The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 90. Overprint editions 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
26274

1918 seria pomnikowa, znaczek stemplowany kasownikiem prowizorycznym Kutna, gwarancja.

Fi.2
Mi.2
20 PLN
26275

1918 seria pomnikowa, znaczek z brzegowym uszkodzeniem rysunku znaczka.

Fi.2
Mi.2
60 PLN
26276

1918 seria pomnikowa, znaczek z usterkami liter o, gwarancja.

Fi.2
Mi.2
20 PLN
26277

1918 seria pomnikowa, znaczki z przesunięciami nadruku.

Fi.2
Mi.2
100 PLN
26278

1918 seria pomnikowa - KUTNO, znaczek za 5 f./2 gr. ostemplowany kasownikiem prowizorycznym w Kutnie, gwarancja i opis.

Fi.2
60 PLN
26279

1918 seria pomnikowa, prawy górny znaczek z błędem "kropka między nóżkami litery k", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2 B3
Mi.2 
50 PLN
26280

1918 seria pomnikowa, seria z marginesem dolnym.

Fi.2-5
Mi.2-5
80 PLN
26281

1918 seria pomnikowa, seria kasowana na wycinkach.

Fi.2-5
50 PLN
26282

1918 seria pomnikowa, seria znaczków z nadrukami odwróconymi, poza lekkimi śladami po podlepkach w bardzo ładnym stanie, gwarancja firmowa Gryżewski Warszawa, nowa gwarancja Schmutz.

Fi.2-5 No
2 000 PLN
26283

1918 seria pomnikowa, seria w stemplowanych arkuszach, liczne błędy i usterki; arkusz znaczka za 5 fen,: poz. 5 "duża kropka", poz. 10 "kropka w prawej cyfrze 5", poz. 12 B1 "Poezta", poz. 17 B2 "wyszczerbione N", poz. 20 B3 "kropka w k", poz. 22 B6 "plamka przylegająca do l", poz. 32 "prawa 5 zniekształcona", poz. 45 "podłużna kropka", poz. 52 "prawa 5 przerwane u dołu", arkusz znaczka za 10 fen,: poz. 6 i 12 B1 "Poezta", poz. 17 B2 "wyszczerbione N", poz. 20 B3 "kropka w k", poz. 22 B6 "plamka przylegająca do l", poz. 31 B7 "I zamiast 1", poz. 36 "prawe O otwarte u góry", poz. 45 "podłużna kropka", arkusz znaczka za 25 fen,: poz. 6 "prawa 2 przerwane u góry", poz. 12, 15 i 21 "prawe 2 zniekształcone", poz. 17 "lewe 2 zniekształcone", poz. 38 "obie 5 zniekształcone", arkusz znaczka za 50 fen,: poz. 12 B1 "Poezta", poz. 17 B2 "wyszczerbione N", poz. 20 B3 "kropka w k", poz. 22 "ścięte z", poz. 25 i 31 "prawe 0 przerwane u góry", poz. 42 "inne zakończenie prawej 5 u dołu", bardzo dobry stan zachowania, znakomite jako materiał badawczy i porównawczy.

Fi.2-5B
Mi.2-5
3 200 PLN
26284

1918 seria pomnikowa, znaczek z usterką z poz. 15 "uszkodzone cz", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2B
Mi.2 
40 PLN
26285

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2B1
Mi.2
40 PLN
26286

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "prawa cyfra 5 z kropką wewnątrz", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2B5
Mi.2
70 PLN
26287

1918 seria pomnikowa, prawy znaczek z błędem "plamka przylegająca do l", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2B6
Mi.2
100 PLN
26288

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem.

Fi.2MK
Mi.2
40 PLN
26289

1918 seria pomnikowa, parka z silnie w poziomie przesuniętym nadrukiem, gwarancja Miszczak.

Fi.3
Mi.3
100 PLN
26290

1918 seria pomnikowa, parka z silnie w poziomie przesuniętym nadrukiem.

