Page:
Overprint editions 1918-1919
Poz# Features Catalog Description Actual price
9245
Fi.2
Mi.2

1918 seria pomnikowa, znaczek stemplowany kasownikiem prowizorycznym Kutna, gwarancja Korszeń.

20 PLN
9246
Fi.2
Mi.2

1918 seria pomnikowa, znaczek z brzegowym uszkodzeniem rysunku znaczka.

60 PLN
9247
Fi.2
Mi.2

1918 seria pomnikowa, znaczek z usterkami liter o, gwarancja Korszeń.

20 PLN
9248
Fi.2
Mi.2

1918 seria pomnikowa, znaczki z przesunięciami nadruku.

100 PLN
9249
Fi.2
Mi.2

1918 seria pomnikowa, list z Rembertowa do Warszawy opłacony paskiem pięciu znaczków za 5 fen., rzadki kasownik prowizoryczny Rembertowa w kolorze fioletowym, na odwrocie stempel odbiorczy z Warszawy, dekoracyjny i rzadki walor, gwarancja Schmutz.

4 500 PLN
9250
Fi.2

1918 seria pomnikowa, znaczek za 5 fen./2 gr. ze znacznie przesuniętym w pionie nadrukiem, gwarancja Korszeń.

120 PLN
9251
Fi.2

1918 RADZYŃ - seria pomnikowa, znaczek za 10 fen./6 gr. unieważniony ramkowym kasownikiem prowizorycznym POCZTA/POLSKA w Radzyniu, co ciekawe na znaczku jest prawie kompletna odbitka tego kasownika , a druga odbitka to jego brakująca część, gwarancja i opis Korszeń.

40 PLN
9252

Fi.2 B

1918 seria pomnikowa, marginesowy czworoblok znaczków za 5 f./2 gr., prawy dolny znaczek z błędem na poz.52 "uszkodzona prawa cyfra 5" (Fi.234.-), gwarancja Korszeń.

120 PLN
9253

Fi.2 B1+B3

1918 seria pomnikowa, marginesowy sześcioblok znaczków za 5 f./2 gr., prawy środkowy znaczek z błędem na poz.12 "Poezta", a lewy dolny z błędem na poz.20 "kropka pomiędzy nóżkami litery k" (Fi.477.-), gwarancja Korszeń.

240 PLN
9254

Fi.2 B2

1918 seria pomnikowa, marginesowy czworoblok znaczków za 5 f./2 gr., lewy górny znaczek z błędem na poz.17 "uszkodzona litera N w FEN" (Fi.234.-), gwarancja Korszeń.

120 PLN
9255

Fi.2 B3
Mi.2 

1918 seria pomnikowa, prawy górny znaczek z błędem "kropka między nóżkami litery k", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

50 PLN
9256
Fi.2-4

1918 WARSZAWA 6, seria pomnikowa, trzy pierwsze znaczki na kopercie skasowane 22.11 prowizorycznym datownikiem urzędu Warszawa 6; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

50 PLN
9257
Fi.2-5
Mi.2-5

1918 seria pomnikowa, seria czysta.

100 PLN
9258
Fi.2-5

1918 seria pomnikowa, seria kasowana na wycinkach.

50 PLN
9259
Fi.2-5B
Mi.2-5

1918 seria pomnikowa, seria w stemplowanych arkuszach, liczne błędy i usterki; arkusz znaczka za 5 fen,: poz. 5 "duża kropka", poz. 10 "kropka w prawej cyfrze 5", poz. 12 B1 "Poezta", poz. 17 B2 "wyszczerbione N", poz. 20 B3 "kropka w k", poz. 22 B6 "plamka przylegająca do l", poz. 32 "prawa 5 zniekształcona", poz. 45 "podłużna kropka", poz. 52 "prawa 5 przerwane u dołu", arkusz znaczka za 10 fen,: poz. 6 i 12 B1 "Poezta", poz. 17 B2 "wyszczerbione N", poz. 20 B3 "kropka w k", poz. 22 B6 "plamka przylegająca do l", poz. 31 B7 "I zamiast 1", poz. 36 "prawe O otwarte u góry", poz. 45 "podłużna kropka", arkusz znaczka za 25 fen,: poz. 6 "prawa 2 przerwane u góry", poz. 12, 15 i 21 "prawe 2 zniekształcone", poz. 17 "lewe 2 zniekształcone", poz. 38 "obie 5 zniekształcone", arkusz znaczka za 50 fen,: poz. 12 B1 "Poezta", poz. 17 B2 "wyszczerbione N", poz. 20 B3 "kropka w k", poz. 22 "ścięte z", poz. 25 i 31 "prawe 0 przerwane u góry", poz. 42 "inne zakończenie prawej 5 u dołu", bardzo dobry stan zachowania, znakomite jako materiał badawczy i porównawczy.

