN
26966

1919 wydanie Komisji Rządzącej, bardzo rzadka próba znaczka za 25 hal. w kolorze szaroniebieskim, ciężka podlepka, gwarancja Mikstein, Schmutz.

Fi.62P6
2 400 PLN
26967

1919 wydanie Komisji Rządzącej, list polecony z Krakowa 26.3.19 do Kielc, opłata jak za list z wagą powyżej 20 gram, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.63, 76B
Mi.62, 80
150 PLN
26968

1919 wydanie Komisji Rządzącej, przekaz pienieżny z Jordanowa do Oświęcimia nadany 12.11.19 i opłacony znaczkiem nie mającym mocy obiegowej 31.05.19, ujawniła to kontrola pocztowa i umieściła adnotacje czerwonym tuszem na froncie przekazu: "Zwrot za znaczki wycofane 70 hal.".

Fi.64
Mi.63
250 PLN
SOLD
26969

1919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka za 3 hal. w kolorze ciemnopomarańczowym, gwarancja.

Fi.73 P4
Mi.65
80 PLN
26970

1919 wydanie w walucie koronowej, cięta seria w czworoblokach.

Fi.73-84A
Mi.65-76
1 000 PLN
26971

1919 wydanie w walucie koronowej, czysta seria cięta (Fi.400.-).

Fi.73-84A
Mi.65-76 
320 PLN
26972

1919 wydanie w walucie koronowej, kasowana seria cięta (Fi.120.-).

Fi.73-84A
Mi.65-76 
100 PLN