Fi.3
Mi.3 
90 PLN
26291

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem w poziomie w lewo, gwarancja Walisch.

Fi.3
Mi.3 
60 PLN
26292

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

Fi.3
Mi.3 
70 PLN
26293

1918 seria pomnikowa - Dobrzyn / Dr., znaczek za 10 f./6 gr. ostemplowany rzadkim kasownikiem prowizorycznym w Dobrzyniu nad Drwęcą, gwarancja i opis.

Fi.3
120 PLN
26294

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen./6 gr. ze znacznym przesunięciem nadruku w pionie, napis "Poczta Polska" znajduje się na górze, zamiast na dole znaczka, gwarancja Krawczyk.

Fi.3 B
400 PLN
26295

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen./6 gr. ze znacznym przesunięciem nadruku w pionie, napis "10 FEN. 10" znajduje się na dole, zamiast na górze znaczka, gwarancja Krawczyk.

Fi.3 B
250 PLN
26296

1918 seria pomnikowa, stemplowany arkusz sprzedażny z błędami: B1 "Poezta", B2, B3, B4, B6, B7, B8.

Fi.3 B1-4, B6-8
Mi.3
400 PLN
26297

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem z poz. 18 z błędem występującym w niewielkiej części nakładu w postaci "spacji przed lewą cyfrą 10", nie katalogowane, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B
Mi.3 
120 PLN
26298

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie.

Fi.3B1
Mi.3 
40 PLN
26299

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", górne znaczki podlepka, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B1
Mi.3 
70 PLN
26300

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "wyszczerbione N", gwarancja i oznaczenie.

Fi.3B2
Mi.3
15 PLN
26301

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "wyszczerbione N", gwarancja i oznaczenie.

Fi.3B2
Mi.3
30 PLN
26302

1918 seria pomnikowa, trzy znaczki z błędem "kropka w k w Polska" z różnych faz narastania tego błędu aż do całkowitego rozbicia litery k, gwarancja i oznaczenie.

Fi.3B3
Mi.3
120 PLN
26303

1918 seria pomnikowa, prawy znaczek z błędem "plamka przylegająca do l u dołu", gwarancja i oznaczenie.

Fi.3B8
Mi.3
40 PLN
26304

1918 seria pomnikowa, parka znaczków z silnie przesuniętym nadrukiem bez nominału.

Fi.3MK
Mi.3
150 PLN
26305

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem bez nominału.

Fi.3MK
Mi.3
80 PLN
26306

1918 seria pomnikowa, parka znaczków z silnie przesuniętym nadrukiem.

Fi.3MK
Mi.3
100 PLN
26307

1918 seria pomnikowa, narożny czworoblok znaczków z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.3No
Mi.3K 
280 PLN
26308

1918 seria pomnikowa, czworoblok z odwróconym nadrukiem, górne dwa znaczki podlepka, gwarancja Mikulski.

Fi.3No
Mi.3K 
180 PLN
26309

1918 seria pomnikowa, czworoblok z nadrukiem odwróconym dwa znaczki podlepka, gwarancja Schmutz.

Fi.3No
Mi.3K 
160 PLN
26310

1918 seria pomnikowa, 25-blok znaczków z nadrukiem odwróconym, w tym znaczek z błędem "uszkodzona prawa górna część litery N", gwarancja.

Fi.3No B2
Mi.3K
2 500 PLN
26311

1918 seria pomnikowa, czworoblok z odwróconym nadrukiem, lewy dolny znaczek na ilustracji z błędem "wyszczerbione N", gwarancja.

Fi.3No B2
Mi.3K 
200 PLN
26312

1918 seria pomnikowa, znaczek za 25 fen./10 gr. z rzadkim błędem na poz.33 "uszkodzone ols w Polska", gwarancja i opis.

Fi.4 B9
120 PLN
26313

1918 seria pomnikowa, znaczek za 25 fen./10 gr. z rzadkim błędem na poz.37 "uszkodzone F", gwarancja i opis błędu Schmutz.

Fi.4 B17
120 PLN