3 200 PLN
9260
Fi.2B
Mi.2 

1918 seria pomnikowa, znaczek z usterką z poz. 15 "uszkodzone cz", gwarancja i opis Schmutz.

40 PLN
9261
Fi.2B1
Mi.2

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

40 PLN
9262
Fi.2B5
Mi.2

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "prawa cyfra 5 z kropką wewnątrz", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

70 PLN
9263
Fi.2B6
Mi.2

1918 seria pomnikowa, prawy znaczek z błędem "plamka przylegająca do l", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

100 PLN
9264
Fi.3
Mi.3

1918 seria pomnikowa, parka z silnie w poziomie przesuniętym nadrukiem, gwarancja Miszczak.

100 PLN
9265
Fi.3
Mi.3 

1918 seria pomnikowa, parka z silnie w poziomie przesuniętym nadrukiem.

90 PLN
9266
Fi.3
Mi.3 

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem w poziomie w lewo, gwarancja Walisch.

60 PLN
9267
Fi.3
Mi.3 

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

80 PLN
9268
Fi.3 B

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen./6 gr. z niekatalogowanym błędem "uszkodzone a", gwarancja Korszeń.

60 PLN
9269

Fi.3 B1+B3

1918 seria pomnikowa, sześcioblok znaczków za 10 f./6 gr., prawy środkowy znaczek z błędem na poz.12 "Poezta", a lewy dolny z błędem na poz.20 "kropka pomiędzy nóżkami litery k" (Fi.351.-), gwarancja Korszeń.

180 PLN
9270
Fi.3 B1-4, B6-8
Mi.3

1918 seria pomnikowa, stemplowany arkusz sprzedażny z błędami: B1 "Poezta", B2, B3, B4, B6, B7, B8.

480 PLN
9271

Fi.3 B2

1918 seria pomnikowa, marginesowy czworoblok znaczków za 10 f./6 gr., lewy górny znaczek z błędem na poz.17 "uszkodzona litera N w FEN" (Fi.162.-), gwarancja Korszeń.

80 PLN
9272
Fi.3 P(3)

1918 seria pomnikowa, rzadka próba znaczka 25 f./6 gr. opisana w PZP t.I str. 98 - Prawdopodobnie próbami są znaczki z nadrukiem "Poczta Polska" "fenygów" wartości 15/2, 15/6, 15/10, 15/20, 25/2, 25/6, 25/10, 25/20, wszystkie z nadrukiem odwróconym i 50/20 z nadrukiem normalnym, do dnia dzisiejszego brak jest danych co do ich charakteru, lekki ślad podlepki, gwarancja Krawczyk.

2 400 PLN
9273
Fi.3B
Mi.3 

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem z poz. 18 z błędem występującym w niewielkiej części nakładu w postaci "spacji przed lewą cyfrą 10", nie katalogowane, gwarancja i opis Schmutz.

150 PLN
9274
Fi.3B1
Mi.3

1918 seria pomnikowa, list polecony z Kutna do Warszawy opłacony paskiem pięciu znaczków za 10 fen., lewy znaczek z błędem "Poezta", poniemiecka erka i rzadki w kolorze ciemnoczerwonym kasownik prowizoryczny Kutna, stempel odbiorczy z Warszawy z datą 5.3.19, niezwykle dekoracyjny i rzadki walor, gwarancja Schmutz.

7 000 PLN
9275

Fi.3B1
Mi.3 

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

40 PLN
9276

Fi.3B1
Mi.3 

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", górne znaczki podlepka, gwarancja i opis Schmutz.

70 PLN
9277
Fi.3B2
Mi.3

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "wyszczerbione N", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

15 PLN
9278
Fi.3B2
Mi.3

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "wyszczerbione N", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

30 PLN
9279
Fi.3B3
Mi.3

1918 seria pomnikowa, trzy znaczki z błędem "kropka w k w Polska" z różnych faz narastania tego błędu aż do całkowitego rozbicia litery k, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

120 PLN
9280
Fi.3B8
Mi.3

1918 seria pomnikowa, prawy znaczek z błędem "plamka przylegająca do l u dołu", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

40 PLN
9281


Fi.3No
Mi.3K 

1918 seria pomnikowa, narożny czworoblok znaczków z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

280 PLN
9282Fi.3No
Mi.3K 

1918 seria pomnikowa, czworoblok z odwróconym nadrukiem, górne dwa znaczki podlepka, gwarancja Mikulski.

200 PLN
9283Fi.3No
Mi.3K 

1918 seria pomnikowa, czworoblok z nadrukiem odwróconym dwa znaczki podlepka, gwarancja Schmutz.

160 PLN
9284


Fi.3No B2
Mi.3K 

1918 seria pomnikowa, czworoblok z odwróconym nadrukiem, lewy dolny znaczek na ilustracji z błędem "wyszczerbione N", gwarancja Korszeń.

240 PLN